Byla 2-6911-302/2011
Dėl proceso dėl UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimo nagrinėjimo bankroto byloje nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,

3dalyvaujant kreditorių: AB „SEB Lizingas“ atstovui advokatui Nerijui Šmitui, AB SEB banko atstovei advokatei Eglei Neverbickienei,

4atsakovo BUAB „AUTO1“ atstovui advokatui Linui Meškiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi AB „SEB Lizingas“ atskirojo skundo priėmimo klausimą, kreditoriaus UAB „Sorelija“ pareiškimą dėl proceso dėl UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimo nagrinėjimo bankroto byloje nutraukimo,

Nustatė

6Byloje, kurioje nagrinėjamas kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas, buvo gautas kreditoriaus UAB „Sorelija“ pareiškimas dėl bylos nutraukimo. Kreditorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį, atsisakyti priimti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2010 m. spalio 15 d. atskirąjį skundą ir nutraukti procesą, pradėtą kreditoriaus AB „SEB lizingas“ iniciatyva dėl kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinių reikalavimų pagrįstumo. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas, priimdamas 2010 m. spalio 18 d. nutartį pažeidė CPK 276 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Jo finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010 m. balandžio 27 d. Lietuvos apeliacinis teismas, toje pačioje byloje išnagrinėjusi UAB „Sorelija“ skundą išaiškino, jog pirmosios instancijos teismas turi išspręsti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2010 m. spalio 15 d. atskirojo skundo priėmimo klausimą. Kreditorius nurodo, jog pirmosios instancijos teismas turi atsisakyti priimti atskirąjį skundą, nes kreditorius AB ,,SEB lizingas“ 1 diena praleido terminą atskirajam skundui paduoti, be to, prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas tik dėl svarbios priežasties, tuo tarpu AB ,,SEB lizingas“ apskritai nemotyvavo prašymo atnaujinti praleistą terminą, todėl toks prašymas negali būti tenkinamas. Be to, kreditorius pažymi, kad AB ,,SEB lizingas“ apskritai neturi ir neturėjo teisės skųsti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutarties, nes atskirojo skundo padavimo metu ši nutartis jau buvo įsiteisėjusi, o įsiteisėjusios nutartys negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Taip pat nurodo, kad teismą saisto Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-17 nutartis, kuria pripažintas teisėtu ir pagrįstu Vilniaus apygardos teismo 2011-09-13 nutartimi padaryta išvadą, kad AB „SEB Lizingas“ praleido terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl I. K. ir R. V. kreditorinių reikalavimų pernagrinėjimo. Kadangi AB „SEB Lizingas“ buvo padaręs atskirąjį skundą dėl visų trijų kreditorių, t.y. I. K., R. V. ir UAB „Sorelija“, todėl kreditorius laiko, jog viso skundo priėmimo klausimas yra išspręstas minėta nutartimi, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą.

7Atsakovo BUAB ,,Auto 1“ administratorius atsikirsdamas į kreditoriaus UAB „Sorelija“ nurodo, jog palaiko kreditoriaus argumentus ir prašo pareiškime suformuluotus prašymus tenkinti visa apimtimi.

8Kreditorius AB ,,SEB lizingas“ atsikirsdamas į kreditoriaus UAB „Sorelija“ pareiškimą prašo pareiškimo netenkinti. Nurodo, jog AB ,,SEB lizingas“ atskirojo skundo priėmimo klausimas jau yra išspręstas, todėl pasinaikinus Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį, atskirasis skundas turi būti persiųstas Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš esmės. Tvirtina, jog susiformavo nuosekli teismų praktika, kuri nustato, jog kreditorius gali pradėti naudotis įstatyme nustatyta galimybe skųsti teismo patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus, nuo to momento, kai kreditoriaus reikalavimas yra patvirtinamas teismo. Tik nuo tos dienos skaičiuojamas 7 dienų terminas atskirajam skundui dėl nutarties, patvirtinančios kitų kreditorių finansinius reikalavimus, paduoti. Kreditorius AB ,,SEB lizingas“ teigia, jog nepraleido termino atskirajam skundui paduoti ir tai patvirtina Lietuvos pašto pažyma, kurioje užfiksuota, jog atskirasis skundas Vilniaus apygardos teismui buvo išsiųstas 2010 m. spalio 14 d., o būtent, praėjus 7 dienoms nuo nutarties, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ finansinis reikalavimas, t. y. nuo tos dienos, kai kreditorius įgijo teisę ginčyti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartį.

9Kreditoriaus UAB „Sorelija“ prašymas tenkintinas.

10Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. atsakovui UAB ,,Auto 1“ iškėlė bankroto bylą. 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančios UAB ,,Auto 1“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurių neginčijo bankroto administratorius. Vėliau net keletą kartų teismas tikslino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Minėta nutartimi buvo patvirtinti ir kreditoriaus I. K. I eilės 22 817,03 Lt dydžio finansinis reikalavimas bei III eilės 626 626,23 Lt finansinis reikalavimas, kreditoriaus R. V. I eilės 18 012,72 Lt dydžio finansinis reikalavimas bei III eilės 609 758,50 Lt dydžio finansinis reikalavimas, o taip pat UAB ,,Sorelija“ III eilės 2 177 519,45 Lt finansinis reikalavimas.

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 1 227 408,59 Lt finansinį reikalavimą BUAB ,,Auto 1“ bankroto byloje. Minėta nutartis įsiteisėjo 2010 m. spalio 7 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartį, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ finansinis reikalavimas, nepakeistą.

12Vilniaus apygardos teisme 2010 m. spalio 15 d. buvo gautas kreditorius AB ,,SEB lizingas“ atskirasis skundas, kuriuo kreditorius prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti I eilės kreditorių R. V. ir I. K. finansiniai reikalavimai, bei III eilės kreditoriaus R. V., UAB „Sorelija“ ir I. K. finansiniai reikalavimai.

13Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi pasinaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d., 2010 m. gegužės 31 d., 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. rugpjūčio 18 d., 2010 m. rugsėjo 20 d. bei 2010 m. spalio 15 d. nutarčių dalis, kuriomis buvo patvirtinti I eilės kreditorių R. V. 22 817,03 Lt ir I. K. 18 012,72 Lt finansiniai reikalavimai, bei III eilės kreditorių R. V. 609 758,50 Lt, I. K. 626 626,23 Lt bei UAB „Sorelija“ 2 177 519,45 Lt finansiniai reikalavimai. Šių kreditorių finansinius reikalavimus teismas paskyrė nagrinėti teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka.

14Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Sorelija“ prašymą dėl finansinio reikalavimo tenkino iš dalies ir patvirtino 400 000 Lt dydžio III eilės finansinį reikalavimą.

15Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartį, kuria buvo patvirtintas III eilės kreditoriaus UAB ,,Sorelija“ reikalavimas, panaikino dėl padaryto procesinio pažeidimo ir perdavė klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės priimti 2010 m. spalio 18 d. nutarties, kuria pasinaikino kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ užginčytus kreditorių R. V., UAB „Sorelija“ ir I. K. finansinius reikalavimus. Lietuvos apeliacinis teismas sprendė, jog nurodytu atveju teismas privalėjo spręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą ir, nutaręs skundą priimti, perduoti jį nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, neturėdamas tokios teisės, iš esmės pats ėmėsi nagrinėti apeliacinę bylą ir spręsti dėl savo procesinio sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, tokiu būdu, be kita ko, pažeisdamas asmens teisę į apeliaciją.

17Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog visų pirma turėtų būti išspręstas aptartos 2010 m. spalio 18 d. nutarties galiojimas, ir kad šiuo atveju draudimas teismui pačiam pasinaikinti priimtą nutartį neturėtų būti taikomas. Vėliau turėtų būti sprendžiamas AB „SEB lizingas“ atskirojo skundo dėl 2010 m. balandžio 20 d. nutarties priėmimo klausimas. Šiuo atveju turėtų būti apsvarstyta ir pasisakyta dėl kreditoriaus teisės ginčyti kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, kurie teismo buvo patvirtinti iki tokio kreditoriaus tapimo bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu, bei šios teisės procesinio realizavimo būdo.

18Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, teismas panaikina Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas, gavęs kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ atskirąjį skundą, pasinaikino 2010 m. balandžio 20 d., 2010 m. gegužės 31 d., 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. rugpjūčio 18 d., 2010 m. rugsėjo 20 d. bei 2010 m. spalio 15 d. nutarčių dalis, kuriomis buvo patvirtinti kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansiniai reikalavimai. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtų nutarčių dalys dėl kreditorių I. K. ir R. V. finansinių reikalavimų yra panaikintos Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, kuri palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi.

19Taip pat teismas, atsižvelgdamas į jau minėtus Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, pakartotinai sprendžia kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2011 m. spalio 15 d. atskirojo skundo priėmimo klausimą ir jį, dalyje dėl kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinių reikalavimų, atsisako priimti.

20Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamos bylos specifiką lemia tai, jog aukščiau nurodytas klausimas yra kilęs bankroto byloje. CPK 1 straipsnio 2 dalis nurodo, kad bylos dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos civilinio proceso įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Specialus bankroto bylų nagrinėjimo teisės aktas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ieškinio teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

21Kreditoriai turi teisę ginčyti ir kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų dydžius (ĮBĮ 26 str. 5 d., 10 str. 1 d., CPK 3 str. 6 d.), tačiau šią teisę jie gali įgyvendinti tik po to, kai teismas patvirtina jų reikalavimus bankroto byloje.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB ,,Auto 1“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Vėliau 2010 m. gegužės 31 d., 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. rugpjūčio 18 d., 2010 m. rugsėjo 20 d. bei 2010 m. spalio 15 d. tikslino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Nutartys, kuriomis teismas patvirtino ir patikslino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus yra įsiteisėjusios. Jos buvo įsiteisėjusios ir tuo metu, kai kreditoriumi tapęs AB ,,SEB lizingas“ pateikė teismui atskirąjį skundą, taigi teismas sprendžia, jog net ir kreditoriui AB ,,SEB lizingas“ įgijus byloje dalyvaujančio asmens teises, automatiškai neatsinaujina bankroto byloje jau priimtų ir įsiteisėjusių teismo nutarčių apskundimo terminas, o įsiteisėjusios nutartys negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str.).

23Kita vertus, paaiškėjus naujoms esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos teismui sprendžiant kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimą, kreditorius bet kada (iki civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo pabaigos) gali pasinaudoti teise prašyti patikslinti teismo jau patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-111/2006, išaiškinęs, kad tol, kol byloje nepriimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, t. y. bankroto byla neužbaigta, visi klausimai, susiję su bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų dydžio pagrįstumu ir/ar patikslinimu, sprendžiami bankroto byloje (ĮBĮ 15 str. 2 d., 26 str.).

24Teismas gali tikslinti kreditorių finansinius reikalavimus iki bankroto bylos pabaigos, jeigu bankroto byloje dalyvaujantis asmuo motyvuotai nurodo svarbias priežastis, dėl kurių anksčiau negalėjo pateikti prašymo dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo ar laiku paduoti atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalies analogiją, teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus nustatytus terminus reikalavimams pareikšti, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Teismas sprendžia, kad kreditorius AB „SEB Lizingas“ praleido terminą atskirajam skundui paduoti, kaip yra konstatuota ir Vilniaus apygardos teismo 2011-09-13 nutartyje. Kreditorius įrodinėdamas, jog jis šio termino nepraleido ir skundą Lietuvos paštui pateikė paskutinę atskirojo skundo apskundimo dieną – 2010-10-14, pateikė teismui siuntų paiešką apibūdinantį dokumentą, tačiau iš šio dokumento nėra galimybės nuspręsti, jog būtent minimas kreditoriaus skundas Lietuvos pašte buvo priimtas 2010-10-14, 1844 val. Iš minėto rašto galima spręsti, jog buvo paieškomos trys siuntos su trimis registracijos numeriais, kurios Lietuvos pašte buvo gautos: viena minima 2010-10-14, o kitos dvi 2010-10-15, tačiau kuri iš jų yra kreditoriaus siųstas atskirasis skundas nėra galimybės identifikuoti. Aukščiau išdėstytais argumentais, kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2010 m. spalio 15 d. atskirąjį skundą atsisakytina priimti.

25Atsisakius priimti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ atskirąjį skundą, teismas nutraukia procesą, pradėtą pagal kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ iniciatyva kilusį ginčą dėl kreditorių UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimų pagrįstumo.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

27panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria Vilniaus apygardos teismas, gavęs kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ atskirąjį skundą, pasinaikino 2010 m. balandžio 20 d., 2010 m. gegužės 31 d., 2010 m. birželio 29 d., 2010 m. rugpjūčio 18 d., 2010 m. rugsėjo 20 d. bei 2010 m. spalio 15 d. nutarčių dalis, kuriomis buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinis reikalavimas.

28Atsisakyti priimti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2011 m. spalio 15 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutarties, dalyje dėl kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimo patvirtinimo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

29Nutraukti procesą, pradėtą pagal kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ iniciatyva kilusį ginčą dėl kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimo pagrįstumo.

30Nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą ir kuria nutraukiamas procesas, per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,... 3. dalyvaujant kreditorių: AB „SEB Lizingas“ atstovui advokatui Nerijui... 4. atsakovo BUAB „AUTO1“ atstovui advokatui Linui Meškiui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi AB „SEB Lizingas“ atskirojo... 6. Byloje, kurioje nagrinėjamas kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinių... 7. Atsakovo BUAB ,,Auto 1“ administratorius atsikirsdamas į kreditoriaus UAB... 8. Kreditorius AB ,,SEB lizingas“ atsikirsdamas į kreditoriaus UAB... 9. Kreditoriaus UAB „Sorelija“ prašymas tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. atsakovui UAB... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi patvirtino... 12. Vilniaus apygardos teisme 2010 m. spalio 15 d. buvo gautas kreditorius AB ,,SEB... 13. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi pasinaikino Vilniaus... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi Vilniaus... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas... 17. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog visų pirma turėtų būti... 18. Atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, teismas... 19. Taip pat teismas, atsižvelgdamas į jau minėtus Lietuvos apeliacinio teismo... 20. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo nutartys gali... 21. Kreditoriai turi teisę ginčyti ir kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio... 23. Kita vertus, paaiškėjus naujoms esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo... 24. Teismas gali tikslinti kreditorių finansinius reikalavimus iki bankroto bylos... 25. Atsisakius priimti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ atskirąjį skundą,... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 27. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties dalį,... 28. Atsisakyti priimti kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“ 2011 m. spalio 15 d.... 29. Nutraukti procesą, pradėtą pagal kreditoriaus AB ,,SEB lizingas“... 30. Nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą ir kuria...