Byla 2-3464-215/2012
Dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, rūpintojo skyrimo, turto administratoriaus skyrimo, gyvenamos vietos nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K. S., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigutei Dagienei, dalyvaujant pareiškėjo-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. N., suinteresuotam asmeniui O. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisų apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui O. K. dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, rūpintojo skyrimo, turto administratoriaus skyrimo, gyvenamos vietos nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, savo pareiškime nurodė, jog L. K., gim. d., T. K., gim. yra našlaičiai, nes jų motina mirė, o tėvas mirė. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. T. K. ir 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. L. K. nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir paskirta rūpintoja O. K., gyv., Mažeikių m. Prašo nustatyti L. K. ir T. K. nuolatinę globą (rūpybą) ir skirti rūpintoją, nustatyti jų gyvenamą vietą bei skirti turto administratorių.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas savo pareiškimą palaikė, nurodė, kad komisija, globos klausimams rajone spręsti, pritarė dėl globos (rūpybos) steigimo L. K. ir T. K. bei skirti jiems rūpintoją O. K., nes ji sutinka būti rūpintoja, atitinka reikalavimus, turi gyvenamą vietą, ji yra vaikų sesuo, kitų norinčių globoti vaikus nėra.

6O. K. patvirtino, kad sutinka būti savo sesers ir brolio globėja, turi darbo vietą, gauna pajamas, už nuomojamą butą skolų neturi,

7Nepilnamečiai L. K. ir T. K. sutinka, kad juos globotų jų sesuo, jie šiuo metu it gyvena kartu, abu lanko Pavasario pagrindinę mokyklą.

8Asmuo, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą.

9Rūpyba yra viena iš globos ir rūpybos kaip civilinės teisės institutų rūšis.

10Civilinis kodeksas šeimos teisės klausimus reguliuoja trečiojoje CK knygoje, šios knygos VII dalis reglamentuoja globą ir rūpybą bendrai kaip civilinės teisės institutą. Nustatant globą, būtina vadovautis įstatyme numatytais globos nustatymo principais (CK 3.242 str.).

11Vaiko globėjas (rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus (CK 3.268 str. 1 d.). Taikant šias nuostatas būtina atsižvelgti į tai, kad ginčo santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos gynimo principu (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., 3.249 str. 1 d. 1 p., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Teismas nustatydamas globą vaikui ir parinkdamas globėją, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas pirmiausia turi nuspręsti, kokia aplinka priimtinesnė pačiam vaikui, t.y. kur vaikui bus sudarytos geriausios sąlygos augti ir harmoningai vystytis. Norint nuspręsti, kokia aplinka priimtinesnė pačiam vaikui, teismas turi išsiaiškinti ir nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) kiekvieno iš pretenduojančių tapti nuolatiniais globėjais asmenų galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų, panaudojant ir valstybės teikiamą paramą, įgyvendinimą; 2) kiekvieno iš pretenduojančių tapti nuolatiniais globėjais asmenų šeimos aplinkos sąlygas, t.y. tas sąlygas, kuriomis vaikui teks gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su globėju; 3) vaiko norus ir pažiūras. Atsižvelgiant į tai, kad tiek L. K., tiek T. K. išreiškė savo norą gyventi kartu su seserimi, nesant kitų norinčių globoti, pareiškimas yra tenkintinas.

12Byloje surinktais duomenimis: mirties liudijimų kopijomis, prašymais įtraukti į norinčiųjų globoti vaikus sąrašus, prašymu dėl paskyrimo vaikų rūpintojais, gimimo liudijimų kopijomis, charakteristika, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, paklausimais dėl teistumo, medicininiais pažymėjimais, pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą, nustatyta, kad skirti globą (rūpybą) L. K. ir T. K. o jų globėja (rūpintoja) O. K. kliūčių nėra.

13Todėl, atsižvelgiant į vaikų interesus, nustatytina nuolatinė globa (rūpyba) L. K. ir T. K., rūpintoja paskirtina O. K., gyv. Pavasario g.41-3, Mažeikių m., nustatant L. K. ir T. K. gyvenamą vietą pas globėją (rūpintoją) jos pasirinktoje gyvenamoje vietoje, bei paskirtina jų turto administratore.

14Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 504 straipsniu, teismas

Nutarė

15nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) L. K., a.k., T. K., a.k. ( - ) ir jų globėja (rūpintoja) paskirti O. K., a.k( - ) gyv., Mažeikių m., nustatant L. K. ir T. K. gyvenamąją vietą pas globėją (rūpintoją) O. K..

16Paskirti O. K., a.k( - ) L. K. ir T. K. turto administratore.

17Išaiškinti rūpintojai jos teises:

181) rūpintojas, pareigas atlieka neatlygintinai, kitais atvejais rūpintojas turi teisę į savo patirtų būtinų išlaidų, susijusių su rūpybos pareigomis atlyginimą iš asmens turto, jų dydį bei tvarką nustato teismas pagal rūpintojo prašymą;

192) rūpintojas privalo informuoti globos instituciją apie savo gyvenamos vietos pasikeitimą;

203) išnykus aplinkybėms, rūpintojas turi kreiptis į teismą dėl rūpybos panaikinimo.

21Ši teismo nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas savo pareiškimą palaikė,... 6. O. K. patvirtino, kad sutinka būti savo sesers ir brolio globėja, turi darbo... 7. Nepilnamečiai L. K. ir T. K. sutinka, kad juos globotų jų sesuo, jie šiuo... 8. Asmuo, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba... 9. Rūpyba yra viena iš globos ir rūpybos kaip civilinės teisės institutų... 10. Civilinis kodeksas šeimos teisės klausimus reguliuoja trečiojoje CK knygoje,... 11. Vaiko globėjas (rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines... 12. Byloje surinktais duomenimis: mirties liudijimų kopijomis, prašymais... 13. Todėl, atsižvelgiant į vaikų interesus, nustatytina nuolatinė globa... 14. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 15. nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) L. K., a.k., T. K., a.k. ( - ) ir jų... 16. Paskirti O. K., a.k( - ) L. K. ir T. K. turto administratore.... 17. Išaiškinti rūpintojai jos teises:... 18. 1) rūpintojas, pareigas atlieka neatlygintinai, kitais atvejais rūpintojas... 19. 2) rūpintojas privalo informuoti globos instituciją apie savo gyvenamos... 20. 3) išnykus aplinkybėms, rūpintojas turi kreiptis į teismą dėl rūpybos... 21. Ši teismo nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti...