Byla e2-889-516/2019
Dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „GJ Baldai“ ir V. U

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti paskirtą baudą, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo I. K. (I. K.) ieškinį atsakovams A. J. ir G. J. dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „GJ Baldai“ ir V. U.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) „Doctum“ buvo įpareigota iki 2018 m. gruodžio 22 d. pateikti teismui I. K. atlikto 25 000 Eur mokėjimo VšĮ „Doctum“ už uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gj baldai“ įsiskolinimą patvirtinantį dokumentą; Kasos knygos kopiją už laikotarpį nuo

72012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d.

82.

9Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi buvusiam VšĮ „Doctum“ vadovui

10A. T. buvo paskirta 150 Eur piniginė bauda už Vilniaus apygardos teismo

112018 m. gruodžio 10 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų neįvykdymą.

123.

13Pareiškėjas pateikė prašymą panaikinti paskirtą baudą, kuriame nurodė, kad apie įpareigojimą sužinojo tik 2019 m. vasario mėnesį.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

164.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškėjo A. T. prašymą panaikinti paskirtą baudą atmetė.

185.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad prie šios elektroninės bylos A. T. per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą buvo prisijungęs 2019 m. sausio 21 d., todėl laikytina, kad teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis pareiškėjui buvo įteikta nurodytą dieną. Be to, teismo nutartis pasirašytinai pareiškėjui taip pat buvo įteikta 2019 m. vasario 8 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis VšĮ „Doctum“ vadovui įteikta iki įsiteisėjant teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl pareiškėjas kaip įmonės vadovas turėjo pareigą įvykdyti teismo įpareigojimą dėl įmonės dokumentų pateikimo, tačiau šios pareigos neįvykdė.

206.

21Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prie prašymo dėl baudos panaikinimo nepateikė jokių duomenų, kurie leistų spręsti, jog jis teismo reikalaujamus VšĮ „Doctum“ dokumentus būtų perdavęs bankroto administratoriui ar Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (dokumentų priėmimo–perdavimo akto, poėmio protokolo). Priešingai, iš VšĮ „Doctum“ bankroto bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius yra kreipęsis į teismą dėl baudos buvusiam vadovui skyrimo už dokumentų neperdavimą. Telefonu bankroto administratorius informavo teismą, kad šioje byloje teismo iš įmonės vadovo reikalauti dokumentai jam nebuvo perduoti.

22III.

23Atskirojo skundo argumentai

247.

25Pareiškėjas A. T. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

262019 m. balandžio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

277.1.

28Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nėra perdavęs bankroto administratoriui visų dokumentų. Dokumentai perduoti bankroto administratoriui ir tai patvirtina kartu su atskiruoju skundu pateiktas 2019 m. kovo 13 d. raštas.

297.2.

30Iš į bylą pateiktų dokumentų bei paaiškinimų matyti, kad teismo įpareigojimas buvo neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, todėl paskirta bauda turi būti panaikinta.

31Teismas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

348.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

369.

37Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

3810.

39Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė 2019 m. kovo 13 d. rašto BVšĮ „Doctum“ bankroto administratoriui kopijas.

4011.

41Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateiktas naujas rašytinis įrodymas gali būti reikšmingas sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo, jo pateikimas nulemtas pirmosios instancijos teismo motyvų, o pridėjimas prie bylos neužvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo, todėl naujas rašytinis įrodymas pridėtinas prie bylos ir vertinamas kartu su kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (CPK 180, 314 straipsniai). Dėl paskirtos baudos panaikinimo

4212.

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo A. T. prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo

442019 m. kovo 12 d. nutartimi paskirtą 150 Eur baudą pagal CPK 199 straipsnio 6 dalį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4513.

46CPK 199 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti rašytinį įrodymą neįvykdytas ir nepranešta teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių, arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis, kaltiems asmenims gali būti skiriama iki trijų šimtų eurų bauda. Baudos paskyrimas neatleidžia atitinkamų asmenų nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamą rašytinį įrodymą.

4714.

48Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6 dalies normos turinį, bauda už rašytinių įrodymų nepateikimą gali būti skiriama, kai egzistuoja šios sąlygos: teismo reikalaujami rašytiniai įrodymai nepateikti nustatytu terminu; juos pateikti privalantis asmuo nepranešė teismui apie negalimumą įvykdyti teismo įpareigojimą, nurodydamas ir to priežastis, arba teismas tas priežastis pripažino nesvarbiomis. Teismo reikalavimas pateikti dokumento originalą yra įpareigojančio pobūdžio ir yra privalomas įpareigotam asmeniui. Dėl to įpareigotas asmuo, negalėdamas pateikti rašytinio įrodymo, turi elgtis pagal CPK 199 straipsnio 5 dalies taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333-248/2017).

4915.

50Taigi esant abiem pirmiau nurodytoms aplinkybėms, asmuo, įpareigotas pateikti rašytinį įrodymą, bet to nepadaręs per teismo nustatytą terminą, laikytinas kaltu CPK 199 straipsnio 6 dalies prasme ir jam gali būti skiriama šioje teisės normoje nurodyto dydžio bauda.

5116.

52Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apeliantui teisėtai ir pagrįstai skyrė baudą dėl toliau nurodomų priežasčių.

5317.

54Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi įpareigojo

55VšĮ „Doctum“ iki 2018 m. gruodžio 22 d. pateikti UAB „Gj baldai“ įsiskolinimą patvirtinantį dokumentą ir VšĮ „Doctum“ kasos knygos kopiją už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. Ši teismo nutartis buvo išsiųsta VšĮ „Doctum“ 2018 m. gruodžio 11 d. Iki teismo nustatyto termino (2018 m. gruodžio 22 d.) teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas, tačiau duomenų apie 2018 m. gruodžio 10 d. nutarties įteikimą VšĮ „Doctum“ taip pat nebuvo gauta. Kaip matyti iš 2019 m. sausio 15 d. pažymos, 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis VšĮ „Doctum“ vadovui buvo įteikta tik 2019 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismo

562019 m. sausio 9 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019 m. vasario 21 d., VšĮ „Doctum“ iškelta bankroto byla. Pareiškėjas iki nutarties, kuria VšĮ „Doctum“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos (2019 m. vasario 21 d.) teismui reikalaujamų duomenų nepateikė, priežasčių, kodėl negali įvykdyti įpareigojimo, taip pat nenurodė.

5718.

58Nors apeliantas akcentuoja, kad nutartį gavo jau suėjus teismo nustatytam terminui pateikti duomenis, tačiau ši aplinkybė nepateisina procesinio elgesio, kad duomenų apeliantas nepateikė ir gavęs nutartį. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suėjęs terminas pateikti duomenis neatleidžia apelianto nuo pareigos teismo įpareigojimą įvykdyti ir (arba) pateikti paaiškinimus, kodėl teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas laiku (CPK 199 straipsnio 5 dalis). Tuo labiau, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas šiuo atveju atsižvelgė į tai, kad apie įpareigojimą pateikti duomenis apeliantas sužinojo pasibaigus terminui, tačiau baudą skyrė įvertinęs tai, jog gavęs nutartį apeliantas jos vis viena nevykdė ir nepranešė teismui apie priežastis, dėl kurių įpareigojimas nebuvo ir negali būti įvykdytas.

5919.

60Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 199 straipsnyje nustatytos procesinės priemonės yra skirtos užtikrinti operatyvų rašytinių įrodymų išreikalavimą. Nagrinėjamu atveju apeliantas turėjo pareigą gavęs nutartį pateikti reikalaujamus duomenis, arba pranešti teismui apie aplinkybes, trukdančias įvykdyti teismo įpareigojimą (CPK 199 straipsnio 5 dalis). Nė vieno iš nurodytų procesinių veiksmų apeliantas neatliko, o paaiškinimus pateikė tik skyrus baudą.

6120.

62Apelianto paaiškinimus dėl to, kad teismo pareikalautais duomenimis jis nedisponuoja, apeliacinės instancijos teismas vertina kritiškai. Kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad dokumentai, kuriuos teismas įpareigojo pateikti, buvo paimti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai atliekant kratą (CPK 178 straipsnis). Tuo labiau kritiškai vertintini apelianto argumentai, kad VšĮ „Doctum“ dokumentai bankroto administratoriui yra pateikti, šį faktą grindžiant kartu su atskiruoju skundu pateikta

632019 m. kovo 13 d. rašto BVšĮ „Doctum“ bankroto administratoriui kopija. Kaip matyti iš BVšĮ „Doctum“ bankroto bylos, bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi apeliantui skyrė baudą už dokumentų bankroto administratoriui neperdavimą (CPK 179 straipsnio 3 dalis) ir ši nutartis yra įsiteisėjusi. Taigi, šiuo atveju nustačius, kad apeliantas neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti duomenis ir nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių įpareigojimas buvo neįvykdytas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas apeliantui baudą skyrė pagrįstai (CPK 185 straipsnis; 199 straipsnio 5–6 dalys).

6421.

65Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas panaikinti juridinio asmens vadovui paskirtą baudą, yra pagrįsta ir teisėta, todėl jos panaikinti ar keisti remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo

66(CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi viešoji įstaiga... 7. 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d.... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartimi buvusiam VšĮ... 10. A. T. buvo paskirta 150 Eur piniginė bauda už Vilniaus apygardos teismo... 11. 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų neįvykdymą.... 12. 3.... 13. Pareiškėjas pateikė prašymą panaikinti paskirtą baudą, kuriame nurodė,... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 4.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškėjo A. T.... 18. 5.... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad prie šios elektroninės bylos A.... 20. 6.... 21. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas prie prašymo dėl... 22. III.... 23. Atskirojo skundo argumentai... 24. 7.... 25. Pareiškėjas A. T. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 26. 2019 m. balandžio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –... 27. 7.1.... 28. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nėra perdavęs bankroto... 29. 7.2.... 30. Iš į bylą pateiktų dokumentų bei paaiškinimų matyti, kad teismo... 31. Teismas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 8.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 9.... 37. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie... 38. 10.... 39. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė 2019 m. kovo 13 d. rašto BVšĮ... 40. 11.... 41. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateiktas naujas rašytinis... 42. 12.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 44. 2019 m. kovo 12 d. nutartimi paskirtą 150 Eur baudą pagal CPK 199 straipsnio... 45. 13.... 46. CPK 199 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu per nustatytą terminą teismo... 47. 14.... 48. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6... 49. 15.... 50. Taigi esant abiem pirmiau nurodytoms aplinkybėms, asmuo, įpareigotas pateikti... 51. 16.... 52. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad... 53. 17.... 54. Kaip matyti iš bylos duomenų, teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 55. VšĮ „Doctum“ iki 2018 m. gruodžio 22 d. pateikti UAB „Gj baldai“... 56. 2019 m. sausio 9 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019 m. vasario 21 d., VšĮ... 57. 18.... 58. Nors apeliantas akcentuoja, kad nutartį gavo jau suėjus teismo nustatytam... 59. 19.... 60. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 199 straipsnyje nustatytos... 61. 20.... 62. Apelianto paaiškinimus dėl to, kad teismo pareikalautais duomenimis jis... 63. 2019 m. kovo 13 d. rašto BVšĮ „Doctum“ bankroto administratoriui kopija.... 64. 21.... 65. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes,... 66. (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 68. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....