Byla I-167-386/2012
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Dalios Gumuliauskienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjų L.F. ir L.V. atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Kretingos žemėtvarkos skyriaus, atstovei Daliai Vaičikauskaitei,

22012 m. kovo 6 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų L.F. ir L.V. skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui (toliau – ir atsakovas), tretiesiems suinteresuotiems asmenims, Valstybės įmonei registrų centras, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriui, UAB „Grama LT“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

32011-11-25 teismo nutartimi priimtas pareiškėjų L.F. ir L.V. (toliau – ir pareiškėjai) skundas (b.l. 3-4, 6-8), kuriuo prašoma:

41) panaikinti Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo 2011 m. rugpjūčio 29 d. (skunde neteisingai nurodyta sprendimų data - 2011 m. rugpjūčio 16 d.) sprendimus Nr.(4.6.10)RS-1006, Nr.(4.6.10)RS-1007 ir Nr.(4.6.10)RS-1008;

52) įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialą pakeisti kadastro duomenis žemės sklypams, esantiems ( - ), kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) pagal pateiktas kadastrinių matavimų bylas ir Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. liepos 28 d. įsakymus Nr.14VĮ-(14.14.2.)-1058, Nr.14VĮ-(14.14.2.)-1057, Nr.14VĮ-(14.14.2.)-1049.

6Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjai skunde nurodo, jog skundžiamais sprendimais atsisakyta pakeisti kadastro duomenis ginčo žemės sklypams. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.281 teritorinio registratoriaus sprendimus paliko galioti. Paaiškina, kad 2011 m. gegužės mėnesį kreipėsi į UAB „Geovitara“, kuri teikia žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugas, ir užsakė atlikti pareiškėjams priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), (kadastriniai numeriai Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) geodezinius (kadastrinius) matavimus, tikslu įregistruoti patikslintus duomenis viešajame registre. Atlikti geodeziniai (kadastriniai) matavimai buvo patikrinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos žemėtvarkos skyriaus: 2011 m. liepos 20 d. vyr. specialistė patikrino, o skyriaus vedėjas suderino, 2011 m. liepos 28 d. buvo priimti Kretingos žemėtvarkos skyriaus įsakymai „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1058, „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1057 ir „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14VĮ-( 14.14.2.)-1049.

8VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas sprendimu Nr. (4.6.10)RS-1006 atmetė prašymą dėl sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo, nes konstatavo, jog šio sklypo ribos dengia gretimą žemės sklypą, kuriam buvo atlikta išankstinė patikra. Tuo pačių pagrindu buvo atsisakyta atlikti kadastrinių duomenų pakeitimą sklypui Nr. ( - ) (sprendimas Nr. (4.6.10)RS-1007). Teritorinis registratorius netenkino prašymo dėl kadastrinių duomenų pakeitimo ir trečiam sklypui (Nr. ( - ) nurodydamas, jog žemės sklypo ribos neatitinka kadastro žemėlapyje pažymėtą pagal preliminarų žemės sklypo planą.

9Mano, kad ginčijami sprendimai naikintini. Tiek teritorinis registratorius, tiek centrinis, spręsdami ginčą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, nurodė, jog nustačius žemės sklypų ribų nesutapimus, t.y. yra neleistinus ribų nesutapimus, kai negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, bet kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo žemės sklypų planų pateikimo turėjo parengti išvadas ir nurodyti jose tikrintų sklypų planų netikslumus. Po to pateikti išvadas Kretingos žemėtvarkos skyriui, kad šis per nustatytą terminą ištirtų ir pasisakytų ar žemės sklypų planai parengti teisingai.

10Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija sprendime nurodė, kad Kretingos žemėtvarkos skyrius nepateikė išvados apie tai, ar ginčo žemės sklypų parengti planai yra teisingi (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punktas), o nesant tokios išvados pažymėti žemės sklypo ribų kadastro žemėlapyje nėra juridinio pagrindo. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė, „kadangi iki šiol Kretingos žemėtvarkos skyrius nėra priėmęs minėtų sprendimų (t.y. dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų kadastro duomenis), Kretingos žemėtvarkos skyriaus vedėją įpareigojame užtikrinti, kad artimiausiu metu aktų nustatyta tvarka būtų parengtos išvados dėl žemės sklypų ribų nustatymo teisingumo“. Ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyrius parengė reikiamas išvadas 2011 m. spalio 20 d. Nr. 14SD-( 14.14.7.)-1440 ir 2011 m. spalio 21 d. Nr. 14SD-(14.14.7.)-1444 ir pateikė jas atsakovui. Išvadose nurodyta, kad žemės sklypų ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypo ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius atitinka realią situaciją. Tai reiškia, kad faktiškai dėl ginčo sklypų Kretingos žemėtvarkos skyrius padarė išvadą, kad žemės sklypo planai padaryti teisingai. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo turėjo pažymėti žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punktas). Teritoriniam registratoriui kartu su prašymais pakeisti kadastro duomenis pateikė visų trijų ginčo žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas. Šiose bylose yra žemės sklypo planai, kuriuose yra 2011 m. liepos 20 d. datuoti patvirtinimai (vyr. specialistės ir vedėjo parašai bei skyriaus antspaudas), kad Kretingos žemėtvarkos skyrius planą patikrino ir suderino. Be to, buvo pridėti Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. liepos 28 d. įsakymai „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14V{-( 14.14.2.)-1058, „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1057 ir „Dėl privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1049.

11Remiantis išdėstytu mano, kad atsakovui nebuvo pagrindo atsisakyti tenkinti prašymus dėl ginčo sklypų kadastro duomenų pakeitimo. Atkreipia dėmesį į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. birželio 30 d. rašte Nr. 1SS-(10.5)-1548 nurodo, kad UAB „GRAMA LT“ priklausančio žemės sklypo ženklinimo procedūros atliktos pažeidžiant Nuostatų reikalavimus ir privalu atlikti pakartotinį ribų ženklinimą, t.y. patvirtintas besiribojančio žemės sklypo netinkamas ženklinimas, dėl kurio buvo atsisakyta patenkinti pareiškėjų prašymus.

12Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu (b.l. 42-46) su pareiškėjų L.F. ir L.V. skundu nesutinka. Paaiškina, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis, pareiškėjos L.F. vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, esantis adresu ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir žemės sklypas, adresu ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), pareiškėjo L.V. vardu - žemės sklypas, esantis adresu ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Visi šie žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarius matavimus.

132011-08-16 pareiškėjai kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo Kretingos skyrių su prašymais pakeisti ginčo žemės sklypų kadastro duomenis, atlikus žemės sklypų kadastrinius matavimus. Registro tvarkytojas atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymus, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, kuris nustato, kad Kadastro tvarkytojas turi teisę atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Atsakovas skundžiamame 2011-08-29 sprendime Nr.(4.6.10.)RS-1007 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes neatitinka žemės sklypo ribų pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą ir jo ribos dengia žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ir kuriam yra atlikta išankstinė žemės sklypo plano patikra; 2011-08-29 sprendime Nr.(4.6.10.)RS-1008 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes neatitinka žemės sklypo ribų, kadastro žemėlapyje pažymėtų pagal preliminarų žemės sklypo planą; 2011-08-29 sprendime Nr.(4.6.10.)RS-1006 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes jo ribos dengia žemės sklypą, kadastrinis numeris ( - ), kuriam atlikta patikra.

14Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjo pareiškėjų skundą ir pateiktus dokumentus bei nustatė, kad Teritorinio registratoriaus (atsakovo) sprendimai teisingi ir teisėti, todėl vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsniais, juos paliko galioti. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, kad Kadastro tvarkytojas prašymo įrašyti ar pakeisti kadastro duomenis nagrinėjimo metu nustatęs aplinkybes, nurodytas šio įstatymo 14 straipsnyje, atsisako patenkinti prašymą. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punkte reglamentuota, kad Kadastro tvarkytojas atsisako pakeisti kadastro duomenis, jei šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

15Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai detalizuoja atvejus, kai žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis {pastaba - ribomis, nustatytomis neatliekant kadastrinių matavimų), yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125 ?.). Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 93 punktas taip pat numato, kad kadastro tvarkytojas atmeta prašymą, kai žemės sklypo ribos nedera su žemės sklypo, kurio atlikta įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą išankstinė patikra (kadastre padaryta žyma), ribomis.

16Pažymėjo, kad pagal pareiškėjų pateiktas kadastro duomenų bylas nustatyta, kad žemės sklypų (kadastriniai Nr. ( - ) ribos kadastro žemėlapyje nedera su gretimu žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - ), kuris yra įregistruotas ir suformuotas atliekant preliminarius matavimus bei kuriam yra 2011-05-23 atlikta išankstinė patikra (kadastre padaryta žyma). Šio žemės sklypo plotas 17,84 ha, o Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėjus žemės sklypus (kadastriniai Nr. ( - ) pagal naujai sudarytus žemės sklypo planus, jis sumažėtų, viršydamas leistiną paklaidą, nustatytą Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ribos pagal naujai sudarytą žemės sklypo planą neatitinka žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ribų, 2006-12-29 pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą. Šiuo atveju teritorinis registratorius nustatė neleistinus žemės sklypų ribų nesutapimus, apie kuriuos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125, 126 punktų nustatyta tvarka buvo informuotas Kretingos žemėtvarkos skyrius. Tiek Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiek Kretingos žemėtvarkos skyrius nepateikė išvados apie tai, ar žemės sklypų (kadastriniai Nr. ( - ) parengti planai yra teisingi (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punktas). Nesant tokios išvados pažymėti žemės sklypo ribų kadastro žemėlapyje nėra juridinio pagrindo.

17Pažymi, kad Kadastro tvarkytojas, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 125 ir 127 punktais, nustatančiais Kadastro tvarkytojui pareigą informuoti žemėtvarkos skyrių dėl neleistinų ribų nesutapimų, informavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyrių dėl atitinkamų žemės sklypų ribų neatitikimo, paruošdamas ir išsiųsdamas 2011-08-17 išvadas Nr.(4.7.19.)PG-860, Nr.(4.7.19.)PG-862, Nr.(4.7.19.)PG-864 dėl žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose reglamentuota, kad žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą dėl būtinumo tikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai [...] privalo Kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punktas). Pagal minėtas Vyriausybės nutarimo nuostatas bet kuriuo atveju žemėtvarkos skyrius turi priimti tam tikrą administracinį aktą (sprendimą arba išvadą) ir būtent šiai institucijai įstatymu yra priskirta kompetencija pasisakyti dėl žemės sklypų planų teisingumo. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2011-10-25 (praėjus visiems teisės aktų nustatytiems terminams) gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriaus raštus 2011-10-20 Nr.14SD-(14.14.7.)-1140 ir 2011-10-21 Nr.14SD-(14.14.7.)-1444 dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. ( - ) ribų, kuriuose nurodyta, kad L.V. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) bei L.F. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypų ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius atitinka realią situaciją.

18Pareiškėjai, teikdami teismui skundą, savo poziciją grindžia išvadų buvimu, kurios turėtų įpareigoti Registro tvarkytoją atlikti žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą per 3 dienas nuo išvadų gavimo. Tačiau dėl šių išvadų turinio ir formos tinkamumo yra pasisakiusi Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, kuri nurodė, kad tiek Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiek Kretingos žemėtvarkos skyrius nepateikė išvados apie tai, ar žemės sklypų (kadastriniai Nr. ( - ) parengti planai yra teisingi (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punktas). Nesant tokios išvados, pažymėti žemės sklypo ribų kadastro žemėlapyje nėra juridinio pagrindo. Atkreipia dėmesį, kad išvadose nėra jokių duomenų apie žemės sklypų planų teisingumą, ko reikalauja teisės aktų nuostatai.

19Nurodo, kad atsakovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, kad įvertintų Kretingos žemėtvarkos skyriaus raštų (2011-10-20 Nr.l4SD-(14.14.7.)-l 140 ir 2011-10-21 Nr.l4SD-(14.14.7.)-1444) atitikimą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125 ir 126 punktų reikalavimams ir ar jų pagrindu galima būtų pažymėti žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje (valstybės įmonės Registrų centro paklausimas 2011-10-27, Nr.(1.1.4.)s-4429). Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija raštu 2011-11-30 Nr.2D-5820(12.144) informavo, kad žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslinami. Tuo pačiu įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos skubos tvarka parengti ir pateikti valstybės įmonei Registrų centrui išvadas (sprendimus) dėl žemės sklypų kadastro Nr. ( - ) ir užtikrinti, kad teikiamos išvados (sprendimai) atitiktų Nuostatų reikalavimus. 2011-12-08 dienai išvadų (sprendimų) Registro tvarkytojas nėra gavęs. Pažymėtina, kad išvados dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), plano tinkamumo Registro tvarkytojas apskritai nėra gavęs.

20Žemės įstatymo 32 straipsnyje nustatyta, jog žemės sklypų formavimo klausimus sprendžia bei organizuoja ir vykdo valstybinę žemės naudojimo kontrolę Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 65.2 - 65.3 punktuose nustatyta, kad atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus už dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams bei teritorijų planavimo dokumentais suformuoto žemės sklypo riboms atsakingas žemėtvarkos skyrius. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pageidaujantis pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis turi pateikti kadastro duomenų bylą bei dokumentus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

21Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, vykdydamas jam įstatymu pavestas funkcijas, vadovaujasi griežtai jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Tai reiškia, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į nekilnojamojo turto registrą ir kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą. Šiuo ginčo atveju registro tvarkytojas, išnagrinėjęs pareiškėjų pateiktus dokumentus, nustatė, kad žemės sklypų planai parengti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir informavo instituciją, atsakingą už šių duomenų tikslumą ir teisingumą. Savo veiksmais valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas nepažeidė jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, todėl mano, kad atsakovu į šį procesą įtrauktas visiškai nepagrįstai. Vadovaujantis išdėstytais faktais bei aplinkybėmis, prašo pareiškėjų skundo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

22Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Kretingos žemėtvarkos skyriaus, atsiliepime (b.l. 70-73) nurodo, kad jų manymu skundas pagrįstas. Paaiškina, kad pareiškėjas L.V. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ). Minėtas žemės sklypas, esantis ( - ), suformuotas Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kuris patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2655. Sklypas žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktu 2004 m. liepos 28 d. paženklintas ( - ) vietovėje, įregistruotas sklypas Nekilnojamojo turto registre ir pažymėtas kadastro žemėlapyje pagal preliminarius matavimus. Pareiškėja L.F. nuosavybės teise valdo žemės sklypus, kurių kadastro Nr. ( - ) ir kadastro Nr. ( - ). Žemės sklypas, esantis ( - ), kadastro Nr. ( - ) suformuotas pagal žemės sklypo padalijimo projektą ir paženklintas vietovėje 1998 m. lapkričio 13 d., įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir pažymėtas kadastro žemėlapyje pagal preliminarius matavimus. Žemės sklypas, esantis ( - ), kadastro Nr. ( - ), suformuotas Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kuris patvirtintas Klaipėdos apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2655. Asmeninio ūkio žemės sklypas paženklinimo aktu 1996 m. vasario 20 d. paženklintas vietovėje, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir pažymėtas kadastro žemėlapyje pagal atliktus preliminarius matavimus. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-7900), 11 straipsnis nustato, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (toliau - kadastro nuostatai) (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2010, Nr. 53-2606, 2011, Nr. 125-5950) 32 straipsnis reglamentuoja, kad nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamam arba būsimam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims - gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau vadinama - kviestiniai asmenys). Kadastro nuostatų 15 punktas nustato, kokiais atvejais atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ir vienas iš jų būtų - žemės sklypo savininkui pageidaujant.

24Teigia, kad L.F. nuosavybės teise valdomiems ginčo žemės sklypams kadastriniai matavimai atlikti UAB „Geovitara". Žemės sklypo ribų paženklinimui 2011 m. gegužės 27 d. buvo kviesti visi suinteresuoti asmenys ir kvietimai įteikti asmeniškai. Gretimo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), UAB „Gramą LT" atstovas dalyvavo ženklinime, kvietimas įteiktas registruotu laišku (kvitas Nr.157265/40, 2011-05-12) ir žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte pareiškė pastabas dėl žemės sklypo ribų. Pažymi, kad vykdytojas UAB „Geovitara" Kretingos žemėtvarkos skyriui pateikė kadastro duomenų bylas žemės sklypams, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) ir skyrius, vadovaudamasis kadastro nuostatų 65 str., suderino pasirašydamas, kadangi žemės sklypų ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentus. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriaus vedėjas pagal suderintas kadastro duomenų bylas 2011 m. liepos 28 d. įsakymais Nr. l4VĮ-(14.14.2.)-1058, Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1057 ir Nr. 14Vl-(H.14.2.)-1049 pakeitė kadastro duomenis privatiems žemės sklypams Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

25Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas 2011 m. rugpjūčio 17 d. raštais Nr. (4.7.19.)PG-864, Nr. (4.7.19)PG-862 ir Nr. (4.7.19)PG-860 Kretingos žemėtvarkos skyriui pateikė išvadas dėl žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje, kuriose nurodoma, kad žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negali, kadangi jos dengia gretimybėje žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - ) kuriam atlikta išankstinė patikra 2011 m. gegužės 23 d. Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas apie išankstinę atliktą patikrą Kretingos žemėtvarkos skyrių informavo tik 2011 m. rugpjūčio 17 d. raštais Nr. (4.7.19.)PG-864, Nr. (4.7.19)PG-862 ir Nr. (4.7.19)PG-860. Kadastro nuostatų 72 punktas nustato, kad vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama Kadastro nuostatų 74-82 punktuose nustatyta tvarka. Nuostatų 76 punktas reglamentuoja, kad kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Šie dokumentai turi būti parengti Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka.

26Taip pat pažymi, kad žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų byla Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriui nepateikta. Todėl neaišku, kokias dokumentais vadovavosi kadastro tvarkytojas, atlikdamas išankstinę patikrą žemės sklypui, kurio kadastro Nr. ( - ). Kadastro nuostatų 126 punktas reglamentuoja, kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą, raštu per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

27Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyrius 2011 m. spalio 21 d. raštuose Nr. 14SD-( 14.14.7)-1444 ir Nr. 14SD-(14.14.7)-1440 VĮ „Registrų centras" Klaipėdos filialui nurodė, kad Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. spalio 19 d. sudaryta komisija iš vyriausiosios specialistės L.B., UAB „Geovitara“ matininko (geodezininko) R.B. bei žemės sklypo savininkės L.F. nuvyko į žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), esančių ( - ), vietą ir patikrino bei surašė žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktą, kuriame nurodė, kad žemės sklypų ribos atitinka Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypų ribas, naudojimo faktą, linijų ilgius bei esančius riboženklius. Atkreipia dėmesį į tai, kad Kadastro nuostatai ar kiti teisės aktai nenustato, kokia forma turi būti pateikta išvada. Informuoja, kad žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), savininkė L.F.

28Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. birželio 7 d. pateikė raštą dėl gretimybėje esančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribų nustatymo ir gavo išaiškinimą, kad UAB „Agrogeodezija“, atlikdama UAB „Grama LT“ nuosavybės teise valdomame žemės sklype kadastrinius matavimus, nesilaikė kadastro nuostatų reikalavimų. Be to, šiuo metu UAB „Grama LT“ žemės sklypų po kadastrinių matavimų bylų, užregistruotų Kretingos žemėtvarkos skyriuje, nėra ir spręsti apie žemės sklypo ribas negali. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, prašo pareiškėjų skundą tenkinti.

29Teismo posėdyje dalyvaujantys asmenys (jų atstovai) palaiko savo pirmines pozicijas skunde bei jų atsiliepimuose nurodytų motyvų pagrindu.

30Į teismo posėdį neatvykusiems bylos proceso dalyviams – pareiškėjams L.F. ir L.V., tretiesiems suinteresuotiems asmenims (jų atstovams) - Valstybės įmonei Registrų centras, UAB „Grama LT“ apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla nagrinėjama jiems (jų atstovams) nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalis).

31Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio 2 punktas).

32Byloje tirtina, ar teisėti ir pagrįsti Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo 2011-08-29 sprendimai Nr. (4.6.10)RS-1006, Nr. (4.6.10)RS-1007 ir Nr. (4.6.10)RS-1008, ar pagrįstas reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus. Taigi, byloje būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus.

33Faktinės bylos aplinkybės.

34Dalyvaujančių bylose asmenų paaiškinimais, rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas 2011-08-29 sprendimu Nr. (4.6.10)RS-1006, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, atmetė pareiškėjos L.F. prašymą pakeisti kadastro duomenis žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančiam ( - ), nustatęs, kad šio žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, nes jo ribos dengia kitą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), kuriam atlikta patikra (b.l. 12-13).

35Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas 2011-08-29 sprendimu Nr. (4.6.10)RS-1008, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, atmetė pareiškėjos L.F. prašymą pakeisti kadastro duomenis žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiam ( - ), nustatęs, kad šis žemės sklypas neatitinka žemės sklypų ribų, kadastro žemėlapyje pažymėtų pagal preliminarų žemės sklypo planą (b.l. 14-15).

36Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas 2011-08-29 sprendimu Nr. (4.6.10)RS-1007, vadovaudamasis taip pat minėtu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, netenkino pareiškėjo L.V. prašymo atlikti kadastro bei registro duomenų pakeitimą žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančiam ( - ), kadangi žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, nes neatitinka žemės sklypo ribų, pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą ir jo ribos dengia žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ir kuriam atlikta išankstinė žemės klypo plano patikra (b.l. 16-17). Visuose virš nurodytuose ginčo sprendimuose yra nurodyta jų apskundimo tvarka, jie pasirašyti juos priėmusių pareigūnų.

37Valstybės įmonės Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau komisija) 2011-10-25 sprendimu Nr. 281 paliko galioti pareiškėjų ginčijamus teritorinio registratoriaus sprendimus (b.l. 10-11). Komisija, išnagrinėjusi 2011-10-03 UAB „Grama LT“ atsiliepime, 2011-10-17 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime, 2011-10-25 Kretingos žemėtvarkos skyriaus raštuose, išdėstytus argumentus ir motyvus dėl ginčo žemės sklypų ribų nustatymo aplinkybių, ginčo žemės sklypų kadastro duomenų bylų medžiagą, nustatė, kad: žemės sklypų – kadastriniai Nr. ( - ), ribos kadastro žemėlapyje nedera su gretimu žemės sklypu – kadastrinis Nr. ( - ), kuris yra įregistruotas ir suformuotas atliekant preliminarius matavimus ir kuriam 2011-05-23 atlikta išankstinė patikra; šio žemės sklypo plotas yra 17,84 ha, o Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėjus ginčo žemės sklypus - kadastriniai Nr. ( - ), pagal naujai sudarytus žemės sklypo planus jis sumažėtų, viršydamas leistiną paklaidą, nustatytą Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte; žemės sklypo – kadastrinis Nr. ( - ) ribos pagal naujai sudarytą žemės sklypo planą neatitinka žemės sklypo - kadastrinis Nr. ( - ), ribų, 2006-12-19 pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą. Be to, sprendime centrinis registratorius pažymėjo, kad šiuo atveju teritorinis registratorius nustatė neleistinus žemės sklypų ribų nesutapimus, apie kuriuos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125, 126 punktų nustatyta tvarka buvo informuotas Kretingos žemėtvarkos skyrius. Tačiau nei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nei Kretingos žemėtvarkos skyrius nepateikė išvados apie tai, ar žemės sklypų - kadastriniai Nr. ( - ), parengti planai yra teisingi, o nesant tokios išvados, pažymėti ginčo žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje nėra juridinio pagrindo.

38Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl Teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-02-27 konsultacija Nr. 02-04-07). Šiuo atveju Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas neginčijamas, tačiau šis sprendimas teismo vertintinas kaip faktinis duomuo, papildantis bei iš esmės pakartojantis skundžiamus Teritorinio registratoriaus sprendimus tiek faktiniais, tiek teisiniais ginčo situacijos aspektais.

39Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2011-10-25 gavo 2011-10-21 Kretingos žemėtvarkos skyriaus raštą (b.l. 18-19), kuriuo atsakoma į atsakovo 2011-08-17 raštą, ir kuriuo pranešama, jog pareiškėjos L.F. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo - kadastrinis Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( - ), ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypo ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius, atitinka realią situaciją. Tos pačios dienos raštas iš Kretingos žemėtvarkos skyriaus gautas ir dėl pareiškėjo L.V. ginčo žemės sklypo ribų (b.l. 20-21). Šiame rašte teritoriniam registratoriui į jo 2011-08-16 raštą „išvada dėl žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje“ skyrius nurodo, kad nustatyti teisingą ribą tarp privačių žemės sklypų, nuosavybės teise priklausančių L.V. ir UAB „Grama LT“, gali tik patys sklypų savininkai geranorišku susitarimu arba pagal LR civilinio kodekso nuostatas, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčo sklypų ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas ir kitus įrodymus. Taip pat šiuo raštu pranešama, kad L.V. nuosavybes teise valdomo žemės sklypo - kadastrinis Nr. ( - ), esančiam ( - ), ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypo ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius, atitinka realią situaciją.

40Teisinis ginčo vertinimas, išvados.

41Pažymėtina, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis).

42Ginčo atveju skundžiami sprendimai, nors ir priimti kompetentingo viešojo administravimo subjekto – Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo, nurodant juridinius pagrindus, tačiau vien formalus formos išlaikymas, nesilaikant tokių aktų priėmimo procedūros reikalavimų, nėra pagrindas pripažinti sprendimus teisėtais ir pagrįstais, ar atitinkančiais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintiems bendriesiems reikalavimams, keliamiems individualių administracinių aktų turiniui ir formai.

43Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Kitaip tariant, viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai privalo būti tikslūs, suprantami, nedviprasmiški, jų motyvų išdėstymas – adekvatus ir pakankamas, leidžiantis suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra išaiškinęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.). Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar tai darant tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 ir kt.).

44Išanalizavus ir įvertinus faktinius ir juridinius bylos aspektus, laikytina, kad atsakovas formaliai vertino ginčo situaciją, kadangi nesulaukęs atsakymo pagal savo išvadą dėl ginčo žemės sklypų ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje iš Kretingos žemėtvarkos skyriaus (skyrius turėjo priimti sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis), vis gi priėmė ginčijamus sprendimus. Taip atsakovas iš esmės ir užprogramavo šį ginčą vietoje to, kad surinktų visus aktualius duomenis ir išspręstų pareiškėjų prašymus iš esmės, pilnai ir objektyviai.

45Akcentuotina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas ginčijamus sprendimus motyvavo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktu, kuris nustato, kad Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu inter alia nustatoma, kad šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Pagal šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalį - įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar: 1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos teritorijoje; 2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau; 3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu; 4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.“

46Bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad atsakovas, spręsdamas pareiškėjų ginčo prašymus, 2011-08-17 parengė išvadas, nurodydamas tikrintų ginčo sklypų planų netikslumus, ir pateikė juos Kadastro nuostatų 125 punkte nustatytu terminu Kretingos žemėtvarkos skyriui.

47Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (žr. Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2002, Nr. 41-1539, akto redakcija, galiojusi nuo 2010-05-09 iki 2011-10-19) 124 punkte nustatyta, kad - jeigu žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje; 125 punkte - jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato Nacionalinė žemės tarnyba, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo (licencijos turėtojas).

48Ginčo atveju atsakymus į išvadas iš Kretingos žemėtvarkos skyriaus atsakovas gavo tik 2011-10-25 (b.l. 18-19, 20-21). Vertinant šias aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad skundžiami sprendimai priimti 2011-08-29, sistemiškai aiškinant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Kadastro nuostatų bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, taikant loginį ir teleologinį teisės aiškinimo metodus, konstatuotina, kad ginčijamus aktus atsakovas priėmė neturėdamas visos objektyvios, ginčo situacijai neabejotinai aktualios, informacijos (duomenų) apie ginčo žemės sklypų ribas. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad ginčijami aktai neteisėti ir nepagrįsti, nes priimti pažeidžiant jų priėmimo procedūrą, taip neužtikrinant objektyvaus visų ginčo aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo. Nesilaikydamas nurodytų reikalavimų, atsakovas neveikė taip, kaip jį veikti įpareigoja gero administravimo principai.

49Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu, pareiškėjų skundo reikalavimas dėl skundžiamų sprendimų panaikinimo tenkintinas - ginčijami aktai naikintini (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas).

50Teismui konstatavus, kad skundžiami sprendimai neteisėti, įrodžius, kad jie priimti neturint visų aktualių duomenų bei nustačius, kad tokie duomenys šiuo metu jau yra atsakovui žinomi, pareiškėjų skundo reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą atlikti veiksmus tenkintinas iš dalies - atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas įpareigotinas, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, per 20 darbo dienų iš naujo išnagrinėti pareiškėjos L.F. prašymus - reg. Nr. 2812238 ir 281223 bei pareiškėjo L.V. prašymą - reg. Nr. 2812323.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų.

52Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja L.F. apmokėjo skundą 100 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (b.l. 9). Proceso šalių turėtų išlaidų byloje atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, 2 dalį – kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti ir sumokėtą žyminį mokestį. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjai L.F. iš atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo priteistina 100 Lt dydžio žyminio mokesčio bylinėjimosi išlaidų suma.

53Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, institucija formuojanti vienodą administracinių teismų praktiką, yra pažymėjusi, kad dėl teismo išlaidų pagrindimo turi būti laikomasi taisyklės, kad proceso šalis, siekianti teismo išlaidų atlyginimo, turi ne tik detalizuoti, kiek kainavo kiekviena teisinė paslauga, bet ir pagrįsti savo reikalavimus atitinkamais įrodymais (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartis Nr. AS756-155/2008, 2008 m. sausio 10 d. nutartis Nr. AS756-73/2008). Byloje kitų įrodymų ir (ar) pagrįsto bei motyvuoto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo pareiškėjai nepateikė, todėl teismas neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti jų prašymo dėl visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

55pareiškėjų L.F. ir L.V. skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Valstybės įmonei registrų centras, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Kretingos žemėtvarkos skyriaus, UAB „Grama LT“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus tenkinti iš dalies:

561) panaikinti atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr.(4.6.10)RS-1006, Nr.(4.6.10)RS-1007 ir Nr.(4.6.10)RS-1008;

572) įpareigoti atsakovą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, per 20 darbo dienų iš naujo išnagrinėti pareiškėjos L.F. prašymus - reg. Nr. 2812238 ir Nr. 281223 bei pareiškėjo L.V. prašymą - reg. Nr. 2812323.

58Priteisti pareiškėjai L.F. iš atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 100 Lt (vieną šimtą litų) bylinėjimosi išlaidų sumą.

59Kitoje dalyje pareiškėjų L.F. ir L.V. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo netenkinti.

60Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2012 m. kovo 6 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą... 3. 2011-11-25 teismo nutartimi priimtas pareiškėjų L.F. ir L.V. (toliau – ir... 4. 1) panaikinti Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo 2011 m.... 5. 2) įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialą... 6. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Pareiškėjai skunde nurodo, jog skundžiamais sprendimais atsisakyta pakeisti... 8. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas sprendimu Nr. (4.6.10)RS-1006 atmetė... 9. Mano, kad ginčijami sprendimai naikintini. Tiek teritorinis registratorius,... 10. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija sprendime nurodė, kad... 11. Remiantis išdėstytu mano, kad atsakovui nebuvo pagrindo atsisakyti tenkinti... 12. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu... 13. 2011-08-16 pareiškėjai kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro... 14. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjo... 15. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai detalizuoja atvejus, kai žemės sklypo... 16. Pažymėjo, kad pagal pareiškėjų pateiktas kadastro duomenų bylas... 17. Pažymi, kad Kadastro tvarkytojas, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro... 18. Pareiškėjai, teikdami teismui skundą, savo poziciją grindžia išvadų... 19. Nurodo, kad atsakovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 20. Žemės įstatymo 32 straipsnyje nustatyta, jog žemės sklypų formavimo... 21. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, vykdydamas jam... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534... 24. Teigia, kad L.F. nuosavybės teise valdomiems ginčo žemės sklypams... 25. Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialas 2011 m. rugpjūčio 17... 26. Taip pat pažymi, kad žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), kadastro... 27. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos... 28. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. birželio... 29. Teismo posėdyje dalyvaujantys asmenys (jų atstovai) palaiko savo pirmines... 30. Į teismo posėdį neatvykusiems bylos proceso dalyviams – pareiškėjams... 31. Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. Byloje tirtina, ar teisėti ir pagrįsti Valstybės įmonės Registrų centras... 33. Faktinės bylos aplinkybės.... 34. Dalyvaujančių bylose asmenų paaiškinimais, rašytiniais bylos duomenimis... 35. Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas 2011-08-29 sprendimu... 36. Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas 2011-08-29 sprendimu... 37. Valstybės įmonės Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų... 38. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine... 39. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2011-10-25 gavo... 40. Teisinis ginčo vertinimas, išvados.... 41. Pažymėtina, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Lietuvos... 42. Ginčo atveju skundžiami sprendimai, nors ir priimti kompetentingo viešojo... 43. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, individualus... 44. Išanalizavus ir įvertinus faktinius ir juridinius bylos aspektus, laikytina,... 45. Akcentuotina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas ginčijamus sprendimus motyvavo... 46. Bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad atsakovas, spręsdamas pareiškėjų... 47. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (žr. Vyriausybės... 48. Ginčo atveju atsakymus į išvadas iš Kretingos žemėtvarkos skyriaus... 49. Išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu, pareiškėjų skundo... 50. Teismui konstatavus, kad skundžiami sprendimai neteisėti, įrodžius, kad jie... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 52. Faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja L.F. apmokėjo skundą... 53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, institucija formuojanti vienodą... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 55. pareiškėjų L.F. ir L.V. skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų... 56. 1) panaikinti atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo... 57. 2) įpareigoti atsakovą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos... 58. Priteisti pareiškėjai L.F. iš atsakovo Valstybės įmonės Registrų centro... 59. Kitoje dalyje pareiškėjų L.F. ir L.V. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...