Byla e2-3878-847/2019
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „AFS Baltic“ ieškinį atsakovui ūkininkui A. A

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, nedalyvaujant ieškovo atstovui ir atsakovui ūkininkui A. A., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „AFS Baltic“ ieškinį atsakovui ūkininkui A. A. ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą 2019-03-28 ieškiniu dėl 850 EUR skolos, 5 % metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo po to, kai jis nustatytu terminu pateikė prieštaravimus dėl 2019-02-27 priimto teismo įsakymo, kuriuo iš skolininko (atsakovo) buvo priteista šio dydžio skola, susidariusi iš dalies neatsiskaičius už melioracinės sistemos remonto darbus pagal 2017-09-25 PVM sąskaitą – faktūrą, serija AFS Nr. ( - ), 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-27 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 129 EUR bylinėjimosi išlaidų (iš jų: 8 EUR žyminio mokesčio ir 121 EUR už advokato pagalbą už konsultacijas ir pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo) kreditoriui (ieškovui) UAB „AFS Baltic“. Šie atsakovo prieštaravimai buvo priimti 2019-03-21 teismo nutartimi.

32019-04-01 teismo nutartimi ieškovo ieškinys priimtas, o 2019-02-27 civilinėje byloje Nr. ( - ) išduotas teismo įsakymas panaikintas, priėmus ieškinį.

4Iki teismo posėdžio pradžios gautas ieškovo atstovo 2019-04-30 raštas (rašytiniai paaiškinimai), kuriame nurodoma, kad ieškovas ieškinį palaiko. Ieškovo įsitikinimu, nėra jokio pagrindo tenkinti atsakovo prašymą išdėstyti skolos mokėjimą, kurį grindžia sunkia savo padėtimi, kuri susidarė dėl blogų oro sąlygų ir turimų įsipareigojimų. Atsakovas nesilaiko rungimosi principo, nes nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad pastaraisiais metais gavo mažiau pajamų iš žemės ūkio veiklos ir kad turi kitų šiai dienai pradelstų ar vykdytinų įsipareigojimų. Net jeigu atsakovas ir turi jo paties deklaratyviai išvardintus įsipareigojimus kreditoriams, neaišku, kada jie susidarė. Jeigu prieš 2017 m. rugsėjo mėnesį, tai atsakovas yra nesąžiningas prašydamas išdėstyti skolą, kadangi pareigą ieškovui prisiėmė jau būdamas skolingas tretiesiems asmenims, t. y. žinodamas, kad gali neįvykdyti susitarimo su ieškovu, kuris įsipareigojimus iš savo pusės vykdo tinkamai. Kita vertus, nesąžiningas ieškovo atžvilgiu atsakovas būtų ir jeigu išvardintus įsipareigojimus prisiėmė po 2017 m. rugsėjo mėnesio, kadangi neatsiskaitęs su ieškovu, prisiima naujas prievoles. Su atsakovo pasiūlymu sudaryti taikos sutartį nesutinka, kadangi jeigu atsakovas išties būtų buvęs sąžiningas ir norintis atsiskaityti, siūlymus padengti skolą būtų pateikęs ir realių veiksmų ėmęsis ne po civilinės bylos iškėlimo, o dar penkis mėnesius anksčiau, kai visiškai nustojo mokėti ieškovui susidariusią skolą.

5Kadangi byloje nėra jokių objektyvių įrodymų apie blogą atsakovo finansinę būklę, taip pat jam esant nesąžiningam, prašymas dėl 850 EUR skolos išdėstymo 12 mėn. negali būti tenkinamas. Teigia, kad atsakovas su ieškovu turėjo atsiskaityti prieš beveik 2 m. Atsakovas yra verslininkas (ūkininkas), o dėl to jam pagal teismų praktiką keliami didesni rūpestingumo, protingumo reikalavimai. Net jeigu atsakovo finansinė padėtis kelerius metus yra prasta, jis turėjo tai įvertinti galimybės atsiskaityti su ieškovu kontekste dar prieš sudarant sutartį su ieškovu. Teismo prašo priteisti ieškovui iš atsakovo iš viso 539,30 EUR bylinėjimosi išlaidų (121 EUR už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo paruošimą, 302,50 EUR už ieškinio paruošimą, 96,80 EUR už šių rašytinių paaiškinimų paruošimą, sumokėtų už teisines paslaugas ir 19 EUR žyminio mokesčio: 8 EUR už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir 11 EUR už ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles). Netenkinti atsakovo prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą. Prašo bylą nagrinėti ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

7Atsakovas 2019-04-18 atsiliepime į ieškinį nurodo, kad pripažįsta, jog yra skolingas ieškovui 850 EUR, tačiau šiuo metu negali sumokėti dėl sunkios ūkio finansinės padėties. Atsakovas įvairiems kreditoriams, įskaitant ieškovą, iš viso yra skolingas apie 270 000 EUR (AB SEB bankui pagal 2007-12-13 sutartį Nr. ( - ) - apie 48 000 EUR, UAB „Baltijos realizacijos centro lizingas“ (taip tekste, nors 2017-03-17 pakeistas pavadinimas į UAB „BRC finance“) – apie 11 000 EUR, UAB „BRC finance“ – apie 3000 EUR, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – apie 9500 EUR, AB „Kauno grūdai“ – apie 55000 EUR, AB „East West Agro“ – 5000 EUR, UAB „Ivabaltė“ – 11440,55 EUR, UAB „Livila“ – 121 635,71 EUR, taigi iš viso būtų 264 576,26 EUR). Todėl skolą ieškovui gali sumokėti tik dalimis. Kad atsakovas gali visiškai atsiskaityti su ieškovu, įrodo atsakovo daliniai mokėjimai. Skolos grąžinimą iš dalies lėmė ir skolos susidarė dėl itin prastų praeitų dviejų metų, nes dėl liūčių ir sausros buvo iš esmės sugadintas derlius. Dėl šių motyvų prašo 850 EUR skolos grąžinimą ieškovui išdėstyti dalimis per vienerius metus iki 2020-04-01, lygiomis dalimis mokant po 71 EUR kas mėnesį.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (šaukimą įteikiant žmonai R. A. 2019-05-02). Iš jo negautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti, dokumentai, pateisinantys atsakovo neatvykimą, teismui iki teismo posėdžio pradžios nepateikti. Todėl byla, įvertinus abiejų šalių pateiktus procesinius dokumentus ir įrodymus, išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, atsakovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl skolos ir metinių palūkanų priteisimo

11Pateiktais bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas atsakovo užsakymu atliko melioracinės sistemos remonto darbus – tai patvirtina ieškovo išrašyta 2017-09-25 PVM sąskaita – faktūra, serija AFS Nr. ( - ). Šiame dokumente ieškovas nurodė, kad atsakovui atliko darbus už 1300 EUR (su PVM), o atsakovas pasirašydamas patvirtino, kad paslaugas priėmė ir įsipareigojo už jas pavedimu atsiskaityti iki 2017-10-15. Pagal šią sąskaitą atsakovas su ieškovu atsiskaitė tik iš dalies, sumokėdamas 450 EUR: 2017-09-25 - 50 EUR, tai patvirtina 2017-09-25 kasos pajamų orderis, serija KAS Nr. 123, 2018-03-09 – 200 EUR, 2018-11-05 ir 2018-12-28 - po 100 EUR, tai patvirtina trys banko pavedimai (sąskaitos išrašai). Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodinė rangos sutartis, kadangi atsakovo užsakymu ieškovas įsipareigojo atlikti ir atliko melioracinės sistemos remonto darbus, o šių darbų rezultatas perduotas atsakovui. Kadangi šalys sudarė rangos sutartį, tarp jų susiklostė rangos teisiniai santykiai. Atsakovo atlikti mokėjimai įrodo, kad darbai buvo atlikti. Darbų rezultato priėmimą patvirtina PVM sąskaita – faktūra ir paties atsakovo atlikti mokėjimai pagal šią PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau maždaug trečdalis sumos sumokėta praleidžiant terminą daugiau nei metus. Vėliau atsakovas ieškovui apskritai nebemokėjo. Atsakovas pats atsiliepime į ieškinį šios aplinkybės neginčija. Taigi darytina išvada, kad atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų apie likusio įsiskolinimo padengimą, todėl darytina išvada, kad jis savo prievolės neįvykdė iki šiol. Atsakovas neginčija ir tos aplinkybės, kad melioracinės sistemos remonto darbus (paslaugas) iš ieškovo yra gavęs. Nustačius, jog atsakovas netinkamai ir ne laiku vykdė (šiuo atveju - nebevykdė) sutartinės prievolės atsiskaityti, jam kyla sutartinė atsakomybė. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 850 EUR skolos priteisimo tenkintinas pilnai (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1-2 p., 2 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1-2 d., 6.644 str. 1 d., 6.655 str. 1 d.).

12Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (teismo įsakymo priėmimo 2019-02-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos iš atsakovo.

13Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

14Atsakovas prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą, nes šiuo metu negali sumokėti dėl sunkios ūkio finansinės padėties ir įvairiems kreditoriams yra skolingas apie 270 000 EUR. Skolos grąžinimą iš dalies lėmė ir skolos susidarė dėl itin prastų praeitų dvejų metų, nes dėl liūčių ir sausros buvo iš esmės sugadintas derlius. Civilinio proceso įstatymas reglamentuoja, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu <…>, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, <...> (Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tačiau atsakovas šios nuostatos nesilaikė. Nors atsakovas atsiliepime nurodė, kad jo turtinė padėtis sunki, tačiau jokių sutarčių su išvardintais kreditoriais ir skolų tikslių sumų, terminų nepateikė, taip pat nepateikė jokių įrodymų apie galimybę įvykdyti sutartį 2020-04-01 d. ir savo teiginius patvirtinančių įrodymų, kad praeitais dvejais metais dėl liūčių ir sausros buvo iš esmės sugadintas derlius.Todėl patenkinus atsakovo prašymą, ieškovas atsidurtų nelygiavertėje pozicijoje su kitais kreditoriais, o tai neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat bankų sąskaitų išrašų apie turimas pinigines lėšas bankuose ar kitose kredito įstaigose. Nepateikta ir A. A. metinė pajamų deklaracija, iš kurios būtų galima nustatyti, kokios yra neapmokestinamosios (gautos) pajamos ir individualios veiklos pajamos iš žemės ūkio veiklos.

15Be to, pats atsakovas pripažįsta, kad turi kitų kreditorių ir yra jiems skolingas, tai patvirtina atsakovo pateikti (nors tik sumomis) ir teismo jau aptarti įrodymai, todėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas šiuo konkrečiu atveju pažeistų kitų atsakovo kreditorių interesus (pavyzdžiui, AB „Kauno grūdai” ir kt.), nebūtų užtikrinta atsakovo ir kreditorių interesų pusiausvyra, nes ji būtų pažeista kreditorių nenaudai. Dėl visų šių motyvų atsakovo prašymas 850 EUR skolos grąžinimą ieškovui išdėstyti dalimis per vienerius metus iki 2020-04-01, lygiomis dalimis mokant po 71 EUR kas mėnesį, netenkintinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

17Ieškovą pagal 2019-02-25 teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) atstovavo advokatų profesinė bendrija „Ius plus ultra“, kuriai klientas pavedė teikti teisines konsultacijas, rengti teisinio pobūdžio dokumentus, atstovauti jį teismuose (1.1 p.) ir atlikti kitus sutartyje nurodytus veiksmus.

18Ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 8 EUR (2019-02-25 Luminor Bank AS lėšų pervedimo nurodymas Nr. ( - ), kuriuo iš viso sumokėta 55 EUR žyminio mokesčio), o už ieškinį - 11 EUR žyminio mokesčio (2019-03-28 Luminor Bank AS lėšų pervedimo nurodymas Nr. ( - )). Taigi iš viso ieškovas sumokėjo 19 EUR žyminio mokesčio valstybei.

19Be to, ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai 121 EUR už konsultavimą ir pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (2019-02-25 PVM sąskaita faktūra, serija Nr. ( - ) ir jos apmokėjimą patvirtinantis 2019-02-25 Luminor Bank AS lėšų pervedimo nurodymas Nr. ( - ), kuriuo iš viso sumokėta 726 EUR), taip pat 302,50 EUR už teisines paslaugas, nurodytas <...> suteiktų teisinių paslaugų ataskaitoje - ieškinio parengimą ir pateikimą teismui (po pareiškimo dėl teismo įsakymo) dėl A. A. skolos (2019-03-27 PVM sąskaita faktūra, serija Nr. ( - ) ir jos apmokėjimą patvirtinantis 2019-03-28 Luminor Bank AS lėšų pervedimo nurodymas Nr. ( - )) ir 96,80 EUR už teisines paslaugas, nurodytas <...> suteiktų teisinių paslaugų ataskaitoje – rašytinių paaiškinimų ruošimą <...> (2019-04-29 PVM sąskaita faktūra, serija Nr. ( - ) ir jos apmokėjimą patvirtinantis 2019-04-30 Luminor Bank AS lėšų pervedimo nurodymas Nr. ( - )). Taigi iš viso ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai 520,30 EUR.

20Šios ieškovo nurodytos sumos – 121 EUR, 302,50 EUR ir 96,80 EUR advokatų profesinei bendrijai neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 p., 8.6 p. ir 8.16 p. numatytų maksimalių dydžių atitinkamai už ieškovo ieškinį – 2,5, už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,25 ir už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai – 0,4. Kadangi pagal Rekomendacijų 7 p. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato <...> teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris 2018 m. III ketvirtį yra 935,70 EUR, tai 121 EUR bylinėjimosi išlaidos už konsultavimą ir pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo priteistinos iš atsakovo pilnai (935,70 EUR x 0,25 = 233,93 EUR, o prašoma priteisti tik 121 EUR), 302,50 EUR bylinėjimosi išlaidos už ieškinio parengimą ir pateikimą teismui (po pareiškimo dėl teismo įsakymo) priteistinos iš atsakovo pilnai (935,70 EUR x 2,5 = 2339,25 EUR, o prašoma priteisti tik 302,50 EUR). Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), 2018 m. IV ketvirtį yra 970,30 EUR, todėl 96,80 EUR bylinėjimosi išlaidos už rašytinių paaiškinimų ruošimą priteistinos iš atsakovo pilnai (970,30 EUR x 0,4 = 388,12 EUR, o prašoma priteisti tik 96,80 EUR). Atsižvelgtina į tai, dėl kokių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos, kad tolimesnis ginčas vyko dėl atsakovo veiksmų, todėl bylinėjimosi išlaidų padidėjimas įvyko paties atsakovo iniciatyva tęsiant procesą ir pareiškus prieštaravimus dėl priimto teismo įsakymo. Šios ieškovo nurodytos trys sumos yra pagrįstos bylos duomenimis, yra teisingos ir protingos. Kadangi ieškinys yra patenkintas visiškai ir tokia iš viso prašoma – 520,30 EUR suma nebūtų pažeisti civilinio proceso įstatyme ir Rekomendacijose nustatyti reikalavimai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 98 str. 2 d.). Juo labiau, kad ieškovas elgiasi sąžiningai pateikdamas rašytinius paaiškinimus ir nevykdamas į teismo posėdį iš kito miesto, tokiu būdu dar labiau nedidindamas bylinėjimosi išlaidų. Teismas atsižvelgia ir į teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą (Rekomendacijų 2.2 p.).

21Patenkinus ieškinį visiškai ir atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, ieškovui iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos visos bylinėjimosi išlaidos, patirtos supaprastinto proceso metu ir bylą nagrinėjant pagal ginčo teisenos taisykles – 539,30 EUR (19 EUR žyminis mokestis + 520,30 EUR advokatų profesinei bendrijai = 539,30 EUR) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

22Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (1,79 EUR pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo civilinėje byloje Nr. ( - ) ir 6,65 EUR už ieškinį, nagrinėjamą pagal ginčo teisenos taisykles, taigi iš viso 8,44 EUR (pažyma, Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 d., 92 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263-267 straipsniais, 268 straipsnio 1-8 dalimis, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo ūkininko A. A., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ), a.s. Nr. ( - ), aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų skolos, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-02-27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir penkis šimtus trisdešimt devynis eurus trisdešimt euro centų bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „AFS Baltic“, esančiam ( - ), įmonės kodas ( - ), a.s. Nr. ( - ).

25Atsakovo ūkininko A. A. prašymo 850 EUR skolos grąžinimą ieškovui išdėstyti dalimis per vienerius metus iki 2020-04-01, lygiomis dalimis mokant po 71 EUR kas mėnesį, netenkinti.

26Priteisti iš atsakovo ūkininko A. A., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ), aštuonis eurus keturiasdešimt keturis euro centus procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Valentina... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą 2019-03-28 ieškiniu dėl 850 EUR skolos, 5 %... 3. 2019-04-01 teismo nutartimi ieškovo ieškinys priimtas, o 2019-02-27... 4. Iki teismo posėdžio pradžios gautas ieškovo atstovo 2019-04-30 raštas... 5. Kadangi byloje nėra jokių objektyvių įrodymų apie blogą atsakovo... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam... 7. Atsakovas 2019-04-18 atsiliepime į ieškinį nurodo, kad pripažįsta, jog yra... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl skolos ir metinių palūkanų priteisimo... 11. Pateiktais bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas atsakovo užsakymu atliko... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad atsakovas... 13. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ... 14. Atsakovas prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą, nes šiuo metu negali... 15. Be to, pats atsakovas pripažįsta, kad turi kitų kreditorių ir yra jiems... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 17. Ieškovą pagal 2019-02-25 teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - )... 18. Ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 8 EUR... 19. Be to, ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai 121 EUR už... 20. Šios ieškovo nurodytos sumos – 121 EUR, 302,50 EUR ir 96,80 EUR advokatų... 21. Patenkinus ieškinį visiškai ir atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus... 22. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo priteistinos ir... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 263-267... 24. Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo ūkininko A. A., a. k. ( -... 25. Atsakovo ūkininko A. A. prašymo 850 EUR skolos grąžinimą ieškovui... 26. Priteisti iš atsakovo ūkininko A. A., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ),... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...