Byla 2YT-33712-845/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, BUAB „SRTP“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „EMODUS“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, BUAB „SRTP“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „EMODUS“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/0225 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 18 d. išduotą vykdomąjį raštą pagal 2013 m. vasario 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1309-262/2013. Dėl minėto teismo sprendimo pareiškėjas pateikė kasacinį skundą. Teigė, kad kasacinis teismas jo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė antstolio atliekamus vykdymo veiksmus. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi pakeitė žemesnės instancijos teismų sprendimus, tačiau antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/0225 atnaujino vykdymo veiksmus ir priėmė ginčijamus patvarkymus. Pareiškėjo teigimu, antstolis neturėjo teisės tęsti vykdymo veiksmų pagal išduotą vykdomąjį raštą, o išieškotas privalėjo gauti naują vykdomąjį raštą.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas numato laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo – taikymo galimybę. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju – sustabdant vykdymo veiksmus, būtina siekti proceso šalių – išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, nepažeisti proporcingumo principo. Be to, vykdymo veiksmų sustabdymas turi būti būtinas, teisėtas ir pagrįstas bei adekvatus pagal bylos aplinkybes siekiamam tikslui.

5Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo pagrįstumo, svarbu pažymėti, jog aplinkybė, kad yra paduotas skundas dėl antstolio patvarkymų teisėtumo, savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus. Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnis).

6Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti vykdymo veiksmus, teigdamas, kad Lietuvos Teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi iš dalies pakeitė spendimą, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/0225. Dėl nurodytų priežasčių teigė, kad antstolis neturi teisės tęsti vykdymo veiksmų minėtoje vykdomojoje byloje ir turi būti išduotas naujas vykdomasis raštas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimą, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir užvesta vykdomoji byla Nr. 0008/16/0225, pakeitė iš dalies, t. y. 317 133,92 EUR priteistą sumą sumažino iki 89 890,55 EUR. Tuo tarpu antstolis ginčijamu patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus dėl 89 890,55 EUR skolos išieškojimo. Teismo vertinimu, tokio pobūdžio pareiškėjo prašymas nesudaro teisinio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą nei pagal CPK 626 straipsnį, nei pagal CPK 627 straipsnį. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartį pareiškėjas bet kuriuo atveju privalo vykdyti teismo procesinį sprendimą (CPK 18 straipsnis), todėl aplinkybė, ar skola bus išieškoma vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/0225, ar naujai užvestoje byloje, nesudaro pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vykdymo veiksmų sustabdymas nepagrįstai užvilkintų vykdymo procesą, pažeistų išieškotojo interesus bei užkirstų kelią kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį sprendimą. Tuo tarpu atsisakymas vykdymo veiksmus sustabdyti iš esmės nepažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, nes pareiškėjas privalo vykdyti teismo procesinį sprendimą. Tokiu būdu teismas sprendžia, kad pareiškėjas nepakankamai pagrindė pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neįrodė reiškiamo reikalavimo tikėtino pagrįstumo, neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

7Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė aplinkybių, įrodančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 151 straipsniu, 290-291 straipsniais, 510 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

9pareiškėjo E. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/0225, atmesti.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu per Vilniaus miesto apylinkės teismą Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai