Byla e2S-1007-656/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) P. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas dėl dalies sprendimo pripažinimo įsiteisėjusiu civilinėje byloje pagal ieškovės N. J. ieškinį atsakovui P. P. dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo esant kito sutuoktinio kaltei ir dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių, išvadą byloje teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais K. P., UAB „Maxauto Baltic“ dėl skolos ir įstatyminių palūkanų priteisimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų: J. P., R. K., S. K., A. T., M. S., P. B., E. S., UAB „Gelvora“, UAB „Grifs AG“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, Valstybinio socialinio fondo valdyba, BAB „Ūkio bankas“, J. K., UAB „Estilita“, E. P., S. L., Vilniaus miesto savivaldybės administracija, G. K., A. Ž., AB SEB bankas, S. K., D. Š., J. B., G. A., A. T., A. D., L. M. ir R. K..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimas dalyje dėl santuokos nutraukimo, tarpusavio išlaikymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir bendravimo tvarkos nustatymo yra įsiteisėjęs. Nurodė, kad apeliacinius skundus dėl 2017 m. liepos 14 d. sprendimo yra pateikusi Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, R. K. ir L. M.. Visuose šiuose apeliaciniuose skunduose yra ginčijama teismo 2017 m. liepos 14 d. teismo sprendimo dalis, kurioje išspręstas kreditorinių įsipareigojimų padalinimas ir atsakovo P. P. prisiimtų įsiskolinimų pobūdis. Tuo tarpu teismo sprendimo dalis, kuria buvo išspręsti santuokos nutraukimo, tarpusavio išlaikymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo klausimai, apskųsta nebuvo. Todėl prašo pripažinti, kad teismo sprendimas yra įsiteisėjęs aukščiau nurodytose dalyse ir išsiųsti įsiteisėjusios sprendimo dalies kopiją Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų santuokos nutraukimo patvirtinimo faktą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi prašymą atsisakė tenkinti. Nurodė, kad CPK 282 straipsnis numato skubiai vykdytinus sprendimus ir nutartis. Nurodyto straipsnio 2 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet sprendimas yra vykdytinas skubiai. Vienas iš tokių atvejų – išlaikymo priteisimas. Skubus teismo sprendimų ir nutarčių vykdymas yra išimtis iš bendrosios taisyklės. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimo apeliacinius skundus pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. K. ir L. M., todėl sprendimas negali būti laikomas įsiteisėjusiu. Sprendimas yra vykdytinas skubiai tik dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo, kitoje dalyje sprendimas nėra vykdytinas skubiai. Dėl nurodytų argumentų teismas ieškovės prašymą pripažinti neapskųstas teismo sprendimo dalis įsiteisėjusiomis atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovas (apeliantas) P. P. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą tenkinti. Atskirojo skundo argumentai:
  1. Pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tuo atveju, kai yra paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, kuris nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (CPK 279 straipsnio 1 dalis).
  2. Ieškovės reikalavimas dėl santuokos nutraukimo bei su jos pasekmėmis susiję reikalavimai yra savarankiški, todėl teismo sprendimo dalinis apskundimas dalyje dėl prievolės pripažinimo asmenine Atsakovo P. P. ar solidaria P. P. ir N. J. neturi įtakos kitiems Ieškovės reikalavimams: 1) panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą; 2) pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės; 3) po santuokos nutraukimo ieškovei palikti turėtą pavardę; 4) nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su motina; 5) priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui; 6) nustatyti, jog atsakovas su nepilnamečiu sūnumi bendrauja abiejų šalių bendru sutarimu.
  3. VMI neteikė apeliacinio skundo šioje dalyje ir šioje dalyje Ieškovės reikalavimai nėra susiję su VMI reikalavimu. Ieškovės ir VMI reikalavimai yra tarpusavyje nesusiję tokiu tarpusavio ryšiu, jog VMI paduotas apeliacinis skundas galėtų turėti įtakos Ieškovės reikalavimų tenkinimui ar netenkinimui.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimu, be kita ko, nusprendė panaikinti ieškovės ir atsakovo santuokos apskaitos akto įrašą; pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės; po santuokos nutraukimo ieškovei palikti turėtą pavardę; nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su motina; priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui; nustatyti, jog atsakovas su nepilnamečiu sūnumi bendrauja abiejų šalių bendru sutarimu. Teismas minėtu sprendimu taip pat nusprendė prievoles kreditoriams pripažinti asmeninėmis atsakovo prievolėmis.
 3. Kreditoriai (tretieji asmenys) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, R. K. ir L. M. padavė apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimo dalyje, kuria prievolės šiems kreditoriams pripažintos asmenine atsakovo prievole. Tretieji asmenys apeliaciniuose skunduose prašo prievoles šiems kreditoriams pripažinti solidariomis ieškovės ir atsakovo prievolėmis.
 4. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą pripažinti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimas dalyje dėl santuokos nutraukimo, tarpusavio išlaikymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir bendravimo tvarkos nustatymo yra įsiteisėjęs. Ieškovė rėmėsi CPK 279 straipsnio 1 dalies norma, nustatančia, kad pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Jos manymu, teismo sprendimo dalis, kuri nėra apskųsta apeliacine tvarka, yra įsiteisėjusi, nes jos reikalavimai yra savarankiški ir nėra taip glaudžiai susiję su apskųstosios sprendimo dalies reikalavimais, kad apeliacinių skundų padavimas galėtų turėti įtakos sprendimui neapskųstoje dalyje.
 5. Pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo sprendimui (jo daliai) išieškotojo rašytiniu pareiškimu pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Įstatymas nenumato teismo sprendimo įsiteisėjimo pripažinimo instituto. Teismas nėra saistomas pažodinio prašymo reikalavimo, todėl atsižvelgiant į tai, ko šalis siekia pateiktu prašymu, teismas ieškovės prašymą laiko prašymu dėl vykdomojo rašto dėl dalies sprendimo vykdymo išdavimo.
 6. Teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad apskųstoji teismo sprendimo dalis nėra taip glaudžiai susijusi su kitomis sprendimo dalimis. Apeliaciniais skundais pareikšti privataus, o ne viešo pobūdžio reikalavimai, jie susiję išimtinai su ieškovės ir atsakovo atsakomybės formos nustatymu kreditoriams. Todėl minėtų kreditorių apeliacinių skundų padavimas neturi įtakos sprendimui dalyje dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinio pripažinimo kaltu dėl santuokos iširimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ar bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Dėl nurodyto byloje išnagrinėti reikalavimai, dėl kurių nepaduotas apeliacinis skundas, laikytini savarankiškais reikalavimais, dėl kurių galėtų būti išduoti vykdomieji raštai. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi atmetė prašymą tuo pagrindu, kad dėl teismo nutarties yra paduoti apeliaciniai skundai, tačiau neanalizavo ginčijamų reikalavimų ir neginčijamų reikalavimų sąsajų.
 7. Įvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, gavęs ieškovės N. J. prašymą bei iš esmės spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo (šiuo atveju teismas galėjo nustatyti ir prašymo trūkumus, manydamas, kad prašymas suformuluotas netinkamai) civilinėje byloje Nr. e2-781-558/2017 dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimo dalies klausimą, netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias vykdomojo rašto išdavimo aspektus, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl vykdomojo rašto išdavimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 646 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 str., teismas

Nutarė

12Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai