Byla 2S-1170-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės 2010 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal rūšinį teismingumą perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas V. V. ieškiniu prašė priteisti 64 351,97 Lt išmokų, susijusių su darbo santykiais (b.l. 1-2).

5Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį atsakovui UAB “( - )“, kuriuo, nekeisdamas pradiniame ieškinyje pareikštų reikalavimų, papildomai prašė priteisti 117 653,76 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2010 m. gegužės 12 d (b.l. 134).

6Druskininkų miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, nutarė civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal rūšinį teismingumą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui (b.l. 137-138).. Nurodė, jog CPK 27 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo. Ši įstatymo norma yra imperatyvi ir jos taikymas neprieštarauja CPK 7, 8 str. įtvirtintiems civilinio proceso principams. CPK 34 str. 1 d. nustato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 str. nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Tai reiškia, jog pasikeitus bylos rūšiniam teismingumui, byla privalo būti perduota teismui, kuriam ji yra teisminga, nežiūrint į tai, kad buvo pradėta nagrinėti kitame teisme ir buvo nagrinėjama tam tikrą laiką. Nagrinėjamu atveju ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo iš atsakovo UAB “( - )“ prašo priteisti 117 653,76 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2010 m. gegužės 12 d. Taigi, ieškovui pateikus patikslintą ieškinį ir teismui jį priėmus, pasikeitė bylos rūšinis teismingumas, todėl civilinė byla pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal rūšinį teismingumą perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

7Atsakovas UAB „( - )“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-04-13 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal rūšinį teismingumą perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui (b.l. 140-141). Nurodo, jog pagal LR CPK 29 str. juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Pabrėžia, kad ieškovo V. V. patikslinto ieškinio atsakovui UAB „( - )“ dėl 117 653,76 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2010-05-12 priteisimo pareiškimo momentu atsakovo UAB „( - )“ buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, yra ( - ). Dėl šios priežasties byla pagal rūšinį teismingumą turėjo būti perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Pažymi, kad atsakovas išreikšdamas savo nuomonę dėl ieškovo V. V. patikslinto ieškinio priėmimo pripažino ieškovo teisę tikslinti savo reikalavimus, o ne sutiko su bylos perdavimu Vilniaus apygardos teismui. Nurodo, jog remiantis nurodytais motyvais skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisinga, nepagrįsta, dėl ko turėtų būti panaikinta.

8Ieškovas V. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog Druskininkų miesto apylinkės teismas, nusprendęs pagal rūšinį teismingumą bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui, nepadarė jokios klaidos ir nepažeidė CPK 34 str. 1 d. Pabrėžia, kad byla buvo užvesta tuo metu, kai atsakovo buveinės adresas buvo Druskininkų mieste, bylos nagrinėjimo metu pasikeitus buveinės adresui, teismingumas nesikeičia. Pabrėžia, kad visa ūkinė ir komercinė atsakovo veikla vykdoma Druskininkų mieste.

9Apelianto UAB „( - )“ skundas netenkintinas.

10

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK str. 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Pagal CPK 27 straipsnio 1 punktą civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardų teismai, kaip pirmosios instancijos teismai. Nuostata, kad bylą turi išnagrinėti ir baigiamąjį sprendimą priimti kompetentingas teismas, t. y. būtent tas teismas, kuriam pagal procesinius įstatymus pavesta nagrinėti atitinkamos kategorijos bylas, nėra formali ir lemia, kad byla atitinkamam kompetentingam teismui turi būti perduodama ne tik tais atvejais, kai byla teisme iškeliama pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas), bet ir tais atvejais, kai pagal kompetenciją priėmus ieškinį ir iškeltą bylą nagrinėjant teisme, pasikeičia rūšinis tos bylos teismingumas (CPK 34 straipsnio 1 dalis).

13Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškinio padavimo metu atsakovo UAB „( - )“ buveinė buvo Gardino g. 1, Druskininkuose. Taigi ieškinys buvo paduotas ir teismo priimtas nepažeidus CPK 29 str.

14Apeliantas nurodo, jog patikslinto ieškinio padavimo metu apelianto buveinė jau buvo adresu Taikos pr. 98A, Kaunas ir dėl šios priežasties byla pagal rūšinį teismingumą turėjo būti perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Teisėjų kolegija įvertinusi visas aplinkybes konstatuoja, jog ieškininio reikalavimo patikslinimas negali būti laikomas naujo ieškinio padavimu, kadangi nėra iš esmės keičiamas nei ieškinio dalykas, nei pagrindas, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 34 str. 1 d. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto argumentai dėl rūšinio teismingumo taisyklių taikymo pažeidimo yra nepagrįsti.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto UAB „( - )“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Be to, iš apelianto UAB „( - )“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės 2010 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš UAB „( - )“ 8.40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai