Byla 2YT-42311-566/2017
Dėl sprendimo neįvykdymo atmestinas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka pagal pareiškėjos antstolės B. P. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, suinteresuoti asmenys UAB „Kulpės slėnis“, BUAB „Golden capital“,

2Teismas

Nustatė

3Teisme gautas pareiškėjos antstolės B. P. 2017-09-21 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas vykdomojoje byloje Nr. 0171/17/02757.

42017-11-17 suinteresuotas asmuo BUAB „Golden capital“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame prašo civilinę bylą Nr. 2YT-42311-566/2017 nutraukti. Nurodo, jog remiantis Kauno apygardos teismo 2017-10-09 nutartimi, vykdomasis raštas, kurio pagrindu buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0171/17/02757 buvo panaikintas, antstolė 2017-10-17 patvarkymu nutraukė vykdomąją bylą.

5Pareiškimas atmestinas.

6CPK 771 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, arba jeigu neįvykdytas privalomasis nurodymas, kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą yra vykdomasis dokumentas, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Remiantis CPK 771 straipsnio 3 dalimi, jeigu sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytasis aktas perduodamas priėmusiam sprendimą teismui, o šis išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal CPK 284 straipsnyje numatytas taisykles. Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, ar sprendimas, įpareigojęs pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, arba jeigu per nustatytą terminą neįvykdytas privalomasis nurodymas ar nevykdomas privalomasis nurodymas, kurio įvykdymo terminas nenustatytas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje (CPK 771 straipsnio 6 dalis). Remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vykdomoji byla nutraukiama, jei panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas.

7Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2017-07-25 Kauno apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą, kuriame buvo nurodyta: „Leisti kreditorei UAB „Kulpės slėnis“ (įgalioti asmenys A. A., a. k. ( - ), ir G. B., a. k. ( - ) Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka savo lėšomis atlikti bankrutuojančios įmonės UAB „Golden capital“ (j. a. k. 301729825) dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Pavesti BUAB „Golden capital“ bankroto administratorei, nesant išrinktam kreditorių susirinkimo pirmininkui, vienai sudaryti konfidencialumo sutartį ir sudaryti sąlygas kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ atstovams atlikti dokumentų ir informacijos patikrinimą“. Šio vykdomojo raštu pagrindu buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0171/17/02757, kurioje buvo surašytas antstolės B. P. teismui pateiktas 2017-09-21 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Minėtas vykdomasis raštas buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2017-10-09 nutartimi. Atsižvelgus į tai, jog šia nutartimi buvo panaikintas vykdomasis raštas, kurio pagrindu buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje, antstolė B. P. 2017-10-17 patvarkymu Nr. S-17-171-20072 nutraukė vykdomąją bylą Nr. 0171/17/02757.

8Tokiu būdu antstolės pareiškimas dėl sprendimo neįvykdymo atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291, 443, 513 straipsniais,

Nutarė

10Pareiškėjos B. P. pareiškimą atmesti.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai