Byla 2-1450/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-949-653/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ ieškinį atsakovams OU Airwave, uždarajai akcinei bendrovei „AirwaveLT“, D. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 482 114,91 Lt žalos dėl atsakovų neteisėtų veiksmų atlikimo nesąžiningai konkuruojant, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 23 d. nutartimi, ieškovo prašymu, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovams UAB „AirwaveLT“ ir D. J. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, pinigines lėšas, neviršijant bendros 284 945,04 Lt sumos.

6Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartimi buvo areštuotas Lietuvos Respublikoje esantis atsakovui OU Airwave priklausantis kilnojamasis turtas ir turtinės teisės bei piniginės lėšos, priklausančios atsakovui OU Airwave ir esančios pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis. Nutartyje nurodyta, jog bendra atsakovui OU Airwave pritaikyto arešto suma kartu su 2012 m. kovo 23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovams UAB „AirwaveLT“ ir D. J. pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (areštu) negali viršyti bendros 284 945,04 Lt sumos.

7Ieškovas pateikė dar vieną prašymą taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, prašydamas areštuoti atsakovo OU Airwave nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, įskaitant atsakovui OU Airwave priklausančias prekes, esančias sandėlyje adresu ( - ), ir turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovui OU Airwave ir esančias pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises ir įpareigojant areštuotas pinigines lėšas saugoti ieškovo pasirinktam antstoliui. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi prašymo netenkino.

8Ieškovas pakartotinai pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo: 1) sulaikyti atsakovui OU Airwave priklausančius ieškovo valdyme esančius 18 Sharp parodinių oro kondicionierių vienetų ir 6 Sharp parodinius stendus; 2) areštuoti atsakovo OU Airwave Lietuvoje ir Estijoje esantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovui OU Airwave ir esančias pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises ir įpareigojant areštuotas pinigines lėšas saugoti ieškovo pasirinktam antstoliui; bendra šių pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (atsakovo OU Airwave daiktų sulaikymo ir jo turto arešto) suma kartu su 2012 m. kovo 23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Atsakovams UAB „AirwaveLT“ (dabartinė BUAB „Vipranus“) ir D. J. pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (arešto) suma negali viršyti esamos ieškinio sumos – 482 144,91 Lt.

9Ieškovas nurodė, jog atsakovas OU Airwave ieškovui yra perdavęs 18 Sharp parodinių oro kondicionierių vienetų ir 6 Sharp parodinius stendus. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi spręsdamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. nutarties, priimtos nagrinėjamoje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nustatė procesinio teisinio pobūdžio prejudicinį faktą – ieškovas turi teisę pasinaudoti galimybe sulaikyti mokėjimo prievolės atsakovui Airwave OU vykdymą, argumentuojant tokį veiksmą žalos atsakovo Airwave OU neteisėtais veiksmais padarymu ir reikalavimu ją atlyginti (CK 6.69 str.). Tai, bei aplinkybė, jog ieškovo reikalavimas į atsakovą OU Airwave nėra patenkintas ir atsakovas OU Airwave nėra pateikęs adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo (CK 4.229 str. 1 d., CK 4.235 str. 1 d.), ieškovo manymu, leidžia teigti, jog teismas ieškovo prašymu gali taikyti prašomą pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui OU Airwave priklausančių ieškovo valdyme esančių daiktų sulaikymą.

10Ieškovo teigimu, pakartotinai kreipusis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui OU Airwave, 2012 m. rugsėjo 7 d. teismas prašymą patenkinti atsisakė, tačiau po pastarojo prašymo pateikimo aplinkybės, siekiant taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui OU Airwave, iš esmės pasikeitė. Vilniaus apygardos teismas patvirtino, kad D. J. ir UAB „AirwaveLT“ neteisėtai nevykdė antstolio patvarkymų, paaiškėjo konkretūs duomenys ir juos patvirtinantys įrodymai dėl atsakovo OU Airwave turimo turto Lietuvoje, gauti ir teismui pateikti nauji įrodymai dėl atsakovų nesąžiningumo, daugiau nei trečdaliu padidėjo ieškovo patirta žala ir jis pateikė prašymą padidinti ieškinio sumą, ieškovas nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo OU Airwave turtui, esančiam Estijoje bei atsirado kitos šiame prašyme nurodytos naujos aplinkybės.

11Ieškovo duomenimis, UAB „AirwaveLT” po to, kai atsakovas OU Airwave ir UAB „AirwaveLT” akcininkas bei direktorius atsakovas D. J. patys iškėlė UAB „AirwaveLT“ bankroto bylą, ji perkėlė savo veiklą į kitą įmonę – UAB „HVAC centras”, kuri buvo įsteigta 2012 m. gegužės 2 d. UAB „HVAC centras“ ne tik vykdo veiklą UAB „Airwave LT“ nuomotose patalpose, bet ir verčiasi ta pačia veikla, pardavinėja tuo pačiu prekiniu ženklu pažymėtas prekes, kurias pardavinėti išimtinė teisė buvo suteikta UAB „AirwaveLT”. Ieškovo teigimu, atsakovui OU Airwave priklausantis turtas vienu ar kitu pavidalu (pinigais ir/ar prekėmis) Lietuvoje yra pas UAB „HVAC centras“. Nurodytos aplinkybės įrodo atsakovo OU Airwave turto buvimo Lietuvos Respublikoje faktą ir vietą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino.

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad jis neturi galimybės laisva valia apsispręsti dėl pasinaudojimo sulaikymo teise, todėl laikinosios apsaugos priemonės būtų perteklinės. Teismas konstatavo, jog ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, todėl, siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymą, nėra būtinybės taikyti priverstinio pobūdžio priemonių, ribojant paties ieškovo teises. Teismas taip pat vertino, jog ieškovo argumentai, kad atsakovui OU Airwave priklausantis turtas vienu ar kitu pavidalu Lietuvoje yra pas UAB „HVAC centras“, yra grįsti tik prielaidomis, šios aplinkybės nėra patvirtintos leistinais rašytinais įrodymais, todėl situacija, buvusi priimant Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį, kuria analogiškas ieškovo prašymas buvo netenkintas, iš esmės nėra pasikeitusi ir pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones nėra. Teismas pažymėjo, jog visos bylos nagrinėjimo metu ieškovas nesurinko ir nepateikė įrodymų apie atsakovo OU Airwave galimai nesąžiningus veiksmus ieškovo atžvilgiu, o tai, kad kiti atsakovai galimai nesąžiningai pasinaudoję aplinkybėmis sumažino turimą turtą ar jo neteko, neleidžia daryti pagrįstos išvados, kad ir atsakovas OU Airwave buvo nesąžiningas ieškovo atžvilgiu.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismo argumentas, kad ieškovas turi teisę sulaikyti atsakovui priklausančius daiktus savo iniciatyva, negali būti pagrindas netaikyti priverstinio pobūdžio priemonių, kadangi tokia teismo išvada paneigia įstatymo leidėjo įtvirtintą laikinąją apsaugos priemonę – daiktų sulaikymo teisę.

182. Skundžiama nutartimi teismas neteisėtai paskirstė įrodinėjimo naštą ir nepagrįstai įpareigojo ieškovą surinkti įrodymus apie atsakovui priklausantį turtą.

193. Pirmosios instancijos teismas apribojo ieškovo įstatymu suteiktą galimybę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet kurioje civilinio proceso stadijoje bei numatė nei įstatyme, nei teismų praktikoje neįtvirtintą papildomą privalomąją sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – atsakovo nesąžiningumą.

204. Skundžiama nutartimi nepagrįstai atmesti ieškovo teismui pateikti leistini rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys atsakovui OU Airwave priklausančio turto buvimo faktus.

215. Atmetus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio reikalavimai liko neužtikrinti, taip suteikiant nepagrįstą pranašumą atsakovui, pažeidžiant proporcingumo ir ekonomiškumo principus.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas OU Airwave prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

231. Atsakovui pateikus įrodymus apie jo sėkmingai ir pelningai vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, bei nesant duomenų apie galimai nesąžiningus jo veiksmus, paneigiama grėsmė būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, dėl ko nėra pagrindo taikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

242. Ieškovas yra pažeidęs savo pareigą grąžinti atsakovui parodines prekes, todėl daikto sulaikymo teisės ieškovui pripažinimas reikštų įtvirtinimą, kad ieškovo teisė kilo iš neteisėtų ieškovo veiksmų.

253. Ieškovo teiginiai dėl atsakovo adresu ( - ), esančių prekių yra nepagrįsti, kadangi nurodytu adresu nėra atsakovo turto. Kadangi atsakovas vykdo veiklą, susijusią su oro kondicionierių ir kondicionavimo įrangos pardavimu, galima daryti tik prielaidą, jog ieškovo nurodytu adresu prekes laiko asmenys, iš atsakovo įsigiję prekių.

264. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė šalių įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės ir pagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

29Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas taikyti dvejopo pobūdžio laikinąsias apsaugos priemonės, t.y. atsakovui priklausančių, bet ieškovo valdyme esančių daiktų sulaikymą bei atsakovo OU Airwave Lietuvoje ir Estijoje esančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių bei piniginių lėšų, priklausančių atsakovui OU Airwave ir esančių pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis, areštą. Teismas netenkino šių prašymų, todėl ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir išnagrinėti prašymą iš esmės.

30Apeliantas teigia, jog atsisakydamas tenkinti prašymą taikyti atsakovui priklausančių daiktų sulaikymą, pirmosios instancijos teismas paneigė CPK 145 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą teisę kreiptis į teismą su prašymu taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui priklausančio daikto sulaikymą. Teismas susipažinęs su skundžiamos nutarties motyvais nesutinka su apelianto teiginiais. Visų pirma pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, netenkindamas apelianto prašymo, tokį atsisakymą motyvavo tuo, jog ieškovas prašydamas taikyti atsakovui priklausančių daiktų sulaikymą neįrodo, jog pats negali pasinaudoti tokia įstatymu (CK 6.69 str.) jam suteikta teise. Teismas vertino, jog atsakovui priklausantys daiktai jau yra ieškovo valdyme, dėl ko ieškovo prašymo netenkino, tačiau argumentų ar aplinkybių, jog šaliai turint galimybę pasinaudoti CK 6.69 straipsnyje numatyta teise atimama galimybė kreiptis į teismą prašant taikyti tokio pobūdžio laikinąją apsaugos priemonę, kaip nurodė apeliantas atskirajame skunde, nebuvo nurodyta. Pasisakydamas dėl šio prašymo apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog ieškovą bei atsakovą OU Airwave siejančių sutartinių santykių pagrindu ieškovui buvo perduota atsakovui priklausanti parodos įranga, kurią ieškovas turėjo grąžinti, tačiau šios pareigos pilnai neįvykdė, negrąžinęs atsakovui dalies prekių. Minėtoms, atsakovui priklausančioms prekėms, ieškovas prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sulaikymą. Viena iš sąlygų tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės taikymui –daikto valdymo teisėtumas. Remiantis bylos medžiaga ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovas OU Airwave ieškinių dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ieškovui nėra pareiškęs, tačiau iš teismui pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą akivaizdu, jog atsakovas laiko, kad ieškovas galimai be teisėto pagrindo yra sulaikęs jam priklausančius daiktus. Todėl ieškovui kreipiantis į teismą su prašymu taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sulaikyti atsakovui priklausančius daiktus, ir nepateikus įrodymų, jog ieškovas atsakovui priklausančius daiktus valdo teisėtai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kaip teigia atsakovas, įtvirtintų ieškovo teisės atsiradimą iš neteisėtų veiksmų, kas prieštarauja teisingumo ir protingumo principams ir yra nesuderinama su teisinės valstybės principais. Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą šioje dalyje.

31Ieškovas taip pat prašė taikyti ir atsakovui priklausančių daiktų areštą, tačiau apelianto teigimu, šis ieškovo prašymas, nusprendus, jog ieškovas nepateikė įrodymų apie prašomą areštuoti atsakovo turtą ir jo buvimo vietą buvo nepagrįstai atmestas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teikdamas prašymą taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nurodė, jog prašo areštuoti atsakovo OU Airwave Lietuvoje bei Estijoje esantį turtą, jo nedetalizuojant, tačiau iš prašymo turinio matyti, jog buvo siekiama pritaikyti areštą atsakovo turtui, galimai esančiam adresu ( - ). Todėl apeliacinės instancijos teismas įvertina šio ieškovo prašymo pagrįstumą abiem aspektais.

32CPK 147 straipsnio 5 dalyje nurodyti reikalavimai teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tokioje nutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti apibūdinama teismo taikoma laikinoji apsaugos priemonė, nurodomas jos taikymo mastas, įvykdymo būdai, o kai teismas kaip laikinąją apsaugos priemonę taiko asmens turto areštą, nutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kokiam turtui (jeigu areštas taikomas konkrečiam turtui) ir kokiu mastu taikomas areštas, t.y. turi būti aiškiai ir išsamiai nurodyti turto, kuriam yra taikomi apribojimai, duomenys (CPK 147 str. 5 d. 6 p.). Todėl ieškovas reikšdamas reikalavimą dėl atsakovui priklausančio turto arešto turi jį konkrečiai nurodyti ir įrodyti, jog prašomas areštuoti turtas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, jog ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui turi būti areštuotas atsakovui priklausantis turtas, esantis adresu ( - ). Ieškovas daugiau jokių šį turtą identifikuojančių duomenų nepateikė. Ieškovo teigimu, minėtu adresu veiklą vykdo įmonė UAB „HVAC centras“, į kurią veiklą perkėlė bankrutavęs atsakovas UAB „Airwave LT“. Teismas įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, neturi pagrindo manyti, jog ieškovo nurodytose patalpose yra būtent atsakovui OU Airwave priklausančios prekės. Tai, kad nurodytose patalpose veiklą vykdanti įmonė prekiauja tokiomis pat prekėmis kaip ir atsakovas OU Airwave neįrodo sandėlyje esančių prekių priklausymo būtent šiai įmonei. Kaip teisingai nurodo atsakovas, šiose patalpose gali būti sandėliuojamos ir kitų įmonių, prekiaujančių analogiškomis prekėmis, daiktai arba prekybininkų, įsigijusių prekių iš atsakovo – atsargos. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima tiesiogiai varžyti asmenų, kurie nėra atsakovai byloje, teisių, nes teismo sprendimu negalima nuspręsti dėl tokių asmenų teisių ir pareigų (CPK 266 straipsnis), o ieškovo nurodyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai neleidžia spręsti, jog ieškovo nurodomose patalpose yra būtent atsakovui priklausantis turtas. Išdėstytos aplinkybės pagrindžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl konkretaus galimo atsakovo turto arešto. Tačiau įvertinus ieškovo prašymo dėl atsakovo OU Airwave turto arešto 482 144,91 Lt sumai, argumentus, apeliacinės instancijos teismas mano, jog jie sąlygoja pagrindą taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui 2012 m. kovo 23 d. ir 2012 m. birželio 11 d. nutartimis įvertinus ieškovo reikalavimų tikėtiną pagrįstumą ir byloje dėl to ginčų nesant, apeliacinės instancijos teismas mano, jog ši laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra įrodyta. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika, kurią prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi nurodyti bei įrodyti ieškovas. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį bei reikalavimų dydį, leidžia spręsti apie grėsmę galimam teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovas OU Airwave siekdamas paneigti ieškovo teiginius, pateikė įrodymus, kurie jo vertinimu, eliminuoja grėsmę būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, ir pagrindžia gerą įmonės finansinę padėtį. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pateiktais įrodymais, šiems teiginiams pritarti negali. Visų pirma pažymėtina, jog atsakovo pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai yra nepasirašyti juos paruošusių ir patvirtinusių asmenų, todėl dėl juose nurodytų duomenų tikrumo kyla abejonės. Be to, tikrąją asmens turtinę padėtį pagrindžia įrodymų apie asmeniui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, lėšas bankuose ir kitose finansinėse įstaigoje, visetas. Taip pat sprendžiant dėl įmonės finansinės padėties būtina įvertinti ir atsakovo turtui taikomus apribojimus bei jų mastą, atsakovo įsipareigojimus bankams ir kitoms finansinėms įstaigoms bei kitiems įmonės kreditoriams, tokių įsipareigojimų vykdymo terminus. Todėl esant išdėstytoms aplinkybėms ir teismui laikant, jog atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių galimą grėsmę būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui mano, jog įvertinus pareikštų reikalavimą sumą, bei atsakovų prievolės pobūdį, bei tai, jog vienam iš atsakovų yra iškelta bankroto byla, o kitas yra fizinis asmuo, mano jog yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą iš dalies ir pareikštų reikalavimų ribose taikyti laikinąją apsaugos priemonę - atsakovo OU Airwave Lietuvoje ir Estijoje esančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir turtinių teisių bei piniginių lėšų, priklausančių atsakovui OU Airwave ir esančių pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis, areštą. Tokia teismo nutartis galės būti vykdoma Estijoje tik ieškovui atlikus nutarties pripažinimo ir leidimo vykdyti procedūrą pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas iš dalies, areštuojant pareikšto ieškinio reikalavimo ribose (482 144,91 Lt) atsakovo OU Airwave Lietuvoje ir Estijoje esantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai –turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovui OU Airwave ir esančias pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį pakeisti.

36Tenkinti iš dalies ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

37Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“, įmonės kodas 110463186, buveinės adresas Kalvarijų g. 131, Vilnius, ieškinio reikalavimui užtikrinti areštuoti Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje esantį atsakovui OU Airwave, įmonės kodas 10619261, buveinės adresas Kesk-Sojamae 7, Talinas, 11415, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai – turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovui OU Airwave ir esančias pas atsakovą OU Airwave arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, dovanoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti areštuotą turtą bei iš jo kylančias teises. Bendra atsakovui OU Airwave pritaikyto arešto suma kartu su 2012 m. kovo 23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „AirwaveLT“ ir D. J. pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (areštu) negali viršyti 482 144,91 Lt sumos.

38Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Išaiškinti ieškovui, kad jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

39Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims.

40Likusioje dalyje nutartis paliekama nepakeista, o ieškovo reikalavimai atmetami.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 23 d. nutartimi, ieškovo prašymu,... 6. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartimi buvo areštuotas... 7. Ieškovas pateikė dar vieną prašymą taikyti byloje laikinąsias apsaugos... 8. Ieškovas pakartotinai pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 9. Ieškovas nurodė, jog atsakovas OU Airwave ieškovui yra perdavęs 18 Sharp... 10. Ieškovo teigimu, pakartotinai kreipusis į teismą dėl laikinųjų apsaugos... 11. Ieškovo duomenimis, UAB „AirwaveLT” po to, kai atsakovas OU Airwave ir UAB... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi prašymo dėl... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad jis neturi... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Teismo argumentas, kad ieškovas turi teisę sulaikyti atsakovui... 18. 2. Skundžiama nutartimi teismas neteisėtai paskirstė įrodinėjimo naštą... 19. 3. Pirmosios instancijos teismas apribojo ieškovo įstatymu suteiktą... 20. 4. Skundžiama nutartimi nepagrįstai atmesti ieškovo teismui pateikti... 21. 5. Atmetus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas OU Airwave prašo skundą atmesti... 23. 1. Atsakovui pateikus įrodymus apie jo sėkmingai ir pelningai vykdomą... 24. 2. Ieškovas yra pažeidęs savo pareigą grąžinti atsakovui parodines... 25. 3. Ieškovo teiginiai dėl atsakovo adresu ( - ), esančių prekių yra... 26. 4. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė šalių įrodinėjimo naštos... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 28. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 29. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas... 30. Apeliantas teigia, jog atsisakydamas tenkinti prašymą taikyti atsakovui... 31. Ieškovas taip pat prašė taikyti ir atsakovui priklausančių daiktų... 32. CPK 147 straipsnio 5 dalyje nurodyti reikalavimai teismo nutarčiai dėl... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 27 d. nutartį pakeisti.... 36. Tenkinti iš dalies ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“... 37. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“, įmonės kodas... 38. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Išaiškinti... 39. Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims.... 40. Likusioje dalyje nutartis paliekama nepakeista, o ieškovo reikalavimai...