Byla 2-964-479/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui K. P., atsakovės atstovui adv. V. K., atsakovei I. V. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Maproser“ ieškinį atsakovams H. S. V. D., I. V. D. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė BUAB „Maproser“ 2014-03-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui H. S. V. D. dėl žalos atlyginimo ir nurodė, kad atsakovas nuo 2008-08-26 iki 2012-05-29 buvo ieškovės akcininku. Nuo 2008-08-25 iki 2013-09-14 atsakovas buvo ieškovės įmonės vadovu. 2013-09-03 ieškovei buvo iškelta bankroto byla, tačiau jau nuo 2008 metų ieškovė buvo nemoki įmonė. Pagal 2008 metų balanso duomenis ieškovės turtas sudarė 15 780 661 Lt, o skolos 17 110 431 Lt. Ieškovės įsitikinimu jau 2008 metais atsakovas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Nuo 2009 metų ieškovės finansinė ataskaita registrų centrui nebuvo teikiama. Tai patvirtina, jog atsakovas nevykdė jam LR įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos ir nesikreipė į teismą dėl UAB „Maproser“ bankroto bylos iškėlimo nedelsiant, kai paaiškėjo įmonės nemokumas. Dėl to atsakovui atsirado pareiga atlyginti ieškovei padarytą žalą. Ieškovė nurodė ir tai, kad atsakovo padaryta žala įmonei laikytina Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-04 patvirtintų BUAB „Maproser“ kreditorių reikalavimų 1 484 160,70 Lt dydžio suma. Atsakovas padarė žalą ir dėl to, kad administratoriui neperdavė ieškovės turto bei finansinės atskaitomybės dokumentų. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1 484 160,70 Lt žalai atlyginti ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42014-10-08 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu už akių buvo patenkintas ieškovės ieškinys.

52014-12-01 atsakovas pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovas nurodė, kad jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nes jam nebuvo žinoma apie civilinės bylos iškėlimą. Atsakovas pareiškime patvirtino, jog jis žalos ieškovei nepadarė. Byloje patvirtintas tik vienas kreditinis reikalavimas, tačiau dėl jo atsiradimo nėra atsakovo kaltės. 2010 metais buvo atliktas ieškovės veiklos patikrinimas ir LR mokesčių inspekcija pažeidimų ieškovės veikloje nenustatė. Atsakovas negali atlyginti ieškovei žalos ir dėl to, kad atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu negaliojo teisės normos, nustatančios vadovo atsakomybę uždelsus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

62015-01-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi sprendimas už akių panaikintas ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės.

72015-08-13 Klaipėdos apygardos teisme priimtas patikslintas ieškovės ieškinys ir juo ieškovė prašė teismo žalą priteisti solidariai iš atsakovų H.S. V. D. bei I. V. D.. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovės vadovo pareigas iš pradžių vykdė atsakovė I. V. D.. Tuo laikotarpiu ieškovė buvo nemoki įmonė. Todėl žalą ieškovei privalo atlyginti atsakovai solidariai. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė ir tai, jog ieškovei neperduota ieškovės turto už 15 788 661 Lt, o tai yra ieškovei padarytoji žala, kurią privalo atlyginti atsakovai.

8Atsakovas H.S. V. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovė neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų.

92015-12-08 posėdyje ieškovės atstovas K. P. ieškinį palaikė. Ieškovės atstovas nurodė, kad ieškovė įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas dėl abiejų atsakovų padarytos žalos ieškovei ir ieškovės ieškinys turi būti patenkintas.

10Atsakovė I. V. D. nurodė, kad ji įmonės veikloje nedalyvavo ir žala iš jos neturi būti priteisiama.

11Atsakovo H.S. V. D. atstovas adv. V. K. nurodė, kad atsakovas žalos ieškovei nepadarė ir ieškinys negali būti tenkinamas.

12Ieškinys tenkinamas iš dalies.

13Dėl solidarios atsakovų atsakomybės.

14Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad atsakovai neįvykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, negrąžino administratoriui ieškovės turto iškėlus bankroto bylą ir privalo žalą atlyginti solidariai. Teismas su šia ieškovės nuostata nesutinka. Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovės vadove ir akcininke nuo įmonės įsteigimo iki 2008-08-26 buvo atsakovė I. V. D.. Atsakovė posėdyje patvirtino teismui, kad ji ieškovės vadove ir akcininke sutiko būti atsakovo H.S. V. D. prašymu. Atsakovė ir ikiteisminio tyrimo metu nuosekliai tvirtino, jog ji įmonės veikloje nedalyvavo, sutarčių nesudarinėjo, įmonės veikla nesidomėjo ir jai apie įmonės nemokumą nebuvo žinoma. Atsakovė nurodė ir tai, kad sutuoktiniui buvo išdavusi įgaliojimą veikti įmonės vadovo vardu ir šis įgaliojimas buvo vykdomas. Teismas įvertina aplinkybę, kad atsakovas H.S. V. D. ikiteisminio tyrimo metu pripažino, jog ieškovės įmonę įsteigė jo sutuoktinė I. V. D., tačiau įmonei „Maproser“ vadovavo būtent jis, atsakovas H.S. V. D.. Analogiškas aplinkybes bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir liudytoja J. K., dirbusi ieškovės įmonės buhaltere. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendime dėl patikrinimo akto patvirtinimo nurodyta, kad 2006 metais ieškovės įmonė veiklos nevykdė, o pirmieji sandoriai sudaryti 2007 metų viduryje (b. l. 45, t. 2). Akivaizdu ir tai, kad 2008 metais ieškovės vadovu įregistruotas atsakovas H.S. V. D.. LR CK 6. 247 str. nustato, kad civilinę atsakomybę nulemia skolininko veiksmai, kurie nulėmė žalos atsiradimą. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustato nei aktyvių atsakovės veiksmų, nei jos didelio nerūpestingumo, kurie būtų nulėmę ieškovei padarytą žalą. Būtina įvertinti ir tai, kad atsakomybę už ieškovės įmonės įsteigimą, jos veiklą, rezultatus prisiėmė atsakovas H.S. V. D.. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose pripažįsta, kad atsakovė ieškovės vadovo, akcininko pareigas vykdė formaliai, žalą ieškovei padarė atsakovas H.S. V. D. (b.l. 162, t. 2). Įvertinęs tai teismas nenustato sąlygų taikyti atsakovei I. V. D. civilinę atsakomybę ir ieškinio dalis dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovės yra atmetama (LR CPK 178 str.).

15Dėl nevykdymo pareigos kreiptis į teismą paaiškėjus ieškovės nemokumui.

16Spręsdamas dėl šios ieškinio dalies teismas atsižvelgia į tai, jog byloje yra pateikti LR valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo duomenys, jog ieškovė 2006 metais faktiškai veiklos nevykdė (b. l. 45, t. 2). Patikrinimo duomenys įrodo ir tai, kad ieškovė didesnės vertės sandorius sudarė 2007 metų viduryje. Byloje pateikto ieškovės balanso už 2008 metus duomenys patvirtina, jog ieškovė 2007 metus baigė nuostolingai ir ieškovės nuostoliai sudarė 1 110 226 Lt (b. l. 14, t. 1). Atsakovas ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, jog ieškovė didesnės vertės turto nuosavybės teise nebuvo įgijusi, o ieškovės tikslas buvo gauti lėšų už tarpininkavimo paslaugas (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 30-9-00054-14, b. l. 72, t. 1). Tai bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir liudytoja

17J. K.. Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė nuo pat veiklos pradžios veikė itin rizikingai, tai yra neturėdama didesnės vertės turto, ieškovė prisiėmė didelės vertės įsipareigojimus. Būtina įvertinti ir tai, kad sutartis su įmone „De G. V. Tiem B.V“, kurios kreditinis reikalavimas sudaro visų kreditinių reikalavimų sumą, buvo sudaryta 2007-05-30, tai yra pačioje ieškovės veiklos pradžioje (b. l. 114, t. 2). Ieškovės balanso už 2008 metus duomenys patvirtina, jog ieškovės veiklos rodikliai 2008 metais iš esmės nepakito, įmonė kaip ir 2007 metais turėjo panašios vertės turtines teises, įsipareigojimus, panašaus dydžio nuostolius (b. l. 14, t. 1). Taigi ieškovės veiklos nuostoliai paaiškėjo užbaigus 2007 metus, tačiau sutartis su ieškovės kreditore „De G. V. Tiem B.V“ jau buvo sudaryta ir vykdoma. Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė nuo pat savo veiklos pradžios veikė itin rizikingai, tačiau atsakovo atsakomybės nenulemia ieškinio aplinkybės dėl nevykdymo pareigos kreiptis į teismą paaiškėjus ieškovės nemokumui. Teismas konstatuoja ir tai, kad byloje nenustatytos aplinkybės ir dėl to, nuo kada ieškovė tapo nemoki. Dėl nurodytų aplinkybių galima padaryti išvadą, jog ieškovei nėra padaryta žala dėl nevykdymo pareigos kreiptis į teismą paaiškėjus ieškovės nemokumui (LR CPK 178 str.).

18Dėl civilinės atsakomybės už įmonės turto neperdavimą įmonės administratoriui.

19Ieškovė ieškinio pagrindu nurodė ir tai, jog atsakovas neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto bei buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų duomenis apie ieškovės turtą, turtines teises bankroto bylos iškėlimo metu. Ieškovės įsitikinimu dėl to ieškovei padaryta 15 788 661 Lt žala. Akivaizdu yra tai, kad 2013-09-03 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovas buvo įpareigotas administratoriui perduoti ieškovės turtą bei buhalterinės apskaitos dokumentus (b.l.5,6, t. 1). Be to, pagal LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7d. 1 p. atsakovas privalėjo administratoriui perduoti atsakovės turtą pagal ieškovės turto balansą, sudarytą bankroto bylos įsiteisėjimo metu. Akivaizdu yra tai, kad atsakovas nei teismo, nei įstatymo reikalavimų nevykdė, tai yra nesudarė ieškovės turto balanso nedelsiant po bankroto bylos iškėlimo, neperdavė administratoriui nei ieškovės turto, nei dokumentų. Bylos dokumentai patvirtina, jog dalis ieškovės apskaitos dokumentų buvo perduota tik ikiteisminio tyrimo metu.

20Teismas įvertina administratoriaus nuostatą, jog iš gautų dokumentų administratorius nenustatė aplinkybių, kad ieškovė bankroto bylos iškėlimo metu turto neturėjo. Atsakovo atstovas teismui taip pat nepateikė patikimų įrodymų apie tai, kad ieškovė jokio turto bankroto bylos iškėlimo metu neturėjo (LR CPK 178 str.).

21Dėl to teismas vadovaujasi tais duomenimis apie ieškovės turtinę padėtį, skolas, kurie yra surinkti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Ieškovės balanse už 2008 metus ieškovė deklaravo turinti turto už 15 780 661 Lt. Vėliau ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentai nustatyta tvarka nebuvo teikiami. Taigi ieškovės balansas yra svarbią reikšmę nagrinėjamoje byloje turintis įrodymas ir jis patvirtina, jog ieškovė turėjo didelės vertės turto.

22Teismas įvertina ir tai, kad atsakovės veikla buvo kelis kartus nutraukta ir tęsiama. Tokią išvadą galima padaryti, nes byloje pateikto mokestinio patikrinimo akto duomenys patvirtina, jog ieškovė 2009-08-10 buvo išregistruota iš PVM mokėtojų registro, nuo o 2010-01-08 iki 2011-02-08 ieškovė vėl buvo įregistruota PVM mokėtojų registre (b. l. 49, t. 2).

23Teismas įvertina ir tai, kad ieškovės kreditore yra tik viena įmonė – „De G. V. Tiem B.V“, kurios kreditinis reikalavimas sudaro 1 484 160 Lt (b.l. 8, t. 1). Ši aplinkybė patvirtina, jog atsakovas iš tikrųjų stengėsi atsiskaityti su ieškovės kreditoriais, nutraukė neįvykdytas sutartis, sudarinėjo skolų užskaitymo aktus. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas ikiteisminio tyrimo metu pripažino, jog ieškovė iki jos veiklos nutraukimo turėjo turto, tačiau ieškovei trūko lėšų teisminiams procesams, dalis ieškovės skolininkų buvo nemokios įmonės (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 30-9-00054-14, b. l. 73, t. 1). Mokestinio patikrinimo duomenys patvirtina, jog ieškovė išregistravimo iš PVM mokėtojų registro metu, tai yra 2009-08-10, turėjo turto ir ieškovės prekių likutis sudarė 1 541 142 Lt (b. l. 49, t. 2). Ieškovė laikotarpiu nuo 2010-01-08 iki 2011-02-08 deklaravo prekių įsigijimą už 340 948 Lt. Laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-09-21 ieškovė deklaravo gavimą pajamų už 11 841 135 Lt. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad ieškovė laikotarpiu 2007-2008 metais nedeklaravo pajamų už 858 736 Lt. Be to, mokestinio patikrinimo metu nutarta grąžinti ieškovei ne daugiau kaip 217 991 Lt PVM mokesčio.

24Mokestinio patikrinimo duomenys teismui patvirtina, kad ieškovės buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai, dalis ūkinių operacijų buhalterinėje apskaitoje įformintos pažeidžiant norminių aktų reikalavimus. Kad tarp atsakovo ir buhalterinę apskaitą vykdžiusio asmens kildavo nesutarimų, pripažino bylos nagrinėjimo liudytoja J. K.. Atsakovas ikiteisminio tyrimo metu pripažino, jog nuo 2009 metų buhalterinę apskaitą vykdė savarankiškai, nors duomenų apie atsakovo turimas specialias žinias apskaitos srityje nepateikta.

25Teismas įvertina ir tai, kad atsakovo atstovas teismui pateikė ieškovės atsargų inventorizacijos apyrašą ir jame nurodyta, kad ieškovė 2009-06-30 turėjo atsargų 1 713 188 Lt (b. l. 29-38, t.3). Mokestinio patikrinimo akto duomenys patvirtina, jog atsakovas patikrinimo metu siekė šiuos duomenis paneigti, tačiau patikrinimo metu tai nebuvo padaryta.

26Teismas konstatuoja ir tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu neįrodė, jog bankroto bylos iškėlimo ieškovei metu nebebuvo jokio turto iš 2008 metų balanse nurodytų išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių, kurių vertė 2008 metų pabaigoje sudarė 13 631 376 Lt. Dėl to teismas padaro išvadą, jog atsakovas, būdamas ieškovės vadovu iki bankroto bylos iškėlimo, neišsaugojo ieškovės turto, nepagrįstai neperdavė jo ieškovės administratoriui ir privalo atlyginti padarytą žalą (LR CK 2. 87 str. 7 d.).

27Dėl padarytos žalos dydžio teismas sprendžia, jog atsakovas stengėsi sumažinti ieškovės skolas, nutraukinėjo sutartis, tačiau tinkamai savo pareigų neatliko, įmonės „De G. V. Tiem B.V“ reikalavimas dėl 1 484 160 Lt skolos sumokėjimo yra neįvykdytas, jis yra pagrįstas ir neginčijamas. Teismas konstatuoja ir tai, kad atsakovas, gavęs daugiau nei 200 000 Lt PVM mokesčio iš valstybės, šias lėšas panaudojo nesąžiningai, tai yra iš šių lėšų buvo tenkinami atsakovo įsteigtos UAB „Laivų projektai“ reikalavimai, tačiau įmonei „De G. V. Tiem B.V“ nebuvo pervesta lėšų skolai padengti (b. l. 52-90, t. 2).

28Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad bankroto byloje patvirtintas įmonės „De G. V. Tiem B.V“ kreditinis reikalavimas ir sudaro ieškovei padarytą žalą, kurią atsakovas privalo atlyginti (LR CK 6. 249 str.). Kita ieškinio dalis yra neįrodyta ir atmestina (LR CPK 178 str.).

29Teismas nesutinka su administratoriaus nuostata, kad atsakovas privalo atlyginti 15 788 661 Lt žalą, nes ieškovės veikla buvo vykdoma 2010, 2011 metais ir sprendžiant ginčą negalima vadovautis tik 2008 metų balanso duomenimis. Kaip nurodyta aukščiau, teismas dėl žalos dydžio sprendžia vadovaudamasis iš dalies 2008 metų balanso duomenimis, mokesčių patikrinimo aktu, ikiteisminio tyrimo medžiaga bei atsakovo pateiktais dokumentais.

30Teismas nesutinka su atsakovo nuostata, jog 2010 metais buvo atliktas ieškovės veiklos patikrinimas ir tuo paneigtos atsakovo atsakomybės sąlygos. Akivaizdu yra tai, kad mokesčių patikrinimo metu buvo siekiama nustatyti duomenis apie atsakovo sumokėtus PVM, pelno mokesčius. Teismas įvertina ir tai, kad mokesčių patikrinimo akte yra užfiksuota apie netinkamai vykdytą buhalterinę apskaitą, dalis ūkinių operacijų buvo nepatikrinta. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad mokesčių patikrinimo metu nebuvo siekiama nustatyti atsakovo atsakomybės sąlygas, spręsti dėl žalos ieškovei. Dėl to teismas konstatuoja, jog mokesčių patikrinimo akto duomenys atsakovo atsakomybės nepaneigia.

31Atsakovas atsiliepime nurodė ir tai, jog jis neprivalo atlyginti ieškovei žalą, nes atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu negaliojo teisės normos, nustatančios vadovo atsakomybę uždelsus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas konstatuoja tai, jog atsakovui kyla pareiga atlyginti žalą kitu pagrindu, tai yra neperdavus ieškovei turto, todėl neturi teisinės reikšmės atsakovo atsikirtimai dėl galiojimo įstatymų, nustatančių įmonės vadovo atsakomybę.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų.

33Patenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos ieškovei bei žyminis mokestis valstybei (LR CPK 93,96 str.). Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista, iš atsakovo priteistina 5 457 Eur žyminio mokesčio valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.). Ieškovei iš atsakovo priteisiama 75,47 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Iš atsakovo taip pat priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

34Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

35ieškovės BUAB „Maproser“ ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovei BUAB „Maproser“ iš atsakovo H. S. V. D. 429 842,65 Eur (1 484 160,70 Lt) žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas, apskaičiuotas pagal priteistą 429 842,65 Eur

36(1 484 160,70 Lt) žalos dydį, nuo bylos iškėlimo 2014-03-26 iki teismo sprendimo įvykdymo.

37Kitą ieškinio dalį atmesti.

38Priteisti ieškovei BUAB „Maproser“ iš atsakovo H. S. V. D. 75,47 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

39Priteisti valstybei iš atsakovo H. S. V. D. 5 457 Eur žyminio mokesčio ir 16,13 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. Teismas... 3. ieškovė BUAB „Maproser“ 2014-03-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 2014-10-08 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu už akių buvo patenkintas... 5. 2014-12-01 atsakovas pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 6. 2015-01-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi sprendimas už akių... 7. 2015-08-13 Klaipėdos apygardos teisme priimtas patikslintas ieškovės... 8. Atsakovas H.S. V. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovė neįrodė... 9. 2015-12-08 posėdyje ieškovės atstovas K. P. ieškinį palaikė. Ieškovės... 10. Atsakovė I. V. D. nurodė, kad ji įmonės veikloje nedalyvavo ir žala iš... 11. Atsakovo H.S. V. D. atstovas adv. V. K. nurodė, kad atsakovas žalos ieškovei... 12. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 13. Dėl solidarios atsakovų atsakomybės.... 14. Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad atsakovai neįvykdė pareigos kreiptis į... 15. Dėl nevykdymo pareigos kreiptis į teismą paaiškėjus ieškovės nemokumui.... 16. Spręsdamas dėl šios ieškinio dalies teismas atsižvelgia į tai, jog byloje... 17. J. K.. Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė nuo pat veiklos... 18. Dėl civilinės atsakomybės už įmonės turto neperdavimą įmonės... 19. Ieškovė ieškinio pagrindu nurodė ir tai, jog atsakovas neperdavė bankroto... 20. Teismas įvertina administratoriaus nuostatą, jog iš gautų dokumentų... 21. Dėl to teismas vadovaujasi tais duomenimis apie ieškovės turtinę padėtį,... 22. Teismas įvertina ir tai, kad atsakovės veikla buvo kelis kartus nutraukta ir... 23. Teismas įvertina ir tai, kad ieškovės kreditore yra tik viena įmonė –... 24. Mokestinio patikrinimo duomenys teismui patvirtina, kad ieškovės buhalterinė... 25. Teismas įvertina ir tai, kad atsakovo atstovas teismui pateikė ieškovės... 26. Teismas konstatuoja ir tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu neįrodė,... 27. Dėl padarytos žalos dydžio teismas sprendžia, jog atsakovas stengėsi... 28. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad bankroto byloje... 29. Teismas nesutinka su administratoriaus nuostata, kad atsakovas privalo... 30. Teismas nesutinka su atsakovo nuostata, jog 2010 metais buvo atliktas... 31. Atsakovas atsiliepime nurodė ir tai, jog jis neprivalo atlyginti ieškovei... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 33. Patenkinus ieškovės ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteisiamos... 34. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 35. ieškovės BUAB „Maproser“ ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti... 36. (1 484 160,70 Lt) žalos dydį, nuo bylos iškėlimo 2014-03-26 iki teismo... 37. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 38. Priteisti ieškovei BUAB „Maproser“ iš atsakovo H. S. V. D. 75,47 Eur... 39. Priteisti valstybei iš atsakovo H. S. V. D. 5 457 Eur žyminio mokesčio ir... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...