Byla eB2-1391-524/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Bostera“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Bostera“,

Nustatė

2ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovės įsiskolinimas 2018 m. liepos 11 d. sudarė 778,86 EUR, iš jų 745,69 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 33,17 EUR delspinigių. Atsakovė skolos nepadengė ir po ieškovo raginimo sumokėti skolą bei įspėjimo, kad priešingu atveju ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, todėl manytina, kad atsakovė yra nemoki.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei, tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

5Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog teismas nustatė atsakovei terminą atsiliepimui bei bankroto bylai reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais.

6Atsakovė Juridinių asmenų registre registruota 2012 m. liepos 11 d. Iš ieškovo nurodytų aplinkybių bei pateiktų įrodymų nustatyta, kad VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, atsakovės vardu turto nėra registruota. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą nėra, apdraustųjų įmonėje taip pat nėra. Paskutinį kartą atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus teikė už 2013 m. laikotarpį. Iš atsakovės Juridinių asmenų registrui pateiktos metinės finansinės atskaitomybės dokumentų 2013 m. laikotarpiui matyti, kad atsakovės turtą 2013 m. sudarė 16 338 EUR, kurį visą sudarė tik trumpalaikis turtas – 16 338 EUR. Minėtam laikotarpiui mokėtinas sumas bei įsipareigojimus sudarė 349 EUR. Kadangi atsakovė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 m. – 2017 m. laikotarpį, 2013 m. atsakovės balanso duomenys apie atsakovės turtinę padėtį, teismo vertinimu, neatskleidžia tikrosios atsakovės finansinės padėties. Kadangi byloje nėra duomenų apie kitus atsakovės pradelstus įsipareigojimus, nuosavybės teise turimą turtą, todėl pripažįstama, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 778,86 EUR, tai yra, skola ieškovui, o atsakovė turto, įrašyto į jos balansą, neturi.

7Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovės turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui sudaro 778,86 EUR, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, todėl darytina išvada, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Įmonės bankroto administratore skirtina atrinkta UAB „FRAMAS LT“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais, CPK 290, 291, 335 straipsniais, teismas

Nutarė

10iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bostera“, juridinio asmens kodas 302818579, buveinės adresas Žiobrių g. 11, Žemgrindžių k., Sendvario sen., bankroto bylą.

11Paskirti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bostera“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „FRAMAS LT“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228.

12Pavesti bankroto administratorei nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose.

13Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bostera“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bendrovei per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti uždarosios akcinės bendrovės ,,Bostera“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, sustabdyti išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese. Areštuoto turto saugotojais skirtini teisėti turto valdytojai. Laikinosios apsaugos priemonės galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti bankrutuojančios įmonės vadovą per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus ir antspaudą. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 EUR.

17Įpareigoti įmonės vadovą ir bankroto administratorę pranešti per 5 dienas nuo nutarties įteikimo datos Klaipėdos apygardos teismui apie įmonei iškeltus turtinius reikalavimus nagrinėjamus teismuose, apie civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose bei vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai