Byla e2-2875-910/2016
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Karoliniškių būstas“ ieškinį atsakovei J. T. dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės 657,54 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovės gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbtu pranešimu atsakovė informuota, kad per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovės priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

5Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą ( - ). Atsakovė yra buto ( - ), savininkė. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus atsakovė nemokėjo už komunalines paslaugas ir namo priežiūrą nuo 2013-12-01 iki 2015-08-31, dėl to susidarė 657,54 Eur skola.

6Kiekvienas asmuo turi vykdyti savo prievoles sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Pagal ieškovo pateiktus įrodymus atsakovė – buto, kuriam ieškovas teikė paslaugas, savininkė ir namo, kuriame yra šios patalpos, bendraturtė – neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, neapmokėjo už jai suteiktas komunalines paslaugas, todėl iš jos priteistina ieškovui 657,54 Eur skola (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 4 dalis, 6.2, 6.4, 6.38, 6.716 straipsniai).

7Iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kurios susideda iš 15 Eur žyminio mokesčio, 1,71 Eur už registrų išrašus ir 54,45 Eur išlaidų už ieškinio parengimą.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto, 2015-04-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 yra nurodyta, jog CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte.

10Nagrinėjamu atveju ieškovui teisines paslaugas teikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, tačiau UAB „SKOLOS LT”. Įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patirtos 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl advokato ar advokato padėjėjo, o UAB „SKOLOS LT” teiktos teisinės pagalbos, teismas neturi teisinio pagrindo priteisti ieškovui 54,45 Eur išlaidų, sumokėtų UAB „SKOLOS LT” už suteiktą teisinę pagalbą.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 1,71 Eur už registrų išrašus, iš viso – 16,71 Eur.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13patenkinti ieškovo UAB „Karoliniškių būstas“ (juridinio asmens kodas 121457971) ieškinį.

14Priteisti iš atsakovės J. T. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Karoliniškių būstas“ (juridinio asmens kodas 121457971) naudai 657,54 Eur skolą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 657,54 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 54 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolika eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai