Byla T-XX-61-09

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ ir D. M. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui ir M. M. dėl įpareigojimo pakeisti juridinių asmenų registro duomenis rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė pripažinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo veiksmus atsisakant juridinių asmenų registre registruoti UAB „Klaipėdos Saturnas“ duomenų pakeitimus neteisėtais bei įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą pakeisti juridinių asmenų registro duomenis nurodant, kad UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktore nuo 2009 m. liepos 15 d. yra D. M..

4Pareiškėjai nurodė, kad UAB „Klaipėdos Saturnas“ vienintelio akcininko UAB „EDP Group“, atstovaujamo UAB „EDP Group“ direktoriaus Z. S., 2009 m. liepos 14 d. sprendimu nuspręsta atšaukti M. M. iš UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktoriaus pareigų nuo 2009 m. liepos 14 d. ir paskirti nuo 2009 m. liepos 15 d. UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktore D. M.. 2009 m. liepos 16 d. UAB „Klaipėdos Saturnas“ naujoji direktorė D. M. kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą, kad būtų pakeisti juridinių asmenų registro duomenys apie UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktorių. Tačiau valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2009 m. liepos 21 d. raštu Nr.2050/14-2520 Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (kai pateikti duomenys yra neaiškūs, klaidinantys) atsisakė registruoti duomenis apie UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktorę D. M. tol, kol bus priimtas teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal D. M. ieškinį. Pareiškėjai nurodė, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atsisakymas įregistruoti pasikeitusius duomenis apie UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktorių yra neteisėtas. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo nurodytoje nagrinėjamoje civilinėje byloje yra ginčijami UAB „EDP Group“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. Ši civilinė byla nėra susijusi su UAB „Klaipėdos Saturnas“ vienintelio akcininko 2009 m. liepos 14 d. sprendimu dėl naujo UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktoriaus paskyrimo, todėl šios civilinės bylos nagrinėjimas negali būti kliūtis pakeisti juridinių asmenų registro duomenis apie UAB „Klaipėdos Saturnas“ direktorių.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad nors pareiškėjai skundžia viešojo administravimo subjekto viešojo administravimo srityje atliktus veiksmus, tačiau ginčas yra kilęs civilinių teisinių santykių srityje, t. y. dėl pareiškėjos D. M. civilinės teisės būti atitinkamo juridinio asmens direktore pripažinimo. Be to, ginčas yra siejamas ir su bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama civiline byla. Todėl kyla abejonė, ar šis ginčas neturėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Juridinių asmenų registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), atliekami įstatymų įgalioto subjekto - juridinių asmenų registro tvarkytojo. Juridinių asmenų registro tvarkytojo veikla atliekant registravimo veiksmus juridinių asmenų registre pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta byloje J. J. v. valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas; 2009 m. sausio 9 d. nutartis, priimta byloje Šilalės rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas).

9Pareiškėjai nagrinėjamu atveju nesutinka su juridinių asmenų registro tvarkytojo atsisakymu juridinių asmenų registre padaryti duomenų apie juridinio asmens valdymo organą pakeitimus. Keliamas ginčas yra iš esmės susijęs su juridinių asmenų registro tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų vykdymu, t. y. su klausimo, ar registro tvarkytojui buvo pateikti pakankami (aiškūs, neklaidinantys) duomenys, kad būtų galima atlikti atitinkamus registro duomenų pakeitimus, išsprendimu. Byloje civilinio teisinio pobūdžio klausimų (reikalavimų), tiesiogiai susijusių su juridinio asmens statusu, asmenų civilinėmis teisėmis ar pareigomis, nėra keliama. Pareiškėjų skunde nurodytos civilinės bylos nagrinėjimo faktas šiuo atveju gali būti reikšmingas tik viešojo administravimo santykiams sukeliamų teisinių padarinių aspektu, t. y. tuo, kokią įtaką minėtos civilinės bylos nagrinėjimas turi atsakovo atliekamiems viešojo administravimo veiksmams tvarkant juridinių asmenų registrą. Todėl aptariamas ginčas iš esmės neperžengia viešojo administravimo santykių ribų ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

112-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

12Byla teisminga administraciniam teismui.

13Bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ ir D. M. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui ir M. M. dėl įpareigojimo pakeisti juridinių asmenų registro duomenis grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai