Byla 2A-2890-275/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo GSNB 159-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei 159-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu ir prašė iš atsakovės 159-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos priteisti 47983,52 Lt skolos; 18088,26 Lt delspinigių; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 1997 m. gruodžio 9 d. SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir atsakovė 159-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija dėl pastatui ( - ), tiekiamos šilumos energijos, karšto vandens sudarė individualią rašytinę Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo – vartojimo sutartį. Pagal 2002 m. vasario 1 d. turto nuomos sutarties sąlygas UAB „Vilniaus energija“ buvo perduotos SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reikalavimo teisės į šilumos vartotojų ir kitų debitorių skolas, bei teisės į pajamas už tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį, taigi nuo 2002 m. balandžio 1 d. šilumos energiją tiekia UAB „Vilniaus energija“, kuriai reikia mokėti mokesčius už patalpoms suteiktas paslaugas. Pagal 1997 m. gruodžio 9 d. sutartį šalys susitarė, jog ieškovas tieks šilumos energiją sutartyje nustatytomis sąlygomis, o atsakovė mokės už patiektą energiją. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė, o atsakovė įsipareigojimo tinkamai atsiskaityti už teikiamą šilumos energiją nevykdė. Todėl už laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2012-08-31 pastatui tiektą šilumos energiją susidarė 47983,52 Lt įsiskolinimas. Kadangi atsakovė nevykdė sutartimi prisiimto įsipareigojimo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją, pagal sutarties 8.3 p. ieškovas paskaičiavo 0,2 proc. delspinigius už laikotarpį nuo 2012-07-24 iki 2013-01-24, iš viso – 18088,26 Lt. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkanti su ieškovo reiškiamais reikalavimais, prašė atmesti ieškinį, įpareigoti ieškovą perimti iš atsakovės iš skolininkų priteistas skolas. Nurodė, nesuprantanti susidariusių delspinigių už laikotarpį nuo 2012-07-24 iki 2013-01-24 skaičiavimo. Kadangi bendrija yra ne įmonė, siekianti pelno, o susideda iš bendrijos narių, kurių pagrindinis tikslas buvo įsigyti butus ir bendrai spręsti su namo statyba ir eksploatacija kylančius klausimus, ji negali atsakyti už tuos bendrijos narius, kurie piktybiškai nevykdo savo įsipareigojimų. Visa ieškovo paminėta skola susidariusi dėl kelių namo gyventojų piktybiškai nemokamų komunalinių mokesčių.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės 159-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos, UAB „Vilniaus energija“ naudai 47983,52 Lt skolos, 3454,81 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 51438,33 Lt sumą nuo 2013-01-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1551,59 Lt bylinėjimosi išlaidų. Konstatavo, jog ieškovas, skaičiuodamas mokesčius už suvartotą šilumos energiją ir karštą vandenį, vadovavosi tuo metu įstatymų nustatyta tvarka patvirtintais tarifais, todėl nepažeidė šalių susiklosčiusių sutartinių santykių sąlygų. Nustatė, jog prievoliniai santykiai dėl šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo konkretiems butams iki tiesioginio mokesčių už šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas skaičiavimo butais perėmimo momento siejo tik ieškovą ir atsakovą, bet ne ieškovą ir konkrečius bendrijos narius. Bendrijos narius teisiniuose santykiuose atstovauja gyvenamųjų namų statybos bendrija. Konstatavo, jog atsakovė ieškovo teikiama energija naudojosi, tačiau įsipareigojimo atsiskaityti su ieškovu tinkamai neįvykdė, todėl iš 159-osios GNSB priteisė visą ieškovo prašomą įsiskolinimą – 47983,52 Lt. Nurodė, kad reikalavimo perleidimas įvyksta sutarties pagrindu (Lietuvos Respublikos CK 6.103 str.), t. y. laisva šalių valia, todėl teismas negali įpareigoti ieškovo perimti iš bendrijos keturių skolininkų priteistas skolas. Konstatavo, kad ieškovas turi teisę gauti delspinigius už 6 mėnesius, tačiau ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma, paskaičiuota taikant sutartyje numatytą 0,2 proc. dydį, yra neprotingai didelė. Pats ieškovas ilgą laiką, t. y. iki 2012 m. spalio mėn., nereikalavo įsiskolinimo priteisimo, tokiu būdu padidindamas skolos ir delspinigių sumą. Be to, vartotojams – fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į šalių sudarytą sutartį, delspinigiai neturėtų būti didesni negu 0,04 proc. Ši nuostata taikytina ir nagrinėjamoje byloje, kadangi atsakovės – bendrijos, iš ieškovo įsigytomis paslaugomis faktiškai naudojosi vartotojai – fiziniai asmenys. Todėl delspinigių sumą sumažino iki 3454,81 Lt.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Jei šis reikalavimas negali būti tenkinamas, prašo sumažinti I instancijos teismo sprendimu priteistų delspinigių ir procesinių palūkanų dydį iki teisingumo ir protingumo principų bei teisės aktų reikalavimus atitinkančių dydžių.

9Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp ieškovo, atsakovo ir daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų/gyventojų susiklosčiusius teisinius santykius. Už patiektą šilumos energiją atsakingu subjektu turėtų būti faktiniai energijos gavėjai ir šilumos vartotojai – butų savininkai. Butų savininkai moka už tiekiamą šilumos energiją o ne bendrija. Ieškovas turėjo imtis veiksmų, kad jo tiekiamos energijos vartotojai tinkamai ir laiku atsiskaitytų už suvartotą energiją. Daugiabučio gyvenamojo namo statybos bendrija nėra ir negali būti atsakinga už trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus.

112. Teismas nepagrįstai pripažino atsakovo pareigą mokėti delspinigius už nuo atsakovo nepriklausančių asmenų neteisėtus veiksmus. Butų savininkai, kurie neatsiskaitė už paslaugas, turėtų mokėti visus delspinigius, palūkanas ir kitus mokėjimus, susijusius su pradelstų prievolių įvykdymu.

123. Teismas, sumažindamas delspinigių dydį iki 0,04 proc. per dieną, netinkamai aiškino ir taikė delspinigių dydį reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Ieškovas nėra nei valstybės, nei savivaldybės kontroliuojama įmonė, todėl jai netaikomas 1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymas „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“.

134. Teismo priteistų palūkanų dydis turėtų būti sumažintas, nes atsakovas nėra nei verslininkas, nei privatus juridinis asmuo.

14Ieškovas atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Nors bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės valdymo formų ir jai nebūdinga funkcija rinkti iš butų savininkų mokesčius už sunaudotą energiją ir pervesti tiekėjams, tačiau kaip socialinio kooperavimosi vienetas gali tokią funkciją atlikti ir, kaip matyti iš nagrinėjamos bylos, bendrija visą laikotarpį nuo sutarties sudarymo rinko mokesčius iš bendrijos narių ir atsiskaitinėjo už tiekiamą šilumos energiją. Konkliudentiniai veiksmai rodo bendrijos pareigą surinkti mokesčius už tiekiamą energiją. Bendrija gali reikšti ieškinius teisme dėl įsiskolinimų priteisimo iš savo narių.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Skundas atmestinas.

18Nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 479863,52 Lt skolą už laikotarpį, susidariusį tiekiant šilumos energiją pastatui ( - ), laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-08-31, šiuo laikotarpiu bendrą sumą už suvartotą šilumos energiją UAB „Namų priežiūros centras“ padalindavo butų gyventojams pagal turimą plotą, įsiskolinimas susidarė dėl to, kad 4 namo gyventojai, kurie nėra bendrijos nariais, nemokėjo komunalinių mokesčių nuo 2007 metų. Atsakovas iš šių gyventojų yra prisiteisęs 48 810,92 Lt skolą, tai nurodė atsiliepime į ieškinį.

19Ieškovas reiškia ieškinį 1997-12-09 sutarties pagrindu, kuri sudaryta su atsakovu, nurodant, kad jis yra vartotojas. Sutarties 8 punkte numatyta, kad vartotojas už sunaudotą šilumos energiją, priskaičiuotus delspinigius ir priemokas atsiskaito 8.1-8.5 punktuose numatyta tvarka. Atsakovo argumentas, jog ši sutartis neatitinka vartojimo sutarties sampratai, pateiktai 1.39 straipsnio 1 dalyje, priimtinas, tačiau dėl to nėra pagrindo atmesti ieškovo reikalavimo, kadangi ši sutartis nėra pripažinta negaliojančia, nes atsakovas nėra pareiškęs tokio reikalavimo, todėl teismas neturėjo pagrindo netaikyti sutartimi prisiimtų atsakovo įsipareigojimų. Pripažinti ją niekine nėra pagrindo, nes tai, kad straipsnyje nurodyta, kokia sutartimi laikoma vartojimo sutartis, nereiškia imperatyvo, todėl darytina išvada, kad byloje nagrinėjamas sandoris gali prieštarauti tik neimperatyviai įstatymo normai, todėl toks sandoris nepripažintinas niekiniu.

20Atsakovas teigia, kad sutartis buvo pasirašyta specifinio juridinio asmens – daugiabučio namo savininkų bendrijos, sutarties pagrindu tiekiamos šilumos energijos vartotojais yra ne atsakovas, bet name esančių butų savininkai, t.y. fiziniai asmenys, todėl pareigą atsiskaityti su šilumos energijos tiekėju turi energijos vartotojai. Šis argumentas atmestinas dėl to, kad pasirašyta šilumos energijos tiekimo-vartojimo sutartimi atsakovas prisiėmė pareigą apmokėti už suteiktą paslaugą, nors turėjo galimybę sutartyje numatyti, jog jis, atstovaudamas butų savininkus, pasirašo sutartį kaip jų įgaliotas asmuo, o pareiga apmokėti tenka energijos vartotojui. Tokios nuostatos sutartyje nėra, todėl atsakovas turi pareigą išsiieškoti iš butų savininkų mokesčius už jiems suteiktas paslaugas, o pareiga apmokėti šilumos tiekėjui tenka jam. Tai, kad atsakovas yra prisiteisęs iš nevykdančių pareigos atsakovui butų savininkų 48 810,92 Lt skolą, tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas pripažįsta savo pareigą išsireikalauti pats iš butų savininkų jų nesumokėtus pagal pateiktas sąskaitas mokesčius.

21Dėl teisminės praktikos

22Apeliaciniame skunde atsakovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 pagal ieškovų 791-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ir Č. K. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Grigiškės“ dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovo įpareigojimo sudaryti (atnaujinti) tiesiogines elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su butų savininkais, žalos atlyginimo ir kt.; trečiasis asmuo – akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai, valstybės institucija, duodanti išvadą byloje – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba; ir atsakovo akcinės bendrovės „Grigiškės“ priešieškinį ieškovui 791-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl skolos ir delspinigių priteisimo nurodyta, jog Bendrija nėra elektros energijos vartotoja, todėl ji neprivalo rinkti iš butų savininkų mokesčio už jų butuose suvartotą elektros energiją, nes už ją atsakovui turi atsiskaityti tiesioginiai jos vartotojai – butų savininkai (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, būdamas elektros energijos butų savininkams pardavėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Bendrija ir butų savininkais, turėtų imtis tam tikrų organizacinių priemonių mokesčiams iš butų savininkų už sunaudotą elektros energiją surinkti. Bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų, todėl jai nebūdinga funkcija rinkti iš butų savininkų mokesčius už jų butuose sunaudotą elektros energijos kiekį, atsiskaitinėti su elektros energijos pardavėju, o butų savininkams pavėlavus atsiskaityti ar nemokant elektros energijos pardavėjui už suvartotą energiją, bylinėtis su bendrijos nariais, mokėti elektros energijos pardavėjui delspinigius, nors bendrija neturi tam lėšų.

23Nagrinėjamos bylos ir atsakovo nurodyto teisminės praktikos pavyzdžio bylos aplinkybės nėra tapačios. Tai, kad nutartyje nurodyta, kad Bendrija neprivalo rinkti mokesčių iš bendrijos narių, nereiškia, kad Bendrija, rinkusi šiuos mokesčius, pateikusi ieškinį teismui ir prisiteisusi nesumokėtus mokesčius iš butų savininkų, neturi pareigos šios priteistos ir galimai išsiieškotos sumos sumokėti paslaugos tiekėjui, o tuo atveju, jei suma neišieškota, kreiptis dėl priverstinio jos išieškojimo. Esant skirtingoms bylos aplinkybėms, negalima daryti išvados, kad nutarties nuostatos reikšmingos šioje byloje, kad ieškovas turėjo siekti skolos priteisimo iš butų savininkų, t.y. skolos, kuri jau yra priteista Bendrijai.

24Civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 tarp Bendrijos ir paslaugų teikėjo kilo ginčas dėl sutarties, kurioje buvo numatyta tiekėjo tiesė gauti delspinigius iš Bendrijos, laiku nesumokėjus už paslaugą. Pirmosios instancijos teismo sprendimu pripažinta negaliojančia byloje nagrinėtos sutarties 4 punkto sąlyga - „Už kiekvieną pradelstą dieną mokės 0,05 procento delspinigių nuo įsiskolinimo dienos. ...“. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi ši sutarties sąlyga pakeista, numatant, kad „Už kiekvieną pradelstą dieną mokės 0,04 procento delspinigių“, kasacinė sinstancijos tiemsas šia nutraties dalį paliko nepakeistą. Taigi, teismų praktika patvirtina, kad sutartyje, sudarytoje tarp bendrijos ir paslaugų tiekėjo, gali būti numatyta delspingių mokėjimo pareiga už įsipareigojimo mokėti už suteiktą paslaugą nevykdymo. Tai, kad nemokėję mokesčių butų savininkai nėra Bendrijos nariais, nereiškia, kad iš jų negali būti išieškotos jau priteistos Bendrijai sumos.

25Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Šio juridinio asmens teisinė forma, kurią nustato Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas) yra bendrija. Tai, kad privačios nuosavybės teisės savininkai sudaro bendriją, šis juridinis asmuo vertintinas kaip privatus juridinis asmuo, todėl jo atžvilgiu taikytinos CK 6.210 straipsnio 2 dalies, o ne 1 dalies nuostatos dėl palūkanų dydžio. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nustatydamas delspinigių dydį, teismas turėjo atsižvelgti į CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ieškovas siekė prisiteisti delspinigius už laikotarpį iki ieškinio pareiškimo, o prašymas priteisti palūkanas pareikštas nuo ieškininio pareiškimo padavimo dienos, todėl delspinigių sumažinimas yra pakankamas. Atsakovas turi galimybę delspinigių sumos reikalauti iš butų savininkų, dėl kurių kaltės atsakovas negalėjo įvykdyti įsipareigojimo ieškovui, todėl tai, kad jis neturi turto ar lėšų trečiųjų asmenų pradelstiems įsipareigojimams vykdyti, nereiškia, kad jis negali šių lėšų gauti iš asmenų, dėl kurių kaltės buvo pradelstas terminas įsipareigojimui įvykdyti.

26Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Atsakovas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d.... 9. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp ieškovo, atsakovo... 11. 2. Teismas nepagrįstai pripažino atsakovo pareigą mokėti delspinigius už... 12. 3. Teismas, sumažindamas delspinigių dydį iki 0,04 proc. per dieną,... 13. 4. Teismo priteistų palūkanų dydis turėtų būti sumažintas, nes atsakovas... 14. Ieškovas atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios... 15. 1. Nors bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės valdymo formų... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Skundas atmestinas.... 18. Nustatyta, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 479863,52 Lt skolą už... 19. Ieškovas reiškia ieškinį 1997-12-09 sutarties pagrindu, kuri sudaryta su... 20. Atsakovas teigia, kad sutartis buvo pasirašyta specifinio juridinio asmens –... 21. Dėl teisminės praktikos ... 22. Apeliaciniame skunde atsakovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 23. Nagrinėjamos bylos ir atsakovo nurodyto teisminės praktikos pavyzdžio bylos... 24. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 tarp Bendrijos ir paslaugų teikėjo kilo... 25. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis... 26. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti...