Byla 2S-1224-577/2013
Dėl sudarytos kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei sutarties nuostatų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB banko „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB ,,Dvarčionių keramika“ patikslintą ieškinį atsakovui ,,Swedbank“, AB dėl sudarytos kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei sutarties nuostatų pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

42013 m. kovo 28 d. teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-1961-110/2013 nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-2698-611/2012. Nurodė, jog pasikeitė faktinė padėtis nuo ankstesnio bylos sustabdymo, kadangi Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2698-611/2012 pagal UAB ,,Misota“ ieškinį atsakovams AB ,,Dvarčionių keramika“ ir ,,Swedbank“, AB dėl kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, hipotekos bei įkeitimo lakštų pripažinimo negaliojančiais (ab initio) ir restitucijos taikymo bei 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino niekine nuo sudarymo momento 2005 m. rugsėjo 7 d. kredito sutartį Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL. Lietuvos apeliaciniame teisme bus nagrinėjamas „Swedbank“, AB apeliacinis skundas dėl 2012 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo. Šiam ginčui Lietuvos apeliaciniame teisme yra suteiktas bylos Nr. 2A-919/2013, o pagal viešą informaciją šis ginčas bus nagrinėjamas šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Taigi Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Vilniaus apygardos 2012 m. balandžio 19 d. teismo sprendimą, nebeliktų ginčo objekto šioje byloje, nes nebeliktų pačios kredito sutarties. Prašo stabdyti bylos nagrinėjimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 164 straipsnio 4 punkto pagrindu.

5Atsakovo atstovas su pareikštu prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog motyvas, kad Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus bylą ir patenkinus UAB „Misota“ ieškinį, šioje byloje nebeliks ginčo objekto, buvo aptartas jau ankstesnėje Vilniaus apygardos teismo nutartyje.

6Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 19 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2698-611/2012 pagal UAB ,,Misota“ ieškinį atsakovams AB ,,Dvarčionių keramika“ ir ,,Swedbank“, AB dėl kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, hipotekos bei įkeitimo lakštų pripažinimo negaliojančiais (ab initio) ir restitucijos taikymo ir ieškinį tenkino ir pripažino niekine nuo sudarymo momento 2005 m. rugsėjo 7 d. kredito sutartį Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, sudarytą tarp atsakovų AB „Dvarčionių keramika“ ir banko „Swedbank“, AB. 2012 m. birželio 20 d. civilinė byla Nr. 2-2698-611/2012 išsiųsta į Lietuvos apeliacinį teismą, kuriame gauta 2012 m. birželio 22 d. ir suteiktas bylos Nr. 2A-919/2013. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2698-611/2012 nustatytos faktinės aplinkybės dėl kredito sutarties teisėtumo bei priimtos išvados dėl dvišalės restitucijos taikymo, pripažinus kredito sutartį negaliojančia nuo pat sudarymo momento, turės reikšmės sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1961-110/2013. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tarp Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1961-110/2013, iškeltos pagal ieškovo AB ,,Dvarčionių keramika“ ieškinį, bei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2698-6111/2012, iškeltos pagal ieškovo UAB ,,Misota“ ieškinį, yra tiesioginis teisinis ryšys, kadangi abiejose bylose vyksta ginčas dėl tos pačios kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. sprendimą, nebeliktų ginčo objekto šioje nagrinėjamoje byloje.

7Atsakovas „Swedbank“, AB atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį. Apeliantas pažymi, kad šioje civilinėje byloje jau buvo sprendžiamas klausimas dėl bylos stabdymo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi minėta nutartis buvo panaikinta, todėl bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas. Apeliantas tvirtina, kad CPK 279 str. 4 d. numato, kad nutarčiai įsiteisėjus, šalys nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Apelianto vertinimu, 2013 m. balandžio 4 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties motyvai yra identiški, teisinis pagrindas – CPK 164 str. 4 d., taip pat tas pats, nepaisant to, kad ankstesnėje nutartyje papildomai buvo remiamasi ir CPK 163 str. 3 p. Apelianto nuomone, ieškovas savo prašyme dėl bylos stabdymo nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų buvusios įvertintos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartyje. Apeliantas prašo remtis jo atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties išdėstytais motyvais. 2011-10-13 atskirajame skunde atsakovas buvo nurodęs, kad teismas nebuvo aiškiai nurodęs, kokios aplinkybės sudaro pagrindą sustabdyti bylą CPK 164 str. 4 p. pagrindu. Atsakovo nuomone, teismas šią normą taikė nepagrįstai.

8Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą. Ieškovas pažymi, kad CPK 279 str. 4 d. nagrinėjamu atveju negali būti taikoma, nes šis straipsnis taikomas tik teismo procesiniams sprendimams, kuriais byla išnagrinėjama iš esmės. Be to, ieškovo nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, jog ginčijama nutartimi paneigti Vilniaus apygardos teismo 2012-11-16 nutartimi nustatyti faktai. Ieškovas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-11-16 nutarties motyvai ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-04 nutarties motyvai yra skirtingi. Ieškovas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-11-16 nutartyje pasisakė tik dėl privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindo pagrįstumo (CPK 163 str. 3p.), o ne dėl fakultatyviojo pagrindo, numatyto CPK 164 str. 4 p. Pasak ieškovo, apelianto teiginiai būtų pagrįsti tik tokiu atveju, jei teismas pakartotinai bylą būtų sustabdęs privalomuoju pagrindu, dėl kurio buvo pasisakyta Vilniaus apygardos teismo 2012-11-16 nutartyje. Ieškovo vertinimu, ginčijama nutartis negali būti panaikinta apelianto atskirojo skundo dėl 2011 m. spalio 4 d. nutarties motyvais, nes juose nėra argumentų dėl bylos sustabdymo pagrįstumo CPK 164 str. 4 p. pagrindu. Ieškovo teigimu, nagrinėjant šią bylą, būtų nepagrįstai eikvojami šalių bei teismo ištekliai, jei vėliau paaiškėtų, kad nebeliko ginčo objekto, t.y. kad kredito sutartis Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL apskritai yra niekinė ir negaliojanti nuo 2005-09-07.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai sustabdė civilinę bylą CPK 164 str. 4 p. pagrindu.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė CPK 164 str. 4 p. pagrindu, nes konstatavo, kad tarp Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1961-110/2013, iškeltos pagal ieškovo AB ,,Dvarčionių keramika“ ieškinį, bei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2698-6111/2012, iškeltos pagal ieškovo UAB ,,Misota“ ieškinį, yra tiesioginis teisinis ryšys, kadangi abiejose bylose vyksta ginčas dėl tos pačios kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 19 d. sprendimą, nebeliktų ginčo objekto šioje nagrinėjamoje byloje, todėl tikslinga sustabdyti nagrinėjamą bylą, kol Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėtas apeliacinis skundas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2698-6111/2012.

13Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta tik dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Pagal įstatymą bylos sustabdymas gali būti privalomasis (CPK 163 str.) arba fakultatyvus (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą. Fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnis tik suteikia teismui teisę sustabdyti bylą, bet neįpareigoja to padaryti. CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai, kuriuos nustačius klausimas dėl bylos sustabdymo tikslingumo paliktas spręsti teismui, t. y. teismas turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti. Fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir bylą teismas turi teisę sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 str. 4 p.).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

15Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą, todėl šio procesinio instituto taikymui įstatymas ir nustato griežtas sąlygas (CPK 163-167 straipsniai). Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008 ir kt.). Visuotinai pripažįstama, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą, tuo tarpu neteisėtas bylos sustabdymas sukuria prielaidas nepagrįstam bylos vilkinimui, pažeidžia proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus (CPK 7 str.) bei teismo siekį kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nes sustabdžius bylos nagrinėjimą, byloje neatliekami jokie procesiniai veiksmai, išskyrus klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą, kol neišnyksta bylos sustabdymo pagrindas (CPK 166 str. 1, 3 str.).

16Aplinkybė, kad abiejose bylose ginčas susijęs su kredito sutartimi Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, yra nustatyta ir ginčo dėl to, kad šios bylos šiuo aspektu susijusios, – nėra, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, civilinės bylos Nr. 2-2698-611/2012 nagrinėjimas visiškai netrukdo nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-1961-110/2013. Pastaroji byla gali būti išnagrinėta ir joje dėl sutarties vienašališko nutraukimo bei paskolos termino grąžinimo nuspręsta nepriklausomai nuo to, bus ar ne tenkintas ieškinys dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju civilinė byla yra visiškai paruošta nagrinėjimui, jau 2013-01-15 teismo posėdyje ji galėjo būti išnagrinėta iš esmės. Kiek užtruks civilinės bylos Nr. 2-2698-611/2012 nagrinėjimas Lietuvos apeliaciniame teisme, nėra aišku. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, posėdis minėtoje byloje net nėra paskirtas. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokios būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą. Priešingai, teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju bylos sustabdymas reikštų nepagrįstą proceso trukmės prailginimą, kuris prieštarautų esminiams civilinio proceso principams.

17Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau ir buvo minėta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartyje, jei Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2698-611/2012 paliks nepakeistą, t.y. kredito sutartis bus pripažinta negaliojančia, tada bus galima kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1961-110/2013.

18Vertinant atskirojo skundo pagrįstumą, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas sustabdymo klausimą, pažeidė CPK 279 str. 4 d. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad nurodyta norma yra taikoma tik teismo procesiniams sprendimams, kuriais byla yra išnagrinėjama iš esmės, o nagrinėjamu atveju nutartis dėl bylos stabdymo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios teismui, nagrinėjančiam naują prašymą dėl bylos sustabdymo toje pačioje byloje. Taip pat nesutiktina su apelianto pozicija, kad pirmosios instancijos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi paneigė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi nustatytus faktus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtoje nutartyje iš esmės buvo pasisakyta tik dėl privalomojo civilinės bylos stabdymo CPK 163 str. 3 p. pagrindu, o ne dėl sustabdymo CPK 164 str. 4 p. pagrindu, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi nustatytus faktus.

19Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino bylos sustabdymo institutą reglamentuojančias teisės normas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis, kuria buvo sustabdyta civilinė byla Nr. 2-1961-110/2013, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl bylos stabdymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 str. 2 d. 2 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 338 str., 337 str. 2 d. 2 p., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. 2013 m. kovo 28 d. teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė prašymą... 5. Atsakovo atstovas su pareikštu prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko ir... 6. Vilniaus apylinkės teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovo... 7. Atsakovas „Swedbank“, AB atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ atsiliepimu į atskirąjį... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 13. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad visais atvejais ši teismo... 15. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad civilinės bylos... 16. Aplinkybė, kad abiejose bylose ginčas susijęs su kredito sutartimi Nr.... 17. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau ir buvo minėta Vilniaus... 18. Vertinant atskirojo skundo pagrįstumą, pažymėtina, kad apeliacinės... 19. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 338 str., 337 str. 2 d. 2 p.,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti...