Byla 2FB-37453-734/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, Č. M., teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Dalyvaujant pareiškėjams O. L. ir I. L., Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų O. L. ir I. L. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, Č. M., teismas

Nustatė

2pareiškimu ( t.1, b.l. 1-9) pareiškėjai prašo iškelti jiems bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“.

3Pareiškėjai nurodė, jog 2007-11-20 AB SEB banke paėmė 800000 Lt kreditą, už kurį siekė įsigyti žemės sklypą su sodo pastatu, esančius SB „Rūta“, 32 skl., Nemenčinės pl., Vilniaus m. Paimtas trumpalaikis kreditas 1 metų laikotarpiui, banko nustatyta palūkanų dalis LIBOR plius marža 0,70 proc., kredito grąžinimo užtikrinimui AB SEB bankui buvo įkeistas perkamas žemės sklypas su sodo pastatu, I. L. nuosavybės teise priklausantis butas Architektų g. 79-8, Vilniuje bei O. L. priklausantis butas Antakalnio g. 97-21, Vilniuje. Pareiškėjai ketino parduoti butą, esantį Antakalnio g.97-21, už kurį gautas lėšas ketino panaudoti grąžinti kreditą, tačiau pirkėjas atsisakė pirkti šį butą, o 2008 metais pradėjo kristi butų kainos, o pirkėjo už norimą parduoti kainą rasti nepavyko. Tik 2010-07-22 trumpalaikę kredito sutartį bankas sutiko pakeisti į ilgalaikę, tačiau palikdamas tas pačias kreditavimo sąlygas, tame tarpe ir palūkanų dydį. Negalėdami sumokėti bankui net palūkanų, pareiškėjai pasiskolino iš Č. M. 70000 Lt, kuriuos panaudojo dengti kreditą. 2014-09-21 pareiškėjai pardavė įsigytą ir bankui įkeistą sodo pastatą, o 2015-10-30 – butą Antakalnio gatvėje, visos piniginės lėšos už šį nekilnojamąjį turtą buvo panaudotos grąžinti iš dalies kreditą. Šiuo metu bankui likusi skola apie 106 tūkst. Eur ir Č. M.- 20289,85 Eur, iš viso pareiškėjų skoliniai įsipareigojimai kreditoriams yra 127115,75 Eur. Pareiškėja šiuo metu dirba UAB „Diosa“ direktorės pareigose, jos darbo užmokestis yra LR Vyriausybės nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas, turi kosmetologės profesiją, tačiau, šiuo metu dėl patirtos dešinės rankos traumos dirbti negali, tikisi ateityje gauti didesnes pajamas, dirbdama kosmetologės darbą, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėjas I. L. dirba UAB „Ekodas“ autoelektriko pareigose, darbo užmokestis- 450 Eur, priedai prie darbo užmokesčio priklauso nuo pasiektų darbo rezultatų. Nurodė, kad sieks kuo daugiau uždirbti, kad atstatytų savo mokumą. Pareiškėjai nurodė, jog šiuo metu jie nuosavybės teise turi butą Architektų g. 79-8, Vilniuje, kurio preliminari rinkos vertė yra apie 62848 Eur. Net realizavus šį turtą, neužtenka lėšų kreditoriniams įsipareigojimams padengti, kito turto, piniginių lėšų neturi. Nurodė, jog O. L. turi skolininką V. Č., kuris jai yra skolingas 15814,44 Eur už neatliktus patalpų Konstitucijos pr.12, Vilniuje, remonto darbus. Šiai dienai yra pareikštas ieškinys dėl skolos priteisimo. Taip pat pareiškėjai nurodė, jog būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalinga: 150 Eur gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams, transporto išlaidos, komunikacijos- 100 Eur., maistas-200 Eur, asmens higienai ir medikamentams-100 Eur - iš viso 550 Eur kas mėnesį. Kiekvieną mėnesį po 100 Eur atlyginimas bankroto administratoriui. Prašė pareiškimą patenkinti, bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“.

4Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas, pateiktame atsiliepime į pareiškimą ( t.2, b.l. 6-14) nurodė, jog iš esmės neprieštarauja, kad pareiškėjams būtų iškelta bankroto byla.

5Suinteresuotas asmuo Č. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas ( t.2, b.l. 3), atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

7Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pagal FABĮ 6 straipsnio 1 dalį teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

8Pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl kreditorinių įsiskolinimų patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: kredito sutartis Nr. 1760718030428-26 su sąlygų pakeitimais ( t.1, b.l. 11-68), 2010-10-18 paskolos sutartis su kreditoriumi Č. M. dėl 70000 Lt paskolos pareiškėjams iki 2016-01-31 ( t.1, b.l. 69). Kreditoriaus AB SEB banko 2017-05-31 įspėjimas pareiškėjams ( t.1, b.l.88) patvirtina aplinkybę, jog pareiškėjai bankui skolingi 105648,5 Eur.

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis nustatyta, jog pareiškėjo nuosavybėje yra butas, esantis Architektų g. 79-8, Vilniuje ( t.1, b.l. 81), kitas nekilnojamas turtas pareiškėjų nurodytomis aplinkybėmis yra parduotas tretiesiems asmenims ( t.1, b.l. 71-73), (74- 76), (77-79), ( 82-87).

10Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl jos laikino nedarbingumo bei ligos pobūdžio patvirtina byloje esantys medicinos įstaigų dokumentai ( t.1, b.l. 89-90).

11Iš darbo sutarties ( t.1, b.l. 92-94), nustatyta, kad O. L. dirba UAB „Diosa“ direktore, jos darbo užmokestis- LR Vyriausybės nustatytas minimalus, o pareiškėjas I. L. – UAB „Ekodas“ autoelektriku ( t.1, b.l. 97). Jo darbines pajamas 2016 metais sudarė 380 Eur kas mėnesį ( t.1, b.l. 102),

12Apibendrinant aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjai yra nemokūs (FABĮ 2 str.2 d.), nes jie negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA.

13Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylai iškelti – FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų atvejų nebuvimas.

14FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytos aplinkybės, kurioms esant teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Šių aplinkybių dalis siejama su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

15Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjai tapo nemokūs dėl per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, tokių duomenų byloje nėra. Negalima pareiškėjų pripažinti nesąžiningais dėl jų prisiimtų prievolių, nėra jokių duomenų, kad tokiu būdu jie tyčia siekė pabloginti savo finansinę padėtį. Nenustačius aplinkybių, patvirtinančių Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 8 d. numatytų pagrindų, dėl kurių bankroto bylos iškėlimas negalimas, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą neatitiktų nei skolininko, nei kreditorių interesų, nes tokiu atveju, pareiškėjai ir toliau liktų nemokūs; jų turimas turtas ir gaunamos pajamos neleistų padengti visos kreditorinių reikalavimų sumos, pareiškėjų kreditoriniai įsiskolinimai nuolat didėtų. Iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditoriaus reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama atstatyti pareiškėjo mokumą, taip pat užtikrinama vienoda visų pareiškėjo kreditorių interesų gynyba, todėl bankroto bylos iškėlimas atitinka ir pareiškėjų, ir jų kreditorių interesus.

16Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjai tapo nemokūs dėl savo žalingų įpročių ar, kad jie yra bausti už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, ir jų teistumas nėra išnykęs, bei dėl to būtų tapę nemokūs (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punktai).

17Remiantis aukščiau nurodytais motyvais, darytina išvada, jog yra pagrindas iškelti pareiškėjams fizinio asmens bankroto bylą, nes pareiškėjai yra nemokūs ir nenustatyta FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių bankroto byla negali būti keliama.

18Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti fizinio asmens bankroto administratorių. FABĮ 4str. 6 d. nurodyta, jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą (toliau – planas) įsiteisėjimo dienos, pagrindimas.

19Pareiškėjų prašomas skirti bankroto administratorius UAB „UBC“ atitinka FABĮ reikalavimus ( t.1, b.l. 215-220), pareiškėjai prašo skirti bankroto procedūroms kas mėnesį 100 Eur, mokėtinų bankroto administratoriui, todėl pareiškėjo bankroto administratoriumi skirtinas UAB „UBC“, patvirtinant bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, kas mėnesį mokant po 100 Eur., laikytina protinga ir pagrįsta, dėl šios sumos dydžio ginčo nėra. Dėl to nustatytina 100 Eur lėšų suma kas mėnesį, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

20Atsižvelgiant į pareiškėjų nurodytą sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį būtiniesiems jų poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjams kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma 550 Eur suma per mėnesį – jų asmeniniams poreikiams tenkinti (FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

21Pažymėtina, jog kreditoriai dėl lėšų sumos, reikalingos kiekvieną mėnesį pareiškėjų būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, bei 100 Eur būtinųjų bankroto administravimo išlaidų kas mėnesį, gali būti svarstytini kreditorių susirinkime dėl mokumo plano atkūrimo tvirtinimo, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis ( FABĮ 7str., 8str., 10 str.).

22Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

23Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies nuostatomis, nustatytinas trijų mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

25I. O. Ladyženko, a/k ( - ) I. L., a/k ( - ) bankroto bylą.

26O. L. ir I. L. bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“, įmonės kodas 220634220, registracijos adresas Aukštaičių g. 6, Vilnius, adresas korespondencijai Konstitucijos pr.15/5, korpusas C, biuras 70, Vilnius, el.p.: uab.ubc@gmail.com; tel/fak.(85)2339855.

27Nustatyti 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos O. L. ir I. L. kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

28Patvirtinti 550 EUR sumą per mėnesį bankrutuojančių fizinių asmenų dienos O. L. ir I. L. būtinųjų poreikių tenkinimui.

29Patvirtinti 100 EUR kasmėnesinę sumą, kurią fizinio asmens administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

30Nustatyti trijų mėnesių nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo teismui terminą.

31Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybai prie LR Finansų ministerijos, Ukmergės g. 222, Vilnius, AB SEB bankui, AB Citadele bankui, registruotino turto duomenis tvarkančioms įstaigoms: valstybės įmonei „Registrų centras“ ir valstybės įmonei „Regitra“.

32Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. pareiškimu ( t.1, b.l. 1-9) pareiškėjai prašo iškelti jiems bankroto... 3. Pareiškėjai nurodė, jog 2007-11-20 AB SEB banke paėmė 800000 Lt kreditą,... 4. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 5. Suinteresuotas asmuo Č. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 6. Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 7. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje... 8. Pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl kreditorinių įsiskolinimų patvirtina... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis... 10. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl jos laikino nedarbingumo bei ligos... 11. Iš darbo sutarties ( t.1, b.l. 92-94), nustatyta, kad O. L. dirba UAB... 12. Apibendrinant aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog... 13. Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam... 14. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytos aplinkybės, kurioms esant teismas... 15. Įvertinus byloje esančius duomenis, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjai... 16. Byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėjai tapo nemokūs dėl savo... 17. Remiantis aukščiau nurodytais motyvais, darytina išvada, jog yra pagrindas... 18. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas,... 19. Pareiškėjų prašomas skirti bankroto administratorius UAB „UBC“ atitinka... 20. Atsižvelgiant į pareiškėjų nurodytą sumą, reikalingą kiekvieną... 21. Pažymėtina, jog kreditoriai dėl lėšų sumos, reikalingos kiekvieną... 22. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo... 23. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies nuostatomis, nustatytinas trijų... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6... 25. I. O. Ladyženko, a/k ( - ) I. L., a/k ( - ) bankroto bylą.... 26. O. L. ir I. L. bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“, įmonės... 27. Nustatyti 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti... 28. Patvirtinti 550 EUR sumą per mėnesį bankrutuojančių fizinių asmenų... 29. Patvirtinti 100 EUR kasmėnesinę sumą, kurią fizinio asmens administratorius... 30. Nustatyti trijų mėnesių nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens... 31. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito,... 32. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...