Byla 2A-356-425/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas) ir Margaritos Dzelzienės, posėdžio sekretorė Loreta Talžūnienė, dalyvaujant ieškovams: B. S. įmonės atstovams R. S., adv. Jūratei Činkienei, ieškovui G. S.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. S. apeliacinį skundą dėl Panevėžio rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-194-589/2008, pagal ieškovų B. S. įmonės, G. S. ir R. S. ieškinį atsakovei R. S., tretiesiems asmenims - Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Hansa lizingas“ dėl naudojimo nekilnojamuoju daiktu (žemės sklypu) tvarkos, ir

Nustatė

4Ieškovai 2007-08-23 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti naudojimosi 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo - unikalus numeris 4400-0950-5413, esančio Ramygalos g. 149G, Panevėžyje, tvarką pagal A. Ž. įmonės 2007-06-05 parengtą žemės sklypo naudojimosi planą ir tokią tvarką patvirtinti:

5

  1. UAB „Hansą lizingas" lizingo gavėjui B. S. įmonei naudojimuisi paskirti žemės sklypo dalį žymimą indeksu Nr. 1, turinčią 4425 kv.m., atskirai naudotis 3089 kv.m. žemės ir bendram naudojimui paskirti 1336 kv.m.;
  2. G. S. paskirti sklypo dalį, žymimą indeksu Nr.2, turinčią 4797 kv.m., atskirai naudotis 3335 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskirti 1462 kv,m.;
  3. R. S. paskirti sklypo dalį, žymimą indeksu Nr.3, turinčią 257 kv.m. , atskirai naudotis 227 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskirti 30 kv.m. ;
  4. R. S. paskirti sklypo dalį, turinčią 58 kv.m., žymima indeksu Nr.4, atskirai naudotis 55 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskirti 3 kv.m. bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai nurodė, kad šalys yra 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo - unikalus numeris 4400-0950-5413, esančio Ramygalos g. 149G. Panevėžyje, sklypo naudotojai. Su ieškovais yra sudarytos valstybinės žemės nuomos atitinkamos sklypo dalies nuomos sutartys: 2007-01-22 sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N27/07-0007 su Gr.Stankūnu, 2007-01-09 sudarytas sutartis Nr. N27/07-0002 su R. S. bei 2006-12-28 sudaryta sutartis Nr. N27/06-0075 su B. S. įmone. Su atsakove valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Ant 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo stovi kiekvienam iš ieškovų priklausantis nekilnojamasis turtas - B. S. įmonei priklauso „ kiti statiniai" - kiemo statiniai ( rezervuaras c), unikalus numeris 2797-1005-8184, G. S. priklauso 54/100 kitų statinių - kiemo statinių ( tvora, kiemo aikštelė), unikalus numeris 2797-1005-8173, pastatas - sandėlis 6F lp, unikalus numeris 2797-1005-8062, R. S. (Kriščiūnaitei ) priklauso pastatas - sandėlis 17 F lp, unikalus numeris 4400-0048-5166, ir UAB „Hanza lizingas" kaip lizingo davėjai priklauso pastatas - bulvių valymo cechas 9 Plb, unikalus numeris 2797-1005-8084, kuris perduotas valdyti ir naudoti lizingo gavėjui B. S. įmonei. A. R. S. priklauso 1/1000 dalis kitų statinių - kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė), unikalus numeris 2797-1005-8173, pastatas - orapūtė 10 H lp, unikalus numeris 4400-0048-5249. Valstybinės žemės nuomos sutartys su ieškovais buvo sudarytos tinkamai parengus būtinus tam dokumentus. Panevėžio apskrities viršininko 2006-05-11 įsakymu Nr.Ž-1517 "Dėl valstybinės žemės sklypo Panevėžio mieste, Ramygalos g,149G dalių dydžio nustatymo" šios bylos šalims kaip bendraturčiams buvo nustatytos naudotinos žemės sklypo dalys - UAB Hansą lizingas ( lizingo gavėjui -B. S. įmonei) - 0,4425 ha, G. S. - 0,4797, R. S. - 0,0257 ir atsakovei R. S. - 0,0058 ha. Kadangi žemės sklype nustatytos kiekvienos šalies naudotinos žemės sklypo dalys ir sudarytos jas atitinkančios žemės sklypo dalių nuomos sutartys, norėdami kiek galima tiksliau apibrėžti naudojamos žemės ribas ieškovai parengė dalis atitinkantį naudojimosi žemės sklypo tvarkos projektą, kuriame apibrėžta atskirai kiekvienos šalies ir bendrai naudojama žemė. Projektą paruošė J. Ž. įmonė ( licenzijos Nr.l57G-276), atitinkanti būtinus kvalifikacinius reikalavimus. Pagal šį projektą naudojimuisi priskirta žemė, esanti prie šaliai nuosavybės teise priklausančių statinių bei bendram naudojimuisi numatytas tam būtinos žemės plotas. Ieškovai teigė, kad siūloma naudojimosi sklypo dalimis tvarka yra racionali, nepažeidžianti atsakovės teisių ir visiškai atitinka tiek šalių priskirtoms sklypo dalims, tiek faktinei naudojimosi sklypu tvarkai. Atsakovė nesutiko su ieškovų siūloma naudojimosi tvarka. Kadangi tarp žemės bendranaudotojų kilo ginčas dėl konkrečios naudojimosi tvarkos nustatymo, prašė teismą šią naudojimosi tvarką nustatyti.

7A. R. S. 2008-01-08 pateiktame priešieškinyje su pareikštu ieškiniu dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo nesutiko ir prašė jį atmesti. Priešieškiniu prašė:

8

  1. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2006-12-05 įsakymu Nr.Ž-4514 dėl valstybinės žemės dalies 0,4425 ha dydžio nustatymo UAB „Hansa lizingas“ (lizingo gavėjui B. S. įmonei) ir dėl žemės dalies 0,04425 ha dydžio nustatymo UAB „Hansa lizingas“ (lizingo gavėjui B. S. įmonei) ir dėl žemės dalies – 0,0058 ha nustatymo R. S., 2006-12-05 įsakymo Nr. Ž-4514 2-o punkto dėl 0,4425 ha valstybinės žemės išnuomavimo B. S. įmonei.
  2. pripažinti 2006-12-28 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.N27/06-0075 negaliojančia
  3. nustatyti naudojimosi 9537 kv.m. ploto žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0950-5413, esančio Ramygalos g. 149G. Panevėžyje tvarką pagal parengtą žemės sklypo naudojimosi planą ir tokią tvarką patvirtinti:

93.1. UAB „Hansa lizingas“ lizingo gavėjui B. S. įmonei naudojimuisi paskirti žemės sklypo dalį, turinčią 3 855 kv.m.;

103.2. R. S. naudojimuisi paskirti žemės sklypo dalį 628 kv.m.,

113.3. ieškovams G. S. ir R. S. palikti naudotis žemės sklypais pagal ankstesnę tvarką.

12Atsakovė R. S. argumentavo, kad ji, kaip ir ieškovai, yra valstybinės žemės sklypo, esančio Ramygalos g. 149, Panevėžyje naudotoja. Atsakovei nuosavybės teise priklauso pastatas, kurio plotas 17 kv.m. ir 1/1000 kitų statinių. Atsakovė šiais statiniais naudojasi nuo 1996 m. rugpjūčio mėnesio, kuomet šias patalpas išsinuomavo iš AB „Arguva“. Šiose patalpose atsakovė vykdė muitinės tarpininko veiklą. Apie tai, kad atsakovė šiose patalpose vykdo muitinės tarpininko veiklą patvirtinta Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas ir Panevėžio apygardos teismo nutartis, kuriuose konstatuota, kad atsakovės išsinuomotos patalpos buvo suremontuotos, naujai įrengtos ir pritaikytos muitinės tarpininko kontoros reikalavimams. Aplinkybių nustatytų teismo sprendimų, įrodinėti nereikia, todėl mano, kad pilnai įrodyta, kad atsakovė nuo 1996 metų rugpjūčio mėnesio patalpas naudoja ne kaip orapūtės, bet šių patalpų paskirtis yra muitinės tarpininko veikla. Pagal 2004-01-02 turto pardavimo iš varžytinių aktą, atsakovė tapo pastato, unikalus numeris 4400-0048-5249, esančio Ramygalos g. 149, 17 kv.m. bendro ploto ir 1/1000 dalies kitų statinių, kurių unikalus numeris 2797-1005-8173 savininkė. Nuosavybės teisės registruotos Nekilnojamojo turto registre. Tokiu būdu, atsakovė turi teisę sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „ Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ išsinuomoti valstybinės žemės sklypą. Atsakovė neprieštarauja dėl ieškovams G. S. ir R. S. išnuomotų naudojimui žemės sklypų dalių, tačiau nesutinka su B. S. įmonei išnuomoto žemės sklypo dalimi. Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Ši įstatymo nuostata detalizuojama Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintose „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse“, kurių 28.1 punkte įrašyti statiniai ir įrenginiai, kurių naudojimui jų savininkams išnuomojami žemės sklypai, taip pat skiriamaisiais požymiais apibūdinti tie statiniai ir įrenginiai, kurių savininkams žemės sklypai neišnuomojami. Pagal šį punktą išnuomojami žemės sklypai, užstatyti savininkams priklausančiais statiniais ar įrenginiais, ir negali būti išnuomojami žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar pastatyti tik laikini statiniai, arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui. Šiuo teisiniu reguliavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimų nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Esant teisminiam ginčui dėl to, koks turi būti išnuomojamas žemės sklypas, reikia įvertinti šalims priklausančių statinių ir įrenginių atitikimą įstatyme nurodytiems kriterijams. Panevėžio apskrities viršininko 2006-12-05 įsakymu Nr.Ž-4514 ir 2006-12-28 Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr.N27/06-0075 ieškovui B. S. įmonei buvo išnuomotas 0,4425 ha valstybinės žemės sklypas, esantis Panevėžyje Ramygalos g.149 G. Tačiau nei iš minėto įsakymo, nei iš nuomos sutarties neaišku, kokiu pagrindu ieškovui B. S. įmonei buvo išnuomotas būtent tokio dydžio valstybinės žemės sklypas. Atsakovė teigė, kad jos atžvilgiu turėtų būti taikomos minėto Vyriausybės nutarimo 30.10 punkto sąlygos, o ne 30.9 punktas, t.y. atsakovei turi būti išnuomojamas valstybinės žemės sklypas turi būti tokio dydžio, kad užtikrinti normalias jos nuosavybes teise turimo pastato eksploatavimo sąlygas. Atsakovė kreipėsi dėl valstybinės žemės nuomos, tačiau jos prašymas nebuvo tenkintas. Tuo tarpu buvo sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys su ieškovais. Panevėžio apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. Ž-1517, vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, atsižvelgiant į B. S. įmonės, G. S. ir R. S. prašymus, buvo nustatytas 0,9537 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Panevėžyje Ramygalos g.149 G, dalių dydis bendraturčiams, t.y. nustatytos tokios dalys - UAB „Hansa lizingas" (lizingo gavėjui -B. S. įmonei) - 0,4425 ha, G. S. - 0,4797 ha, R. S. - 0,0257 ha ir R. S. - 0,0058 ha. Panevėžio apskrities viršininko 2006-05-1l d. įsakymas Nr.Ž-1517 priimtas atsakovei nedalyvaujant ir esant jos paduotiems prašymams, pažeidžia atsakovės teises ir priimtas pažeidžiant įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatas. Atsakovė vykdo muitinės tarpininko veiklą. Jos veikla yra griežtai reglamentuojama norminių aktų. Ši veikla yra vienintelis atsakovės pajamų šaltinis, todėl ji negali jo netekti. Teigė, kad ginčo sklype bendro įvažiavimo kelio pusė yra užstatoma automobiliais, todėl atsakovės klientai negali privažiuoti prie jos darbo vietos, dėl ko jai reikia įrengti atskirą įvažiavimo bei išvažiavimo kelius. Be to, vienos mašinos apsisukimui pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999.03.02 įsakymą Nr.61 reikia 10-12 metrų. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą STR 2.02.02.2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" p.26 "gaisriniams automobiliams skirtų pravažiavimui aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4,25m., o plotis-3,5 m, dėl to pravažiavimą atsakovė gali daryti tik nuo pastato esant atstumui 3,5 m. Taigi, dėl išvardintų priežasčių atsakovės R. S. ūkinei veiklai vykdyti reikalingas 625 kv. metrų ploto žemės sklypas prie nuosavybės teise turimo pastato. Ieškovų pateiktame ieškinyje visai nėra pateikta argumentų dėl to, kad jiems naudojimui reikalingas ir turi būti skiriamas būtent tokio dydžio valstybinės žemės sklypas, koks yra nustatytas Panevėžio apskrities viršininko įsakymuose. Ieškovui B. S. įmonei paskyrus naudojimui 0.4425 ha žemės sklypą, pažeidžiamos atsakovės teisės bei įstatymų reikalavimai, valstybinės žemės nuomos sutartis prieštarauja gerai moralei, toks sandoris yra niekinis ir negaliojantis, todėl Panevėžio apskrities viršininko įsakymas dalyje naikintinas bei pripažintinas negaliojančiu remiantis Civilinio kodekso 1.80, 1.81 straipsniais (t.1, b.l.67-70).

13Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-06-09 sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas nustatė naudojimosi 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo - unikalus numeris 4400-0950-5413, esančio Ramygalos g. 149G, Panevėžyje, tvarką pagal A. Ž. įmonės 2007-06-05 parengtą žemės sklypo naudojimosi planą ir ją patvirtino, t.y. paskyrė UAB „Hansą lizingas" lizingo gavėjui B. S. įmonei naudojimuisi žemės sklypo dalį žymimą indeksu Nr. 1, turinčią 4425 kv.m., atskirai naudotis 3089 kv.m. žemės ir bendrai naudojimui 1336 kv.m.; G. S. paskyrė sklypo dalį, žymimą indeksu Nr.2, turinčią 4797 kv.m., atskirai naudotis 3335 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskyrė 1462 kv,m.; R. S. paskyrė sklypo dalį, žymimą indeksu Nr.3, turinčią 257 kv.m., atskirai naudotis 227 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskyrė 30 kv.m.; R. S. paskyrė sklypo dalį, turinčią 58 kv.m., žymima indeksu Nr.4, atskirai naudotis 55 kv.m. žemės ir bendrai naudojimuisi paskyrė 3 kv.m. Priteisė iš atsakovės R. S. 350 litų advokato atstovavimo išlaidų ieškovui B. S. įmonei, 100 litų žyminio mokesčio ieškovei R. S. bei 146,40 Lt išlaidų, susijusi su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad išnuomojamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentą ir jo pagrindu parengtą išnuomojamo žemės sklypo planą. Šalims žemės sklypo dalys nustatytos atsižvelgiant į šalims priklausančių pastatų dalis. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis bei priimtą Panevėžio apskrities viršininko administracijos įsakymą, nurodė, kad akivaizdaus pagrindo pripažinti sandorį teismui ex officio nėra. Šalims priklausantys pastatai yra vientisame žemės sklype, suformuotame pagal teritorijų planavimo dokumentus ir patenkinus atsakovės reikalavimą, būtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės įgyvendinti savo teises, t.y. naudotis žemės sklypo dalimis, atitinkančiomis šalims priklausančių pastatų dalims. Teismas motyvavo, kad A. Ž. įmonės paruoštas projektas, priešingai nei atsakovės pateiktas planas, atitinka Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522. A. Ž. įmonės paruoštame projekte nustatyta kiekvienam pastatų savininkui tenkanti žemės dalis, kuri atitinka kiekvienai iš šalių priklausančio pastato dalį.

14Apeliaciniame skunde R. S. prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-06-09 sprendimą ir civilinę bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui bei priimti naują įrodymą – nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylą. Mano, kad teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimo ir įvertinimo taisykles, pažeidė Civilinio proceso kodekso 176, 183 ir 185 straipsnius, dėl ko liko neatskleista bylos esmė ir šie procesinės teisės normų pažeidimai turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Teismas nenagrinėjo esminio įrodymo ir atmetė atsakovės prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes atsakovė pateikė prašymą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui dėl projektavimo sąlygų išdavimo. Nurodė, kad pastatas iš orapūtės yra pakeistas į administracines patalpas ir įregistruotas Registrų centre, todėl teismui pateikė nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylą. Kol Panevėžio miesto savivaldybėje yra nagrinėjamas atsakovės jau minėtas prašymas, nėra aiški atsakovės nuosavybėje esančio pastato „orapūtės" paskirtis, teismas neturi teisinio pagrindo nuspręsti ir negali nustatyti, kokio dydžio sklypas reikalingas atsakovės priklausančio pastato eksploatacijai. Teismas pripažino, bet priimdamas sprendimą, šia sąlyga nesivadovavo, kad nustatant išnuomojamų žemės sklypus, būtina atsižvelgti ne tik į atskiriems savininkams priklausančių statinių dydį, bet ir privaloma užtikrinti, kad išnuomojamas valstybinės žemės sklypas turi būti tokio dydžio, kad užtikrintų tinkamas statinio eksploatavimo sąlygas. Nurodė, kad valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas, todėl sutartis turėjo būti pripažinta niekine, kaip ir panaikintas neteisėtas įsakymas. Teismui buvo pateikti rašytiniai įrodymai-įsiteisėję teismų sprendimai, kad pastatas „Orapūtė" yra teismų sprendimuose nustatytas kaip administracinės patalpos, tokiu būdu, teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino Civilinio kodekso 1.5 str. ir Civilinio proceso kodekso 182 str.ld.2p. nuostatas, kas turėjo esminės įtakos neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimui.

15Ieškovas B. S. įmonė atsiliepime į apeliacinį skundą, jos atstovai apeliacinės instancijos teisme su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad atsakovės kreipimasis į Panevėžio m. savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrių dėl projektavimo sąlygų išvadavimo ar jau vėliau, po apylinkės teismo sprendimo priėmimo atsiradusi nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla, neturi tiesioginės įtakos šioje byloje priimtam 2008-06-09 teismo sprendimui. Atsakovės minimos aplinkybės dar nėra įrodymas, kad yra keičiama arba bus pakeista pastato „orapūtė“ paskirtis. Mano, kad atsakovė turėjo visas galimybes laiku nuginčyti administracinį aktą, kuris pažeidė jos teises ar interesus, kadangi tuo metu šalys jau bylinėjosi antrus metus. Atsakovė klaidina teismą, teigdama, kad pateikė teismui rašytinius įrodymus – „įsiteisėjusius teismo sprendimus, kad pastatas „orapūtė“ yra nustatytas kaip administracinės patalpos“, kadangi minėti teismo sprendimai neturi kokios įtakos šioje byloje nagrinėjam ginčui. Teismas turėtų atsisakyti priimti naujus įrodymus, kuriuos ginčo šalys galėjo teismui pateikti savalaikiai.

16G. S. apeliacinės instancijos teisme nesutiko su apeliaciniu skundu ir prašė skundo netenkinti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

17Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326str.1d.1p

18Bylos medžiaga nustatyta, kad šios bylos šalys yra 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo (unikalus numeris 4400-0950-5413), esančio Ramygalos g. 149G. Panevėžyje, kurį patikėjimo teise valdo Panevėžio apskrities viršininko administracija, naudotojai. Šiame žemės sklype yra šalims asmeninės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: B. S. įmonei priklausantys „ kiti statiniai" - kiemo statiniai ( rezervuaras c), unikalus numeris 2797-1005-8184, G. S. priklausantys 54/100 kitų statinių - kiemo statinių ( tvora, kiemo aikštelė), unikalus numeris 2797-1005-8173, pastatas - sandėlis 6F lp, unikalus numeris 2797-1005-8062, R. S. (Kriščiūnaitei ) priklausantis pastatas - sandėlis 17 F lp, unikalus numeris 4400-0048-5166, ir UAB „Hanza lizingas" kaip lizingo davėjai priklausantis pastatas - bulvių valymo cechas 9 Plb, unikalus numeris 2797-1005-8084, kuris perduotas valdyti ir naudoti lizingo gavėjui B. S. įmonei, o apeliantei R. S. priklauso 1/1000 dalis kitų statinių - kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė), unikalus numeris 2797-1005-8173, pastatas - orapūtė 10 H lp, unikalus numeris 4400-0048-5249 (b.l. 8, 9-10). Panevėžio apskrities viršininko administracija 2006-05-11 Nr.Ž-1517 nustatė 0,9537 ha valstybinės žemės dalių dydžius bendraturčiams, tai šios bylos šalims (t.1, b.l.23), bei su ieškovais sudarė atitinkamos valstybinės žemės sklypo dalies nuomos sutartis: 2007-01-22 sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N27/07-0007 su Gr.Stankūnu, 2007-01-09 sudarytas sutartis Nr. N27/07-0002 su R. S. bei 2006-12-28 sudaryta sutartis Nr. N27/06-0075 su B. S. įmone. Su atsakove valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Valstybinės žemės nuomos sutartys su ieškovais buvo sudarytos tinkamai parengus tam reikalingus dokumentus (t.1, b.l. 16-17, 18-19). Panevėžio apskrities viršininko administracija pagrįstai ieškovams nuomojamos, o vėliau perkamos bendrosios nuosavybės teise žemės sklypo dalis nustatė atsižvelgdama į kiekvienam bendraturčiui priklausančias statinių nuosavybės teise turimas dalis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ 30.9p. nuostatą, kad kiekvieno bendraturčio namų valdos ar prie kito statinio arba įrenginio išnuomojamo žemės sklypo dalis nustatoma išnuomojančios žemės sklypą institucijos sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato, statinio ar įrenginio arba kito statinio dalį. Kaip buvo nurodyta, ginčo žemės sklype apeliantei priklauso /1000 dalis kitų statinių - kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė) ir pastatas - orapūtė 10 H lp, kurio užstatytas plotas 17 kv.m. (t.1, b.l. 8), todėl Panevėžio apskrities viršininko administracija 2006-05-11 įsakymu Nr.Ž-1517 „Dėl valstybinės žemės sklypo Panevėžio mieste, Ramygalos g.149G, dalių dydžio nustatymo“, įvertinusi atsakovei-apeliantei nuosavybės teisės priklausančių pastatų bei kitų statinių dalį, pagrįstai atsakovei-apeliantei nustatė 0,0058 ha žemės sklypo dalį. Nors atsakovė-apeliantė įrodinėja, kad jai priklausantis pastatas-orapūtė yra administracinis pastatas, kuriame ji vykdo muitines procedūras, tačiau šiuos apeliantės teiginius patvirtinančių įrodymų byloje nėra, kadangi iš ieškovų paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė-apeliantė savo veiklai nuomojasi patalpas iš AB „Levuo“.

19Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis nustato nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus, o Nekilnojamojo turto kadastrų nuostatų 50, 84 punktai nustato prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimą ir nagrinėjimą. R. S. apeliaciniame skunde nurodė, kad „šiuo metu yra pakeitimai registrų centre, jog pastatas iš orapūtės yra pakeistas į administracines patalpas yra įregistruoti, todėl teismui pateikė nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylą“, prašydama nekilnojamojo turto kadastrų bylą priimti kaip naują įrodymą. Nekilnojamojo turto kadastrų byla yra tik vienas iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentų, todėl šis dokumentas laikytinas nepakankamu teisiniu pagrindu nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimui. Iš Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo raštų matyti, kad apeliantei jau ne kartą buvo paaiškinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo ir pakeitimo tvarka (b.l. 169-171). Nekilnojamojo turto kadastrų nuostatų 90, 91 punktai nustato, kai pateiktieji dokumentai atitinka nustatytuosius reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą, o apie nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą patvirtinantys dokumentai pareiškėjams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu. Apeliantė R. S. teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių nekilnojamojo daikto –orapūtės kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, todėl apeliantės argumentai, kad „šiuo metu yra pakeitimai registrų centre, jog pastatas iš orapūtės yra pakeistas į administracines patalpas yra įregistruoti“ yra niekuo nepagrįsti, todėl atmestini kaip neįrodyti.

20Kaip jau buvo nurodyta, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad jos vykdoma muitinės tarpininko veikla buvo įregistruota ir vykdoma būtent pastate – orapūtėje, kurio unikalus numeris 4400-0048-5249, esančiame Ramygalos g. 149G., Panevėžyje. Kadangi byloje tokių duomenų nėra, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą netenkinti atsakovės priešieškinio reikalavimų dėl prie pastato nustatyto valstybinės žemės sklypo dydžio. Atsakovės-apeliantės asmeninės nuosavybės teise valdomas pastatas - orapūtė 10 H lp, kurio bendras plotas 9 kv.m., yra santykinai nedidelis, palyginus su ieškovams nuosavybės teise priklausančiais pastatais, todėl atsakovei-apeliantei neįrodžius, kad jai priklausančiame pastate-orapūtėje ji vykdė ar vykdo kokią nors veiklą, kuriai yra būtinai didesnis žemės sklypas, Panevėžio apskrities viršininko administracijai buvo pakankamas pagrindas prie šio pastato nustatyti 0,0058 ha žemės sklypo dalį. Priešingu atveju būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai įvertinant šalims priklausančių nuosavybės teisių į sklype esančių statinių dydžius. Apeliantė R. S., įsigydama pastatą-orapūtę, turėjo suprasti tokio įsigyjamo objekto realias panaudojimo galimybes, įvertinant šalia esančių pastatus savininkų teises naudotis valstybinės žemės sklypu atitinkamai turimai nuosavybės daliai.

21Apeliantės apeliaciniame skunde minima Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla ir joje matininkės nurodyta pastato paskirtis – „administracinė“ yra niekuo nepagrįstas matininkės teiginys, kadangi pastato paskirtis iš „orapūtės“ į „administracinės“ gali būti pakeičiama tik pagal kompetentingos statybų priežiūros institucijos „Pakeisto paskirties statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą“, o tokio akto apeliantė R. S. nepateikė teismui.

22R. S. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nenagrinėjo esminio įrodymo ir atmetė atsakovės prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes atsakovė pateikė prašymą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui dėl projektavimo sąlygų išdavimo, kurių pagrindu atsakovė galėtų pakeisti jai priklausančių pastatų paskirtį iš „orapūtės“ į „administracines patalpas - kontorą“. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad toks apeliantės prašymas jau buvo išnagrinėtas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-05-06 nutartimi, kuria teismas atmetė apeliantės R. S. atstovo advokato prašymą dėl civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo (b.l. 178-179).

23Virš aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas teisėtu ir pagrįstu (Civilinio proceso kodekso 263str.1d.), kurio apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo.

24Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337str.1p.,

Nutarė

26Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš R. S. 300 Lt B. S. įmonei (įmonės kodas 1473 95330) turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 17 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Ieškovai 2007-08-23 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti... 5.
  1. UAB „Hansą lizingas" lizingo gavėjui B.... 6. Ieškovai nurodė, kad šalys yra 9537 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo -... 7. A. R. S. 2008-01-08 pateiktame... 8.
    1. panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2006-12-05 įsakymu... 9. 3.1. UAB „Hansa lizingas“ lizingo gavėjui B. S.... 10. 3.2. R. S. naudojimuisi paskirti žemės sklypo dalį... 11. 3.3. ieškovams G. S. ir R. S.... 12. Atsakovė R. S. argumentavo, kad ji, kaip ir ieškovai,... 13. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-06-09 sprendimu ieškinį patenkino,... 14. Apeliaciniame skunde R. S.... 15. Ieškovas B. S. įmonė atsiliepime į apeliacinį... 16. G. S. apeliacinės instancijos teisme nesutiko su... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad šios bylos šalys yra 9537 kv.m ploto... 19. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis nustato 20. Kaip jau buvo nurodyta, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad jos... 21. Apeliantės apeliaciniame skunde minima Nekilnojamojo daikto kadastrinių... 22. R. S. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas... 23. Virš aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas... 24. Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337str.1p.,... 26. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimą palikti...