Byla I-5969-189/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su R. K. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė priteisti iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią dėl netinkamo minimalios mėnesinės algos dydžio darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikymo, ir iš Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostolius, patirtus dėl neteisėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2007-06-27 nutartimi nustatė terminą iki 2007-07-18 pašalinti skundo trūkumus: patikslinti skundą dalyje, kurioje išvardina reikalavimus, nurodant kokią konkrečią žalą jis patyrė – turtinę ar neturtinę, pateikiant konkrečias reikalaujamas atlyginti turtinės ar neturtinės žalos sumas bei turtinės ar neturtinės žalos atsiradimą bei dydį patvirtinančius įrodymus, nurodyti motyvus, kodėl atsakovu įvardina Lietuvos Valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

6Pareiškėjas nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8R. K. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai