Byla 2S-251-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Danutės Kutrienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko GEB „Pasmalvė“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. nutarties, kuriuo išaiškintas teismo įsakymas, priimtas civilinėje byloje pagal kreditoriaus VĮ „Visagino energija“ pareiškimą skolininkui GEB „Pasmalvė“ išduoti teismo įsakymą dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3kreditorius VĮ „Visagino energija“ 2004-05-13 kreipėsi į Visagino m. apylinkės teismą su pareiškimu, prašydamas išduoti teismo įsakymą, kuriuo jo naudai iš skolininko GEB „Pasmalvė“ būtų priteista 78 643,60 Lt skola su 6 % dydžio metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, ir 590 Lt žyminio mokesčio (b.l.1).

4Visagino m apylinkės teismas 2004-05-14 teismo įsakymą išdavė, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko kreditoriaus naudai 78 643,60 Lt skolą, 590 Lt žyminio mokesčio bei 6 % metinių palūkanų skaičiuojant nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2004-05-14 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo (b.l.18).

5Skolininkas GEB „Pasmalvė“ 2008-01-07 Visagino m. apylinkės teismui padavė prašymą išaiškinti, ar pagal 2004-05-14 įsakymą priteistos palūkanos yra skaičiuotinos nuo jau apmokėtos sumos dalies už laikotarpį po jos apmokėjimo iki visiško teismo įsakymo įvykdymo (b.l.29-30). Nurodė, kad per 2004-2005 metus jis kreditoriui sumokėjo du trečdalius priteistos skolos sumos. Nepaisant to, jog liko sumokėti 28 946,89 Lt skolą, kreditorius 6 % palūkanas tebeskaičiuoja nuo visos skolos sumos - 78 643,60 Lt. Laiko tarpas po atitinkamos skolos dalies apmokėjimo nėra praleistas terminas CK 6.210 str. prasme, todėl palūkanų skaičiavimas nuo jau sumokėtos sumos už laikotarpius po skolos apmokėjimo yra neteisingas, neprotingas ir nesąžiningas (CK 1.5 str.).

6Visagino m. apylinkės teismas 2008-01-28 nutartimi (b.l.38-39) išaiškino, jog 6 % dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos skolos sumos per visą laikotarpį iki visiško teismo įsakymo įvykdymo. Aiškindamas teismo įsakymą teismas vadovavosi CK 6.37 str. 2 d. nuostata, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.

7Skolininkas GEB „Pasmalvė“ atskiruoju skundu (b.l.41-42) prašo panaikinti Visagino m. apylinkės teismo 2008-01-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. išaiškinti, ar pagal 2004-05-14 įsakymą priteistos palūkanos skaičiuotinos nuo jau apmokėtos sumos dalies už laikotarpį po jos apmokėjimo iki visiško teismo įsakymo įvykdymo. Atskirasis skundas yra grindžiamas tuo, jog piniginė prievolė yra dalaus pobūdžio, todėl skolininkas, iškart neturėdamas visos skolos sumos, ją vykdo dalimis. Apelianto manymu, jis neturi mokėti palūkanų nuo įvykdytos prievolės dalies už laikotarpį, einantį po atitinkamos prievolės dalies įvykdymo (CK 6.210 str.). Pirmosios instancijos teismo išaiškinimas skatina skolininką turimas lėšas padėti į banką ir gauti palūkanas iki to momento, kol bus surinkta visa reikiama skolos suma, nes greitesnis bent dalies skolos padengimas skolininkui jokios naudos neduoda.

8Kreditorius VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.47-48) skundą laikė nepagrįstu ir prašė Visagino m. apylinkės teismo 2008-01-28 nutartį palikti galioti nepakeistą dėl šių motyvų. Pirma, palūkanos, priteisiamos pagal CK 6.37 str. 2 dalį, atlieka kreditoriaus minimalių nuostolių kompensavimo funkciją. Jos skatina skolininką ieškoti būdų, kaip greičiau atsiskaityti su kreditoriumi ir taip išvengti papildomos prievolės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-29 konsultacijoje Nr. A3-130 teigiama, kad CK 6.37 str. 2 dalyje nustatytos procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos. Procesines palūkanas kreditorius įgyja teisę reikalauti ne dėl termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimo, bet dėl sutarties pažeidimo. Antra, nuo kreipimosi į teismą dienos kreditorius nebeskaičiuoja delspinigių: netesybas pakeitė 6 % dydžio metinės palūkanos.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Nustatyta, kad 2004-05-14 teismo įsakymo pagrindu iš skolininko GEB „Pasmalvė“ kreditoriaus VĮ „Visagino energija“ naudai turi būti išieškota 78 643,60 Lt skola, 590 Lt žyminio mokesčio bei 6 % metinių palūkanų, jas skaičiuojant nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2004-05-14 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.

11Teismo procesinis sprendimas turi būti aiškus, tikslus, jo nuostatos turi neprieštarauti viena kitai. Tokių reikalavimų neatitinkančio procesinio sprendimo trūkumai gali būti pašalinti per CPK 278 str. numatytą sprendimo išaiškinimo institutą, kuris gali būti taikomas ir aiškinat teismo išduotus įsakymus ( CPK 432 str.). Taigi pagrindinė sąlyga, sudaranti prielaidas išaiškinti procesinį sprendimą, nekeičiant jo esmės, yra tokio sprendimo neaiškumas, dažniausiai kylantis jį vykdant. Teismas, aiškindamas savo priimtą procesinį sprendimą, patikslina arba kitokia forma išdėsto sprendimo formuluotes, nurodo, kaip turi būti suprantamas vienas ar kitas sprendimo įpareigojimas, o tuo klausimu priimta teismo nutartis tampa sudedamąja byloje priimto sprendimo dalimi.

12Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju minėtas Visagino m. apylinkės teismo išduotas įsakymas iš esmės nėra dviprasmiškas ar nesuprantamas, šis vykdytinas dokumentas, kurio pagrindu iš skolininko turi būti išieškomos konkrečiai įvardintos pinigų sumos bei nurodyto dydžio procesinės palūkanos, yra visiškai aiškus ir akivaizdus. Apelianto pareikštas prašymas dėl teismo įsakymo išaiškinimo ( b.l. 29-30) daugiau yra susijęs ne su paties teismo procesinio sprendimo – įsakymo, priimto supaprastinto proceso tvarka, turinio ar jame panaudotų formuluočių išaiškinimu, o su konkrečių teisės normų, reglamentuojančių procesinių palūkanų išieškojimą, aiškinimu, teisės taikymu. Bylą nagrinėjant supaprastinto proceso tvarka, ginčų tarp šalių dėl teisės normų taikymo ar aiškinimo nekilo, taigi konkrečių teisės normų turinys įsakyme nebuvo analizuojamas bei vertinamas.

13Tačiau atsižvelgiant į tai, kad procesinių palūkanų išieškojimo tvarka nėra suprantama šios bylos šalims (kreditoriui bei skolininkui) ( b.l. 31-34), kad oficialiame CK 6 knygos komentare nėra pateikiamas procesinių palūkanų apskaičiavimo tvarkos, kuomet skolininkas prievolę vykdo ne iš karto, o dalimis, aiškinimas, į tai, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiamojoje nutartyje ( b.l.38) taip pat neteisingai traktuoja ir atskleidžia CK 6.37 str. 2 d. turinį, pripažintina, kad apelianto 2008-01-07 pateiktas prašymas dėl teismo įsakymo išaiškinimo ( b.l. 29-30) šiuo konkrečiu atveju neperžengia procesinio sprendimo išaiškinimo ribų. Patikslintina, kaip turi būti suprantamas teismo įsakymu nustatytas įpareigojimas skolininkui mokėti 6% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2004-05-14 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktiką formuoja bei teisės (konkrečių teisės normų) taikymo išaiškinimus teikia Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse ( CPK 4 str.). Šis teismas kasacine tvarka yra nagrinėjęs ir tokią bylą, kurioje be kitų klausimų buvo sprendžiamas teismo priimto procesinio sprendimo priverstinio vykdymo procese kilęs ginčas dėl procesinių palūkanų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos ( LAT 2007-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2007). Minėtoje nutartyje konstatuota, kad skolininko dalimis sumokėtos vykdymo procese teismo priteistos sumos turi būti įskaitomos kreditoriaus naudai pagal įstatyme nustatytą prievolės vykdymo įmokų eiliškumą. CK 6.54 str. reglamentuojamas piniginių įmokų paskirstymas tais atvejais, kai skolininko sumokėta tam tikra suma nepadengia visos skolos. CK 6.54 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms bylinėjimosi išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę, pareiškimu. Pagal to paties CK 6.54 str. nuostatas antrąja eile skolininko sumokėtos vykdant prievolę įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą (2 dalis), trečiąja eile – netesyboms, ir tik ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Be to, Lietuvos Aukščiausiais Teismas minėta nutartimi pabrėžė ir tai, jog CK 6.37 str. 2 d. nustatytos palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (CK 6.210 str.). Vykdymo metu dengdamas skolą dalimis skolininkas teismo priteistas palūkanas moka jas skaičiuojant iki faktiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas ne nuo visos skolos pagal pagrindinę prievolę sumos, nurodytos teismo sprendime, o tik nuo tuo momentu likusios nepadengtos skolos sumos, t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Šia tvarka skolininko mokamomis palūkanomis kreditoriui ir kompensuojamas skolininko delsimas sumokėti visą skolą bei naudojimasis nesumokėta kreditoriui skolos dalimi.

15Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas savo atskirajame skunde iš esmės teisingai traktuoja procesinių palūkanų mokėjimo, jų skaičiavimo tvarką, o jo kreditoriaus atsiliepimo į skundą argumentai nėra pagrįsti, taip pat nepagrįsta ir nuoroda į LAT 2005-06-29 konsultaciją A3-130, kadangi šioje konsultacijoje aptariami sumų, nuo kurių gali būti apskaičiuojamos procesinės palūkanos ir dvigubų palūkanų, numatytų CK 6.37 str. 4 d., mokėjimo klausimai.

16Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas – neteisingai išaiškino savo priimtu teismo įsakymu nustatytą įpareigojimą skolininkui, tai sudaro prielaidas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

17Vadovaudamasi CPK 278 str., 336 str., 337 str. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

18Visagino miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti.

19Skolininko GEB „Pasmalvė“ pareiškimą patenkinti. Išaiškinti skolininkui, kad konkrečiu momentu mokėtinų palūkanų dydis apskaičiuojamas ne nuo visos 78 643,60 Lt skolos sumos, nurodytos teismo sprendime, o tik nuo tuo momentu likusios neapmokėtos skolos dalies.

Proceso dalyviai
Ryšiai