Byla A2.11.-2648-825/2013
Dėl to paties įvykio

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, susipažinęs su Kauno apylinkės teisme gautomis administracinio teisės pažeidimo bylomis Nr. A2.11.- 2646-825/2013, Nr. A2.11.- 2647-825/2013 ir Nr. A2.11.- 2648-825/2013,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme gautos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.11.- 2646-825/2013, Nr. A2.11.- 2647-825/2013 ir Nr. A2.11.- 2648-825/2013, kuriose N. K., P. E. ir P. S. yra traukiami administracinėn atsakomybėn už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 1872 str., padarymą.

3Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 248 str. yra įvardinti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai: laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymą, užtikrinti priimto nutarimo įvykdymą, taip pat išaiškinti priežastis ir sąlygas, padedančias padaryti administracinius teisės pažeidimus, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie laikytųsi įstatymų, stiprintų teisėtumą.

4Minėtose administracinio teisės pažeidimo bylose administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys kaltinami davę melagingus parodymus toje pačioje administracinio teisės pažeidimo byloje, dėl to paties įvykio.

5Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 249 str. yra nurodyta, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, o administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. yra numatyta bylų sujungimo galimybė.

6Teismas konstatuodamas, kad siekiant laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išsiaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, bylos Nr. A2.11.- 2646-825/2013, Nr. A2.11.- 2647-825/2013 ir Nr. A2.11.- 2648-825/2013 sujungtinos į vieną.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 248, 249 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str.,

Nutarė

8Kauno apylinkės teisme gautas administracinio teisės pažeidimo bylas Nr. A2.11.- 2646-825/2013, Nr. A2.11.- 2647-825/2013 ir Nr. A2.11.- 2648-825/2013, kuriose administracinėn atsakomybėn yra traukiami N. K., P. E. ir P. S. sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. A2.11.- 2646-825/2013, administracinio teisės pažeidimo bylą A2.11.- 2647-825/2013 laikyti antruoju bylos tomu, o administracinio teisės pažeidimo bylą A2.11.- 2648-825/2013 laikyti trečiuoju bylos tomu.

9Nutartis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai