Byla eAS-426-438/2016
Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. V. skundą dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja A. V. kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – ir MGK) 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. 68-156, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir atsakovas, VMI) 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. 68-156 ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. FR0682-360.

5Pareiškėja taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad terminą skundui paduoti praleido per apsirikimą, manydama, jog skundas teismui dėl MGK sprendimo turėtų būti paduotas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos (sprendimas gautas 2016 m. sausio 5 d.) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 30 str. 1 d.).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą bei skundą priimti.

7Vertindamas pareiškėjos nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis, teismas pažymėjo, jog MGK sprendime buvo aiškiai nurodytas sprendimo apskundimo terminas (per 20 dienų nuo MGK sprendimo įteikimo dienos), todėl priežastį, dėl kurios pareiškėja praleido terminą (pareiškėjos manymas, kad sprendimas galėtų būti apskųstas per ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą), teismas vertino kaip neobjektyvaus pobūdžio ir priklausančią tik nuo pareiškėjos valios. Pareiškėjos nurodyta priežastis, sutrukdžiusi laiku kreiptis į teismą, teismo laikyta subjektyvaus pobūdžio ir nepripažinta svarbia, dėl kurios pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti galėtų būti tenkinamas.

8Netenkinęs prašymo dėl termino atnaujinimo, pareiškėjos skundą teismas atsisakė priimti.

9II.

10Pareiškėja A. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo atnaujinti terminą skundui pateikti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėja atskirajame skunde nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir prašyme atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Akcentuoja, kad MGK sprendimą gavo tik tuomet, kai pareiškėjos atstovas telefonu kreipėsi į MGK ir buvo suteiktas registruotos siuntos numeris, t. y. 2016 m. sausio 5 d., o apskaičiuodama terminą suklydo, manydama, jog MGK sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti pareiškėjos A. V. praleistą skundo padavimo terminą ir priimti pareiškėjos skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Ginčijama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, jog pareiškėja praleido skundo padavimo terminą dėl Mokestinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 68-156 panaikinimo, ir atsisakė praleistą terminą atnaujinti, nustatęs, kad pareiškėja terminą praleido dėl subjektyvių priežasčių.

16Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, kadangi šio termino praleidimą nulėmė klaida manant, jog skundas gali būti paduodamas per mėnesį nuo ginčijamo sprendimo gavimo.

17Šiuo aspektu teisėjų kolegija, visų pirma, atkreipia dėmesį, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

18Ginčo byloje dėl to, kad pareiškėja būtent 2015 m. sausio 5 d. susipažino su ginčijamu sprendimu, nėra (pašto siuntos Nr. RN080920075LT). Todėl būtent ši data laikytina atskaitos tašku, nuo kurio turi būti skaičiuojamas dvidešimt dienų terminas skundui pateikti. Atsižvelgus į tai, paskutinė diena skundui pateikti laikytina 2016 m. sausio 25 d.

19Pareiškėja į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2016 m. vasario 4 d., t. y. praleidusi ABTĮ įtvirtintą terminą.

20Vertinant pareiškėjo nurodomas aplinkybes dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, pirmiausia pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012 ir kt.).

21Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos nurodomos aplinkybės dėl skundo padavimo termino praleidimo laikytinos subjektyviomis ir negalinčiomis pagrįsti būtinybės atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo pirmosios instancijos teismo vertinimu.

22Kaip matyti iš ginčijamo MGK sprendimo, jo rezoliucinėje dalyje aiškiai ir konkrečiai nurodytas terminas, per kurį pareiškėja turi teisę teikti skundą Vilniaus apygardos administraciniams teismui – per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Įvertinusi šią aplinkybę bei tai, jog pareiškėjos atstovas yra profesionalus teisininkas, turintis universitetinį teisinį išsilavinimą (žr. 2015 m. gegužės 5 d. pavedimo sutartį; aukštojo mokslo diplomą, išduotą L. M.), teisėjų kolegija sprendžia, kad termino pateikti skundą teismui praleidimą nagrinėjamu atveju lėmė pareiškėjos pasirinktas pasyvus elgesys bei nerūpestingumas ir neatidumas. Pareiškėjos nurodomos skundo padavimo praleidimo priežastys apeliacinės instancijos teismo negali būti vertinamos kaip objektyvios ir nepriklausančios nuo suinteresuoto asmens valios, todėl prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą pirmosios instancijos teismo buvo netenkintas pagrįstai.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas atmetamas ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos A. V. atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja A. V. kreipėsi į teismą, prašydama:... 5. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi... 7. Vertindamas pareiškėjos nurodytas termino skundui paduoti praleidimo... 8. Netenkinęs prašymo dėl termino atnaujinimo, pareiškėjos skundą teismas... 9. II.... 10. Pareiškėja A. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. Pareiškėja atskirajame skunde nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir prašyme... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 15. Ginčijama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, jog... 16. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 17. Šiuo aspektu teisėjų kolegija, visų pirma, atkreipia dėmesį, kad pagal... 18. Ginčo byloje dėl to, kad pareiškėja būtent 2015 m. sausio 5 d. susipažino... 19. Pareiškėja į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2016 m.... 20. Vertinant pareiškėjo nurodomas aplinkybes dėl termino skundui paduoti... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos nurodomos aplinkybės... 22. Kaip matyti iš ginčijamo MGK sprendimo, jo rezoliucinėje dalyje aiškiai ir... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas atmetamas ir pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjos A. V. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....