Byla 2S-255-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės L. U. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-17137-584/2010 pagal antstolės L. U. D. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. B.,

Nustatė

3Antstolė L. U. D. pareiškimu prašė priteisti iš skolininko V. B. 616,85 Lt vykdymo išlaidas, susidedančiais iš: 76 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų ir 288,85 Lt papildomų vykdymo išlaidų bei 252 Lt atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Nurodė, kad skolininkas vykdymo išlaidų gera valia nesumokėjo.

4Skolininkas V. B. prašė priteisti 60 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas, o prašymą dėl papildomų vykdymo išlaidų ir antstolio atlyginimo priteisimo atmesti. Nurodė, kad paskirtą 400 Lt baudą sumokėjo iš žmonos E. B. banko sąskaitos 2009-10-27, nurodydamas pažeidimo protokolo numerį ir įmokos kodą. Sumokėta įmoka buvo užskaityta V. B., 2010-06-01 antstolei pateiktas mokesčio užskaitos prašymas.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartimi antstolės L. U. D. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš V. B. atmetė.

6Teismas nustatė, kad antstolės L. U. D. kontoroje buvo vykdomas 2009-10-21 nutarimu Nr. F289543 paskirtos 400 Lt baudos išieškojimas iš skolininko V. B.. 2009-10-27 E. B. atliko mokėjimą, nurodydama gavėja VMI prie FM, mokėjimo paskirtyje nurodė, kad mokama pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. F289543. 2010-05-28 prašymas įskaityti mokesčio permoką (skirtumą) patvirtina, kad 2009-10-27 sumokėta suma užskaitoma V. B. vardu, sumokėjimo data 2009-10-27, įmokos kodu 55619. Teismas sprendė, kad vykdomąjį dokumentą skolininkas įvykdė nepažeisdamas Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytų terminų, kadangi po 2009-10-21 nutarimo skirti V. B. 400 Lt baudą priėmimo skolininko sutuoktinė E. B. nepraėjus įstatymo nustatytam terminui, t. y. 2009-10-27, iš savo sąskaitos sumokėjo 400 Lt baudą išieškotojos VMI naudai. Teismas pripažino, kad sutuoktinei E. B. 2009-10-27 mokėjimo nurodyme neįvardinus, jog bauda mokama už V. B., išieškotoja galėjo suklysti dėl skolininko V. B. prievolės sumokėti 400 Lt baudą tinkamo įvykdymo. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad mokėjimo nurodyme buvo nurodytas konkretus administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris Nr. F289543, pagal kurį bauda buvo skirta konkrečiam pažeidėjui V. B., padarė išvadą, kad išieškotoja netinkamai įvykdė pareigą prieš pateikiant antstoliui vykdomąjį dokumentą vykdyti, patikrinti, ar skolininkas prievolę yra įvykdęs. Teismas konstatavo, kad nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, laikytina, kad V. B. nutarimą sumokėti 400 Lt baudą įvykdė laiku ir tinkamai, todėl skolininkui gera valia įvykdžius nutarimą per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, vykdymo išlaidos antstoliui nepriteistinos.

7Atskiruoju skundu antstolė L. U. D. prašė pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti 616,85 Lt vykdymo išlaidas iš V. B. antstolės naudai. Apeliantės nuomone, teismo nutartis yra nepagrįsta dėl šių motyvų:

81) Kauno m. VPK KP nutarimas Nr. F289543 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš V. B. antstolei pateiktas 2010-01-11. Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, pateikdama nutarimą vykdyti, prie nutarimo pridėjo 2010-01-06 raštą Nr. 20-10-S-148, kuriame nurodyta, kad šios baudos patikrinimas dėl sumokėtos įmokos VMI duomenų bazėje atliktas 2010-01-06, VMI pateikti duomenys iš visų apskričių yra 2010-01-05. Galimybės patikrinti duomenis pagal nutarimo numerį nėra, kadangi Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, naudodamasi „Polis“ įmokų tvarkymo modulio duomenų baze, gali patikrinti įmokas pagal skolininko vardą ir pavardę, asmens kodą. Tai ir buvo padaryta prieš pateikiant nutarimą vykdyti. Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, pasinaudojusi aukščiau paminėta duomenų baze, patvirtino, kad V. B. 400 Lt bauda įmokėta į VMI biudžetą yra 2010-06-02. Tai įrodo, kad bauda yra sumokėta pavėluotai, t. y. ne 2009-10-27, kaip teigiama nutartyje;

92) V. B. 400 Lt bauda įmokėta į VMI biudžetą 2010-06-02 pažeidus ATPK nustatytą terminą sumokėti baudą, tik po to, kai buvo užvesta vykdomoji byla ir pradėtas priverstinis baudos išieškojimas. 400 Lt VMI duomenų bazėje buvo įmokėta 2009-09-27 E. B. vardu. Administracinio teisės pažeidimo protokolo numerio Nr. F289543 nurodymas niekaip negali būti siejamas su V. B. asmeniu, nes asmeniui nustatyti reikalingas asmens vardas ir pavardė, asmens kodas. Kauno AVMI negali nustatyti pagal protokolo numerį mokėtojo asmenį. Padarius pavedimą, jei pastabose nenurodyti asmens, už kurį mokama, duomenys, įmokėta suma priskiriama mokėtojui, t. y. E. B.. Išieškotoja, prieš pateikdama antstoliui vykdomąjį dokumentą vykdyti, patikrino, ar skolininkas prievolę yra įvykdęs, t. y. prie nutarimo pridėjo 2010-01-06 raštą Nr. 20-10-S-148, kuriame nurodyta, kad šios baudos patikrinimas dėl sumokėtos įmokos VMI duomenų bazėje atliktas 2010-01-06, VMI pateikti duomenys iš visų apskričių yra 2010-01-05;

103) šiuo atveju skolininkas naudojosi kitų asmenų pagalba, tačiau bauda, paskirta pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą, yra asmeninė, todėl turėjo nurodyti išsamius asmens, už kurį yra mokama bauda, duomenis. Neteisingai įmokėta bauda tik po antstolės pradėtų priverstinių išieškojimo veiksmų buvo įskaityta – 2010-06-02 VMI duomenų bazėje už tą asmenį, kuriam ji buvo paskirta. Už tinkamą prievolės įvykdymą yra atsakingas skolininkas. Jei skolininkas būtų atlikęs savo pareigą bendradarbiauti su kita šalimi, t. y. pasidomėti, ar įmoka, kurią už jį įmokėjo kitas asmuo, yra įmokėta tinkamai, tai antstolei nutarimas nebūtų pateiktas vykdyti. V. B. 400 Lt bauda įmokėta į VMI biudžetą 2010-06-02, bauda sumokėta po to, kai buvo užvesta vykdomoji byla ir pradėtas priverstinis baudos išieškojimas;

114) kadangi antstolė ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad nutarimas išieškoti baudą būtų įvykdytas, todėl jai turi būti priteistos visos vykdymo išlaidos.

125) nesuprantama, kodėl teismas netenkino pareiškimo nors iš dalies, nes skolininkas pats sutiko atlyginti 60 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų. Tai rodo, kad skolininkas pripažįsta, kad bauda nebuvo sumokėta tinkamai. Nesuprantama, kodėl teismas, prašęs pateikti nuomonę dėl V. B. atsiliepimo, jos visai neaptarė nutartyje.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą skolininkas V. B. prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad bauda yra sumokėta laiku, t. y. 2009-10-27. Antstolei buvo pasiūlyta sumažinti vykdymo išlaidas iki abi puses tenkinančios sumos.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

16Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, civilinės bylos medžiagą, vykdomosios bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta tinkamai taikant teisės normas, reglamentuojančias vykdymo išlaidų priteisimą, todėl nėra pagrindo šią nutartį panaikinti.

17Vykdomosios bylos Nr. 0050/10/00068 duomenys patvirtina, kad 2009-10-28 antstolė L. U. D. 2010-01-11 priėmė patvarkymą priimti vykdyti Kauno apskrities KPV 2009-10-21 nutarimą Nr. F289543 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš skolininko V. B.. Byloje esantis sąskaitos išrašas patvirtina, kad 400 Lt bauda sumokėta 2009-10-27 mokėjimo nurodymu Nr. 379735594 E. B. vardu, nurodant, jog mokėjimo paskirtis yra pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. F289543, t. y. dviem mėnesiais anksčiau, nei antstolei buvo perduotas vykdyti nutarimas. Įmoka, remiantis Kauno apskrities VMI pažyma (b. l. 12), yra užskaityta mokėjimo data 2009-10-27, o remiantis Kauno apskrities KPV atžyma, bauda atitinka nutarimą Nr. F289543. Todėl atmestinas apeliantės motyvas, kad bauda įmokėta į valstybės biudžetą tik 2010-06-02

18Nutarimo skirti baudą įvykdymo terminus ir tvarką reglamentuojančiame ATPK 313 straipsnyje numatyta, kad baudą patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos. Taigi bauda sumokėta nepažeidžiant nustatyto ATPK 313 straipsnyje termino – per 6 dienas nuo administracinio teisės pažeidimo nutarimo surašymo. Todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo spręsti vykdymo išlaidų atlyginimo klausimo, nes vykdymo veiksmai buvo pradėti jau esant įvykdytam nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje.

19Bylos duomenys patvirtina, kad už skolininką V. B. 400 Lt baudą sumokėjo E. B.. Kauno apskrities VPK KPV 2010-01-06 pažymoje Nr. 20-10-S-148 nurodyta, kad antstolei pateikti vykdyti nutarimai patikrinti „Polis“ įmokų tvarkymo modulyje, esančiame VMI, o paminėtų pažymoje nutarimų patikrinimas dėl sumokėtų įmokų atliktas 2010-01-06, todėl tikėtina, kad užvesdama vykdomąją bylą antstolė duomenų apie baudos sumokėjimą neturėjo, tačiau šios aplinkybės nėra pagrindas išvadai, kad antstolės patirtas vykdymo išlaidas turi atlyginti skolininkas. Sprendžiant dėl antstolės reikalavimo atlyginti vykdymo išlaidas, reikšminga aplinkybe laikytinas faktas, kad bauda sumokėta nepraleidus termino, gerokai anksčiau, nei buvo užvesta vykdomoji byla, todėl antstolės nagrinėjamu atveju patirtos vykdymo išlaidos nesusiję su skolininko pareigos pačiam mokėti baudą vykdymu ir jis neprivalo atlyginti antstolės patirtų nuostolių. Tokiu atveju antstolės patirtos vykdymo išlaidos laikytinos jos nuostoliais, kurių atlyginimo priteisimas iš sąžiningai veikusio skolininko prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CPK 3 str. 1 d.). Todėl apeliantės motyvas dėl skolininko pareigos atlyginti antstolei vykdymo išlaidas yra atmestinas.

20Byloje taikytinos Civilinio proceso kodekso VI dalies skyriaus procesinės normos ir Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 nuostatos, o ne Civilinio kodekso materialinės teisės normos. Todėl apeliantės motyvai dėl skolininko veiksmų įvertinimo prievolinių santykių (CK 6.50 str., 6.38 str.) prasme nėra teisiškai reikšmingi šioje byloje.

21Taip pat negalima sutikti su apeliantės motyvais, jog pirmosios instancijos teismas galėjo priteisti dalį vykdymo išlaidų, nes su tuo sutiko skolininkas. Bylos duomenimis, antstolė prašė priteisti iš skolininko 616,85 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas, remdamasis pateiktu prašymu ir byloje esančiais įrodymais, išsprendė klausimą dėl galimybės patenkinti antstolės prašymą (b. l. 3). Išnagrinėjęs antstolės prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vykdymo išlaidos antstolei nepriteistinos, kadangi skolininkas sumokėjo baudą iki nutarimas buvo pateiktas antstolei vykdyti. Tad paaiškėjus, jog antstolei negali būti priteistos vykdymo išlaidos, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo priteisti šių išlaidų dalies, nepriklausomai nuo to, ar skolininkas sutiko sumokėti dalį šių išlaidų, dėl to antstolės prašymo netenkino visiškai (CPK 21 str.).

22Esant tokioms aplinkybėms atskirasis skundas netenkintinas, teismo nutartis nekeistina (CPK 328 str., 302 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

24Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės L. U. D.... 3. Antstolė L. U. D. pareiškimu prašė priteisti iš skolininko V. B. 616,85 Lt... 4. Skolininkas V. B. prašė priteisti 60 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas, o... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartimi antstolės L.... 6. Teismas nustatė, kad antstolės L. U. D. kontoroje buvo vykdomas 2009-10-21... 7. Atskiruoju skundu antstolė L. U. D. prašė pirmosios instancijos teismo... 8. 1) Kauno m. VPK KP nutarimas Nr. F289543 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš... 9. 2) V. B. 400 Lt bauda įmokėta į VMI biudžetą 2010-06-02 pažeidus ATPK... 10. 3) šiuo atveju skolininkas naudojosi kitų asmenų pagalba, tačiau bauda,... 11. 4) kadangi antstolė ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad nutarimas... 12. 5) nesuprantama, kodėl teismas netenkino pareiškimo nors iš dalies, nes... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą skolininkas V. B. prašė atskirąjį... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 17. Vykdomosios bylos Nr. 0050/10/00068 duomenys patvirtina, kad 2009-10-28... 18. Nutarimo skirti baudą įvykdymo terminus ir tvarką reglamentuojančiame ATPK... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad už skolininką V. B. 400 Lt baudą sumokėjo E.... 20. Byloje taikytinos Civilinio proceso kodekso VI dalies skyriaus procesinės... 21. Taip pat negalima sutikti su apeliantės motyvais, jog pirmosios instancijos... 22. Esant tokioms aplinkybėms atskirasis skundas netenkintinas, teismo nutartis... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties nekeisti....