Byla e2A-221-372/2020
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Linos Muchtarovienės ir Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių sunkvežimių servisas“ apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5086-832/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TransRental“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių sunkvežimių servisas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TransRental“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismo prašė: 1) pripažinti niekiniais ir negaliojančiais sandorius, kurių pagrindu atsakovė ieškovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2011-08-26 Nr. 19930 1210 Lt sumai; 2011-09-19 Nr. 20221 1210 Lt sumai; 2011-10-19 Nr. 20571 1210 Lt sumai; 2011-11-14 Nr. 20851 1210 Lt sumai; 2011-12-09 Nr. 21157 1210 Lt sumai; 2012-01-11 Nr. 21492 1210 Lt sumai; 2012-02-20 Nr. 21856 1210 Lt sumai; 2012-03-12 Nr. 22052 1210 Lt sumai; 2012-04-10 Nr. 22358 1210 Lt sumai; 2012-05-03 Nr. 22569 1210 Lt sumai; 2012-06-04 Nr. 22886 1210 Lt sumai; 2012-07-05 Nr. 23184 1210 Lt sumai; 2012-08-01 Nr. 23425 1210 Lt sumai; 2012-09-04 Nr. 23715 1210 Lt sumai; 2012-10-02 Nr. 24007 1391,05 Lt sumai; 2) taikyti restituciją ir iš atsakovės ieškovei priteisti 5309,17 Eur; 3) priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad jos vykdoma veikla – krovinių vežimas keliais, automobilių, traktorių ir kitų transporto priemonių nuoma, statybos ir inžinerinių statybos mašinų ir įrenginių nuoma, medienos staklių, kitų įrenginių pardavimas. Ieškovės teigimu, nuo įmonės įsteigimo, vadovo pareigas ėjo vienas iš ieškovės akcininkų – E. S., jis šias pareigas ėjo iki 2015 m. gegužės 19 d. Jam nustojus eiti vadovo pareigas, naujuoju ieškovės vadovu buvo paskirtas A. T.

93.

10Ieškovė nurodė, kad pasikeitus ieškovės vadovui, buvo atliktas vidinis įmonės ūkinės – finansinės veiklos patikrinimas, kurio metu nustatyta, jog E. S. vadovavimo laiku ieškovei įvairūs tretieji asmenys išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytos medžiagos (atsargos, prekės) ir paslaugos realiai nebuvo ieškovės įgyjamos, suteikiamos, be to, jų įsigijimas / suteikimas nebuvo ieškovei būtinas. Dėl galimai E. S. padarytos nusikalstamos veikos, ieškovės akcininkės UAB „Kamjorda“ atstovas 2016 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Pagal pateiktą pareiškimą V. apygardos prokuratūroje 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriuje 2016 m. rugsėjo 19 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ).

114.

12Ieškovė nurodė, kad atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo tyrėja 2017 m. sausio 31 d. raštu kreipėsi į atsakovę UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ ir nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad atsakovė ieškovei išrašė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras Serija TAD: 2011-07-20 Nr. 19453 155,99 Lt sumai; 2011-07-22 Nr. 19492 520,01 Lt sumai; 2011-08-26 Nr. 19930 1210 Lt sumai; 2011-09-19 Nr. 20221 1210 Lt sumai; 2011-10-19 Nr. 20571 1210 Lt sumai; 2011-11-14 Nr. 20851 1210 Lt sumai; 2011-12-09 Nr. 21157 1210 Lt sumai; 2012-01-11 Nr. 21492 1210 Lt sumai; 2012-02-20 Nr. 21856 1210 Lt sumai; 2012-03-12 Nr. 22052 1210 Lt sumai; 2012-04-10 Nr. 22358 1210 Lt sumai; 2012-05-03 Nr. 22569 1210 Lt sumai; 2012-06-04 Nr. 22886 1210 Lt sumai; 2012-07-05 Nr. 23184 1210 Lt sumai; 2012-08-01 Nr. 23425 1210 Lt sumai; 2012-09-04 Nr. 23715 1210 Lt sumai; 2012-10-02 Nr. 24007 1391,05 Lt sumai. Ikiteisminio tyrimo tyrėja rašte nurodė atsakovei pranešti, kokios konkrečiai paslaugos buvo suteiktos, ar minėtos sąskaitos faktūros buvo apmokėtos ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas; taip pat pateikti visas paslaugų teikimo, pirkimo, bendradarbiavimo ar kitų su ieškove sudarytų sutarčių, ieškovei pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir tų sąskaitų apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas.

135.

14Ieškovė nurodė, kad atsakovė, atsakydama į ikiteisminio tyrimo tyrėjos raštą, 2017 m. kovo 7 d. pranešimu atsiuntė atsakymą, kuriame buvo pridėtos PVM sąskaitų faktūrų, suderinimo aktų kopijos; tarp atsakovės atsiųstų dokumentų jokių paslaugų teikimo, pirkimo, bendradarbiavimo ar kitų su ieškove sudarytų sutarčių kopijos pateiktos nebuvo. Susipažinus su atsakovės pateiktais dokumentais, pastebėta, jog atsakovė, kuri užsiima sunkvežimių remonto paslaugomis, ieškovei už suteiktas remonto paslaugas išrašė tik keturias PVM sąskaitas faktūras (PVM sąskaitos faktūros Serija TAD Nr. 18749, 19181, 19453, 19492), o visose likusiose atsakovės išrašytose PVM sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitų faktūros Serija TAD Nr. 19930, Nr. 20221, Nr. 20571, Nr. 20851, Nr. 21157, 21492, Nr. 21856, Nr. 22052, Nr. 22358, Nr. 22569, Nr. 22886, Nr. 23184, Nr. 23425, Nr. 23715, Nr. 24007) nurodyta, jog sąskaitos ieškovei išrašomos už suteiktas transporto paslaugas, kas kelia pagrįstų abejonių. Ieškovė pati vykdė krovinio vežimo keliais paslaugas, tad jai transporto paslaugų užsakyti iš kito juridinio asmens nebuvo jokio poreikio; atsakovės veikla – sunkvežimių remontas, o ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog atsakovė ieškovei realiai jokių transportavimo paslaugų nesuteikė; atsakovė, ikiteisminio tyrimo tyrėjui pareikalavus dokumentų, patvirtinančių suteiktų paslaugų buvimą, nepateikė ne tik sudarytų susitarimų dėl transporto paslaugų teikimo, tačiau ir krovinio važtaraščių, kuriuos gabenant krovinius yra būtina užpildyti ir gabenant krovinį turėti; atsakovė ieškovei 15 mėnesių iš eilės išrašydavo PVM sąskaitą faktūrą už transporto paslaugas tokiai pačiai sumai, t. y. 1210 Lt (paskutinį mėnesį išrašyta sąskaitos suma buvo 1391,50 Lt).

156.

16Ieškovė pažymėjo, jog realiai atsakovė nesuteikė jokių transporto paslaugų, o PVM sąskaitos faktūros už suteiktas transporto paslaugas buvo išrašomos tik fiktyviai, kas reiškia, jog PVM sąskaitos faktūros ieškovei apmokėjimui buvo išrašomos esant buvusio direktoriaus E. S. ir atsakovės piktavališkam susitarimui. Tokie sudaryti sandoriai, kai realiai nėra suteikiamos paslaugos, o už jas išrašoma PVM sąskaita faktūra apmokėjimui, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kadangi tokiais sudaromais sandoriais imituojamas teisėtų civilinės apyvartos reikalavimus atitinkančių sandorių atsiskaitymas, realiai po tokiais sandoriais paslepiant įvairius neteisėtus, gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančius sandorius. Sandoriai, prieštaraujantys gerai moralei ir viešajai tvarkai yra niekiniai ir negaliojantys.

177.

18Ieškovė nurodė, kad jos buvęs direktorius E. S. atliko veiksmus, dėl kurių buvo pažeistas ieškovės veiklos tikslas – pelno gavimas. Atsakovė ir ieškovės buvęs direktorius E. S., žinodami jog realiai ieškovei jokios transportavimo paslaugos nebus teikiamos, susitarė, jog atsakovė kiekvieną mėnesį ieškovei išrašys apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą už tariamai suteiktas paslaugas, kurias ieškovė apmokės. Tokiais veiksmais buvo pažeisti ieškovės veiklos tikslai, kadangi vietoj siekio gauti pelną ieškovė realiai jo negavo, o priešingai, jos pajamos sumažėjo, kadangi ieškovė atsiskaitydavo už paslaugas, kurios realiai jai nebuvo suteiktos. Ieškovė nurodė, jog tokie sandoriai, kai realiai jokios paslaugos nėra suteikiamos, tačiau už jas išrašomi dokumentai sumokėjimui, rodo sąmoningą asmenų siekį pažeisti fundamentalias vertybes, t. y. atlikti veiksmus, akivaizdžiai neteisėtus civilinės teisės požiūriu. Išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis siekta ne sąžiningo atsiskaitymo už suteiktas realias paslaugas, bet imituoti teisėtų civilinės apyvartos reikalavimus atitinkančių sandorių atsiskaitymą, taip sumažinant ieškovės turimo turto masę ir paslepiant kitus tarp atsakovės ir E. S. buvusius susitarimus.

198.

20Ieškovė nurodė, kad laikotarpiu nuo 2011-08-26 iki 2012-11-13 atsakovė apmokėjimui išrašė 15 PVM sąskaitų faktūrų, kuriose buvo nurodyta suteikta paslauga – transportavimo paslaugos. Bendra išrašytų sąskaitų už suteiktas transportavimo paslaugas suma – 18331,50 Lt (5309,17 Eur); atsakovė ieškovei jokių transportavimo paslaugų nesuteikė, o PVM sąskaitas faktūras už realiai nesuteiktas paslaugas išrašė ir ieškovė šias sąskaitas apmokėjo. Ieškovės vertinimu, sandoriai, už kuriuos atsakovė gavo pinigus iš ieškovės, nors realiai jokių paslaugų už gautas pinigines lėšas neteikė, turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais, ne tik kaip prieštaraujantys viešajai tvarkai ir gerai moralei, tačiau kaip pažeidžiantys ir ieškovės veiklos tikslus.

219.

22Atsakovė UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2310.

24Atsakovė nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog ieškovės ginčijamus sandorius, kurių pagrindu atsakovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, ieškovės vardu jos buvęs vadovas E. S. sudarė būdamas teisėtu bendrovės vadovu – direktoriumi, jokie ieškovės į bylą pateikti dokumentai nepatvirtina, kad E. S. neturėjo teisės sudaryti šių sandorių. Be to, ieškovė jokiais bylos įrodymais nepatvirtino, kad ginčijamose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos atsakovės jai suteiktos paslaugos, t. y. transporto paslaugos, realiai nebuvo suteiktos. Ieškovė jokiais įrodymais nepagrindė ir neįrodė, kad jos ginčijami buvusio ieškovės bendrovės vadovo E. S. su atsakove sudaryti sandoriai buvo sudaryti pažeidžiant ieškovės steigimo dokumentuose nustatytą vadovo kompetenciją arba prieštarauja ieškovės veiklos tikslams.

2511.

26Atsakovė pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo tikrinamos tos pačios faktinės aplinkybės – kad pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras ieškovės bendrovė esą neįsigijo medžiagų (atsargų, prekių) bei paslaugų, arba savo veikloje jų nenaudojo, arba jų įsigijimas nebuvo būtinas, t. y. kad galimai buvo pasisavintas ir iššvaistytas bendrovės turtas. Išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, buvo nustatyta, kad nurodytos bendrovės tikrai teikė ieškovei prekes bei atliko paslaugas, už kurias ir buvo su jomis atsiskaityta; prekės ir paslaugos pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras pagal įstatymuose numatytas taisykles buvo įtrauktos ir į ieškovės buhalterinę apskaitą. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nes buvo iš esmės konstatuota, kad ieškovės teiginiai apie tai, jog bendrovė neįsigijo medžiagų (atsargų, prekių) bei paslaugų, arba savo veikloje jų nenaudojo, arba jų įsigijimas nebuvo būtinas, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo įrodyti bei iš esmės buvo grindžiami tik pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pateikusio tuometinio ieškovės atstovo subjektyvia nuomone ir samprotavimais, o ne įrodymais.

2712.

28Atsakovė nurodė, kad ieškovės teiginiai bei pateikti dokumentai neįrodo buvusio ieškovės vadovo bei atsakovės nesąžiningumo, kad E. S. ir atsakovės susitarimas prieštaravo ieškovės tikslams. Atsakovė nurodė, jog 2011 – 2012 metais ieškovė vykdė darbus M. rajone, be to, nuomojo turimą techniką, o atsakovė, vadovaujantis žodiniais tuometinio ieškovės vadovo ir atsakovės vadovo susitarimais, šią ieškovės techniką pagal poreikį remontavo, taip pat, reikalui esant, ją transportuodavo į paskirties vietą, prižiūrėjo bei atliko smulkų jos remontą. Kadangi minėtos šalių sutartos ir atsakovės teiktos paslaugos buvo ilgalaikio pobūdžio, jų apimtis kiekvieną mėnesį iš esmės buvo vienoda, bendrovių vadovų susitarimu kas mėnesį atsakovės išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje jos buvo nedetalizuojamos (buvo įvardijamos tik kaip transportavimo paslauga), be to, buvo nurodoma ir ta pati šalių sutarta fiksuota suma – 1000 Lt be PVM, išskyrus 2012 m. spalio 2 d. sąskaitą Nr. 24007, kurioje nurodyta kiek didesnė suma, nes mėnesį prieš tai buvo suteikta papildomų paslaugų.

2913.

30Atsakovė pažymėjo, jog ikiteisminio tyrimo byloje nustatytos aplinkybės turi turėti esminę reikšmę sprendžiant dėl ieškovės ginčijamų sandorių teisėtumo bei jos šalių sąžiningumo. Be to, ieškovės teiginiai apie tai, jog ji neįsigijo iš atsakovės minėtų paslaugų arba paslaugos jos veikloje buvo nereikalingos ir pan., grindžiami tik ieškovės subjektyvia nuomone ir samprotavimais, o ne faktais ir juos patvirtinančiais įrodymais. Atsakovės vertinimu, nors ieškovė teigia, kad jos nurodyti sandoriai akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, vertinant kasacinio teismo išaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.81 straipsnio taikymo, ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, šalių nurodytas faktines aplinkybes, akivaizdu, kad ieškovės nurodomas jos ginčijamų sandorių neatitikimas viešajai tvarkai bei gerai moralei yra neįrodytas bei nepagrįstas.

31II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3214.

33Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai; nuspręsta pripažinti niekiniais ir negaliojančiais sandorius, kurių pagrindu atsakovė ieškovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2011-08-26 Nr. 19930, 1210 Lt sumai; 2011-09-19 Nr. 20221, 1210 Lt sumai; 2011-10-19 Nr. 20571, 1210 Lt sumai; 2011-11-14 Nr. 20851, 1210 Lt sumai; 2011-12-09 Nr. 21157, 1210 Lt sumai; 2012-01-11 Nr. 21492, 1210 Lt sumai; 2012-02-20 Nr. 21856, 1210 Lt sumai; 2012-03-12 Nr. 22052, 1210 Lt sumai; 2012-04-10 Nr. 22358, 1210 Lt sumai; 2012-05-03 Nr. 22569, 1210 Lt sumai; 2012-06-04 Nr. 22886, 1210 Lt sumai; 2012-07-05 Nr. 23184, 1210 Lt sumai; 2012-08-01 Nr. 23425, 1210 Lt sumai; 2012-09-04 Nr. 23715, 1210 Lt sumai; 2012-10-02 Nr. 24007, 1391,05 Lt sumai; nuspręsta taikyti restituciją ir iš atsakovės priteisti ieškovei 5309,17 Eur; priteisti ieškovei iš atsakovės 2228,59 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 119 Eur žyminio mokesčio.

3415.

35Teismas nurodė, kad ginčijamos sąskaitos išrašytos nepagrįstai; jokių sutartinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčijamas PVM sąskaitas faktūras nebuvo, o atsakovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros pačios savaime nesudaro pagrindo konstatuoti buvus pirkimo pardavimo santykius.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad rašytinės sutarties nėra, todėl dėl šalių valios sprendė pagal kitus byloje esančius rašytinius įrodymus. Teismas nurodė, kad pagal byloje esančius įrodymus (PVM sąskaitas faktūras, užsakymus) galima nustatyti konkrečius šalių susitarimus, t. y. šalių valią, nes užsakyme-sutartyje nurodyti konkretūs darbai, nuomojamo krautuvo serijos numeris ir t. t., o iš ginčijamų PVM sąskaitų faktūrų, esant tik žodiniam šalių susitarimui, to padaryti negalima. Teismas vertino, jog išrašytos PVM sąskaitos faktūros akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei prieštarauja ieškovės, kaip juridinio asmens, tikslams, todėl tokie sandoriai pripažintini negaliojančiais, nes akivaizdu, kad atsakovė veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams, nes jokios paslaugos nebuvo teikiamos. Teismas sprendė, kad priešingu atveju būtų išlikę ir remonto darbus ar kitas paslaugas patvirtinantys įrodymai: užsakymai, darbų priėmimo – perdavimo aktai, važtaraščiai ir pan., kaip tai yra ir buvo kitais šalių bendradarbiavimo atvejais.

3817.

39Teismas nurodė, kad priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra apskųstas, jis prejudicinės galios neturi. Tyrimas tęsiamas dėl dokumentų suklastojimo, o buvusio ieškovės direktoriaus E. S. veiksmai patenka į civilinės teisės reguliavimo sferą, kaip nurodoma nutarime.

4018.

41Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimų pagrįstumą, o atsakovė nepagrindė, kad paslaugos ieškovei buvo atliktos, todėl ieškinį tenkino visiškai, pripažino niekiniais ir negaliojančiais sandorius, kurių pagrindu atsakovė ieškovei išrašė PVM sąskaitas faktūras ir taikė restituciją, ieškovei priteisė iš atsakovės 5309,17 Eur, nes šias lėšas atsakovė gavo nepagrįstai, neatlikusi jokių transporto paslaugų.

42III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

4319.

44Apeliaciniame skunde atsakovė (apeliantė) UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ prašo: 1) iškviesti ir apklausti liudytojais: ( - ), šių asmenų gyvenamųjų ir (ar) darbo vietų adresus išreikalaujant iš V. apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės žinioje esančios ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) bylos; E. S., nusiunčiant jam šaukimą darbovietės adresu ( - ); S. K., nusiunčiant jam šaukimą darbovietes adresu ( - ); 2) įpareigoti ieškovę į bylą pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovės UAB „TransRental“ ir AB „Orlen Lietuva“ sutartinius santykius, kurių pagrindu AB „Orlen Lietuva“ teritorijoje dirbo ieškovės UAB „TransRental“ teleskopiniai krautuvai per laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2012-11-30; 3) apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 4) Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „TransRental“ ieškinį atmesti; arba nustačius, jog yra absoliutus Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimo negaliojimo pagrindas – sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 5) priteisti iš ieškovės UAB „TransRental“ atsakovei UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ jos visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4519.1.

46Iš pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų negalima suprasti, kokius ieškovės ir atsakovės veiksmus teismas laikė sandoriais, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros. Neaišku, apie kokius konkrečiai pirkimo pardavimo santykius teismas nurodė. Iš skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies negalima suprasti, kas (sandoriai ar ginčo PVM sąskaitos faktūros) akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei ieškovės, kaip juridinio asmens, tikslams; neaišku, kokiu teisiniu pagrindu teismas nurodė, jog tie sandoriai (sprendime taip pat nurodoma, jog ir ginčijamos PVM sąskaitos faktūros) akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei ieškovės, kaip juridinio asmens, tikslams. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.63 straipsnio 1 dalį.

4719.2.

48Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas padarė klaidingas prielaidas, jog tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras nebuvo jokių sutartinių santykių, ginčo PVM sąskaitų faktūrų turinį nepagrįstai lygino su ieškovės atsakovei 2013 m. birželio 7 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra, t. y. analizavo ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriomis ieškovė savo ieškinio negrindė. Teismas nevertino prokurorės nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą užfiksuotų liudytojų parodymų (šiam šalių ginčui svarbių įrodymų), kurie ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, jog tuo metu, kai ieškovė dirbo AB „Orlen Lietuva“, atsakovė jai teikė ratų remonto ir transporto paslaugas. Teismas nevertino ginčo PVM sąskaitose faktūrose padarytų įrašų; jog ieškovės darbuotojai pasirašė, kad minėtose sąskaitose faktūrose nurodytas prekes (paslaugas) gavo; nevertino ir šalių tarpusavio skolų užskaitymo aktų. Minėti įrodymai patvirtina, jog atsakovė suteikė ieškovei paslaugas pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras, tačiau šių įrodymų teismas nevertino ir nenurodė, kodėl šiuos įrodymus nevertina ir atmeta. Skundžiamame sprendime apsiribota nurodant, jog prokurorės nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą neturi prejudicinės galios, tačiau šiame oficialiame rašytiniame dokumente užfiksuotus šiai civilinei bylai reikšmingus duomenis, juos lygindamas kartu su įrodymų visuma, teismas turėjo ir privalėjo vertinti.

4919.3.

50Nuo ieškovės ieškinio teisme priėmimo iki teismo posėdžio praėjo labai nedaug laiko (virš 2 mėnesių), byloje nebuvo numatytas parengiamasis teismo posėdis, nors šalys savo procesiniuose dokumentuose buvo nurodžiusios, jog galimybė užbaigti bylą taikos sutartimi neatmestina. Be to, atsakovė iki teismo posėdžio pakeitė savo atstovą, o atstovaujama direktoriaus, kuris nėra teisininkas, nežinojo, kad būtent su atsiliepimu į ieškinį privalėjo pateikti prašymus apklausti liudytojus ir išreikalauti rašytinius įrodymus, kurių vėliau pirmosios instancijos teismas netenkino, taip nepagrįstai užkirto kelią atsakovei įrodinėti savo atsikirtimus į ieškovės ieškinį. Atsakovė įrodinėjo, jog būtent ieškovės ir atsakovės žodinę transporto ir smulkaus techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu atsakovė teikė paslaugas, o ieškovė už jas apmokėjo, sudarė ieškovės ir atsakovės atstovai: tuometinis ieškovės direktorius E. S. ir atsakovės direktorius R. S. Atsakovės atstovo pozicija buvo išdėstyta, o ieškovės atstovas šios bylos nagrinėjimo metu liko neapklaustas, nors atsakovė šito teismo prašė. Teismas, negalėdamas nustatyti šalių susitarimų esmės ne tik, kad nepasinaudojo įstatymo suteikta teise pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus, tačiau užkirto kelią atsakovei teikti savo įrodymus. Šioje byloje sprendžiamas ginčas susijęs su fakto konstatavimu – suteikė ar nesuteikė atsakovė paslaugas, kurių pagrindu buvo išrašytos ir apmokėtos ginčo PVM sąskaitos faktūros. Šioje byloje neapklausus ieškovės buvusio direktoriaus, kuris tiesiogiai dalyvavo sudarant žodinę transporto ir smulkaus techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų teikimo sutartį, neapklausus ieškovės darbuotojų, kurie ikiteisminiame tyrime patvirtino, jog atsakovė teikė padangų remonto ir transporto paslaugas, negalima teigti, jog atsakovė neteikė ieškovei paslaugų, todėl ginčo PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos nepagrįstai.

5119.4.

52Patenkinus ieškovės ieškinį visiškai, t. y. pripažinus niekiniais ir negaliojančiais sandorius, kurių pagrindu atsakovė išrašė ginčo PVM sąskaitas, kurias ieškovė apmokėjo, teismas konstatavo, jog buvęs ieškovės vadovas, atstovaudamas ieškovę, atliko neteisėtus veiksmus. Teismas skundžiamu sprendimu nusprendė ir dėl į bylą neįtraukto asmens teisių bei pareigų, taip pat ir baudžiamosios atsakomybės apimtyje. Be to, gali susidaryti tokia situacija, kad panaikinus skundžiamą sprendimą ir ieškovės ieškinį atmetus tuo pagrindu, jog nėra pagrindo ginti pažeistas ieškovės teises pripažįstant jos per buvusį atstovą sudarytą sandorį negaliojančiu, bus palikta ieškovei teisė apginti pažeistus interesus kitais teisių gynimo būdais, t. y. reiškiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo buvusiam direktoriui. Spręstina, jog neįtraukus į šią bylą E. S. trečiuoju asmeniu, buvo pažeistos E. S. teisės ir teisėti interesai, nes jam šioje byloje nebūtų suteikta teisė išsakyti savo poziciją ir teikti įrodymus dėl ieškovės ieškinio. Skundžiamas teismo sprendimas turi tiesioginės įtakos E. S. materialiosios teisėms ir pareigoms, tad jis absoliučiai negalioja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), todėl teismo turėtų būti panaikintas.

5320.

54Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „TransRental“ prašo: 1) netenkinti atsakovės apeliacinio skundo ir Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą; 2) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5520.1.

56Teismas, ištyręs byloje esančią medžiagą bei nustatęs, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovei būtų teikusi paslaugas, kaip aiškiai yra detalizuota ginčo PVM sąskaitose faktūrose, konstatavo, jog jokių sutartinių santykių, t. y. būtent sutartinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčijamas PVM sąskaitas faktūras nebuvo, o buvo sudaryti sandoriai, kuriais buvo susitarta realiai neatlikus paslaugų išrašyti ginčo PVM sąskaitas faktūras. Kadangi tokie sandoriai, kuriais išrašomos PVM sąskaitos faktūros, realiai nesuteikiant jokių paslaugų, akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, bei ieškovės, kaip juridinio asmens, veiklos tikslams, teismas sandorius, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, pripažino niekiniais ir negaliojančiais.

5720.2.

58Teismas laikė, jog niekiniai ir negaliojantys yra sandoriai, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, kadangi sandoris dėl transporto paslaugų teikimo realiai neegzistavo. Pažymėtina, jog nors PVM sąskaitos faktūros nėra sandoriai, tačiau akivaizdu, jog jeigu sandoriai, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, yra prieštaraujantys viešajai tvarkai ir gerai moralei, atitinkamai ir pačios išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros taip pat yra prieštaraujančios viešajai tvarkai ir gerai moralei, ką teismas priimtame sprendime ir pažymėjo.

5920.3.

60Teismas neturėjo pareigos nustatinėti, ar tarp šalių buvo kitokių sutartinių santykių, teismo pareiga buvo būtent nustatyti, ar atsakovė ieškovei teikė paslaugas, nurodytas sąskaitose, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros. Atsakovė turėjo pagrįsti ir įrodyti konkrečios ūkinės operacijos atlikimą, ginčo PVM sąskaitose faktūrose ūkinė operacija buvo nurodyta – transporto paslaugos, tad atsakovė turėjo įrodyti būtent transporto paslaugų suteikimo faktą, ko nepadarė.

6120.4.

62Teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir byloje priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Teismas priėmė sprendimą pagal savo vidinį įsitikinimą, atsižvelgęs į tai, jog šalys pagal praktiką išrašydamos įvairias PVM sąskaitas faktūras, šiose sąskaitose išsamiai detalizuodavo ūkinę operaciją, be to, byloje esančių kitų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu galima nustatyti konkrečius šalių susitarimus, t. y. šalių valią, nes nurodyti konkretūs darbai, nuomojamo krautuvo serijos numeris ir t. t., o tuo tarpu ginčo PVM sąskaitose suteiktos paslaugos buvo detalizuotos tik kaip „transporto paslaugos“. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, jog pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras, esant tik žodiniam susitarimui, identifikuoti susitarimo negalima. Teismas, įvertinęs atsakovės nenuosekliai dėstomą poziciją, bei tai, jog kitais šalių bendradarbiavimo atvejais yra išlikę įvairūs dokumentai, patvirtinantys kitų tarp šalių viena kitai teiktų paslaugų teikimą, darė išvadą, jog jeigu atsakovė būtų teikusi paslaugas ir pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras, tai atitinkamai būtų išlikę ir remonto darbus ar kitas paslaugas patvirtinantys įrodymai. Vien tai, jog ginčo PVM sąskaitose faktūrose yra ieškovės darbuotojų parašai, nesuponuoja išvados apie tai, jog paslauga, kurios pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, ieškovei buvo suteikta. Būtent buvusio vadovo pavedimu šios sąskaitos ir būdavo darbuotojų pasirašomos, tačiau tai nereiškia, jog PVM sąskaitų pasirašymas patvirtina, jog paslauga buvo suteikta.

6320.5.

64Atsakovę nuo pat pradžių atstovavo advokatas, o aplinkybė, jog buvęs atstovas netinkamai suteikė teisines paslaugas, nesuponuoja išvados, kad atsakovei buvo užkirstas kelias įrodyti savo atsikirtimus. Teismui nėra numatyta imperatyvi pareiga kiekvienoje byloje skirti parengiamąjį teismo posėdį. Atsakovė pati nesiėmė jokių veiksmų, kad gautų prašytus išreikalauti įrodymus, o prašė juos išreikalauti teismo, tokiu būdu iš esmės perkeldama įrodymų rinkimo naštą teismui. Liudytojai, kuriuos prašė iškviesti atsakovė, nebūtų patvirtinę jokių byloje rašytinių įrodymų, kurie turi aukštesnę įrodomąją galią, o tik teiginius apie pačios atsakovės nurodomą žodinį susitarimą.

6520.6.

66Pati atsakovė bylos nagrinėjimo metu nematė jokio pagrindo trečiuoju asmeniu įtraukti E. S., šį asmenį prašė apklausti tik kaip liudytoją. Ieškovė, pareikšdama ieškinį, pasirinko ginčyti sandorius, kurių pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, vienu iš civiliniame kodekse įtvirtintų pagrindų, t. y. ginčyti sandorius, kaip sudarytus pažeidžiant juridinio asmens tikslus. Be šio pasirinkto pažeistų teisių gynimo būdo sandoriai buvo ginčijami CK 1.81 straipsnio pagrindu, kaip viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantys sandoriai. Šiame ginče ieškovė nepasirinko savo pažeistų teisių ginti kitais teisių gynimo būdais. Kadangi nėra pasirinktas joks kitas alternatyvus pažeistų teisių gynimas, t. y. reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo valdymo organams, sudariusiems ginčijamus sandorius, tai atitinkamai šioje byloje priimtas procesinis sprendimas jokios įtakos ieškovės buvusio vadovo materialinėms teisėms ir pareigoms neturės.

6720.7.

68Ieškovės įsitikinimu, šios bylos nagrinėjimo atveju nėra jokio pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Be to, nėra jokio pagrindo tenkinti atsakovės prašymą dėl liudytojų apklausos bei įrodymų išreikalavimo. Liudytojų apklausa nepatvirtins jokių byloje esančių įrodymų, tik galimai pačios atsakovės paaiškinimus, kurie neparemti jokiais duomenimis.

69Teisėjų kolegija

konstatuoja:

70IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

71Atsakovės (apeliantės) apeliacinis skundas netenkintinas.

7221.

73Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

74Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka bei atsakovės teiktų prašymų

7522.

76Apeliaciniame skunde atsakovė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, iškviesti ir apklausti liudytojais: ( - ), įpareigoti ieškovę į bylą pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovės ir AB „Orlen Lietuva“ sutartinius santykius.

7723.

78Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012).

7924.

80Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Į nagrinėjamą bylą yra pateikti byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai dokumentai, pateikta pozicija nagrinėjamais klausimais; atsakovė nenurodė jokių argumentų ar išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsakovė pareiškė prašymą į teismo posėdį kviesti ir apklausti liudytojus, išreikalauti papildomus įrodymus, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė tokio pobūdžio prašymus turėjo galimybę reikšti pirmosios instancijos teisme, be to nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad PVM sąskaitos faktūros yra šalių nepasirašytos, kad ieškovę ir AB „Orlen Lietuva“ siejo sutartiniai santykiai.

8125.

82Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

83Dėl faktinių bylos aplinkybių

8426.

85Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ ieškovei UAB „TransRental“ išrašė 15 PVM sąskaitų faktūrų: 2011-08-26 Nr. 19930, 1210 Lt sumai; 2011-09-19 Nr. 20221, 1210 Lt sumai; 2011-10-19 Nr. 20571, 1210 Lt sumai; 2011-11-14 Nr. 20851, 1210 Lt sumai; 2011-12-09 Nr. 21157, 1210 Lt sumai; 2012-01-11 Nr. 21492, 1210 Lt sumai; 2012-02-20 Nr. 21856, 1210 Lt sumai; 2012-03-12 Nr. 22052, 1210 Lt sumai; 2012-04-10 Nr. 22358, 1210 Lt sumai; 2012-05-03 Nr. 22569, 1210 Lt sumai; 2012-06-04 Nr. 22886, 1210 Lt sumai; 2012-07-05 Nr. 23184, 1210 Lt sumai; 2012-08-01 Nr. 23425, 1210 Lt sumai; 2012-09-04 Nr. 23715, 1210 Lt sumai; 2012-10-02 Nr. 24007, 1391,05 Lt sumai, kuriose nurodyta paslauga – „transporto paslaugos“. Į bylą pateiktos kitos šalių PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytos paslaugos – „padangos remontas“, „rato nuėmimas“, „rato uždėjimas“, „padangos išmontavimas“, „padangos sumontavimas“, nurodytos įgytos prekės, paslaugos, taip pat ir serviso darbai bei serviso tarnybos atvykimas.

8627.

87Nustatyta, kad ieškovė atsakovei laikotarpiu 2012-05-01 – 2012-05-31 išnuomojo teleskopinį krautuvą; taip pat laikotarpiais 2010-04-01 – 2010-04-30, 2010-05-01 – 2010-05-31, 2010-06-01 – 2010-06-30, 2010-07-01 – 2-10-07-31, 2010-08-01 – 2010-08-31, 2010-09-01 – 2010-09-30, 2010-10-01 – 2010-10-31, 2010-11-01 – 2010-11-30, 2011-09-01 – 2011-09-30, 2011-10-01 – 2011-10-31, 2011-11-01 – 2011-11-30, 2012-04-01 – 2012-04-30, 2012-05-01 – 2012-05-31, 2012-05-01 – 2012-05-20; už šią paslaugą sąskaitose nurodyta paslauga – „teleskopinio krautuvo nuomos paslaugos“, nurodant teleskopinio krautuvo serijos numerį.

88Dėl ginčo esmės

8928.

90Ieškovė nurodė, jog realiai atsakovė nesuteikė jokių transporto paslaugų, o PVM sąskaitos faktūros už suteiktas transporto paslaugas buvo išrašytos tik fiktyviai, todėl prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais sandorius, kurių pagrindu atsakovė ieškovei išrašė PVM sąskaitas faktūras.

9129.

92Ieškovė pažymėjo, jog tokie sudaryti sandoriai, kai realiai nėra suteikiamos paslaugos, o už jas išrašoma PVM sąskaita faktūra apmokėjimui, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kadangi tokiais sudaromais sandoriais imituojamas teisėtų civilinės apyvartos reikalavimus atitinkančių sandorių atsiskaitymas, realiai po tokiais sandoriais paslepiant įvairius neteisėtus, gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančius sandorius. Ieškovės vertinimu, sandoriai, už kuriuos atsakovė gavo pinigus iš ieškovės, nors realiai jokių paslaugų už gautas pinigines lėšas neteikė, turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais, ne tik kaip prieštaraujantys viešajai tvarkai ir gerai moralei, tačiau kaip pažeidžiantys ir ieškovės veiklos tikslus. Ieškovė akcentavo, kad išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis siekta ne sąžiningo atsiskaitymo už suteiktas realias paslaugas, bet imituoti teisėtų civilinės apyvartos reikalavimus atitinkančių sandorių atsiskaitymą, taip sumažinant ieškovės turimo turto masę.

9330.

94Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.81 straipsnio 1 dalis). Sandorio turinys geros moralės požiūriu vertintinas pagal moralės vertybių (gėrio ir blogio, sąžiningumo ir nesąžiningumo) sampratą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškintas šios teisės normos turinys: įstatyme neatskleistas formuluotės „viešoji tvarka“ ar „gera moralė“ turinys; jis yra įvairialypis ir sietinas ne tik su atliekamais veiksmais, bet ir su tikslais bei veiksmų pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2006). Nagrinėjant civilines bylas dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal CK 1.81 straipsnį, sutarties šalių ketinimai turi labai svarbią reikšmę. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, remiantis CK 1.81 straipsniu, turi būti įrodyta, kad pagrindinis ir vienintelis sutarties šalių ketinimas buvo skirtas tikslui, priešingam viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekti. Tokius šalių ketinimus, jeigu jie nėra akivaizdūs, privalo įrodyti sutartį ginčijantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-689-695/2015; 2018 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-122-969/2018 72 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

9531.

96Sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams (CK 1.82 straipsnio 1 dalis).

9732.

98Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sandoris gali būti pripažintas prieštaraujančiu juridinio asmens tikslams, kai 1) jis akivaizdžiai nenaudingas ir žalingas įmonei ir 2) apie šią žalą buvo žinoma sandorio šalims, kurios sudarydamos sandorį veikė nesąžiningai. Nenaudingumas ir žala juridiniam asmeniui atsispindi vertinant ne tik konkretaus sandorio rezultatus, bet ir juridinio asmens turtinę padėtį, juridinio asmens vykdomą veiklą, kitus su ginčijamu sandoriu susijusius sandorius ir juridinio asmens veiksmus, galinčius atskleisti ginčijamo sandorio sudarymo tikslus ir aplinkybes. Sandorio šalių nesąžiningumą atspindi objektyvūs veiksniai, tokie, kaip, pavyzdžiui, sandorio šalių giminystės ryšiai, juridinio asmens valdymas ir (ar) kontrolė, bendra veikla ir vykdomi bendri projektai, ir subjektyvūs veiksniai, tokie kaip asmens žinios apie sandorio nenaudingumą juridiniam asmeniui ir siekis pasinaudoti turima informacija ir (ar) padėtimi savo asmeninei naudai gauti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-163-219/2019 28 punktą).

9933.

100Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad rašytinė sutartis, kurios pagrindu buvo išrašytos ginčo PVM sąskaitos faktūros, nebuvo sudaryta, todėl, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, dėl šalių valios ir šalių sandorio spręstina pagal kitus byloje esančius rašytinius įrodymus.

10134.

102Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų (PVM sąskaitų faktūrų) matyti, kad pagal jas galima identifikuoti konkrečius šalių susitarimus, t. y. šalių valią, jose yra nurodyti konkretūs atlikti darbai, kurių pagrindu sąskaitos buvo išrašytos, tačiau ginčijamose sąskaitose faktūrose nurodyta „transporto paslaugos“, kurios, ieškovės teigimu, nebuvo suteiktos. Į nagrinėjamą bylą nepateikta duomenų, kad atsakovė ieškovei būtų teikusi tokias paslaugas, kaip aiškiai yra detalizuota ginčo PVM sąskaitose faktūrose. Atsakovė šios aplinkybės neįrodė, todėl darytina išvada, kad sandoris dėl transporto paslaugų teikimo realiai neegzistavo. Šiuo atveju spręstina, kad sutartinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčijamas PVM sąskaitas faktūras nebuvo, o buvo sudaryti sandoriai, kuriais buvo susitarta realiai neatlikus paslaugų išrašyti ginčo PVM sąskaitas faktūras. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad tokie sandoriai, kuriais išrašomos PVM sąskaitos faktūros, realiai nesuteikiant jokių paslaugų, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, bei ieškovės, kaip juridinio asmens, veiklos tikslams. Spręstina, kad atsakovė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už paslaugas, kurių ieškovei nesuteikė, veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tokie sandoriai prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams, kadangi paslaugos nebuvo teikiamos, o apmokėjimas pagal šias sąskaitas buvo atliekamas.

10335.

104Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, kad byloje nėra įrodyta, kad atsakovė realiai teikė paslaugas pagal išrašytas ginčo PVM sąskaitas faktūras, sprendžia, jog išrašant sąskaitas už realiai neegzistuojančias paslaugas, pagrindinis ir vienintelis ketinimas buvo skirtas tikslui, priešingam viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie ketinimai byloje yra įrodyti.

10536.

106Minėta, jog sandoris gali būti pripažintas prieštaraujančiu juridinio asmens tikslams, kai jis akivaizdžiai nenaudingas ir žalingas įmonei ir apie šią žalą buvo žinoma sandorio šalims, kurios sudarydamos sandorį veikė nesąžiningai. Byloje nustatytos faktinių aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad tokie sandoriai, kuriais išrašomos PVM sąskaitos faktūros realiai nesuteikiant jokių paslaugų, akivaizdžiai prieštarauja ieškovės, kaip juridinio asmens, veiklos tikslams – įmonei tokie sandoriai nenaudingi, o sandorio šalys, sudarydamos tokio pobūdžio sandorius, akivaizdžiai veikė nesąžiningai.

10737.

108Atsakovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nusprendė ir dėl į bylą neįtraukto asmens (buvusio ieškovės vadovo) teisių bei pareigų. Akcentavo, jog neįtraukus į šią bylą E. S. trečiuoju asmeniu, buvo pažeistos jo teisės ir teisėti interesai, skundžiamas teismo sprendimas turi tiesioginės įtakos E. S. materialiosios teisėms ir pareigoms, tad sprendimas absoliučiai negalioja (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), todėl teismo turėtų būti panaikintas.

10938.

110CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripažįstami tokie atvejai, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

11139.

112Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015). Sprendimu CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme turi būti paveiktos nedalyvaujančio byloje asmens materialiosios teisės ir pareigos, be to, įtaka šioms teisėms ir pareigoms turi būti tiesioginė – sprendimu turi būti modifikuota asmens teisinė padėtis, t. y. nustatytos, pripažintos, pakeistos, panaikintos (ir pan.) materialiosios teisės ar pareigos. Tik kartu egzistuojant šioms dviem sąlygoms, gali būti konstatuotas aptariamas sprendimo negaliojimo pagrindas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018, 91 punktą).

11340.

114Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu nėra modifikuotos, nėra pasisakyta dėl buvusio ieškovės vadovo E. S. materialiųjų teisių ir pareigų, t. y. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme nėra nuspręsta dėl jo materialiųjų teisių ir pareigų, vadinasi, neegzistuoja atsakovės apeliaciniame skunde nurodytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

115Dėl įrodymų vertinimo

11641.

117Atsakovė apeliaciniame skunde akcentavo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Padarė klaidingas prielaidas, jog tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras nebuvo jokių sutartinių santykių, ginčo PVM sąskaitų faktūrų turinį nepagrįstai lygino su kitomis sąskaitomis faktūromis, nevertino prokurorės nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą užfiksuotų liudytojų parodymų, nevertino ginčo PVM sąskaitose faktūrose padarytų įrašų, jog ieškovės darbuotojai pasirašė, kad minėtose sąskaitose faktūrose nurodytas prekes (paslaugas) gavo.

11842.

119Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli: įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-684/2019).

12043.

121Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visus teisiškai reikšmingus faktus ir tinkamai juos įvertino, rėmėsi byloje pateiktų įrodymų visetu, šalių teiktais paaiškinimais, todėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, nepažeidė (CPK 176, 178, 179, 185 straipsniai). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, buvo įvertintos ir atsakovės apeliaciniame skunde pažymėtos aplinkybės, kuriomis atsakovė įrodinėjo tarp ieškovės ir atsakovės pagal ginčo PVM sąskaitas faktūras buvus sutartinius santykius, tačiau jas įvertinus, nėra pagrindo padaryti kitokių išvadų, nei padarė ginčą išsprendęs pirmosios instancijos teismas.

122Dėl bylos procesinės baigties

12344.

124Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylos faktines aplinkybes, tinkamai vadovavosi įrodymų vertinimo taisyklėmis, minėtomis įstatymų normomis, ir tuo pagrindu ginčo klausimu priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą. Įvertinusi aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovė šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti.

125Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

12645.

127Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12846.

129Teismui nutarus, kad atsakovės apeliacinis skundas netenkintinas, spręstinas klausimas dėl ieškovės bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismui pateikė 2020 m. kovo 19 d. PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinančią apie patirtas 1169,66 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas; 2020 m. kovo 24 d. lėšų pervedimo nurodymą, liudijantį apie minėtos sumos sumokėjimą už advokato teisinę pagalbą.

13047.

131Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdamas į minėtas įstatymo nuostatas, ieškovės pateikto procesinio dokumento turinį, apimtis, byloje nagrinėtus klausimus, minėtas rekomendacijas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis yra nepagrįstas ir pernelyg didelis. Minėtų rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių); už atsiliepimą į apeliacinį skundą rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra 1,3 (8.11 punktas). Atsižvelgiant į nurodytas rekomendacijas, minėtas aplinkybes, į pateikto procesinio dokumento turinį, keliamus klausimus, tai, kad ieškovė iš esmės nurodė ir argumentus, kurie buvo nurodyti ir procesiniuose dokumentuos pirmosios instancijos teisme, į atsiliepimo apimtį, galimai sugaištą laiką, spręstina, kad minėta suma yra per didelė, šiuo atveju prieštarautų protingumo bei sąžiningumo principams. Todėl dėl nurodytų priežasčių ieškovei apeliacinės instancijos teisme priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina ir ieškovei iš atsakovės priteistina 600 Eur suma bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

132Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

133Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

134Priteisti iš atsakovės UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ (į. k. 166884629) ieškovei UAB „TransRental“ (į. k. 300545345) 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

135Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TransRental“... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad jos vykdoma veikla – krovinių vežimas keliais,... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad pasikeitus ieškovės vadovui, buvo atliktas vidinis... 11. 4.... 12. Ieškovė nurodė, kad atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo... 13. 5.... 14. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, atsakydama į ikiteisminio tyrimo tyrėjos... 15. 6.... 16. Ieškovė pažymėjo, jog realiai atsakovė nesuteikė jokių transporto... 17. 7.... 18. Ieškovė nurodė, kad jos buvęs direktorius E. S. atliko veiksmus, dėl... 19. 8.... 20. Ieškovė nurodė, kad laikotarpiu nuo 2011-08-26 iki 2012-11-13 atsakovė... 21. 9.... 22. Atsakovė UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ atsiliepime į ieškovės... 23. 10.... 24. Atsakovė nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog ieškovės ginčijamus... 25. 11.... 26. Atsakovė pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo tikrinamos tos... 27. 12.... 28. Atsakovė nurodė, kad ieškovės teiginiai bei pateikti dokumentai neįrodo... 29. 13.... 30. Atsakovė pažymėjo, jog ikiteisminio tyrimo byloje nustatytos aplinkybės... 31. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 14.... 33. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu... 34. 15.... 35. Teismas nurodė, kad ginčijamos sąskaitos išrašytos nepagrįstai; jokių... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad rašytinės sutarties nėra, todėl dėl šalių valios... 38. 17.... 39. Teismas nurodė, kad priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra... 40. 18.... 41. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad... 42. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė... 43. 19.... 44. Apeliaciniame skunde atsakovė (apeliantė) UAB „Mažeikių sunkvežimių... 45. 19.1.... 46. Iš pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų negalima suprasti, kokius... 47. 19.2.... 48. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas... 49. 19.3.... 50. Nuo ieškovės ieškinio teisme priėmimo iki teismo posėdžio praėjo labai... 51. 19.4.... 52. Patenkinus ieškovės ieškinį visiškai, t. y. pripažinus niekiniais ir... 53. 20.... 54. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „TransRental“ prašo: 1)... 55. 20.1.... 56. Teismas, ištyręs byloje esančią medžiagą bei nustatęs, jog byloje nėra... 57. 20.2.... 58. Teismas laikė, jog niekiniai ir negaliojantys yra sandoriai, kurių pagrindu... 59. 20.3.... 60. Teismas neturėjo pareigos nustatinėti, ar tarp šalių buvo kitokių... 61. 20.4.... 62. Teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir byloje priėmė... 63. 20.5.... 64. Atsakovę nuo pat pradžių atstovavo advokatas, o aplinkybė, jog buvęs... 65. 20.6.... 66. Pati atsakovė bylos nagrinėjimo metu nematė jokio pagrindo trečiuoju... 67. 20.7.... 68. Ieškovės įsitikinimu, šios bylos nagrinėjimo atveju nėra jokio pagrindo... 69. Teisėjų kolegija... 70. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 71. Atsakovės (apeliantės) apeliacinis skundas netenkintinas.... 72. 21.... 73. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 74. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka bei atsakovės teiktų... 75. 22.... 76. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka,... 77. 23.... 78. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas... 79. 24.... 80. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių,... 81. 25.... 82. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių... 83. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 84. 26.... 85. Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB... 86. 27.... 87. Nustatyta, kad ieškovė atsakovei laikotarpiu 2012-05-01 – 2012-05-31... 88. Dėl ginčo esmės... 89. 28.... 90. Ieškovė nurodė, jog realiai atsakovė nesuteikė jokių transporto... 91. 29.... 92. Ieškovė pažymėjo, jog tokie sudaryti sandoriai, kai realiai nėra... 93. 30.... 94. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 95. 31.... 96. Sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant... 97. 32.... 98. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sandoris gali būti pripažintas... 99. 33.... 100. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad rašytinė sutartis, kurios pagrindu buvo... 101. 34.... 102. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų (PVM sąskaitų faktūrų) matyti,... 103. 35.... 104. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į... 105. 36.... 106. Minėta, jog sandoris gali būti pripažintas prieštaraujančiu juridinio... 107. 37.... 108. Atsakovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas... 109. 38.... 110. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiais sprendimo... 111. 39.... 112. Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų... 113. 40.... 114. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo... 115. Dėl įrodymų vertinimo... 116. 41.... 117. Atsakovė apeliaciniame skunde akcentavo, jog pirmosios instancijos teismas... 118. 42.... 119. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 120. 43.... 121. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog bylos medžiaga patvirtina,... 122. Dėl bylos procesinės baigties... 123. 44.... 124. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 126. 45.... 127. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 128. 46.... 129. Teismui nutarus, kad atsakovės apeliacinis skundas netenkintinas, spręstinas... 130. 47.... 131. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 132. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 133. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą... 134. Priteisti iš atsakovės UAB „Mažeikių sunkvežimių servisas“ (į. k.... 135. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....