Byla 2A-996-661/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) V. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovui V. R. dėl žalos atlyginimo,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. ieškovas A. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo V. R. 1921,69 Eur turtinės žalos, 1000 Lt neturtinės žalos ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016 m. balandžio 18-20 d. dėl netvarkingos virtuvės maišytuvo žarnelės atsakovo V. R. bute, buvo užlietas ieškovo butas, esantis Kovo 11-ios g. 25-48, Grigiškės, Vilniaus m, sav. ir padaryta turtinė bei neturtinė žala, kurią patvirtina UAB „Naujininkų ūkis“ 2016-04-20 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas bei 2016-04-28 apžiūros aktas, 2016-06-01 buto remontų darbų lokalinė sąmata bei kiti su ieškiniu pateikti įrodymai (b.l. 1-24).
 2. Atsakovas V. R. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi lokalinėje sąmatoje nurodyta remonto darbų kaina yra per didelė, sąmatoje paskaičiuotas PVM negali būti priteisiamas, nes remonto darbai nėra atlikti, neįrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, būtinos neturtinei žalai atlyginti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 17 d. nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovo V. R. ieškovui A. G. 732,05 Eur turtinės žalos atlyginimą, 300 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir 157,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.
 2. Teismas konstatavo, jog išanalizavus ieškovo ir atsakovo pateiktas remonto darbų sąmatas nustatyta, kad ieškovo pateiktoje remonto darbų sąmatoje yra numatomas pilnas virtuvės ir svetainės grindų remontas (tuo tarpu iš byloje esančių nuotraukų matyti, kad grindys yra nukentėjusios tik siaurais plotais per sujungimą), taip pat yra numatomos išlaidos šiukšlių valymui, medžiagų panešimui, šiukšlių išvežimui, baldų uždengimui ir perstatymui, statybvietės išlaidos bei visa eilė kitų papildomų išlaidų ir bendroje sumoje remonto darbų išlaidos sudaro 1801,69 Eur. Tuo tarpu atsakovo pateiktoje remonto darbų sąmatoje yra numatomas nukentėjusių nuo užpylimo buto sienų, lubų ir grindų remontas bei keitimas ir bendroje sumoje remonto darbų išlaidos sudaro 732,05 Eur. Taip pat, teismo nuomone, byloje esančiais įrodymais patvirtinta, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų per buto užpylimą kilusio konflikto metu, ieškovui buvo padaryti kūno sužalojimai, kurie vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 15-16), kas sukėlė ieškovui fizinį skausmą, nepatogumus dėl paskirto gydymo kurso ir procedūrų bei sumažėjusios galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje, didelį stresą ir dvasinį sukrėtimą (b.l. 17, 56, 57, 58, 67). Šių aplinkybių visumos pagrindu teismas daro išvadą, kad pakankama ir protinga suma ieškovo neturtinei žalai atlyginti yra 300 Eur (LR CK 1.5, 6.250 str. LR CPK 178, 185 str.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Apeliantas (atsakovas) V. R. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą iš dalies panaikinti – dėl ieškovui A. G. priteistos 300 Eur neturtinės žalos. Apelianto manymu skundžiama teismo sprendimo dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo priimta pažeidžiant materialinės teises normas. Tesimas priteisdamas neturtinę žalą ieškovui nenurodė, kokių įrodymų pagrindu padaryta tokia išvada.
 2. Ieškovas A. G. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovo manymu pateikti dokumentai, patvirtinantys sveikatos sutrikdymą yra pakankami priteisiant neturtinę žalą. Ieškovo manymu teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

10

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliantas skundžia sprendimo dalį, kurioje yra konstatuota, jog jis padarė neturtinės žalos ieškovui.
 3. Vadovaujantis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 str.), nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgiant į šiuo klausimu jau suformuotą teismų praktiką. Taigi, neturtinė žala atlyginama įstatymuose numatytais atvejais. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta ribojimo priteisti neturtinę žalą, tačiau neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma, todėl neturtinei žalai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei žalą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-294/2003; 2006 m. birželio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2006, ir kt.). Pažymėtina, kad įrodyti neturtinės žalos faktą, kaip ir kitas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas neturtinės žalos atlyginimui, kaip civilinių teisių gynimo būdui, taikyti yra ieškovės pareiga (CPK 178 str.). Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog nustatant neturtinės žalos faktą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, formuojama teismų praktika, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Nagrinėjamu atveju, esantys įrodymai patvirtina, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų per buto užpylimą kilusio konflikto metu, ieškovui buvo padaryti kūno sužalojimai, kurie vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 15-16). Apelianto neteisėti veiksmai sukėlė ieškovui fizinį skausmą, nepatogumus dėl paskirto gydymo kurso ir procedūrų bei sumažėjusios galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje, didelį stresą ir dvasinį sukrėtimą (b.l. 17, 56, 57, 58, 67). Šių aplinkybių visumos pagrindu teismas pagrįstai sprendė, kad pakankama ir protinga suma ieškovo neturtinei žalai atlyginti yra 300 Eur
 4. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
 5. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

12

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas A. G. pateikė teismui duomenis apie patirtas 150 eurų bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 150 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

14apelianto V. R. apeliacinį skundą atmesti.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Iš atsakovo V. R., gim. 1975-07-25 ieškovui A. G. a.k. ( - ) priteisti 150 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Ryšiai