Byla e2-903-676/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, išnagrinėjo pareiškėjos R. J. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui M. J., trečiasis asmuo „Swedbank“ akcinė bendrovė, išvadą byloje teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, išnagrinėjo pareiškėjos R. J. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja R. J. prašo civilinėje byloje Nr. e2-903-676/2018 išduoti vykdomąjį raštą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo iš skolininko M. J..

5Atsiliepimų į pareiškėjos prašymą negauta.

6Teismas konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

8Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 1 – 4 dalys). Nagrinėdamas klausimus, susijusius su vaiko teisėmis, teismas sprendimą priima atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus (Civilinio kodekso 3.3 straipsnis).

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog civilinė byla pradėta pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui M. J. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, trečiasis asmuo „Swedbank“ akcinė bendrovė, išvadą byloje teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Teismo posėdžio metu teismas taikė šalis, šalys teisminės mediacijos proceso metu pasiekė susitarimą dėl ginčo nagrinėjamo byloje taikaus išsprendimo. Teismo 2018 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovės R. J. ir M. J. santuoka nutraukta, patvirtinta šalių 2018 m. vasario 20 d. sudaryta taikos sutartis - atsakovas M. J. nepilnamečių vaikų M. J., asmens kodas ( - ) ir I. J., asmens kodas ( - ) išlaikymui moka kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 200 EUR (du šimtus eurų) kiekvienam vaikui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka; nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama R. J.. Pareiškėja prašo išduoti vykdomąjį raštą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo iš M. J.. Nepateikta teismui duomenų ir įrodymų, jog teismo patvirtinta Taikos sutartis yra vykdoma, t.y. kad nustatyta tvarka mokamas nepilnamečiams vaikams išlaikymas, neteikta argumentų, kodėl Taikos sutartis nėra vykdoma.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų teisėtus interesus, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, pripažįstama, jog yra pagrindas pareiškėjai R. J. išduoti vykdomąjį raštą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo iš atsakovo M. J., todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 646 straipsniu, teismas

Nutarė

12prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti.

13Išduoti pareiškėjai R. J. vykdomąjį raštą pagal Klaipėdos apylinkės teismo (Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų) 2018 m. kovo 5 d. sprendimu patvirtintos taikos sutarties civilinėje byloje Nr. e2-903-676/2018 2 (antrą) punktą, pagal kurį atsakovas M. J. įsipareigojo nepilnamečių vaikų M. J., asmens kodas ( - ) ir I. J., asmens kodas ( - ) išlaikymui mokėti kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 200 EUR (du šimtus eurų) kiekvienam vaikui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai