Byla eA2-5040-734/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo J. Z., Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Dalyvaujant ieškovo atstovui V. P., A. J. Šostak, Trečiojo asmens J. Z. atstovui advokatui M. G., Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovui J. Š. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo J. Z., Teismas

Nustatė

2patikslintu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo J. Š. ieškovo naudai 1942,29 Eur žalos atlyginimo, 43,73 Eur žyminį mokestį, 130,82 Eur dokumentų vertimo į lietuvių kalbą išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovo atstovas nurodė, jog 2013-05-02 Italijoje, įvykusios avarijos metu buvo sugadinta transporto priemonė OPEL ZAFIRA, valst. Nr. DM773ZN, priklausanti A. M.. Avarija įvyko dėl transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), vairuotojo G. B. kaltės. G. B. gyvenamoji ir darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu AB „Lietuvos draudimas“ atlygino padarytą žalą, nukentėjusiajam išmokėjo 13412,68 Lt dydžio draudimo išmoką (2013-08-05 sprendimas dėl 13412,68 Lt draudimo išmokos). Automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) eismo įvykio metu priklausė atsakovui J. Š..

4Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 2 straipsnio 19 dalį, 4 straipsnį, 43 straipsnį, draudėju gali būti tik transporto priemonės savininkas arba asmuo, naudojantis automobilį pagal išperkamosios nuomos sutartį. Draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis draudikui pateiktu automobilio registracijos liudijimu, kuriame nurodytas automobilio savininkas J. Š.. Transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), draudėjas ir draudikas AB „Lietuvos draudimas" 2012-10-22 sudarydami transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį (toliau - „Sutartį“) susitarė, kad transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų nenaudos asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (sutarties 1.5.2.5.). Automobilio savininkas J. Š. pažeidė minėtą sutarties reikalavimą, kadangi pateiktoje eismo įvykio deklaracijoje nurodyta, jog VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) vairavo G. B., kurio gyvenamoji vieta yra Italijoje, tai reiškia, jog automobilį VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), naudojo asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, be to, automobilio savininkas nepranešė apie eismo įvykį draudimo sutartyje nustatyta tvarka, t.y. nesilaikė TPVCAPDĮ 12 straipsnyje numatytų reikalavimų: 1) per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas; 2) pateikti draudikui turimus eismo įvykio bei žalos įrodymus, padėti draudikui išsiaiškinti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko nurodymų. Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnį, draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijoje asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją ar apdraustąjį, jei draudėjas ar apdraustasis netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas (apie įvykį informuoti draudiką, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir turimą informaciją). Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, kitas reikšmingas aplinkybes. Dėl to, kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu dėl paminėto eismo įvykio, draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką remdamasis nukentėjusiojo asmens pateiktais dokumentais, kadangi draudikas negalėjo po įvykio apžiūrėti sugadintas transporto priemones ar kreiptis į nepriklausomus ekspertus. Negalėdamas laiku tirti avarijos aplinkybių ir avarijos metu padaryto nuostolio dydžio, draudikas negali įsitikinti ne tik nuostolio dydžiu, bet ir tuo, ar visa žala padaryta būtent šio eismo įvykio metu bei ar apskritai toks įvykis buvo. Draudikas išmokėjo draudimo išmoką vadovaudamasis nukentėjusiojo, kurio turtas buvo apgadintas eismo įvykio metu, draudiko pateiktais dokumentais (pretenzija, policijos pažyma). Šios informacijos kreditorius paneigti negalėjo, nes draudėjas nepateikė pagal AB „Lietuvos draudimas“ siųstą paklausimą dėl informacijos apie eismo įvykį. Ši aplinkybė patvirtina, jog draudėjo nepranešimas turėjo įtakos draudiko prievolei išmokėti draudimo išmoką. Kadangi draudėjas nevykdė draudimo sutarties sąlygų, pagal TPVCAPDĮ 22 str. draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijoje asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją, o pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo 56 p. - turi reikalavimo teisę į 50 procentų išmokėtos išmokos. Ieškovas prašė patenkinti ieškinį visa apimtimi.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog automobilį VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), jis 2010-2011 metais buvo pardavęs Kirkizijos ar Kazachstano piliečiui, taip pat nurodė, jog automobilio pirkimo pardavimo sutartyje nurodyto asmens J. Z. jis niekada nebuvo matęs, asmuo, kuris iš atsakovo pirko automobilį, paaiškino, jog automobilį perka seseriai, todėl sutartyje nurodyta automobilio pirkėja J. Z.. Dėl pateiktos VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2017-08-23 pažymoje Nr. (1.5)-24-918 duomenų, kur nurodyta, jog laikotarpiu nuo 2010-11-02 iki 2014-09-29 automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), savininkas yra atsakovas J. Š., atsakovas paaiškino, jog jis, pardavęs automobilį, pardavimo neįregistravo VĮ „Regitra“, manydamas, jog tai nesukels jokių neigiamų pasekmių jam, o 2014-04-26 kreipėsi kaip automobilio savininkas į VĮ „Regitra“ dėl šio automobilio, pirkėjo, kuris šį automobilį nupirko, prašymu, nes jis buvo pametęs automobilio techninį pasą. Prašė ieškinį atmesti, nes jis nėra atsakingas už eismo įvykį 2013-05-02 Italijoje, automobilio jis nevairavo. Draudikas, gaudamas įmokas už sudarytas draudimo sutartis, turi prisiimti visą atsakomybę dėl padarytos žalos nukentėjusiajam minėtame eismo įvykyje.

6Trečiasis asmuo J. Z. ir jos atstovas prašė ieškinį spręsti teismo nuožiūra, nurodė, jog J. Z. su atsakovu niekada nebuvo sudariusi automobilio pirkimo sutarties, sutartyje parašas yra ne jos, ji neturi vairuotojo pažymėjimo, nemoka vairuoti automobilio.

7L. V. Sakalauskas nurodė, jog jis dirba draudimo brokeriu. 2012-10-22 įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės sutartį draudiko AB „Lietuvos Draudimas“ vardu su draudėju J. Š., kuria draudikas apdraudžia transporto priemonės VWPASSAT valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinę atsakomybę, sudarė jis. Liudytojas taip pat nurodė, jog jis negali patvirtinti, ar sutartį pasirašė J. Š., jis savo darbo praktikoje paprastai nereikalauja draudėjų asmens dokumentų, sutarčiai sudaryti pakanka automobilio registracijos duomenų, automobilio techninio paso. Pinigų priėmimo kvite nenurodė, kas sumokėjo draudimo įmoką.

8Ieškinys tenkintinas.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu už akių patenkintas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei J. Z. dėl žalos atlyginimo ( t.1, el.b.l. 52-54 ). 2017-02-07 teismo nutartimi ( t.1, el.b.l. ) patenkintas atsakovės J. Z. prašymas dėl proceso atnaujinimo LR CPK 366 str.1 d. 9 p. pagrindu, atsakovei nurodžius, jog ji nėra atsakinga draudikui.

10LR CPK 370 str. 4 d. nustato: atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. LR CPK 371 str.1d. nustato, jog išnagrinėjęs bylą, teismas turi teisę: 1) prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmesti; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeisti; 3) priimti naują sprendimą (nutartį).

11LR CPK 371 str. 3d. nustato, jog teismui priėmus naują sprendimą, ankstesnis teismo sprendimas netenka teisinės galios.

12Civilinėje byloje, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu už akių patenkintas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei J. Z. dėl žalos atlyginimo, priimtinas naujas teismo sprendimas ( LR CPK 371 str.1d. 3p.).

13Ieškovas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, pakeitė atsakovę J. Z. į atsakovą J. Š., ir iš jo, kaip automobilio VWPASSAT valst. Nr. ( - ) savininko, kuris buvo sudaręs su ieškovu šios transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės sutartį, prašo priteisti žalą pagal TPVCAPDĮ 22 str. nuostatas, nustatančias, jog draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijoje asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją, o pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo 56 p. - turi reikalavimo teisę į 50 procentų išmokėtos išmokos.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2013-05-02 Italijoje, įvykusios avarijos metu buvo sugadinta transporto priemonė OPEL ZAFIRA, valst. Nr. DM773ZN, priklausanti A. M.. Avarija įvyko dėl transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), vairuotojo G. B. kaltės ( t.1, e.b.l. 9-19). Transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“ ( t.1, e.b.l.6). Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu AB „Lietuvos draudimas“ atlygino padarytą žalą, nukentėjusiajam išmokėjo 3884,58 Eur dydžio draudimo išmoką - 2013-08-05 sprendimas dėl draudimo išmokos, padarytos žalos paskaičiavimas ( t.1, e.b.l. 9-19,20). Automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) eismo įvykio metu priklausė atsakovui J. Š.. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 2 straipsnio 19 dalis, 4 straipsnis, 43 straipsnis nustato, jog draudėju gali būti tik transporto priemonės savininkas arba asmuo, naudojantis automobilį pagal išperkamosios nuomos sutartį. Byloje yra rašytinis įrodymas, jog atsakovas J. Š. su draudiku AB „Lietuvos draudimas“ sudarė transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės sutartį ( t.1 e.b.l. 6), atsakovas nepateikė įrodymų, jog tokios sutarties su ieškovu nepasirašė, liudytojas V. S. nepatvirtino aplinkybės, jog sutartį pasirašė ne pats atsakovas J. Š.. VĮ „Regitra“ pateikti duomenys ( t.1, el.b.l 187-193), patvirtina aplinkybę, jog laikotarpiu nuo 2010-11-02 iki 2014-09-29 transporto priemonės VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), savininkas buvo atsakovas J. Š.. VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, jog J. Š. 2014 metais prašė įregistruoti anksčiau išregistruotą transporto priemonę VW Passat, valst. Nr. ( - ) J. Š. 2014 metais kreipėsi į VĮ „Regitrą“ ne kito asmens vardu, o savo vardu. Tai reiškia, kad J. Š. valdė šią transporto priemonę ir veikė kaip jos savininkas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad šią transporto priemonę buvo pardavęs, nepateikė aiškių paaiškinimų, kodėl, pardavęs automobilį, kaip teigė teismo posėdyje, neišregistravo jo vardu registruotos transporto priemonės, taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog 2014 metais į VĮ „Regitra“ kreipėsi dėl naujo techninio šio automobilio paso naujojo savininko prašymu, nes naujasis savininkas buvo pametęs šį dokumentą. Apibendrinant aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog transporto priemonė VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2010-11-02 iki 2014-09-29, ir eismo įvykio metu Italijoje, priklausė atsakovui J. Š., kuris pažeidė transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės sutartį: sutarties 1.5.2.5. p. kuriame nurodyta, jog sutarties šalys susitarė, kad transporto priemonės VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų nenaudos asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinės gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, kaip minėta, eismo įvykio medžiagoje nurodyta jog šią transporto priemonę eismo įvykio Italijoje metu vairavo G. B., kurio gyvenamoji vieta yra Italijoje, atsakovas nepranešė apie eismo įvykį draudimo sutartyje nustatyta tvarka ( LR Transporto priemonių valdytojų privalomojo draudimo įstatymo 12 str.). Pagal TPVCAPDĮ 22 str: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijoje asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją ar apdraustąjį jei draudėjas ar apdraustasis nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytas pareigas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo 56 p. nustato, jog jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos dalį - iki 50 procentų išmokėtos išmokos, -jeigu sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją arba nesuteikė draudikui jo prašomos teisingos informacijos - iki 50 procentų išmokėtos išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis aukščiau paminėtu teisiniu reglamentavimu, ieškovo ieškinys tenkintinas, iš atsakovo J. Š. priteistina 1942,29 Eur žalos atlyginimo ieškovo naudai.

15Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. LR CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Remiantis CPK 93 str., 88 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 43,73 Eur žyminis mokestis ( t.1, el.b.l 6), 130,82 Eur vertimo į lietuvių kalbą išlaidos ( t.1, el.b.l 8), ir trečiojo asmens J. Z. naudai jos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 44 Eur žyminis mokestis( t.1,el.b.l 82).

17Byloje susidarė 7,62 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – todėl iš atsakovo priteistina 7,62 Eur valstybės naudai.

18Pagal LR CPK 371 str. 3 d. nuostatas, teismui priėmus naują sprendimą civilinėje byloje, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu už akių buvo patenkintas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei J. Z. dėl 6 706,34 Lt žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (6 706,34 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 151 Lt žyminio mokesčio atlyginimo, pastarasis netenka teisinės galios.

19Vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1d.3p., 3d., 270-271 str.,str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) 1942,29 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 174,44 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) trečiojo asmens J. Z. naudai 44 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) 7,62 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

24Pripažinti netekusiu teisinės galios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą už akių, kuriuo buvo patenkintas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei J. Z. dėl 6 706,34 Lt žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (6 706,34 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 151 Lt žyminio mokesčio atlyginimo.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. patikslintu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo J. Š. ieškovo... 3. Ieškovo atstovas nurodė, jog 2013-05-02 Italijoje, įvykusios avarijos metu... 4. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog automobilį VW PASSAT,... 6. Trečiasis asmuo J. Z. ir jos atstovas prašė ieškinį spręsti teismo... 7. L. V. Sakalauskas nurodė, jog jis dirba draudimo brokeriu. 2012-10-22... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu už akių... 10. LR CPK 370 str. 4 d. nustato: atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 11. LR CPK 371 str. 3d. nustato, jog teismui priėmus naują sprendimą, ankstesnis... 12. Civilinėje byloje, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 13. Ieškovas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, pakeitė... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2013-05-02 Italijoje,... 15. Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Remiantis CPK 93 str., 88 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 17. Byloje susidarė 7,62 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios... 18. Pagal LR CPK 371 str. 3 d. nuostatas, teismui priėmus naują sprendimą... 19. Vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1d.3p., 3d., 270-271 str.,str., teismas... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) 1942,29 Eur žalos atlyginimo, 5... 22. Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) trečiojo asmens J. Z. naudai 44 Eur... 23. Priteisti iš atsakovo J. Š., a/k ( - ) 7,62 Eur pašto išlaidų valstybės... 24. Pripažinti netekusiu teisinės galios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...