Byla Ik-813-331/2011
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutarties O. L. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo O. L. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutarties O. L. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Institucija) 2010 m. birželio 10 d. nutarimu O. L. Č. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1852 straipsnio 2 dalyje padarymą, skirta 500 Lt bauda. Nuobauda skirta už tai, kad O. L. Č. 2010 m. birželio 1 d., apie 11.34 val., dirbdama pardavėja UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra kioske Nr. 21, ( - ) g. 22, Vilniuje, pardavė M. T. U. vieną pakelį cigarečių „Camel Natural Flavor“, paženklintą banderole ( - ), kurioje nurodyta maksimali mažmeninė kaina – 6,00 Lt, už 7,99 Lt ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnį.

5O. L. Č. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pakeisti Institucijos nutarimu paskirtą nuobaudą ir paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali bauda.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino – Institucijos nutarimu skirtą baudą sumažino iki 300 Lt.

7Apeliaciniu skundu O. L. Č. prašo sumažinti jai skirtą baudą. Nurodo, jog pripažįsta padariusi pažeidimą, dėl jo gailisi, žada ateityje nepadaryti tokių klaidų, tačiau teismo sumažinta bauda jai yra per didelė.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11O. L. Č. administracinėn atsakomybėn patraukta už ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą. Šioje teisės normoje numatyta, kad tabako gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nesilaikant įstatymuose nustatytų apribojimų, užtraukia baudą nuo 500 litų iki 1500 litų su tabako gaminių konfiskavimu. Ginčo dėl padaryto pažeidimo nėra, tačiau apeliaciniame skunde keliamas nuobaudos individualizavimo klausimas, teigiant, jog paskirta nuobauda yra per griežta.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl pernelyg švelnios nuobaudos paskyrimo, ne kartą yra konstatavęs, kad administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad tokių aplinkybių O. L. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta. Pabrėžtina, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). Taigi, administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Kita vertus, reikia atsižvelgti ir į tai, jog konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas); įstatymu nustatant atsakomybę, taip pat jos įgyvendinimą, turi būti išlaikoma teisinga pusiausvyra tarp visuomenės ir asmens interesų, idant būtų išvengta nepagrįsto asmens teisių ribojimo; remiantis šiuo principu įstatymais asmens teisės gali būti apribotos tik tiek, kiek yra būtina viešiesiems interesams ginti, tarp pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo privalo būti protingas santykis; šiam tikslui pasiekti gali būti nustatytos tokios priemonės, kurios būtų pakankamos ir asmens teises ribotų ne daugiau negu būtina (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutarimas).

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta pareiškėjos atsakomybę lengvinanti aplinkybė – gailestis dėl padaryto pažeidimo (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jokių atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Taip pat nagrinėjamuoju atveju atsižvelgtina į sunkią jos materialinę padėtį (b. l. 22), į pažeidimo pobūdį (padaryta klaida, nuspaudžiant ne tą kasos aparato klavišą, kuri ištaisyta, grąžinant pirkėjui kainos skirtumą), į tai, kad pažeidimu reali žala teisės saugomiems gėriams nebuvo padaryta. Be to, Institucijos atstovė teismo posėdyje pripažino, kad tabako kainos protokole nurodomu laikotarpiu dažnai keitėsi, todėl pažeidėja per klaidą galėjo nuskaičiuoti ne tą kodą, duomenų, kad buvo sukčiaujama, byloje nėra (b. l. 24), tiek teisme, tiek atsiliepimuose į skundą ir į apeliacinį skundą Institucija neprieštaravo nuobaudos sušvelninimui. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai gali būti pasiekti sušvelninus O. L. Č. skirtą nuobaudą ir 300 litų baudą pakeitus įspėjimu. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis ir Institucijos nutarimas atitinkamai keistini.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15O. L. Č. apeliacinį skundą tenkinti.

16Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį ir Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 10 d. nutarimą O. L. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje pakeisti ir O. L. Č. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1852 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą skirti įspėjimą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai