Byla eB2-1224-153/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei AB „Ekra“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei AB „Ekra“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Kauno skyrius pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei AB „Ekra“ dėl nemokumo. Nurodo, kad AB „Ekra“ skola VSDF biudžetui pradėjo didėti nuo 2016 m. I ketvirčio ir įsiskolinimas 2016-09-08 buvo 20 245,01 Eur. Ieškovas, siekdamas išieškoti VSD įmokų įsiskolinimą, taikė priverstinio poveikio priemones – nuo 2016-01-28 per PLAIS teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, kurie nebuvo įvykdyti, skolos išieškojimą priverstine tvarka perdavė vykdyti antstoliui, tačiau skola neišieškota. Pagal VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenis, AB „Ekra“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių.

3Atsakovė AB „Ekra“, atstovaujama advokato V. S., pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, kad nesutinka su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad šiuo metu atsakovė susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau jie yra laikino pobūdžio ir nesudaro pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą. Atsakovė šiuo metu iš esmės yra moki ir jos finansinė padėtis neatitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintos įmonės nemokumo sąvokos. 2016 m. rugsėjo 23 d. atsakovės balanso duomenimis, įmonės turtas iš viso sudaro 1 533 945 Eur, o įsipareigojimai – 521 522 Eur. Tai reiškia, jog įmonės turtas jos įsipareigojimus šiuo metu viršija beveik 3 kartus. Lyginant su 2015 m., atsakovės įsipareigojimai iš viso sumažėjo net 448 755 Eur, t. y. beveik dvigubai. Skolos tiekėjams per metus sumažėjo nuo 199 223 Eur iki 40 481 Eur, įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais - nuo 127 101 Eur iki 106 300 Eur. Iš šių duomenų matyti, kad atsakovės finansinė padėtis per metus ženkliai pagerėjo, įmonė iš esmės vykdo ir mažina savo įsipareigojimus. Atsakovė neturi tokių įsipareigojimų, dėl kurių iš esmės nebegalėtų tęsti savo veiklos, ką atspindi ir faktas, kad į šią bylą be pareiškėjo nėra įstoję jokie kiti įmonės kreditoriai. Įmonės įsiskolinimas pareiškėjui (20 245,01 Eur) sudaro tik nežymią dalį lyginant su atsakovei priklausančiu turtu. Dėl to akivaizdu, jog grėsmės, kad įsiskolinimas galėtų likti nepadengtas, nėra. Atsakovės nuomone, tokio santykinai mažo dydžio įsiskolinimas negali tapti pagrindu iškelti atsakovei bankroto bylą ir tokiu būdu visiškai sužlugdyti ilgus metus sėkmingai veikusį, tačiau su laikinais sunkumais susidūrusį, verslą. Taip pat nurodė, kad pagrindinė atsakovės įsiskolinimų ieškovui atsiradimo ir didėjimo priežastis yra tarp atsakovės ir jos užsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ kilęs teisminis ginčas – atsakovė iki teismas įvertins įmonės atžvilgiu pareikšto reikalavimo pagrįstumą, pristabdė savo veiklą, siekiant išvengti didelių nuostolių užsakovams atsiradimo, dėl ko sumažėjo apyvartinių lėšų srautai ir atsirado įsiskolinimas ieškovui. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimu iš atsakovės AB „Ekra“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ naudai priteisė 413 426,95 Eur delspinigius už rangos darbų vėlavimą bei 12 174,34 Eur bylinėjimosi išlaidas. AB „Ekra“ šį sprendimą, kaip niekinį, apskundė teismui (civilinės bylos Nr. e3K-3-471-916/2016). Tuo atveju, jeigu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016 priimtų atsakovei AB „Ekra“ nepalankų sprendimą ir atsakovės įsipareigojimai padidėtų 425 601,29 Eur, atsakovė taptų iš esmės nemokia ir nebegalėtų tęsti savo veiklos. Esant tokiai situacijai, atsakovė neprieštarautų bankroto bylos iškėlimui.

4Atsakovė AB „Ekra“ prieš 2017 m. sausio 16 d. teismo posėdį pateikė teismui prašymą atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas galutinis sprendimas Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. e2A-410-823/2017. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartį ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.

5Kaip nurodyta aukščiau, VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimu iš atsakovės AB „Ekra“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ naudai priteisė 413 426,95 Eur delspinigius už rangos darbų vėlavimą bei 12 174,34 Eur bylinėjimosi išlaidas. AB „Ekra“ apskundė šį sprendimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartį ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Teismas sutinka, kad teismo sprendimas aukščiau nurodytoje byloje turės įtakos atsakovės finansinei padėčiai, tačiau šiuo metu VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimas nėra įsiteisėjęs, o įstatymas įpareigoja klausimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo išnagrinėti operatyviai (ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis), todėl teismas netenkina atsakovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą.

6Teismas 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi įpareigojo AB „Ekra“ administracijos vadovą iki 2017 m. sausio 12 d. pateikti teismui naujausius įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis, tačiau teismo įpareigojimas neįvykdytas – nepateikti teismo reikalaujami AB „Ekra“ dokumentai.

7Atsisakytina iškelti bankroto bylą.

8Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

9Faktinis šioje byloje pareikšto pareiškimo iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

10Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės turtinė padėtis vertintina byloje esančių įrodymų pagrindu (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis).

11Bankroto teisinius santykius reglamentuojančiame Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų teisės normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties; dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir kai išanalizavus visus įrodymus, teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo.

12Iš byloje AB „Ekra“ kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų AB „Ekra“ 2016-09-23 kreditorių sąrašo ir 2016-09-23 balanso duomenų matyti, jog įmonės turto vertė iš viso: 1 533 945 Eur, kurį sudaro: 539 052 Eur ilgalaikis turtas (1 523 Eur materialusis turtas, 537 529 Eur finansinis turtas), 994 893 Eur trumpalaikis turtas (1 569 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 891 746 Eur per vienerius metus gautinos sumos, 101 578 Eur pinigai), o pradelsti įsipareigojimai sudaro iš viso 366 017 Eur, t. y. neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pagal 2016-09-23 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, įmonės veikla akivaizdžiai nėra nuostolinga – įmonė 2015 m. patyrė 102 153 Eur nuostolį, o iki 2016-09-23 – turi 846 556 Eur pelną. Kaip ir nurodo atsakovė atsiliepime į pareiškimą, įmonės finansinė veikla pagerėjusi – įsipareigojimai iš viso sumažėjo 448 755 Eur, skolos tiekėjams sumažėjo nuo 199 223 Eur iki 40 481 Eur, įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, sumažėjo nuo 127 101 Eur iki 106 300 Eur.

13Ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, kad AB „Ekra“ įsiskolinimas pradėjo didėti nuo 2016 m. I ketvirčio. Pagal LITEKO duomenis, atsakovė su skundu dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2015-10-20 sprendimo į Lietuvos apeliacinį teismą kreipėsi 2015 m. lapkričio 2 d. ir vyksta teisminis procesas. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas neturi pagrindo abejoti atsakovės argumentu, jog pagrindinė atsakovės įsiskolinimų ieškovui atsiradimo ir didėjimo priežastis yra tarp atsakovės ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ kilęs teisminis ginčas.

14Teismas, įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, kad atsakovė nėra nemoki įmonė, o turi laikinų finansinių sunkumų, tęsia veiklą (pagal VSDFV viešus duomenis 2017-01-12 AB „Ekra“ buvo 8 apdraustieji asmenys), todėl bankroto bylos iškėlimas ir veikiančio ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos šiuo metu būtų neproporcinga priemonė.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta nemokumo sąlyga AB „Ekra“ bankroto bylai iškelti.

16Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

17Atsisakyti iškelti AB „Ekra“ (kodas 134124027) bankroto bylą.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai