Byla 2S-2459-413/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Lifosa“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2865-336/2015 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lifosa“ ieškinį atsakovei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriui dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė AB „Lifosa“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir NŽT) Kėdainių skyriaus 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą (raštą) Nr. 9SD-1811-(14.9.104.) „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Minėtame sprendime atsakovė nurodė, jog po dviejų mėnesių nuo skundžiamo rašto įteikimo ji vienašališkai nutrauks su ieškove sutartį Nr. 53/97-5-0034 dalyje dėl 0,3039 ha žemės nuomos, kadangi ieškovė per Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus nustatytą 15 d. terminą nepasirašė siūlomo susitarimo projekto „Dėl 1997 m. spalio 22 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N53/97-5-0034 ir 2010 m. gruodžio 22 d. susitarimo Nr. SU-5 „Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai 1997-10-22 sutarties Nr. N53/97-5-0034 pakeitimo“ ir žemės sklypo dalį, esančią Kėdainiuose, Juodiškio g. 50, naudoja ne pagal 1997 m. spalio 22 d. valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos XXIX skyriaus 6.564 straipsniu, nutrauks vienašališkai 1997 m. spalio 22 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N53/97-5-0034, dalyje dėl 0.3039 ha žemės, praėjus dviem mėnesiams nuo rašto Nr. 9SD-1811-(14.9.104.) įteikimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Kėdainių rajono apylinkės teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

6Teismas nutartyje nurodė, kad ginčas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo yra susijęs su ieškovės reikalavimu realizuoti jos subjektinę teisę nuomoti iš valstybės žemės sklypą, o ne dėl daiktinių teisių į konkretų nekilnojamąjį daiktą, todėl darė išvadą, kad išimtinio teritorinio teismingumo taisyklė šioje situacijoje netaikytina. Teismas konstatavo, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą su ieškiniu, neteisingai nurodė atsakovą - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrių, kuris yra tik Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys, todėl, pagal CPK 29 straipsnio nuostatas, ieškinys turėjo būti pareiškiamas pagal juridinio asmens – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre, tai yra esančią Gedimino pr. 19, Vilniuje, todėl ir byla teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui, kas, pasak teismo, aitinka formuojamą teismų praktiką (Vilniaus miesto apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-6316-934/2014; Nr. 2-8086-933/2014; Vilniaus apygardos teismo civ. byla Nr. 2A-2936-345/2014).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė AB „Lifosa“ prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį ir perduoti ieškinį nagrinėti Kėdainių rajono apylinkės teismui, arba išspręsti ginčo teismingumo klausimą ir perduoti bylą nagrinėti teismui, kuriam ji teisminga. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčas yra susijęs su ieškovės reikalavimu realizuoti subjektinę teisę į valstybinės žemės nuomą, o ne su daiktine teise į konkretų nekilnojamąjį daiktą, dėl ko šiame ginče netaikytina išimtinio teritorinio teismingumo taisyklė. Apeliantės nuomone, ginčas yra susijęs su daiktinėmis teisėmis, nes ieškovė per valstybinės žemės nuomos teisinius santykius įgijo daiktinę teisę naudotis nekilnojamuoju daiktu ir iš dalies jį valdyti. Nutrūkus nuomai, ieškovė šių daiktinių teisių neteks. Valstybė, atstovaujama NŽT, šiame ginče veikia kaip civilinės teisės subjektas, įgyvendinantis disponavimo nekilnojamuoju daiktu ir jo valdymo teises, kurios taip pat yra daiktinės teisės. Sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis turi kitos daiktinės teisės – ilgalaikės nuomos požymių, nes ji sudaryta daugiau nei dešimčiai metų, jos objektas – žemės sklypas, ji yra įregistruota viešame registre ir gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis. CK 6.494 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad, pasikeitus daikto savininkui, viešajame registre įregistruota nuomos sutartis lieka galioti, taigi ji siejama su daiktu, todėl, apeliantės nuomone, teismas privalėjo taikyti išimtinio teismingumo taisyklę (CPK 31 straipsnio 1 dalis).

102. Apeliantė pažymi, kad į Kėdainių rajono apylinkės teismą ieškovė kreipėsi, vadovaudamasi Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi, kurioje buvo nurodyta, kad byla teisminga Kėdainių rajono apylinkės teismui. Skundžiamas NŽT Kėdainių skyriaus sprendimas pasirašytas skyriaus vedėjos. Jame nenurodyta, kad skyriaus vedėja priėmė sprendimą ne skyriaus, o visos NŽT vardu arba veikė pagal jai suteiktą įgaliojimą. Be to, pagal skyriaus nuostatus, Kėdainių skyriaus darbuotojai atstovauja NŽT teismuose ir kitose institucijose, todėl, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ekonomiškumo principą, tikslingiau ginčą nagrinėti Kėdainių rajono apylinkės teisme nei Vilniaus miesto apylinkės teisme. Be to, teismų praktikoje suformuota nuostata, kad panašaus pobūdžio ginčai nagrinėjami teismuose, kurių veiklos teritorijoje yra Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio, priėmusio pareiškėjo ginčijamus administracinius aktus, buveinė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio l dalis).

13Nagrinėjamu atveju keliamas ieškinio, kurio dalyku yra valstybinės žemės nuomos sutartis (galimas jos nutraukimas), teismingumo klausimas.

14Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnis reglamentuoja ieškinio priėmimo tvarką. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai, kai teismas atsisako priimti ieškinį, tame tarpe kai ieškinys yra neteismingas tam teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė AB „Lifosa“ prašo teismo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą (raštą) Nr. 9SD-1811-(14.9.104.) „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą“.

15Pagal bendrą tvarką, ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą arba pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (CPK 29 straipsnis). Tačiau CPK 30 straipsnyje nurodyti atvejai, kai ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš galimų teismų. Vienas iš pasirinkimų – jeigu ieškinys susijęs su juridinio asmens filialo veikla, jis gali būti pareiškiamas taip pat pagal filialo buveinę (CPK 30 straipsnio 3 dalis). Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1PI-(2.1.)-63, matyti, kad atsakovės Kėdainių skyrius yra tarnybos struktūrinis padalinys ir, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose (Nuostatų 1 punktas, 4.18 punktas).

16Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes ir įstatyminį ginčijamo klausimo reglamentavimą, teismas sprendžia, kad apeliantė pateikė teismui ieškinį pasinaudodama alternatyviu teismingumu, t. y. pareiškė ieškinį pagal juridinio asmens filialo buveinę, kurio atstovai priėmė skundžiamą sprendimą (CPK 30 straipsnio 3 dalis; CK 2.53 straipsnis). Teisė pareikšti ieškinį pagal juridinio asmens filialo buveinę suformuota ir specialiosios teisėjų kolegijos bylose Nr. T-72/2014; Nr. T-51/2014 ir kt., dėl ko yra pagrindas išvadai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškinys turi būti pareikštas pagal juridinio asmens – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Atkreiptinas dėmesys, kad bylose, kuriomis vadovavosi pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nebuvo sprendžiamas ieškinio teismingumo klausimas, be to, Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-4209-428/2015 konstatavęs, kad AB „Lifosa“ ieškinys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriui nenagrinėtinas administracinio proceso tvarka, pasiūlė ieškovei kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, konkrečiai - į Kėdainių rajono apylinkės teismą.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio teismingumą, dėl ko priėmė nepagrįstą nutartį, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

18Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

19panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė AB „Lifosa“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad ginčas dėl valstybinės žemės nuomos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė AB „Lifosa“ prašo panaikinti Kėdainių rajono... 9. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčas yra susijęs su ieškovės... 10. 2. Apeliantė pažymi, kad į Kėdainių rajono apylinkės teismą ieškovė... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamu atveju keliamas ieškinio, kurio dalyku yra valstybinės žemės... 14. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnis reglamentuoja... 15. Pagal bendrą tvarką, ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo... 16. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes ir įstatyminį ginčijamo klausimo... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 18. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 19. panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį ir... 20. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....