Byla AS-438-524-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D.Z. ir V.Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. skundą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai bei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. Nr.T11-202 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypų, formuojamų visuomenės poreikiams naudojamose teritorijose Drevernos kaime, Priekulės sen., Gargždų ir Priekulės miestuose, Klaipėdos r., detaliųjų planų patvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas Priekulės mieste visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje ties Vingio parku suformuoti rekreacinį sklypą prieplaukos statybai, kartu panaikinant ir minėtu sprendimu patvirtintą detalųjį planą.

5Pareiškėjai nurodė, kad 2006 m. spalio mėnesį Priekulėje įvyko susirinkimas, kuriame buvo svarstomas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateiktas Priekulės miesto Vingio parko specialusis planas ir jo sprendiniai. Šiuo planu siūloma Priekulės miesto Vingio parko teritorijai nustatyti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį - kitos paskirties žemė, naudojimo būdą - bendro naudojimo teritorijos ir rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių ir trumpalaikio poilsio statinių statybos. Kadangi su pateikto svarstyti specialiojo plano sprendiniais pareiškėjai nesutiko, todėl pradėjo rinkti medžiagą, reikalingą pagrįsti ir įrodyti teiginius, kad ruošiamo Vingio parko specialiojo plano sprendiniai prieštarauja įstatymams ir negali būti patvirtinti. Pareiškėjų teigimu, tik rinkdami dokumentus jie sužinojo, jog Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2005 m. liepos 7 d. sprendimu Nr.T11-202 patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypų detaliuosius planus. Minėto sprendimo 1.3. punktu nuspręsta patvirtinti detalųjį planą, numatantį visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje suformuoti žemės sklypą prieplaukos statybai Priekulės mieste, Klaipėdos rajone. Planavimo tikslas - ant Minijos upės kranto, ties Vingio parku suformuoti rekreacinį sklypą prieplaukos statybai.

6Pareiškėjai pabrėžė, kad gavę minėto detaliojo plano kopiją ir nesutikdami su jo sprendiniais, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalies nuostatomis kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją su prašymu panaikinti detalųjį planą, pažeidžiantį visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2007 m. sausio 25 d. raštu Nr.2-308-(2.20) atsakė, kad 2005 m. liepos 7 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.Tl 1-202 patvirtinto detaliojo plano dėl rekreacinio sklypo prieplaukos statybai Priekulės mieste naikinti nėra pagrindo. Nesutikdami su apskrities viršininko administracijos sprendimu pareiškėjai Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka apskundė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri 2007 m. vasario 28 d. raštu Nr.6.3-66-2/1, patikrinusi detalųjį planą, padarė išvadą, kad atsižvelgiant į detaliojo plano planavimo sąlygų, detaliojo plano sprendinių trūkumus bei Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto reikalavimus, draudžiančius prieplaukų statybą vietose, kurios nenustatytos draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, siūlyti Klaipėdos apskrities viršininkui spręsti klausimą dėl detaliojo plano patikrinimo akto teisėtumo. Tačiau Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2007 m. gegužės 31 d. raštu Nr.2.1-223-(1.14) pranešė, kad administracine tvarka spręsti klausimo dėl detaliojo plano patikrinimo akto teisėtumo negali, nes patikrinimo akto galiojimo terminas yra pasibaigęs, o Klaipėdos apskrities viršininkas neturi teisės įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą administracine tvarka panaikinti sprendimą Nr.Tl1-202, kuriuo buvo patvirtinti detaliojo plano sprendiniai. Apskrities viršininko administracija taip pat nurodė, kad ji vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis neturi teisės ir kreiptis į teismą dėl detaliojo plano sprendinių panaikinimo.

7Pareiškėjai taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

8Prašymą dėl termino atnaujinimo argumentavo tuo, jog apie ginčijamą sprendimą sužinojo tik 2006 m. spalio 5 d. ir savo teises bandė ginti administracine tvarka (Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 3 – 6 dalyse nustatyta ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka), kreipdamiesi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją, iš kurios informaciją gavo tik 2007 m. sausio 25 d. bei į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, iš kurios raštą gavo 2007 m. vasario 28 d. Pareiškėjai nurodė, kad ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka buvo baigta Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007 m. gegužės 31 d. raštu.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. prašymo dėl skundo padavimo termino atnaujinimo netenkino. Teismas taip pat atsisakė priimti pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. skundą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl 2005 m. liepos 7 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T11-202 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypų, formuojamų visuomenės poreikiams naudojamose teritorijose Drevernos kaime, Priekulės sen., Gargždų ir Priekulės miestuose, Klaipėdos r., detaliųjų planų patvirtinimo“ 1.3 punkto panaikinimo.

11Teismas konstatavo, kad pareiškėjai skundą dėl 2005 m. liepos 7 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-202 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės sklypų, formuojamų visuomenės poreikiams naudojamose teritorijose Drevernos kaime, Priekulės sen., Gargždų ir Priekulės miestuose, Klaipėdos r., detaliųjų planų patvirtinimo“ 1.3 punkto panaikinimo teismui padavė tik 2007 m. birželio 26 d., t. y. praėjus beveik dvejiems metams po ginčijamo administracinio akto priėmimo. Be to, Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas klausimą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, 2007 m. birželio 28 d. raštu Nr. I-2258-162/2007/5-7074 kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, prašydamas pranešti, ar buvo įstatymo nustatyta tvarka paskelbta ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T11-202 dalis, kuria patvirtintas detalusis planas Priekulės mieste visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje. 2007 m. liepos 3 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme buvo gauta (Nr. 2-4949) faksograma (2007 m. liepos 2 d. raštas Nr. (5.1.40)-A5-2144 su priedu) iš Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos. Teismo nuomone, pateiktas raštas su priedu patvirtino, jog Klaipėdos rajono tarybos sprendimas, kuriuo patvirtintas detalusis planas, numatantis visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje suformuoti žemės sklypą prieplaukos statybai Priekulės mieste, Klaipėdos rajone, buvo įstatymų nustatyta tvarka 2005 m. liepos 16 d. paskelbtas Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ Nr. 55 (8402), tai yra ši informacija buvo vieša. Teismas nurodė, kad su viešai skelbtu sprendimu galėjo susipažinti visi, tame tarpe ir pareiškėjai, bei įstatyme nustatytu terminu paduoti skundą teismui dėl jo panaikinimo. Ginčijamas sprendimas pareiškėjams neprivalėjo būti įteiktas, todėl jo apskundimo terminas turėjo būti pradedamas skaičiuoti nuo jo viešo paskelbimo dienos. Teismas taip pat pabrėžė, jog aplinkybė, kad pareiškėjai ginčo išsprendimui kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos esmės nekeičia, nes pareiškėjai į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos kreipėsi tik 2007 m. vasario 1 d., į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją pirmą kartą kreipėsi 2006 m. lapkričio 20 d. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. nurodytų aplinkybių nepripažintos svarbiomis, sutrukdžiusiomis įstatymo nustatytu terminu ginti savo subjektines teises. Todėl teismas netenkino prašymo dėl skundo padavimo termino atnaujinimo bei atsisakė priimti pareiškėjų skundą (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjai D.Z. ir V.Z. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį ir atnaujinti terminą paduoti skundui dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T11-202 dalies, kuria patvirtintas detalusis planas Priekulės mieste, visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje ties Vingio parku suformuoti rekreacinį sklypą prieplaukos statybai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Rengiant ginčijamą detalųjį planą viešumo principas nebuvo pakankamai užtikrintas ir Priekulės gyventojai negalėjo laiku sužinoti apie visuomenės naudojamai teritorijai rengiamą detalųjį planą, dalyvauti jį svarstant, teikti pasiūlymus ir laiku paduoti skundą dėl savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo šis detalusis planas buvo patvirtintas.

152. Anot pareiškėjų, į teismą skundą bei prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti jie padavė kaip suinteresuota visuomenė, ginanti viešąjį interesą. Kaip teigia pareiškėjai, prokurorui ginant viešąjį interesą yra taikoma tvarka, kad skundą teismui jis gali paduoti tada, kai surenka medžiagą, kad yra pažeistas viešasis interesas. Pareiškėjų manymu, kadangi Teritorijų planavimo įstatymas jiems taip pat suteikia teisę ginti viešąjį interesą dėl patvirtintų detaliojo plano sprendinių, pažeidžiančių visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus, tokia pati tvarka kaip prokurorui turi būti taikoma ir pareiškėjams, šiuo atveju ginantiems viešąjį interesą. Pareiškėjai pažymi, kad skundą teismui padavė iš kart, kai tik gavo raštą, kad pažeistus visuomenės interesus jie turės ginti patys.

163. Atskirajame skunde nurodoma, jog savivaldybė atstovauja tiek jos gyventojų, tiek ir visos valstybės interesams, todėl šiuo atveju turi būti ginami tiek Priekulės gyventojų, tiek valstybės interesai, o ne užtikrinamos Klaipėdos rajono savivaldybės subjektinės teisės neteisėta veikla gauti sau naudą. Pareiškėjų teigimu, neatnaujinus jiems termino skundui paduoti bus garantuojama kitos teisinio santykio šalies įgytų teisių apsauga – teisių, kurios turėtų būti įgytos visuomenės ir valstybės interesais, o ne neteisėtu būdu įgytos tam, kad juos pažeistų.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 25 straipsnio 1 dalis numato, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo gavimo dienos.

20Teritorijų planavimo įstatymo (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad asmenys, kurie gali būti priskirti suinteresuotai visuomenei ir mano, kad patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai pažeidžia visuomenės ar valstybės teises ar teisėtus interesus, gali dėl tokių sprendinių teisėtumo kreiptis į apskrities viršininko administraciją arba į Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą kompetenciją. Apskrities viršininko administracija arba Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliota institucija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėja asmens kreipimąsi ir, nustačiusi visuomenės ar valstybės teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, inicijuoja atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti administracine tvarka, kreipiasi į teismą.

21Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi šio straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, nesutikdami su apskrities viršininko administracijos sprendimu dėl jų kreipimosi, gali paduoti skundą pagal nustatytą kompetenciją Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai. Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliota institucija Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėja asmens kreipimąsi ir, nustačiusi visuomenės ar valstybės teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, inicijuoja atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti administracine tvarka, kreipiasi į teismą.

22Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti asmenys, nesutikdami su Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimu, turi teisę dėl viešojo intereso gynimo kreiptis į teismą.

23Kartu pažymėtina, jog kaip numato Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 punktas, suinteresuota visuomenė - visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 49 punktą, visuomenė - vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, taip pat jų asociacijos, organizacijos arba grupės.

24Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. yra fiziniai asmenys, gyvenantys Priekulės gyvenvietėje, Klaipėdos rajono savivaldybėje (b.l. 2). Todėl akivaizdu, jog jie yra suinteresuoti ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. Nr.T11-202 dalies (1.3 punkto), kuria patvirtintas detalusis planas Priekulės mieste visuomenės poreikiams naudojamoje teritorijoje ties Vingio parku suformuoti rekreacinį sklypą prieplaukos statybai, sprendinių įgyvendinimu. Taigi, visi pareiškėjai, tame tarpe ir atskirąjį skundą padavę pareiškėjai D.Z. ir V.Z., atitinka suinteresuotos visuomenės sąvoką, apibrėžtą Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 31 ir 49 punkte.

25Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog jie, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 – 6 dalių nuostatas, privalėjo prieš kreipdamiesi į teismą ginčyti patvirtinto teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ikiteismine tvarka, kreipdamiesi į apskrities viršininko administraciją arba į Vyriausybės ar Aplinkos ministerijos įgaliotą instituciją, o nesutikdami su šių institucijų sprendimais – kreiptis į teismą.

26Pažymėtina, jog Teritorijų planavimo įstatymas, nustatęs, jog suinteresuota visuomenė privalo ginčyti patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ikiteismine tvarka, neapibrėžė bei nenustatė termino per kurį ji privalėjo kreiptis į atitinkamą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo instituciją (įstatyme nėra nurodyta per kokį laiko tarpą nuo ginčijamų patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių paskelbimo, jų gavimo ar kitokio sužinojimo apie jų turinį dienos, suinteresuota visuomenė, nesutikdama su šiais sprendiniais, privalo inicijuoti jų panaikinimą ikiteismine tvarka).

27Dėl šios priežasties darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjai ginčo išsprendimui kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos esmės nekeičia, nes į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos buvo kreiptasi tik 2007 m. vasario 1 d., o į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją pirmą kartą kreiptasi 2006 m. lapkričio 20 d. Teisėjų kolegijos nuomone, būtent šios aplinkybės, t. y., jog pareiškėjai, laikydamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio nuostatų, nagrinėjamu atveju kreipėsi į ikiteismines ginčo nagrinėjimo institucijas, yra teisiškai reikšmingos skaičiuojant skundo padavimo teismui terminą, kadangi pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundas teismui privalėjo būti paduotas per dvidešimt dienų nuo atitinkamos išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo gavimo dienos. Taip pat konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundo padavimo teismui terminą nepagrįstai skaičiavo nuo ginčijamo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T11-202 paskelbimo Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ dienos (2005 m. liepos 16 d.).

28Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų skundo priėmimo bei skundo padavimo teismui termino atnaujinimo klausimą, netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su šio termino apskaičiavimu. Todėl pareiškėjų D.Z. ir V.Z. atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartis panaikinama, perduodant šiam teismui pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 straipsnio 4 punktas).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

30pareiškėjų D.Z. ir V.Z. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

31Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį panaikinti ir peruoti šiam teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjų D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. skundo atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 7 d. sprendimo Nr.T11-202 panaikinimo priėmimo klausimą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D., J.G., S.M., S.G. su skundu... 5. Pareiškėjai nurodė, kad 2006 m. spalio mėnesį Priekulėje įvyko... 6. Pareiškėjai pabrėžė, kad gavę minėto detaliojo plano kopiją ir... 7. Pareiškėjai taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.... 8. Prašymą dėl termino atnaujinimo argumentavo tuo, jog apie ginčijamą... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi... 11. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai skundą dėl 2005 m. liepos 7 d.... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjai D.Z. ir V.Z. prašo panaikinti Klaipėdos... 14. 1. Rengiant ginčijamą detalųjį planą viešumo principas nebuvo pakankamai... 15. 2. Anot pareiškėjų, į teismą skundą bei prašymą atnaujinti terminą... 16. 3. Atskirajame skunde nurodoma, jog savivaldybė atstovauja tiek jos... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 25 straipsnio 1... 20. Teritorijų planavimo įstatymo (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679... 21. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi šio... 22. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, šio straipsnio 4... 23. Kartu pažymėtina, jog kaip numato Teritorijų planavimo įstatymo 2... 24. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai D.Z., V.Z., E.B., A.A., A.I.D.,... 25. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog jie, pagal Teritorijų planavimo... 26. Pažymėtina, jog Teritorijų planavimo įstatymas, nustatęs, jog... 27. Dėl šios priežasties darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 28. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų skundo priėmimo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. pareiškėjų D.Z. ir V.Z. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 31. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....