Byla 2S-735-555/2009
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio, Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarties.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui D. B. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir atsakovo D. B. patikslintą priešieškinį ieškovei R. B. dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, ieškovė R. B. pareiškė prašymą dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą, įpareigojimo atsakovui pateikti įrodymus, atsakovo nubaudimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir ieškinio dalyko pakeitimo bei padidinti iki 800 Lt per mėnesį priteistą laikiną išlaikymą nepilnamečiui vaikui.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškovės prašymus tenkino dalinai, įtraukė trečiuoju asmeniu byloje UAB Ūkio banko lizingas, kitus prašymus atmetė. Nurodė, kad atsakovas yra grąžinęs kreditą UAB Ūkio banko lizingas, tačiau bendrovei išreiškus prašymą būti įtrauktam į procesą, šį parašymą teismas tenkino ir UAB Ūkio banko lizingas įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų (CPK 47 straipsnis). Kitus prašymus atmetė kaip nepagrįstus. Taip pat nurodė, jog 2007-04-25 teismo nutartimi priteista iš atsakovo laikinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui V. B. mokant po 250 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis, atsakovas vykdo teismo nutartį. Sprendė, kad ieškovės pateikti įrodymai, jog ji yra bedarbė ir užsiregistravusi darbo biržoje Lietuvoje, neįrodo jos tikrosios turtinės padėties, be to byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė gyvena Airijoje.

6Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, prašymą tenkinti, priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą po 800 Lt kas mėnesį nepilnamečio sūnaus V. B. išlaikymui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodo, kad teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo padidinti priteistą iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui, nes netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus ir visas abejones dėl išlaikymo dydžio ar kitų reikšmingų aplinkybių turėjo vertinti vaiko interesų naudai. Teigia, jog ieškovei tapus bedarbei, didesnes pajamas gaunantis atsakovas turi prisiimti ir didesnę dalį išlaidų, reikalingų vaiko išlaikymui, t.y. mokėti po 800 Lt, kadangi nuo 2008-01-01 minimalus vaiko išlaikymo dydis yra 800 Lt.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus apie ieškovės pasikeitusią turtinę padėtį. Teigia, jog sūnus Viktoras 2009-02-25 taps pilnametis, todėl ieškovės prašymas, jog laikinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui būtų priteistas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taip pat nepagrįstas.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, užtikrinti kuo maksimalesnį ir efektyvesnį ieškovo teisių gynimą. Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių dalyvaujančio byloje asmens prašymu, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). CK 3.65 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išvardintas šiame straipsnyje, kol bus priimtas teismo sprendimas. Ši norma taikytina visais atvejais, kai būtina apginti nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio interesus, t.y. egzistuoja tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaikų ar vieno sutuoktinio teisės. Laikinosios apsaugos priemonės - laikino išlaikymo taikymo klausimas sprendžiamas pagal analogiją taikant CK 3.72, 3.192-3.203 straipsnius.

10CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti išlaikymo dydį (formą). Pagal CK 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą, nuostatas pagrindas išlaikymo dydžiui pakeisti yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko poreikiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai skolininko turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1017/2003, 2004 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2004, 2005 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2005, 2005 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2005, 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2006).. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė padidinti priteistą iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui iki 800 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus ieškovės įrodymus, sprendė, jog nėra pagrindo keisti priteisto laikino išlaikymo nepilnamečiui vaikui. Ieškovės atskirojo skundo argumentai – teismas padarė netinkamas išvadas dėl ieškovės pasikeitusios turtinės padėties ir nesilaikė prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo.

11CPK 314 straipsnis riboja apeliacinės instancijos teismui pateikti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Ši norma neapima įrodymų, kurie atsirado ar byloje dalyvaujantiems asmenims tapo žinomi tik išnagrinėjus bylą pirmosios instancijos teismui. Apeliantė naujus įrodymus pateikė kartu su atskiruoju skundu (CPK 306 straipsnio 3 dalis), tačiau nenurodžius naujų įrodymų pateikimo motyvų, teisėjų kolegija pateiktų įrodymų netiria (CPK 324 straipsnio 3 dalis).

12Civilinėje byloje esantys įrodymai yra įvertinami kiekvienas atskirai ir kaip įrodymų visuma, nes išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, kuris grindžiamas visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodomosios priemonės turinys gali patvirtinti tam tikrą aplinkybę, gali ją paneigti, gali būti neaiškus, prieštaringas ar iš viso neinformatyvus. Tokiu atveju, darant galutinę išvadą, vertinant įrodymus pagal įstatymą, reikia remtis įrodymų visuma (CPK 185 straipsnis). Iš visų įrodomųjų duomenų sprendžiama, ar šalis įrodė aplinkybę, kuria rėmėsi. CPK galioja rungtyniškumo principas - kiekviena šalis įrodinėja jai svarbias aplinkybes. Jeigu dalis jos teikiamų įrodymų yra nekonkretūs ir neinformatyvūs, tai teismas gali pripažinti aplinkybę neįrodyta, jeigu byloje nėra pakankamai kitų įrodymų. Nagrinėjamu atveju, kolegijos vertinimu, teismo išvada dėl konkrečių bylos aplinkybių – ieškovės pasikeitusios turtinės padėties, padaryta įrodymų visumos požiūriu ir atskirojo skundo argumentai nepaneigia šios teismo išvados. Teisėjų kolegija nekonstatuoja CPK 185 straipsnio pažeidimo. Nesant konkrečių faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą laikino išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžiui pakeisti, teismas pagrįstai ieškovės prašymą atmetė.

13Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog laikino išlaikymo priteisimą negalima pripažinti ginčo dėl išlaikymo priteisimo pagal šalių pareikštus reikalavimus išankstiniu išsprendimu, nes laikinosios apsaugos priemonės nėra civilinių teisių gynybos būdas (pareikštų reikalavimų tenkinimas ar jų atmetimas), o tik priemonė, užtikrinanti kai kurių materialiųjų teisių gynybą (šiuo atveju tai nepilnamečių vaikų teisių į išlaikymą užtikrinimas), be to šioje proceso stadijoje nėra nagrinėjami ir vertinami bylos įrodymai bei aplinkybės iš esmės, o tik sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrįstumo.

14Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas netenkintinas, teismo nutartis paliktina galioti (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, kolegija

Nutarė

17Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai