Byla 2-916-894/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovui T. A., tretiesiems asmenims UAB „Būsto administravimo agentūra“, Kauno miesto savivaldybė, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3812,31 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei 114,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad tiekė elektros energiją adresu ( - ). Teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius periodiškai nurašo įvadinių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir apskaičiuoja kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkui operatoriui mokėtiną sumą už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, ir kitose bendrabučio bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją. Namą, esantį ( - ), administruoja UAB „Būsto administravimo agentūra“. Butas, kuriame gyvena atsakovas, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Atsakovas gyvena bute nuomos pagrindu nuo 2001-05-16. Pagal mokesčių administratoriaus pateiktus duomenis laikotarpiu nuo 2004-04-01 iki 2012-10-01 atsakovas už suvartotą elektros energiją bendrosioms reikmėms nemokėjo, todėl susidarė 3812,31 Lt skola.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai, CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, asmeniškai (b.l. 41). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiajam asmeniui UAB „Būsto administravimo agentūra“ adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai, CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka. Kauno savivaldybės butų ūkio įmonė, remdamasi Kauno m. Valdybos 2001-05-01 sprendimu Nr. 678, 2001-05-16 sudarė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinę sutartį su T. A. ir suteikė jam ir jo šeimos nariams neterminuotam naudojimui 14,52 kv. metrų bendrojo (naudingojo) ploto gyvenamąją patalpą adresu ( - ). Nuomos sutarties 2.2 punkte yra nurodyta, kad nuomininkas įsipareigoja kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. 2013-02-21 Pažymoje apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu ( - ), savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs T. A. nuo 2001-05-18, t.y. ieškovo nustatytos skolos laikotarpiu nuo 2004-04-01 iki 2012-10-01, atsakovas gyvenamosiose patalpose gyveno, todėl, atitinkamai, naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis ir privalo už jas susimokėti.

6Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – abonento Nr. 27369285 skolos rejestro (b.l. 20-22), atsiskaitymų už elektros energiją sąskaitos (b.l. 23), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 25-26), Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutarties Nr. 2004/220 (b.l. 27-34), - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas pilnai apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl vadovaujantis CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.388 str. iš atsakovo ieškovui priteistina 3812,31 Lt skola.

8Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. spalio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

9Ieškovui iš atsakovo priteistinos jo byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos – 114,00 Lt žyminio mokesčio (93 str. 3 d.).

10CPK 96 str. 6 d. numatoma, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (Žin., 2011, Nr. 134-6373) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei yra mažesnės, šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui AB „LESTO“, įmonės kodas 302577612, buv.: Žvejų g. 14, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius, iš atsakovo T. A., a.k. ( - ), 3812,31 Lt (trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika litų 31 ct) skolos už elektros energijos tiekimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 114,00 Lt (šimtas keturiolika litų 00 ct) žyminio mokesčio.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3, 4 d. reikalavimus.

15Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai