Byla 2A-633-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Zinos Mickevičiūtės,

2teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),

3sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei,

4dalyvaujant bendraieškiui Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui Povilui

5Pretkui,

6atsakovei A. P.,

7viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. P. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Anykščių regioninio parko direkcijos ieškinį atsakovei A. P. dėl padarytos žalos gamtai atlyginimo.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos L. Sankauskaitės pranešimą apie bylą bei šalių paaiškinimus,

Nustatė

9ieškovas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros Vyriausiasis prokuroras, gindamas bendraieškio Anykščių regiono parko direkcijos viešąjį interesą, kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovės A. P. Anykščių regioninio parko direkcijai 2671,50 Lt padarytos žalos gamtai atlyginimo. Nurodė, kad atsakovė savo žemės sklype, kuris yra Navinos k., Kurklių sen., Anykščių r. geomorfologiniame draustinyje, nustumdė upelio šlaitus, užtvenkė upelio vagą. Darbus atliko neturėdama suderinto projekto ir leidimo, vykdydama minėtus darbus atsakovė sunaikino žolinės augmenijos dangą – 1370 m2. 2009-04-15 Anykščių regioninio parko vyr. inspektoriaus nutarimu nubausta 150 Lt bauda. Gamtai padaryta 2671,50 Lt žala.

10Anykščių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nurodė, jog A. P. žemės sklype, kuris yra geomorfologiniame draustinyje, nustumdė upelio šlaitus, užtvenkė upelio vagą ir darbus atliko neturėdama suderinto projekto ir leidimo. Vykdydama minėtus darbus atsakovė sunaikino 1370 m2 žolinės augmenijos dangos. Teismas nustatė, jog A. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir 2009-04-15 Anykščių regioninio parko vyr. inspektoriaus nutarimu nubausta 150 Lt bauda, todėl darė išvadą, kad tokias savo neteisėtais veiksmais atsakovė sunaikino žolinės augmenijos dangą ir padarė gamtai 2671,50 Lt žalą.

11Apeliaciniu skundu atsakovė A. P. prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad jai priklausantis žemės sklypas nėra Kurklių geomorfologiniame draustinyje, jis yra Navinos km., Anykščių sen. Anykščių raj. ir tai patvirtina VĮ Registrų centras, kuris nurodė, jog žemės sklypas nėra Kurklių geomorfologiniame draustinyje, taip pat sklypui nenustatyti apribojimai. Nurodo, kad apylinkės teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neištyrė ir nevertino byloje surinktų įrodymų, kurie turėjo esminė reikšmę teisingam bylos išsprendimui.

12Ieškovas Anykščių rajono vyriausiasis prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovė savo sklype atliko darbus neturėdama suderinto projekto ir leidimo, o vykdydama tuos darbus sunaikino 1370 kv.m. žolinės augmenijos dangą. Atsakovės sklypas yra Anykščių regiono parko Kurklių geomorfologiniame draustinyje. Nurodo, kad žala apskaičiuota teisingai, atsižvelgiant tiek į juridinį, tiek į faktinį jos pagrindą.

13Bendraieškis Anykščių regiono parko direkcija prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovės žemės sklypas priklausantis A. P. patenka į Anykščių regiono parko Kurklių geomorfologinį draustinį. Teigia, kad atsakovė, neturėdama suderinto projekto, nustumdė upelio šlaitus ir užtvenkė upelio vagą, stumdant šlaitus buvo sunaikinta žolinės augmenijos danga 1370 kv.m., dėl ko buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskaičiuota žala gamtai, kuri sudaro 2671,50 Lt.

14Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1d. 2 p., CPK 330 str.)

15Bylos medžiaga nustatyta, kad nuosavybės teise A. P. Valstybinės žemės sklypo 1995-01-26 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P34/95-0222 pagrindu priklauso 29.7800 ha žemės sklypas (un. Nr. 3456-0003-0032), esantis Navinos km., Anykščių raj. (b.l. 29-30). 2009 m. balandžio 15 d. Anykščių regioninio parko direkcijos nutarimu Nr. 116 A. P. buvo paskirta 150 Lt bauda už žolinės dangos sunaikinimą (b.l. 7). Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1292 dėl ko ieškovas nuostolių dydį padidino 3 kartus 890.50 Lt. viso 2671,50 Lt (b.l. 8).

16Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą ir dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo. Kadangi kaltė yra preziumuojama, atsakovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi įrodyti, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, to neneigia ir atsakovė A. P., kad 2009 m. balandžio 3 d. Navinos kaime, Anykščių rajone be suderinto projekto ir leidimo nustumdė ne upelio, o griovio šlaitus, užtvenkė vagą. Šią aplinkybę patvirtina ir 2009-04-03 pažeidimo vietos apžiūros aktas, 2009-04-09 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 116 bei 2009-09-11 paaiškinimas (b.l. 9,12-13,39). Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdyje pripažino, kad žemės sklype upelio nėra, yra griovys. Atsakovė ginčo žemę dirba, dėl to, kad ji nebuvo tinkamai įdirbta, ji negavo išmokų . Ieškovas nurodo, kad neteisėtais A. P. veiksmais gamtai buvo padaryta 2671,50 Lt žala. Jeigu žemė yra dirbama, ji įregistruota kaip žemės ūkio žemė, tai pažeidimas: žolinės dangos naikinimas negali būti. Šiame sklype draudžiama naikinti, žaloti ir keisti reljefą, kad išsaugoti aukštus, raguvų išraižytus šiaurinius Kurklių erozinio cirko šlaitus, tuo padaryta žala skaičiuojama pagal kitą formulę, nei sužalojant augmeniją. ( žr. LR Vyriausybės 2008-12-03 nutarimą Nr. 1292 2.9 p. ir Aplinkos apsaugos ministerijos 1998-03-13 įsakymą Nr. 45)

17LR Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1292 „Dėl Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ patvirtintas Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas. Nutarime 3, 3.1, 3.2 p.p.p. imperatyviai nurodyta, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos privalo per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka bei per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms. Tačiau iš byloje pateiktos VĮ Registrų centras pažymos matyti, kad A. P. priklausančiam žemės sklypui nuo 1995 metų, kai buvo atlikta pirminė žemės sklypo registracija, kadastro tvarkytojui nebuvo pateikta jokių dokumentų, nustatančių žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimą ar papildymą naujais duomenimis. Dokumentuose, pagal kuriuos 1995 metais buvo įregistruotas žemės sklypas ir nuosavybės teisės į jį nėra nurodyta, kad žemės sklypas randasi Kurklių geomorfologiniame draustinyje ir kad šiam žemės sklypui nustatyti apribojimai (b.l. 81). Taip pat iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog nėra duomenų, kad A. P. žemės sklypas Nr. 3456-0003-0032 priklauso Kurklių geomorfologiniam draustiniui (b.l. 29-30). Iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų matyti, kad Kurklių geomorfologinis draustinis į kadastrą įregistruotas 2008-06-10, t.y. prieš priimant 2008-12-03 nutarimą Nr. 1292. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovei A. P., LR nekilnojamojo turto registrui bei LR nekilnojamojo turto kadastrui raštu buvo pranešta apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra ieškovo steigėja. Ieškovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, kad neinformuoja gyventojų apie tai, kad jie gyvena regioninio parko draustinyje, registro netvarko. Nors ieškovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė žino, jog gyvena regioninio parko draustinyje, tačiau apie tai, kad atsakovei tinkamai pranešta bei nurodyti jai taikomi specialūs apribojimai naudojant nuosavybės teisėmis turimą žemės sklypą iki 2009-04-03 patvirtinančių duomenų nepateikė. Tik iš byloje esančio pranešimo matyti, kad Anykščių regioninio parko direkcija 2009-07-28 nurodė, jog atsakovės A. P. žemės sklypas yra Anykščių regiono parko, Kurklių geomorfologiniame draustinyje. Ieškovė nurodė, kad kreipėsi į ieškovą, kad išsiaiškinti, ar galima kasti tvenkinį, bet išsamaus paaiškinimo ar nurodymų negavo. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos tinkamai neatliko savo funkcijų t.y. raštu neinformavo atsakovės A. P. ir nepateikė Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenų apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 2001 m. gruodžio 4 d. saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-628 33 str. 2d. numato, kad vyriausybės įgaliotos institucijos atsako už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą ir negatyvių reiškinių šiame procese prevenciją. Šių institucijų įgalioti pareigūnai asmeniškai atsako už jiems patikėtų uždavinių užtikrinant gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) išsaugojimą saugomose teritorijose vykdymą. Dėl žalos padarymo gamtai fakto, jeigu jis ir yra, nustatytomis aplinkybėmis nepaneigta paties ieškovo pareigūnų kaltė. Dėl jų pareigų tinkamo neatlikimo atsakovė A. P. atliko veiksmus, kuriais padarytas pažeidimas, bet tinkamai nenustatyta padaryta žala.

18Kolegija daro išvadą, kad pagrįstas apeliantės argumentas, jog jai nebuvo nurodyta apie tai, kad jai priklausančiam žemės sklypui, esančiam Kurklių geomorfologiniame draustinyje, nustatytos specialios jo naudojimo sąlygos, draudžiama naikinti, žaloti ir keisti reljefą, kad išsaugoti aukštus, raguvų išraižytus šiaurinius Kurklių erozinio cirko šlaitus. Nenustatyta, kad jos veiksmais buvo padaryta ieškovo nurodoma žala augmenijai. Nustačius Vyriausybės 2008-12-03 nutarime Nr. 1292 „Dėl Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ 3 p., 3.1 p., 3.2 p. bei 2001 m. gruodžio 4 d. saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-628 33 str. 2 d. pažeidimus bei vadovaujantis teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas - ieškinys atmestinas.

19Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

20Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

21Anykščių regioninio parko direkcijos ieškinį atsakovei A. P. dėl žalos atlyginimo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),... 3. sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei,... 4. dalyvaujant bendraieškiui Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui... 5. Pretkui,... 6. atsakovei A. P.,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos L. Sankauskaitės pranešimą apie... 9. ieškovas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros Vyriausiasis prokuroras,... 10. Anykščių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė A. P. prašo Anykščių rajono apylinkės teismo... 12. Ieškovas Anykščių rajono vyriausiasis prokuroras prašo apeliacinį skundą... 13. Bendraieškis Anykščių regiono parko direkcija prašo apeliacinį skundą... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1d. 2 p., CPK 330 str.)... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad nuosavybės teise A. P. Valstybinės žemės... 16. Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles ieškovas,... 17. LR Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1292 „Dėl Anykščių regioninio... 18. Kolegija daro išvadą, kad pagrįstas apeliantės argumentas, jog jai nebuvo... 19. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.,... 20. Anykščių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą... 21. Anykščių regioninio parko direkcijos ieškinį atsakovei A. P. dėl žalos...