Byla e2-2241-805/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės V. K. (toliau – Atsakovė) 1120,91 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje Ieškovė nurodė, kad Atsakovė su Ieškove 2017 m. kovo 17 d. pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) sutartį. Sutartimi Ieškovė įsipareigojo tiekti Atsakovės butui šilumą, o Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo. 2017 m. kovo 17 d. pasirašant minėtą sutartį Atsakovė ir Ieškovė surašė suderinimo aktą, kuriuo Atsakovė sutiko, kad skolinga Ieškovei už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki sutarties pasirašymo. Ieškovė siuntė Atsakovei mokamuosius pranešimus, tačiau Atsakovė laiku atsiskaityti su Ieškove vengė ir liko skolinga už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2018 m. sausio mėnesio iš viso 1120,91 Eur.

6Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – Atsakovės šeimos nariui – dukrai. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK) 6.388 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: 2017 m. kovo 17 d. Šilimos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 4-7), kuri patvirtina buvus tarp šalių prievolinius teisinius santykius; 2017 m. kovo 17 d. suderinimo aktas (priedas prie 2017 m. kovo 17 d. sutarties Nr. ( - )) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 10), iš kurio matyti, kad Atsakovė su Ieškovė susitarė, jog Atsakovė 2017 m. kovo 1 d. Ieškovei už šilumos energiją ir vidaus šildymo sistemų aptarnavimą skolinga 1136,45 Eur; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. sausio mėn. (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 11-14), iš kurios matyti, jog Atsakovė už karšto vandens ir šilumos kiekį cirkuliacijai bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. sausio mėn. Ieškovei liko skolinga 1120,26 Eur. Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovei nepateikus duomenų dėl Ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovės priteistina Ieškovei 1120,91 Eur skolos.

11Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši patikslinto ieškinio dalis.

12Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš Atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 2,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės V. K., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 1120,91 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt eurų 91 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 25,00 Eur (dvidešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 302,50 Eur (tris šimtus du eurus 50 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai