Byla e2-2745-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame yra nurodytas atsakovo butas ir jam dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui yra 224,96 Eur. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 224,96 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 30-2551 pagrindu teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Remiantis byloje esančiu Nekilnojamojo turto registro išrašu, butas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui. Iš byloje esančios Skolų valdymo ataskaitos, matyti, kad atsakovo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. už butui, esančiam ( - ), suteiktas eksploatacines, administravimo ir komunalines paslaugas, sudaro 224,96 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas pažeisdamas savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 224,96 Eur skola už suteiktas paslaugas.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 224,96 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš viso – 16,71 Eur.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 60,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį.

12Teismui yra pateikta ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ su advokatų profesine bendrija sudaryta atstovavimo sutartis, taip pat įrodymai, jog ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai už suteiktas teisines paslaugas parengiant ieškinį. Šios išlaidos vertinamos kaip pagrįstos, todėl tenkinus ieškinį, 60,00 eurų už teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, priteistina iš atsakovo ieškovo naudai. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 76,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,58 Eur.

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui UAB „Žirmūnų būstas“, į. k. 121483222, iš atsakovo V. G., a. k. ( - ) 224,96 Eur (du šimtus dvidešimt keturis eurus 96 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 224,96 Eur (dviejų šimtų dvidešimt keturių eurų 96 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 76,71 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybės naudai iš atsakovo V. G., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai