Byla B2-1115-210/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Flagas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Flegas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Flagas“,

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Flegas“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Flagas“. Nurodo, kad atsakovo skola (su palūkanomis) pareiškėjui siekia 186359,43 Lt. Atsakovui 2013-07-18 buvo įteiktas pranešimas dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovas per mėnesį laiko paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nepadengė. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Flagas“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti „Administravimas“ UAB.

3Šiaulių apygardos teismas 2013-09-27 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „Flagas“ vadovą iki 2013-10-08 pateikti teismui šiuos dokumentus: kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį (išskirti įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį), informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Ši nutartis buvo išsiųsta tiek atsakovo registracijos adresu, tiek atsakovo direktoriaus gyvenamosios vietos adresu (b. l. 37).

4Atsakovo UAB „Flagas“ vadovas iki 2013-10-20 finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė.

5UAB „Flagas“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie įmonės kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, remiasi pareiškėjo pateiktais rašytiniais įrodymais, iš kurių matyti, kad atsakovo skola (su palūkanomis) pareiškėjui siekia 186359,43 Lt. Be to, remiantis viešai prieinamais VSDFV duomenimis atsakovas yra skolingas 20685,29 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (38 b. l.).

8Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius. 2013-07-18 atsakovo direktoriui buvo įteiktas pareiškėjo pranešimas, kuriuo atsakovas buvo informuotas, kad jeigu nesumokės skolos, pareiškėjas bus priverstas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau skola nesumokėta.

9Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

10Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

11UAB „Flagas“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

12Įmonės administratoriumi skirtinas „Administravimas“ UAB (įmonės kodas 302545778, adresas – Tilžės g. 13, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 188).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 p., 9 str. 5 d.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

141. Iškelti bankroto bylą UAB „Flagas“ (įmonės kodas 300531541, buveinė – Mažūnų k. 5, Kelmės raj.).

152. Bankrutuojančios UAB „Flagas“ administratoriumi paskirti „Administravimas“ UAB (įmonės kodas 302545778, adresas – Tilžės g. 13, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 188).

163. Areštuoti UAB „Flagas“ (įmonės kodas 300531541) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

174. Uždrausti UAB „Flagas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

185. Nustatyti 30 terminą UAB „Flagas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

196. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

207. UAB „Flagas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

218. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Flagas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

22Apie iškeltą UAB „Flagas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

23Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

24Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Pareiškėjas BUAB „Flegas“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Šiaulių apygardos teismas 2013-09-27 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB... 4. Atsakovo UAB „Flagas“ vadovas iki 2013-10-20 finansinės atskaitomybės... 5. UAB „Flagas“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė įmonės finansinės... 8. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje... 9. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 10. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 11. UAB „Flagas“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių... 12. Įmonės administratoriumi skirtinas „Administravimas“ UAB (įmonės kodas... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 14. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Flagas“ (įmonės kodas 300531541, buveinė... 15. 2. Bankrutuojančios UAB „Flagas“ administratoriumi paskirti... 16. 3. Areštuoti UAB „Flagas“ (įmonės kodas 300531541) nekilnojamąjį ir... 17. 4. Uždrausti UAB „Flagas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 18. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Flagas“ kreditorių finansiniams... 19. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 20. 7. UAB „Flagas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 21. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Flagas“ įgyja... 22. Apie iškeltą UAB „Flagas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 23. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 24. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...