Byla T-7-527/2018
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė

2sekretoriaujant Valei Greskienei,

3dalyvaujant prokurorei Oksanai Gabrilaitienei, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei Ritai Krivickienei, nuteistajam V. L. ir jo gynėjui Antanui Vitlipui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016.

5Teismas

Nustatė

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2016-09-16 nuosprendžiu, kurį Kauno apygardos teismas 2016-12-14 nutartimi paliko nepakeistą, V. L. pripažino kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 178 straipsnio 2 dalį ir BK 187 straipsnio 1 dalį ir jam paskyrė pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 178 straipsnio 2 dalį (pasikėsinimas pagrobti UAB „( - )“ turtą) – 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pagal BK 187 straipsnio 1 dalį (UAB „( - )“ turto sugadinimas) – 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrino apėmimo būdu ir skyrė subendrintą 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtą subendrintą bausmę subendrino su 2015-12-11 Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir skyrė galutinę subendrintą 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymą atidėjo 3 metams, įpareigojant V. L. dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, per 1 metus atlyginti civiliniam ieškovui padarytą turtinę žalą; V. L. į bausmės laiką įskaityti laikiną sulaikymą BPK 140 str. nustatyta tvarka nuo 2015-10-25 16.55 val. iki 2015-10-27 14.27 val. bei atliktos bausmės laiką pagal 2015-12-11 Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendį; civiliniam ieškovui UAB ,,( - )“ (įm. k. ( - )) priteisė solidariai iš V. L. (a. k. ( - ) R. K. (a. k. ( - ) ir R. M. (a. k. ( - ) 950 eurų turtinei žalai atlyginti.

72017-12-20 Jonavos rajono apylinkės teisme gautas Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo prašant panaikinti V. L. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016 paskirtą bausmę. Teikime nurodyta, jog V. L. elgesį Savivaldybių probacijos skyrius kontroliuoja nuo 2016-12-27. V. L. pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, paskirtų priemonių ir įpareigojimų vykdymo būtinumu ir atsakomybe už jų nevykdymą ar pažeidinėjimą. Sudarytas individualus probuojamojo priežiūros planas, su kuriuo taip pat pasirašytinai supažindintas. Supažindinimo metu jokių pastabų ar klausimų V. L. nepareiškė, su juo sutiko. V. L. turėjo per 1 metus (iki 2017-12-14) atlyginti civiliniam ieškovui padarytą turtinę žalą, tačiau per šį terminą net nepradėjo atlyginti turtinės žalos. 2017-12-18 V. L. atvykęs į probacijos tarnybą pateisinamos priežasties dėl neįvykdyto teismo skirto įpareigojimo nepateikė, todėl jam buvo pakartotinai išaiškintos probacijos sąlygos ir jis buvo įspėtas, kad probacijos tarnyba kreipsis į teismą su teikimu dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo. V. L. gyvena nurodytu adresu, dirba UAB „( - )“, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nepadarė administracinių teisės nusižengimų, nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu. Teismo nustatytus įpareigojimus dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo jis vykdo, į probacijos skyrių atvyksta laiku. Pagal „OASys“ vertinimo metodiką V. L. rizika nustatyta vidutinė (53 balai). Remiantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, kad V. L., žinodamas visas bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, nevykdo teismo skirto įpareigojimo, darytina išvada, kad nuteistasis vengia atlikti bausmę.

8Prokurorė, nuteistasis ir jo gynėjas prašė teikimo netenkinti, kadangi beveik visa priteista solidarios žalos dalis šiuo metu jau yra sumokėta.

9Teikimas atmestinas.

10Probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad, jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro administracinių nusižengimų, už kuriuos jam taikytos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu gali jam papildomai paskirti BK IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų arba šio kodekso 82 straipsnyje numatytų auklėjamojo poveikio priemonių arba priimti sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį, kai pagrįstai manoma, kad probacijos tikslo nebus įmanoma pasiekti skirtinomis baudžiamojo poveikio priemonėmis ir (ar) pareigomis arba auklėjamojo poveikio priemonėmis. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad probuojamojo priežiūra turi būti pagrįsta racionalia pusiausvyra tarp probuojamojo resocializacijos interesų ir visuomenės saugumo užtikrinimo poreikių; probuojamajam taikomos priemones turi būti parinktos atsižvelgiant į probuojamojo asmenybę, elgesį probacijos vykdymo metu, rizikos vertinimo rezultatus ir kitas šio asmens resocializacijai svarbias aplinkybes.

11Sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam būtina atsižvelgi ir į nuteistojo asmenybę, jo charakteristikas, šeiminę padėtį, sveikatos būklę.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius V. L. elgesį kontroliuoja nuo 2016-12-27. Nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu už administracinius nusižengimus nebaustas, nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu, gyvena nurodytu adresu, nebaustas; laikotarpiais 2017-05-16–2017-08-21 ir 2017-11-03–2017-12-20 dirbo UAB „( - )“; VSDF duomenimis šiuo metu V. L. nedirba; pagal „OASys“ vertinimo metodiką jam nustatyta vidutinė (53 balų) pakartotino teistumo rizika.

13Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016 2016-12-27 buvo išduoti vykdomieji raštai civiliniam ieškovui nuteistojo atžvilgiu, tačiau jokių duomenų apie pradėtą priverstinį skolos išieškojimą teismui nepateikta. Be to, iš prie teikimo pateiktos V. L. probacijos įstaigoje užvestos asmens bylos matyti, jog 2017-05-04 susitarimo protokolo 2.2 punktu V. L. ir civilinis ieškovas UAB „( - )“ susitarė, jog V. L. iki 2018-02-28 atlygins visą savo priteistos solidarios žalos dalį – 475 Eur, kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos į nurodytą UAB „( - )“ banko sąskaitą pervesdamas ne mažiau kaip po 50 Eur. Šio susitarimo 3 punktu buvo susitarta, jog V. L. neatlyginus savo priteistos solidarios žalos dalies iki 2018-02-28 arba susidarius didesniam negu 100 Eur įsiskolinimui, nukentėjusysis gali pradėti nusikaltimu padarytos žalos išieškojimą LR įstatymu nustatyta tvarka (b. l. 49–50).

142018-02-08 teisme gautas nukentėjusiojo UAB „( - )“ raštas dėl žalos atlyginimo, iš kurio matyti jog V. L. atlygino padarytą žalą: 2017-06-20 – 50 Eur, 2017-09-13 – 75 Eur, 2017-10-17 – 50 Eur, 2017-11-23 – 50 Eur, 2017-12-19 – 92 Eur, viso 317 Eur. Taip pat pažymėta, jog V. L. mokėjimus atliko pats, į antstolius ir į Probacijos tarnybą dėl žalos atlyginimo nesikreipė. Be to, iš teismui pateikto nurodymo įnešti grynuosius pinigus matyti, jog 2018-02-05 V. L. į nukentėjusiojo sąskaitą įnešė 150 Eur.

15Atsižvelgiant į tai, jog Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam grindžiamas iš esmės tuo, jog nuteistasis nėra atlyginęs nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio, nors, kaip matyti iš teismo posėdyje surinktų įrodymų, nuteistasis civiliniam ieškovui UAB „( - )“ yra atlyginęs beveik visą 2017-05-04 susitarimo protokolo 2.2 punktu susitartą iki 2018-02-28 atlyginti priteistos solidarios žalos 475 Eur dalį – 467 Eur (317 + 150), teismas sprendžia, kad teikime nurodytas nuteistojo padarytas probacijos sąlygų pažeidimas negali būti laikomas sąmoningu, sistemingu ir piktybišku nuteistajam nustatytų įpareigojimų nevykdymu, todėl, teismo nuomone, šiuo metu dar nėra pagrindo išvadai, jog nuteistasis nepateisino teismo jam parodyto pasitikėjimo, piktnaudžiavo savo teisėmis ir jog todėl būtų tikslinga jam paskirti papildomą poveikio priemonę. Pažymėtina, kad esminis probacijos tikslas yra padėti asmeniui savo tikslų gyvenime siekti teisėtomis priemonėmis, t. y. naujų nusikalstamų veikų prevencija.

16Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016 atmeta kaip nepagrįstą.

17Teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 4–5 dalimis,

Nutarė

18atmesti Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-108-527/2016 .

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai