Byla I-1947-505/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo, Kauno apygardos administracinio teismo 2014-01-27 nutartimi

1Kauno apygardos administracinio teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis susipažinęs su pareiškėjo S. Ž. skundu atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno tardymo izoliatoriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo, Kauno apygardos administracinio teismo 2014-01-27 nutartimi

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo S. Ž. skundas, kuriame prašoma teismo panaikinti Kauno tardymo izoliatoriaus 2013-11-12 sprendimą Nr. 13-196 ir priteisti 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

3Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str. 1 d. reglamentuota, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, t.y. paduodamas skundas turi atitikti

4ABTĮ 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

5Pareiškėjo skundas neatitiko įstatyme keliamų reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014-01-27 nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2014-02-07 skundo trūkumams pašalinti.

6Kauno apygardos administracinio teismo 2014-01-27 nutartyje nustatytu terminu pareiškėjas skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, teismo pirmininkas

Nutarė

8Pareiškėjo S. Ž. skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai