Byla 1S-243-417/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Eduardas Maškevičius, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorui Juozui Sykui,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 28 d. nutarties, kuria panaikintas Klaipėdos miesto apylinkės prokuroro 2008-10-08 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą,

Nustatė

32008-09-22 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje gautas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros persiųstas S. O. 2008-09-12 skundas dėl Klaipėdos miesto VPK Eismo priežiūros pareigūnų netinkamų pareigų atlikimo.

42008-10-09 Klaipėdos miesto apylinkės prokuroras Juozas Sykas priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal S. O. skundą, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 229 str. ir 281 str., požymių.

5S. O. Klaipėdos miesto apylinkės prokuroro 2008-10-08 nutarimą apskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. spalio 28 d. nutartimi minėtą nutarimą panaikino.

7Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas pateiktame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-10-28 nutartį ir dėl S. O. 2008-09-12 skundo priimti naują sprendimą- skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro Juozo Syko 2008-10-08 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Nurodo, kad policijos pareigūnų veiksmai yra ištirti ir išnagrinėti tiek LR Seimo kontrolieriaus R.Valentukevičiaus 2008-05-10 pažymoje, tiek 2008-04-15 tarnybinio patikrinimo išvadoje.

8Pareiškėjas pažymi, kad Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs situaciją, savo surašytoje pažymoje pripažino, kad policijos pareigūnai neatliko visų reikiamų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tai, Kontrolieriaus nuomone, yra drausminio pobūdžio pažeidimai. Prokuroras pažymi, kad Klaipėdos miesto Vyriausiajame policijos komisariate buvo atliktas išsamus aplinkybių tyrimas ir pareigūnų veiklos vertinimas. 2008-04-15 Klaipėdos miesto VPK viršininkas B. Ivanauskas patvirtino tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje detaliai nurodyti visi policijos pareigūnų padaryti pažeidimai. Kaip ir Seimo kontrolieriaus išvadoje, pripažinta, kad padaryti teisės aktų pažeidimai yra drausminio pobūdžio.

9Prokuroras atkreipia dėmesį, kad policijos pareigūnai eismo įvykio vietose iš esmės atliko daugelį 2002-12-24 Policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 660 patvirtintos Patrulių veiklos instrukcijos 88 p. numatytų reikalavimų. Todėl, prokuroro manymu, negalima teigti, kad policijos pareigūnų aplaidumas buvo tokio lygmens, kad už tai kiltų baudžiamoji atsakomybė. Klaipėdos m. VPK viršininkas B. Ivanauskas, būdamas šios įstaigos vadovu ir, be kita ko, atsakingas už teigiamo policijos įvaizdžio visuomenėje formavimą, patvirtindamas savo išvadą, taip pat išreiškė savo poziciją dėl žalos valstybės interesams dydžio. Jei tarnybinį patikrinimą atlikusiems pareigūnams ir išvadą tvirtinusiam vadovui būtų kilusi abejonė, kad policijos pareigūnų veiksmai (t. y. aplaidumas) turėtų nusikalstamos veikos požymių, tarnybinis patikrinimas būtų buvęs nutrauktas ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Be to, pareiškėjas mano, jog reikia atsižvelgti ir į tarnybinio patikrinimo išvadoje siūlytas drausminio poveikio priemones– nė viena iš jų nebuvo griežta.

10Todėl, prokuroro įsitikinimu, šiais abiem konkrečiais atvejais, tiriant eismo įvykių aplinkybes, valstybė tokios žalos, kuri vertintina kaip didelė, Baudžiamojo kodekso 229 str. prasme, nepatyrė. Be to, policijos pareigūnų veiksmai detaliai ištirti ir įvertinti Seimo kontrolieriaus pažymoje bei Klaipėdos m. VPK tarnybinio patikrinimo išvadoje ir ikiteisminis tyrimas, prokuroro nuomone, situacijos visiškai nepakeistų.

11Prokuroras prašo skundą tenkinti.

12Skundas tenkintinas.

13Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pateiktos 2008-05-10 Nr. 4D- 2008/ 1-189 pažymos dėl S. O. skundo, Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus pareigūnų R. Šideikio, A. Montrimaitės, A. Jonikos ir D. Malinausko netinkamas pareigų atlikimas buvo traktuotini kaip drausminio pobūdžio pažeidimai. Klaipėdos miesto Vyriausiojo policijos komisariato viršininko B. Ivanausko atlikto tarnybinio patikrinimo 2008-04-15 Nr. 30- IS-51 metu taip pat buvo padarytos išvados, kad minėti pareigūnai netinkamai atliko savo pareigas, tačiau pažeidimai yra susiję su jų drausmine atsakomybe.

14Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas valstybės tarnautojo ar jam prilyginamo asmens baudžiamąją atsakomybę už pareigų neatlikimą ar jų netinkamą atlikimą dėl neatsargumo numato tik tada, jei dėl tokio neveikimo ar netinkamo veikimo valstybė, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos. Iš nustatytų faktinių bylos aplinkybių akivaizdu, kad S. O. atsiradusi turtinė žala dėl jam priklausančių automobilių sugadinimo atsirado ne dėl pareigūnų R. Šideikio, A. Montrimaitės, A. Jonikos ir D. Malinausko tiesioginių veiksmų. Teismo nuomone, dėl šių aplinkybių nėra pagrindo manyti, kad R. Šideikio, A. Montrimienės, A. Jonikos ir D. Malinausko veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto BK 229 str. 1 d., sudėties požymių.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p. teisėjas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą tenkinti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti bei priimti naują sprendimą.

17S. O. skundą dėl prokuroro Juozo Syko 2008- 10- 08 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, atmesti. Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuroro J. Syko 2008- 10-018 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Klaipėdos miesto Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus Administracinės veiklos poskyrio viršininkui R. Šideikiui, specialistei A. Montrimienei ir Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo grupės viršilai A. Jonikai bei vyresniajam patruliui D. Malinauskui dėl nusikaltimų numatytų BK 229 str. 1 d. ir 281 str.

18Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai