Byla 2-343/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1628-51/2007 pagal ieškovo UAB „Aideta“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, tretieji asmenys UAB „Blue Bridge“, UAB „NTT System Baltija“ ir UAB „Sonex technologies“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aideta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio užtikrinimui. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamą viešojo pirkimo dėl „Profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimo kompiuterine įranga“ pirkimo procedūrą. Atsakovas 2007 m. kovo 14 d. dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundžiamą nutartį panaikinti arba ją pakeisti pritaikant 4 950 437 Lt dydžio atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Kadangi atskirasis skundas turėjo trūkumų - nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys atskirąjį skundą pasirašiusio asmens Dainiaus Numgaudžio įgalinimus veikti atsakovo vardu, atsakovui buvo nustatytas terminas juos pašalinti. 2007 m. kovo 26 d. atsakovas Vilniaus apygardos teismui pateikė atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. kovo 20 d. raštą bei ministrės įgaliojimą, kuriuo ji įgalioja Ministerijos valstybės sekretorių Dainių Numgaudį pasirašyti procesinius ir kitus dokumentus teismui. Tačiau Vilniaus apygardos teismas vien minėto įgaliojimo nelaikė tinkamu atskirojo skundo trūkumų pašalinimu, nes Dainius Numgaudis nepateikė jo aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kurie reikalaujami atstovavimui apeliacinės instancijos teisme. Vilniaus apygardos teismas atsakovui nustatė terminą pateikti įrodymus, jog atsakovo valstybės sekretorius Dainius Numgaudis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. 2007 m. balandžio 5 d. atsakovas pateikė teismui raštą dėl atskirojo skundo trūkumų pašalinimo bei pateikė 2007 m. balandžio 5 d. atskirąjį skundą, pasirašytą Ministerijos valstybės sekretoriaus Dainiaus Numgaudžio ir Teisės skyriaus vedėjo Tomo Daukanto, turinčio teisę atstovauti atsakovą teisme.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovas įrodymų, jog 2007 m. kovo 14 d. atskirąjį skundą padavęs asmuo D.Numgaudis turėjo teisę atstovauti atsakovą apeliaciniame procese ir teikti teismui atskirąjį skundą, nepateikė. 2007 m. balandžio 5 d. gauto atsakovo atskirojo skundo, kurį bendrai pasirašė Ministerijos valstybės sekretorius D.Numgaudis bei Teisės skyriaus vedėjas T.Daukantas padavimo terminas yra akivaizdžiai praleistas. Paduodant naujai pasirašytą atskirąjį skundą atsakovas neprašė teismo atnaujinti termino šiam atskirajam skundui paduoti. Todėl teismas laikė, jog pirmojo atskirojo skundo trūkumai neištaisyti ir laikė jį nepaduotu bei grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo pateiktas 2007 m. balandžio 5 d. atskirasis skundas, pasirašytas atskirąjį skundą paduoti įgalioto asmens Teisės skyriaus vedėjo T.Daukanto, paduotas praleidus atskirojo skundo padavimo terminą, o prašymas atskirojo skundo padavimo terminui atnaujinti nepateiktas. Todėl naujai pateiktą 2007 m. balandžio 5 d. atsakovo atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti 4 950 437,29 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovas nurodo, kad 2007 m. balandžio 5 d. pateikdamas Ministerijos valstybės sekretoriaus D.Numgaudžio bei Teisės skyriaus vedėjas T.Daukanto pasirašytą atskirąjį skundą pašalino visus atskirojo skundo trūkumus. Tai buvo ne naujo atskirojo skundo padavimas, o trūkumų šalinimas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis yra nepagrįsta.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8Byla nagrinėjama pagal atsakovo pateiktą 2007 m. balandžio 19 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutarties.

9Kaip jau buvo nurodyta, minėta nutartimi, Vilniaus apygardos teismas atsakovo pateiktą 2007 m. kovo 14 d. atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį atsakovui, o pateiktą 2007 m. balandžio 5 d. atskirąjį skundą atsisakė priimti.

10Pirmosios instancijos teismas laikė, kad 2007 m. kovo 14 d. atskirasis skundas turėjo trūkumų, kurių nustatytu terminu atsakovas neištaisė, o 2007 m. balandžio 5 d. atskirasis skundas paduotas praleidus atskirojo skundo padavimo terminą, ir atsakovas neprašė šio termino atnaujinti.

11Teisėjų kolegija iš dalies sutikdama su apelianto atskirojo skundo motyvais dėl trūkumų ištaisymo, negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl 2007 m. balandžio 5 d. atskirojo skundo, kaip naujo skundo pateikimo.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2007 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė atskirąjį skundą. Pirmosios instancijos teismui kilo abejonių ar Ministerijos valstybės sekretorius D.Numgaudis turi teisę atstovauti atsakovą, todėl nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Apeliantas 2007 m. balandžio 5 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo ištaisė teismo nurodytus trūkumus. Todėl laikytina, kad 2007 m. balandžio 5 d. atskirasis skundas nėra naujai pateiktas skundas, o tik atskirojo skundo trūkumų ištaisymas. Apeliantas tokiu būdu, t.y. surašant iš naujo atskirąjį skundą ištaisė skundo trūkumus.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismui nebuvo pagrindo atsakovo atskirąjį skundą laikyti nepaduotu, bei atsisakyti priimti ištaisytą atskirąjį skundą. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo 2007m. balandžio 6 d. nutartis nėra pagrįsta ir todėl naikintina.

14Skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutarties objektas buvo tik atskirojo skundo priėmimo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

15Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiama nutartis naikintina, ir skundo priėmimo klausimas perduotinas teismui nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir atskirojo skundo dėl teismo 2007 m. kovo 5 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai