Byla e2A-513-603/2020
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „Remgas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Visvaldo Kazakiūno ir Žilvino Terebeizos, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių pateiktos taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal pagal atsakovės A. E. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -VMI) ieškinį atsakovei A. E. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „Remgas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

31.

4Ieškovė VMI pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės A. E. 20 092,65 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovė A. E. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisdamas iš atsakovės A. E. ieškovės naudai 20 092,65 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (20 092,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; valstybės naudai - 452 Eur žyminio mokesčio.

94.

10Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinio netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

115.

12Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą teismo prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

136.

14Vilniaus apygardos teisme gautas prašymas patvirtinti šalių 2020 m. balandžio 22 d. sudarytą taikos sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas naikinamas, taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

157.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas netvirtina šalių sudarytos taikos sutarties, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui.

178.

18Pagal šalių pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį ginčą užbaigti bendru taikiu sutarimu, abipusių nuolaidų būdu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šalių pateiktos taikos sutarties sąlygos atitinka dispozityvumo principą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį.

199.

20Pasirašydamos taikos sutartį šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, kad patvirtinta taikos sutartis turi ją pasirašiusioms šalims galutinio teismo sprendimo galią, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, šalių pateikta taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama, (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

2110.

22Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. CPK 94 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šalims sudarant taikos sutartį nenumačius bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas bylinėjimosi išlaidų proceso šalims nepaskirsto. Iš 2020 m. balandžio 22 d. šalių sudarytos taikos sutarties sąlygų matyti, jog bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas šalių sutartimi buvo išspręstas, nutariant, kad šalys viena iš kitos nereikalauja patirtų advokato pagalbos ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Taikos sutartimi taip pat šalys susitarė, jog valstybės bylinėjimosi išlaidas apmoka atsakovė.

2311.

24Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Nagrinėjamu atveju žyminis mokestis negrąžinamas, kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleista.

2512.

26Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė už apeliacinį skundą 2019 m. rugsėjo 2 d. mokėjimo dokumentu sumokėjo 452 Eur žyminio mokesčio. Patvirtinus šalių sudarytą 2020 m. balandžio 22 d. taikos sutartį, atsakovei grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, t. y. 452 Eur. Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

2713.

28Teismas pažymi, kad šalių pateiktos 2020 m. balandžio 22 d. taikos sutarties tekstas į teismo nutarties rezoliucinę dalį įtrauktinas su redakciniais taisymais, kurie nekeičia šalių susitartų sąlygų teisinės reikšmės.

29Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 295 straipsniu, teismas,

Nutarė

30Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimą.

31Patvirtinti ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Ieškovė) ir atsakovės A. E. (toliau - Atsakovė) 2020 m. balandžio 22 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: „ 1. Ieškovė ir Atsakovė susitaria civilinę bylą Nr. e2A-513-603/2020, nagrinėjamą Vilniaus apygardos teisme, užbaigti taikos sutartimi.

322. Atsakovė įsipareigoja sumokėti Ieškovei 20 092,65 Eur (dvidešimt tūkstančių devyniasdešimt du eurus 65 euro centus) žalos atlyginimo per 10 (dešimt) metų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Mokėjimus Atsakovė atlieka kas mėnesį, nė vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 dienos, mokėdama po 167 EUR (vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus) per mėnesį (paskutinio mėnesio įmoka -52,65 EUR (penkiasdešimt du eurai 65 euro ct)) į Ieškovės atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. LT247300 010112394300, esančią Swedbank, AB. 3. Savo prievolių pagal šią taikos sutartį įvykdymo užtikrinimui, Atsakovė įsipareigoja įkeisti hipotekos sandoriu Ieškovės naudai Atsakovei ir jos sutuoktiniui A. E., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas – pusrūsio patalpas: 3.1. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 4377/10000 dalis, bendra jungtinė nuosavybė A. E. ir A. E.; 3.2. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 102/1000 dalis, nuosavybė A. E.; 3.3. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 102/1000 dalis, nuosavybė A. E.; 3.4. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 34329792/321590000 dalis, bendra jungtinė nuosavybė A. E. ir A. E.; 3.5. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 102/1000 dalis, nuosavybė A. E.; 3.6. Registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu: ( - ), 15863/100000 dalis, bendra jungtinė nuosavybė A. E. ir A. E.; 3.7. Atsakovė hipotekos sandorį, patvirtintą notaro, įsipareigoja sudaryti per vieną mėnesį po teismo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos; 3.8. Atsakovei negavus sutuoktinio A. E. sutikimo įkeisti aukščiau nurodyto bendrosios jungtinės nuosavybės turto ir nesudarius hipotekos sandorio, Ieškovė įgyja teisę prašyti teismo išduoti vykdomąjį dokumentą ir visą skolos dalį pateikti vykdymui išieškoti įstatymų nustatyta tvarka. 4. Mokėjimas laikomas atliktu nuo pinigų įskaitymo į Ieškovės banko sąskaitą momento. 5. Atsakovei atlikus visą priteistos sumos (20 092,65 Eur) sumokėjimą, Ieškovė atsisako visų kitų savo ieškinyje, pareikštame Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4417-1080/2019 reikalavimų Atsakovės A. E. atžvilgiu. 6. Šalys susitaria, kad Atsakovei ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų uždelsus atlikti aukščiau 2 (antrame) punkte nurodytą periodinį mokėjimą pagal šią Taikos sutartį, Ieškovė įgyja teisę prašyti teismo išduoti vykdomąjį dokumentą ir visą likusią nesumokėtą teismo priteistos skolos dalį pateikti vykdymui išieškoti įstatymų nustatyta tvarka. 7. Šalys nereikalauja viena kitos patirtų advokato pagalbos ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. 8. Šalys susitaria, kad Atsakovė atlygins teismo turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. 9. Ši Taikos sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, su šalių parašais, elektroninių ryšio priemonių pagalba, skenuotą sutarties variantą su šalių parašais VMI prie FM pateikia teismui.“

33Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovei A. E. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „Remgas“.

34Grąžinti atsakovei A. E. (asmens kodas ( - ) 452 EUR (keturi šimtai penkiasdešimt du EUR) žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. rugsėjo 2 d. mokėjimo dokumentu (mokėtojas K. E. – G., asmens kodas ( - )

35Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi šia nutartimi.

36Nustatyti, kad teismo posėdis, rašytinio proceso tvarka 2020 m. gegužės 5 d. 8:00 val. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius), neįvyks.

37Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. 1.... 4. Ieškovė VMI pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės... 5. 2.... 6. Atsakovė A. E. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį... 9. 4.... 10. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė Vilniaus miesto... 11. 5.... 12. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą teismo prašo palikti pirmosios... 13. 6.... 14. Vilniaus apygardos teisme gautas prašymas patvirtinti šalių 2020 m.... 15. 7.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 17. 8.... 18. Pagal šalių pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį... 19. 9.... 20. Pasirašydamos taikos sutartį šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos... 21. 10.... 22. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 23. 11.... 24. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sudarius taikos sutartį, šalims... 25. 12.... 26. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė už apeliacinį skundą... 27. 13.... 28. Teismas pažymi, kad šalių pateiktos 2020 m. balandžio 22 d. taikos... 29. Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293... 30. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimą.... 31. Patvirtinti ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 32. 2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti Ieškovei 20 092,65 Eur (dvidešimt... 33. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos... 34. Grąžinti atsakovei A. E. (asmens kodas ( - ) 452 EUR (keturi šimtai... 35. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 36. Nustatyti, kad teismo posėdis, rašytinio proceso tvarka 2020 m. gegužės 5... 37. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....