Byla 2S-195-112/2008
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjos Julija Gražina Vaitulionienė, Albina Pupeikienė, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Selkos statyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Ketransa“ ieškinį atsakovei UAB „Selkos statyba“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

22007 m. gruodžio 12 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovės UAB „Ketransa“ ieškinio dėl skolos priteisimo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei UAB „Selkos statyba“ priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, padarė įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, neviršijant 32500 Lt sumos.

3Atsakovė UAB „Selkos statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ieškovas savo prašyme nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė klaidina teismą, nurodydama, kad atsakovė nereaguoja į raštiškus siūlymus. Be to, ieškovas neįrodė, kad kiltų reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o areštuotas turtas yra būtinas įmonės ūkinei – komercinei veiklai vykdyti.

4Ieškovė UAB „Ketransa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

5Atskirasis skundas netenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d., 329, 338 str.).

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendė ir nenagrinėjo ieškinio iš esmės. Atsakovės turto areštas taikytas kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, jog ieškovas nenurodė aplinkybių, būtinų arešto taikymui. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-12-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovo ieškinio užtikrinimui atsakovės UAB „Selkos statyba“ turtui taikė areštą ir padarė įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, neviršijant 32500 Lt sumos. Teismas pagrįstai konstatavo, kad iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Teismas pagrįstai atsižvelgė į ieškinyje nurodytą grėsmę ieškovo interesams. Ieškovė nurodė, jog atsakovė netinkamai ir nesąžiningai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, į ieškovės raginimus nereaguoja, skolos suma didelė. Todėl tai sudaro pagrindą manyti, kad gali kilti grėsmė ieškovės turtiniams interesams. Pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės – grėsmė, jog galimas palankus ieškovei teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

9Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nepranešus atsakovui, teismui nėra žinoma atsakovo turtinė padėtis, jo pozicija ir ketinimai, teismas vertina ieškovo nurodytas aplinkybes bei grėsmę jo interesams (CPK 185 str.), užtikrindamas tokį teisinį režimą, kuris garantuotų abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą, taip pat, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neapsunkintų tolesnės normalios apelianto ūkinės – komercinės veiklos. Todėl ieškinio užtikrinimo priemonės taikytos neperžengiant ieškinio sumos, t.y. 32500 Lt, ribų.

10Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismui areštavus apeliantui priklausantį turtą, naudojimosi turtu teisė nėra suvaržyta, todėl atsakovės nekilnojamojo ar kilnojamojo turto areštas nesukliudys įmonės ūkinės – komercinės veiklos. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso nuostatomis, pirmosios instancijos teismas, nežinodamas, kiek ir kokio turto turi atsakovas, nutartyje nenurodė išsamių turto duomenų, nes nutarties vykdymą pavedė ieškovės pasirinktam antstoliui, kuris ir nustatys, kokį konkretų turtą turi atsakovas ir ar jo pakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti (CPK 148 str. 4 d.). Kadangi skundžiamoje teismo nutartyje nėra nurodytas konkretus areštuotas turtas, apeliantas turi teisę kreiptis į antstolį ir nurodyti, kuriam konkrečiai turtui taikyti suvaržymus, neperžengiant ieškinio sumos ribų.

11Be to, apeliantas turi teisę pasinaudoti Civilinio proceso kodekso 146 straipsnyje įtvirtintomis garantijomis ir bylos nagrinėjimo eigoje prašyti pakeisti anksčiau nutartimi paskirtą laikinąją apsaugos priemonę, atlyginti nuostolius ir pan.

12Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį atskirojo skundo motyvais naikinti nėra pagrindo. 2007 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai