Byla 1S-163-744/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinės nutarties, kuria netenkintas kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinės nutarties, kuria netenkintas kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. ( - ) (ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )), kurioje Ą. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalyje, N. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, A. Š. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, A. Š. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 1 dalyje ir 229 straipsnio 1 dalyje.

62.

72018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis paprašė išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu. Gynėjas savo prašymą pagrindė tuo, kad atsirado naujos aplinkybės – prokuroras pateikė teismui prašymą dėl kaltinimo keitimo, pasikeitė nusikalstamų veikų faktinės aplinkybės ir teisinė kvalifikacija, kaltinamoji A. Š. nėra susijusi su kitiems kaltinamiesiems inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis, todėl baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu neišskyrimas kenktų bylos nagrinėjimui teisme.

83.

9Baudžiamąją bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas, 2018 m. rugsėjo 3 d. teisiamajame posėdyje išklausęs proceso dalyvių nuomones, protokoline nutartimi nutarė kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato prašymo netenkinti ir baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu neišskirti. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad šis kaltinamosios A. Š. gynėjo prašymas jau buvo nagrinėtas ir šiuo metu bylos aplinkybės nėra pasikeitusios.

104.

112018 m. rugsėjo 11 d. kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis pateikė skundą Šiaulių apygardos teismui, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinę nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - išskirti iš baudžiamosios bylos Nr. ( - ) atskirą baudžiamąją bylą jo ginamosios A. Š. atžvilgiu.

124.1. Skunde gynėjas nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teismas, neišeidamas į pasitarimų kambarį, priėmė 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartį, kuria atsisakė išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu. Gynėjo nuomone, ši protokolinė nutartis grubiai prieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) reikalavimams, taip pat kaltinamosios A. Š. interesams, be to, buvo nukrypta ir nuo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutarties Nr. 1S-134-744/2018 išaiškinimų.

134.2. Gynėjo teigimu, skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinė nutartis yra iš esmės nemotyvuota ir paremta vieninteliu neteisingu motyvu, esą, Šiaulių apygardos teismas jau yra išsprendęs, jog toks bylų neišskyrimas yra procesiškai teisingas. Taip pat pirmosios instancijos teismas nutarė, kad toks gynėjo prašymas yra teikiamas pakartotinai, nors situacija baudžiamojoje byloje nėra pasikeitusi.

144.3. Gynėjas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartyje Nr. 1S-134744/2018 yra cituojama 2012 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1N-99/2012, kurioje konstatuota: „Baudžiamųjų bylų išnagrinėjimas per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį gali būti vienas iš bylų išskyrimo tikslų, nes greitai tiriant bei nagrinėjant bylas patenkinamas visuomenės interesas, kad teisingumas būtų įvykdomas ir teisinė santarvė, kiek įmanoma, būtų atkuriama praėjus kuo mažiau laiko nuo nusikalstamos veikos padarymo“. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutarties Nr. 1S-134-744/2018 13 punkte pasisakoma: „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 25 d. protokolinėje nutartyje nurodydamas, kad prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios

15A. Š. atžvilgiu galės būti teikiamas pakartotinai, teismas neatmetė galimybės baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu išskirti, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių, ir toliau tęsti bylos nagrinėjimą“. Taigi, gynėjo manymu, pirmosios instancijos teismas nesilaikė ir savo paties anksčiau suformuotos procesinės pozicijos.

164.4. Gynėjo įsitikinimu, procesinė situacija šioje baudžiamojoje byloje po to, kai prokuroras kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti veikos faktines aplinkybes ir jų teisinį vertinimą, pasikeitė, kadangi kitiems kaltinamiesiems nebereiškiami kaltinimai pagal BK 24 straipsnį. Jo ginamosios A. Š. atžvilgiu kaltinimas taip pat buvo pakeistas, tačiau prokuroro prašyme pateikiama formuluotė: „pasinaudodamas jo nusikalstamos veikos pobūdžio nesupratusia Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus darbuotoja A. Š.“ iš viso nesudaro nusikalstamos veikos sudėties, netgi jeigu veikos faktinės aplinkybės ir būtų įrodytos. Pasikeitus procesinei situacijai baudžiamojoje byloje, jo ginamosios atžvilgiu reiškiami kaltinimai tapo dar labiau atsieti nuo kaltinimų, reiškiamų kitiems kaltinamiesiems.

174.5. Gynėjo manymu, tokiu atveju, kaip šis, kada jo ginamajai reiškiami kaltinimai yra visiškai nesusiję su kitiems asmenims reiškiamais kaltinimais, kaltinamosios A. Š. teisinės ir procesinės padėties niekaip negali bloginti kitų kaltinamųjų užimta pozicija dėl kaltės pripažinimo ar neigimo ir jokiu būdu negali daryti jokios įtakos kitų kaltinamųjų pozicija duoti parodymus ar tylėti, lygiai kaip ir vienoks ar kitoks kitų kaltinamųjų duodamų parodymų (tuo atveju, jeigu kaltinamieji sutinka juos duoti) turinys. Priešingas aiškinimas leistų teigti, kad pirmosios instancijos teismas dar iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo byloje jau imsis vertinti duomenis, juos pripažindamas įrodymais, ir netgi tokių duomenų pagrindu priims arba atsisakys priimti procesinį sprendimą (nutartį) dėl baudžiamosios bylos išskyrimo ar neišskyrimo. Kaip ir galima buvo tikėtis, teismo posėdyje apklausti kaltinamieji N. G. ir A. Š. bet kokias sąsajas su jo ginamąja A. Š. neigė.

184.6. Gynėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, po skundžiamos protokolinės nutarties paskelbimo toliau tęsdamas posėdį, padarė dar vieną procesinę klaidą, taip pažeisdamas anksčiau minėtos Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutarties Nr. 1S-134-744/2018 9 p. išaiškinimus: „aukštesnysis teismas pažymi, kad 2018 m. birželio 25 d. nutartimi buvo sprendžiamas klausimas ne dėl proceso dalyvio, tai yra kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio, prašymo, o klausimas dėl bylos išskyrimo kaltinamosios A. Š. atžvilgiu pagal BPK 254 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Pagal teismų praktiką, žemesniųjų teismų nutartys dėl bylų išskyrimo (neišskyrimo) į atskiras bylas yra skundžiamos ir skundai dėl jų yra nagrinėjami BPK X dalyje numatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 1S-25-449/2016, Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje Nr. 1S-40-870/2017 ir kt.)“. Toks bylos nagrinėjimas, nesuteikiant gynybai galimybės apskųsti pirmosios instancijos teismo protokolinę nutartį, yra procesiškai neteisingas, kadangi tuo atveju, jeigu aukštesniosios instancijos teismas panaikins pirmosios instancijos teismo protokolinę nutartį (ko ir prašoma šiuo skundu), bylos eiga bus visiškai kitokia.

195.

20Atsiliepimų į kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skundą negauta.

21Skundas atmestinas.

226.

23Aukštesnės instancijos teismas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga, skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokoline nutartimi ir kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skundo argumentais, konstatuoja, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinė nutartis netenkinti kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato prašymo ir baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu neišskirti yra teisėta ir pagrįsta.

247.

25Pagal BPK 254 straipsnio 1 dalį, teismas bylos nagrinėjimo teisme metu BPK 234 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju gali bylą išskirti į kelias bylas. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad, kai byloje yra keli kaltinamieji, bylą galima išskirti ir atidėti dėl vienų kaltinamųjų ir nagrinėti toliau dėl kitų kaltinamųjų. Byla gali būti išskirta į kelias tais atvejais, jeigu tai padeda greičiau išnagrinėti išskirtas bylas. Priimant sprendimą išskirti baudžiamąją bylą kurio nors kaltinamojo atžvilgiu, būtina įvertinti, ar toks procesinis veiksmas bus tikslingas, taip pat įvertinti ir visiems kaltinamiesiems pateiktų kaltinimų sudėtingumą, kiekvieno jų parodymų svarbumą tiriant kiekvienos nusikalstamos veikos aplinkybes.

268.

27Kaip jau minėta anksčiau, 2018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis pateikė teismui prašymą išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu, šį prašymą grįsdamas tuo, kad byloje atsirado naujos aplinkybės, nes prokuroras pateikė teismui prašymą dėl kaltinimo keitimo, pasikeitė nusikalstamų veikų faktinės aplinkybės ir teisinė veikų kvalifikacija, kaltinamoji A. Š. nėra susijusi su kitiems kaltinamiesiems inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis, todėl baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu neišskyrimas kenktų bylos nagrinėjimui teisme. Bylą nagrinėjantis teismas, išklausęs kitų proceso dalyvių nuomones dėl baudžiamosios bylos išskyrimo kaltinamosios atžvilgiu, nutarė bylų neišskirti. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinėje nutartyje teismas nurodė, kad šis prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu jau buvo nagrinėtas anksčiau ir šiuo metu bylos aplinkybės nėra pasikeitusios.

289.

29Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2018 m. birželio 6 d. vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis jau buvo pateikęs teismui prašymą išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu. Tačiau bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs A. Š. gynėjo advokato teisme išsakytus argumentus dėl baudžiamosios bylos išskyrimo kaltinamosios atžvilgiu ir išklausęs kitų proceso dalyvių nuomones, 2018 m. birželio 25 d. protokoline nutartimi nutarė bylų neišskirti ir šitą klausimą svarstyti po kaltinamųjų apklausų. Teismas, nurodydamas, kad prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu galės būti teikiamas pakartotinai, neatmetė galimybės baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu išskirti, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių.

3010.

31Aukštesnysis teismas, įvertinęs baudžiamosios bylos nagrinėjimo eigą ir trukmę, sutinka su pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinėje nutartyje nurodytais motyvais, kad šioje proceso stadijoje aplinkybės, dėl kurių baudžiamoji byla kaltinamosios A. Š. atžvilgiu nebuvo išskirta ankstesniu (pateiktu 2018 m. birželio 6 d. vykusiame teisiamajame posėdyje) kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato prašymu, nepasikeitė, tai yra iki to laiko, kai 2018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis pateikė teismui pakartotinį prašymą išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu, nei pati A. Š., nei kiti kaltinamieji (išskyrus kaltinamąjį N. G. (10 t., b. l. 97-101)) teisiamajame posėdyje dar nebuvo apklausti. Taigi, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju, priešingai nei nurodoma kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skunde, laikėsi savo paties ankstesnėje 2018 m. birželio 25 d. protokolinėje nutartyje suformuotos procesinės pozicijos bylos išskyrimo klausimą svarstyti po visų kaltinamųjų apklausų. Kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato nuomone, šioje baudžiamojoje byloje po to, kai prokuroras kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti nusikalstamos veikos faktines aplinkybes ir jų teisinį vertinimą, pasikeitė procesinė situacija, kadangi kitiems kaltinamiesiems nebereiškiami kaltinimai pagal BK 24 straipsnį, jo ginamosios A. Š. atžvilgiu kaltinimas taip pat buvo pakeistas, jis tapo dar labiau atsietas nuo kaltinimų, reiškiamų kitiems kaltinamiesiems, todėl A. Š. teisinės ir procesinės padėties niekaip negali bloginti kitų kaltinamųjų užimta pozicija dėl kaltės pripažinimo ar neigimo ir jokiu būdu negali daryti jokios įtakos kitų kaltinamųjų pozicija duoti parodymus ar tylėti, lygiai kaip ir vienoks ar kitoks kitų kaltinamųjų duodamų parodymų turinys. Tačiau aukštesniojo teismo vertinimu, kaltinamiesiems pateiktų kaltinimų pakeitimas ir pasikeitusi nusikalstamų veikų kvalifikacija nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo teigti, kad byloje atsirado naujų aplinkybių ir tenkinti kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato prašymą bei išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu.

3211.

33Kaip ir Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartyje Nr. 1S-134-744/2018, taip ir šioje nutartyje aukštesnysis teismas pažymi, jog esamoje situacijoje, kol dar neapklausti visi kaltinamieji ir neaiški jų pozicija dėl jiems pareikštų kaltinimų, siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp teisingumo vykdymo ir proceso operatyvumo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neišskyrė baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu į atskirą bylą. Nagrinėjamu atveju baudžiamosios bylos kaltinamosios A. Š. atžvilgiu neišskyrimas nepažeidžia BPK reikalavimų ir kaltinamųjų teisių bei teisėtų interesų, netrukdo operatyviam bylos nagrinėjimui, nepažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei BPK kaltinamiesiems garantuotos teisės, kad baudžiamąją bylą per kuo trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

3412.

35Atsakant į kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skunde nurodytus argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, po skundžiamos protokolinės nutarties priėmimo toliau tęsdamas bylos nagrinėjimą teisiamajame posėdyje, nesuteikė galimybės apskųsti minėtą pirmosios instancijos teismo protokolinę nutartį, pažymėtina, kad skundžiamos Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties priėmimas neužkirto ir negalėjo užkirsti kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui. BPK 243 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisiamasis posėdis iki bylos išnagrinėjimo negali būti pertrauktas, išskyrus poilsiui, neatvykusių į posėdį asmenų pakartotiniam iškvietimui, naujų įrodymų išreikalavimui arba dėl kitų svarbių priežasčių daromas pertraukas. Be to, nagrinėjamu atveju kaltinamajai A. Š. ar jos gynėjui, manant, kad A. Š. teisės ir (ar) teisėti interesai pažeidžiami, nebuvo užkirstas kelias kreiptis į aukštesnįjį teismą su skundu dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. nutarties, ir jie šia teise pasinaudojo.

3613.

37Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, aukštesnysis teismas konstatuoja, kad skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinė nutartis, kuria netenkintas kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu, yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

39atmesti kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolinę nutartį, kuria netenkintas kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio prašymas išskirti baudžiamąją bylą kaltinamosios A. Š. atžvilgiu.

40Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Laisvydas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla... 6. 2.... 7. 2018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamosios A. Š.... 8. 3.... 9. Baudžiamąją bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas, 2018 m.... 10. 4.... 11. 2018 m. rugsėjo 11 d. kaltinamosios A. Š. gynėjas advokatas Vytautas... 12. 4.1. Skunde gynėjas nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 13. 4.2. Gynėjo teigimu, skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 14. 4.3. Gynėjas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d.... 15. A. Š. atžvilgiu galės būti teikiamas pakartotinai, teismas neatmetė... 16. 4.4. Gynėjo įsitikinimu, procesinė situacija šioje baudžiamojoje byloje po... 17. 4.5. Gynėjo manymu, tokiu atveju, kaip šis, kada jo ginamajai reiškiami... 18. 4.6. Gynėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, po... 19. 5.... 20. Atsiliepimų į kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio... 21. Skundas atmestinas.... 22. 6.... 23. Aukštesnės instancijos teismas, susipažinęs su baudžiamosios bylos... 24. 7.... 25. Pagal BPK 254 straipsnio 1 dalį, teismas bylos nagrinėjimo teisme metu BPK... 26. 8.... 27. Kaip jau minėta anksčiau, 2018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame teisiamajame... 28. 9.... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2018 m. birželio 6 d. vykusiame teisiamajame... 30. 10.... 31. Aukštesnysis teismas, įvertinęs baudžiamosios bylos nagrinėjimo eigą ir... 32. 11.... 33. Kaip ir Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartyje Nr.... 34. 12.... 35. Atsakant į kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skunde... 36. 13.... 37. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, aukštesnysis teismas konstatuoja, kad... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442... 39. atmesti kaltinamosios A. Š. gynėjo advokato Vytauto Sirvydžio skundą ir... 40. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....