Byla 2A-103-803/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ingos Staknienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Muitinės mokymų centro ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Magirnis“, uždaroji akcinė bendrovė „Makveža“, uždaroji akcinė bendrovė „Orex Group“, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras, uždaroji akcinė bendrovė „Dividio“, uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas Muitinės mokymų centras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2017 m. liepos 19 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN1152. Nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Magirnis“ 2016 m. balandžio 1 d. sudarė Rangos sutartį Nr. CPO05061, kurios pagrindu trečiasis asmuo atliko statybos rangos darbus statybų objekte adresu ( - ). Ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Dividio“ 2016 m. liepos 11 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 8F-12/46000001677, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo vykdyti Muitinės mokymo centro pastato sienų ir pamatų rekonstravimo darbų techninę priežiūrą. Pagal techninio projekto specifikaciją trečiasis asmuo UAB „Magirnis“ turėjo pareigą sumontuoti ant pastato išorinių sienų fasadines plokštes, kurių degumo klasė būtų ne žemesnė nei Bs1d0. Trečiasis asmuo UAB „Magirnis“ sumontavo Gentas HPL plokštes. Medžiagų gamintojo deklaracijoje buvo nurodyta degumo klasė Bs1d0. Trečiasis asmuo UAB „Magirnis“ šias plokštes įsigijo iš trečiojo asmens UAB „Makveža“, o šis – iš trečiojo asmens UAB „Orex Group“. Pastarasis trečiasis asmuo 2017 m. birželio 9 d. paėmė iš statybų objekto plokščių mėginius ir pateikė bandymams Vokietijos laboratorijoje „MPA Dresden“, iš kurios gauti rezultatai (2017 m. rugpjūčio 11 d. išvados), kad plokštės atitinka projekto specifikaciją, plokščių degumo klasė yra Bs1d0. Tuo tarpu atsakovė atliko statybų objekto patikrinimą, paėmė plokščių mėginius, atliko bandymus ir nustatė, kad šių plokščių degumo klasė yra Ds2d0, dėl ko ginčijamame 2017 m. liepos 19 d. privalomajame nurodyme pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 priėjo išvados, kad vykdant statybos darbus Muitinės mokymo centro mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos projekto fasadų šiltinimo sprendiniai, tai yra panaudotos išorės apdailos aukšto slėgio HPL plokštės, neatitinka priešgaisrinių saugos reikalavimų, bei įpareigojo ieškovą išmontuoti esamas plokštes ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui iki 2018 m. sausio 19 d.

72.

8Ieškovas pažymėjo, kad Vokietijos laboratorijos „MPA Dresden“ išvada ir 2014 m. gruodžio 1 d. notifikuotos įstaigos KIWA Netherlands BV išduotas eksploatacinių savybių sertifikatas Nr. 0620-CPR-45785-05 patvirtina, jog plokščių degumo klasė yra Bs1d0. Tuo tarpu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimo centro (toliau – ir Gaisrinių tyrimo centras, GTC) bandymai, nustatant plokščių degumo klasę, buvo atlikti netinkamai, nes atliekant bandymus buvo sumontuota kitokia fasado konstrukcija (medinė) nei statybų objekte (metalinė) bei buvo panaudota kitokia izoliacinė ir apšiltinimo medžiaga, kitoks tvirtinimo būdas nei statybų objekte. Ginčijamame nurodyme nenurodyta kokie priešgaisriniai saugos reikalavimai buvo pažeisti bei kokios teisės normos juos įtvirtina. Ginčijamame nurodyme pateiktas tik nurodymas pašalinti plokštes, tačiau nevertinta galimybė pakeisti techninį projektą.

93.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Magirnis“ prašė ieškinį tenkinti. Trečiojo asmens teigimu, ginčijamas nurodymas turi būti naikinamas dėl Gaisrinių tyrimo centro ataskaitos nepagrįstumo, kadangi: 1) GTC nepagrįstai bandymus atliko ant medinės konstrukcijos, kurios degumo klasė yra D, o ne ant metalinės konstrukcijos (kuri yra naudojama statybų objekte) ir kurios degumo klasė yra A, 2) trečiasis asmuo abejoja, ar tyrimams buvo panaudotos būtent statybų objekte buvusios plokštės, nes bandiniai nebuvo sunumeruoti, paženklinti, trečiojo asmens atstovams nebuvo leista stebėti bandymų, 3) GTC yra atlikęs tokių pačių plokščių, paimtų iš MG valdą įmonių aikštelių, tyrimą, tačiau pastarųjų plokščių degumo klasę nustatė CS2d0.

114.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Orex Group“ prašė ieškinį tenkinti. Trečiasis asmuo iš esmės pritarė ieškovo argumentams dėl Gaisrinių tyrimo centro nepagrįstai naudotos medinės konstrukcijos bandymų metu ir trečiojo asmens argumentams dėl GTC atlikto bandymo netinkamos eigos, tai yra nepažymint paimtų plokščių be neleidžiant trečiųjų asmenų atstovams dalyvauti. Trečiasis asmuo papildomai pažymėjo, kad atsakovė neplaninį patikrinimą statybos objekte pradėjo be teisinio pagrindo, tai yra neturint teisės aktų nustatyta tvarka priimto sprendimo.

135.

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Makveža“ ieškinį prašė tenkinti. Trečiasis asmuo iš esmės pritarė ieškovo ir trečiųjų asmenų argumentams. Papildomai pažymėjo, kad Vokietijos laboratorijoje paskelbtais rezultatais nėra pagrindo abejoti, ne ši laboratorija yra notifikuota užsienio valstybėje.

156.

16Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad vykdžiusi savo funkcijas ir ginčijamą privalomąjį nurodymą parengė remdamasi Gaisrinių tyrimo centro raštu apie atliktus plokščių bandymus, kuriuose buvo konstatuotas žemesnis plokščių degumas Ds2d0 nei nurodyta statybos produkto atitikties dokumentuose, bei remdamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštu, kuriame buvo atkartoti GTC bandymų rezultatai. Atsakovė teigė neturinti pagrindo abejoti priešgaisrinės saugos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos ataskaitomis bei neturi teisės vertinti šios ataskaitos pagrįstumo, o ją gavus privalo surašyti privalomąjį nurodymą. Pažymėjo, kad galimybės pakeisti techninį projektą (sprendinius) nėra, nes teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas naudoti aukštesnės degumo klasės produktus nei naudota statybų objekte.

177.

18Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) ieškinį prašė atmesti. Atsiliepime nurodė, kad degumo bandymai buvo atliekami griežtai vadovaujantis atitikties vertinimo procedūromis pagal atitinkamą standartą, kuriame numatyta, kad medinis bandinio rėmas reprezentuoja ir kitus rėmus, tai yra aliuminio ar plieninį rėmą.

198.

20Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – ir Tarnyba, VVTAT) ieškinį prašė atmesti. Atsiliepime nurodė, kad trečiasis asmuo neturi teisės vertinti Gaisrinių tyrimo centro bandymų ar/ir ataskaitos pagrįstumo. Pastaroji įstaiga yra akredituota valstybinė institucija, todėl trečiasis asmuo savo raštą parengė remdamasis GTC ataskaita apie tai, kad ginčo plokštės neatitinka degumo klasės, nurodytos deklaracijoje.

219.

22Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje Gaisrinių tyrimų centras ieškinį prašė atmesti. Atsiliepime nurodė, kad bandymus atliko tinkamai pagal galiojančius standartus bei pritarė trečiojo asmens Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos argumentams, kad vadovaujantis ginčo situacijai taikomu standartu turėjo būti bandymai atliekami ant medinio rėmo. Papildomai pažymėjo, kad tam, jog būtų galima plokštes montuoti ant visų tipų rėmų, jos turi būti bandomos ant medinio rėmo, nes medinės lentjuostės atstoja visus kitus konstrukcinius montavimo elementus.

23II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2410.

25Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Panaikino atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 19 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 ir priteisė iš atsakovės ieškovui Muitinės mokymų centrui – 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Magirnis“ – 4 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Makveža“ – 4 791,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Orex Group“ – 9 669,23 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 62,74 Eur bylinėjimosi išlaidų. Grąžino iš valstybės biudžeto ieškovui Muitinės mokymų centrui 30,00 Eur žyminį mokestį, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Magirnis“ – 23,00 Eur žyminį mokestį, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, „Makveža“ – 23,00 Eur žyminį mokestį, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Orex Group“ – 23,00 Eur žyminį mokestį.

2611.

27Teismas nustatė, kad bendradarbiaujant institucijoms buvo atliktas Lietuvos Respublikos rinkoje esančio statybos produkto – Gentas HPL plokščių – saugos patikrinimas, siekiant ištirti, ar šis statybos produktas atitinka degumo reikalavimus, keliamus pagal Europos standartą. Teismas, įvertinęs loginiu ir sisteminiu būdu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatas, sprendė, kad galutinį individualų administracinį aktą – sprendimą dėl produkto pripažinimo nesaugiu bei rinkos ribojimo priemonių taikymo gamintojo, platintojo ar su jais susijusio asmens, kuris atsakingas už tokio produkto pateikimą į rinką, atžvilgiu turėjo priimti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017 m. birželio 28 d. Patikrinimo akte Nr. 1EN-21 buvo nurodžiusi, jog dėl šio gaminio bus surašytas sprendimas dėl pavojingo produkto, tačiau iki šiol nėra priimta jokio sprendimo, pastarasis produktas iki šiol nėra pripažintas nesaugiu jokiu individualiu administraciniu aktu bei atitinkamai jokios rinkos ribojimo priemonės statybos produkto gamintojo/ platintojo/ pardavėjo atžvilgiu iki šiol nėra pritaikytos. Tuo tarpu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. birželio 23 d. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne) Nr. SPA konstatavo kaip jau nustatytą ir patikrintą faktą, kad statybos produktas – Gentas HPL plokštės – realybėje neatitinka degumo klasės, nurodytos projekte ir deklaracijoje, bei tuo pagrindu priėmė ginčijamą 2017 m. liepos 19 d. nurodymą statinio valdytojo Muitinės mokymo centro atžvilgiu, įpareigojant jį pašalinti nuo fasado plokštes kaip neatitinkančias projekto (fasado šiltinimo sprendinių).

3013.

31Teismas padarė išvadą, kad atsakovės priimtas privalomasis nurodymas pažeidžia teisės aktų reikalavimus, apibrėžiančius jos kompetenciją statybos priežiūros (o ne produktų saugos) srityje, bei yra neteisėtas ieškovo atžvilgiu, kuris kaip statinio valdytojas nėra atsakingas už galimai nesaugaus produkto teikimą į rinką bei atitinkamai neturi pareigos imtis veiksmų dėl tokio produkto pašalinimo iš rinkos, jo tinkamo ženklinimo ir pan.

3214.

33Teismas, įvertinęs privalomuoju nurodymu sukeliamų pasekmių sunkumą ir finansinę naštą ieškovui, kuris nėra susijęs su plokščių pateikimu į rinką, bei kuris tinkamai vykdė statybos darbus, sprendė, kad privalomuoju nurodymu pritaikyta poveikio priemonė yra akivaizdžiai neproporcinga ir nepagrįsta ieškovo atžvilgiu.

3415.

35Teismo vertinimu, ginčijamu privalomuoju nurodymu buvo sukurta teisėtų lūkesčių neatitinkanti situacija, kuomet realiai nesudarius įstatyme numatytos galimybės produkto gamintojui/ tiekėjui/ pardavėjui apsiginti nuo produkto pripažinimo nesaugiu ar nuo jų atžvilgiu taikomu rinkos ribojimo priemonių, iš karto buvo nuspręsta, kad toks produktas jau yra laikomas nesaugiu ir pritaikytos statinio valdytojui su neteisėtomis statybomis susijusios pasekmės, nors įrodinėjamas produkto nesaugumas, o ne neteisėtos statybos.

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3716.

38Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3916.1.

40Inspekcija, įgyvendindama statybos valstybinės priežiūros funkciją, atliko rekonstruojamo administracinio pastato, ( - )statybos patikrinimą. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalis numato, kad užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Užbaigus statybos patikrinimą, 2017 m. birželio 23 d. surašytas pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-805, kuriame užfiksuota, kad statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, statybos darbai vykdomi nesilaikant suderinto projekto sprendinių (akto 8.2 punktas), todėl 2017 m. liepos 19 d. statytojui Muitinės mokymo centrui buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 ir nurodyta ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 18 d. pašalinti (demontuoti) fasado apdailos plokštes ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui;

4116.2.

42Inspekcija neviršijo įstatymu jai suteiktos kompetencijos ir pati nesprendė, kokia sumontuotų plokščių degumo klasė – Inspekcija vykdė statybos patikrinimą laikydamasi teisės aktų reikalavimų, savo kompetencijos ribose vykdė jai priskirtas funkcijas, ir tik gavusi atliktų degumo klasės nustatymo bandymo rezultatus iš kompetentingos institucijos (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro), kuriuose nurodyta, kad plokščių degumo klasė yra D-s2,d0, tačiau statybos produkto atitikties dokumentuose nurodoma aukštesnė degumo klasė – B-s2,d0 surašė skundžiamą privalomąjį nurodymą konstatavusi, kad statinys statomas nukrypstant nuo suderinto statinio projekto sprendinių;

4316.3.

44teismas nevertino kad faktinė padėtis neatitinka projekto sprendinių, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Inspekcija privalomuoju nurodymu sprendė dėl nesaugaus produkto buvimo rinkoje. Teismas neįsigilino, kad Inspekcijos privalomuoju nurodymu siekiama tik užtikrinti, kad statybos būtų vykdomos vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir nenukrypstant nuo statinio projekto;

4516.4.

46privalomuoju nurodymu buvo siekiama užtikrinti fasadinių apdailos plokščių atitiktį suderintam statinio projektui, o ne pripažinti produktą nesaugiu ir pašalinti iš rinkos. Teismas neatsižvelgė, kad privalomajame nurodyme nepasisakyta dėl produkto nesaugumo, nesuprato bylos esmės, todėl per daug dėmesio skyrė produkto pripažinimo nesaugiu ir jo pašalinimo iš rinkos teisiniam reglamentavimui;

4716.5.

48privalomasis nurodymas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje keliamus reikalavimus, tiek ir suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. Privalomajame nurodyme nurodytas tiek teisinis, tiek faktinis jo priėmimo pagrindas. Nurodyta, kad panaudotos išorės apdailos aukšto slėgio HPL plokštės neatitina priešgaisrinių reikalavimų ir pažeidžia Muitinės mokymo centro mokyklos ir bendrabučio pastatų rekonstrukcijos projekto, kuriam Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009 m. gruodžio 21 d. išdavė statybos leidimą Nr. NR/1246//09-0407 fasadų šiltinimo sprendinius;

4916.6.

50atliekant ginčo objekto statybos darbus pagal statybos leidimą, bei suderintą projektą turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d0 degumo klasės statybos produktai, tuo tarpu atlikti bandymo rezultatai patvirtino, kad plokščių degumo klasė yra D-s2,d0 – t. y. galimybės pakeisti projekto sprendinius, kurie atitiktų faktiškai sumontuotų plokščių degumo klasę, nėra, kadangi reikalavimuose įtvirtintas privalomumas naudoti aukštesnės klasės statybos produktus, nei sumontuoti ginčo objekte;

5116.7.

52nagrinėjamu atveju siekiama užtikrinti statybos atitiktį projektui, kuriame jau numatyta, ir atsakingų institucijų suderinta ir nuspręsta, kokios degumo klasės plokštes galima montuoti ant fasado, o nustačius neatitikimą – statybos vykdymą nukrypstant nuo statinio projekto, neužtikrinant montuojamų plokščių aukštos degumo klasės ir reikalaujant šalinti šį pažeidimą, privalomasis nurodymas, kuris priimtas kompetencijos ribose, siekia ir viešojo intereso apsaugos – apsaugoti vartotojus nuo nesaugių statybos produktų ir užkirsti kelią galinčioms kilti tragedijoms ar nelaimingiems atsitikimams – todėl skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas vertybių skalėje į pirmą vietą iškėlęs finansinę naštą, o ne žmonių saugumą ir gyvybę, pažeidė ir pamatines žmonių teises į gyvybę ir saugumą;

5316.8.

54plokščių tiekėjo bandymas keisti produkto atitikties deklaraciją tik patvirtina, kad sumontuotos plokštės yra žemesnės degumo klasės, ir tokiu būdu siekiama išspręsti kilusį ginčą. Sumontuotos plokštės, kurios yra žemesnės degumo klasės nei privaloma (numatyta statinio projekte) kelia grėsmę žmonių saugumui, ir bet koks formalus bandymas spręsti situaciją, iniciuojant atitikties deklaracijos patikslinimą ar pakeitimą teisės aktų pažeidimų nepašalins;

5516.9.

56sprendime nepagrįstai teigiama, kad Inspekcija surašydama privalomąjį nurodymą neįvertino, kad plokštės praktiškai buvo sumontuotos ant metalinio karkaso. Nagrinėjamu atveju buvo siekiama patikrinti, ar plokštės sumontuotos ant statinio ( - ) atitinka suderinto projekto sprendinius, todėl buvo atlikti degumo bandymai – standarto LST EN 13501-1:2007 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis, Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis“ 3.1.15 punktas numato, kad degumas (atsakas į ugnį) tai gaminio reagavimas į ugnį, kai nurodytomis sąlygomis jos veikiamas gaminys palaikydamas degimą suyrą, tuo tarpu atsparumas ugniai – tai objekto geba nustatytą laiko tarpą išlaikyti reikiamą stabilumą ir (arba) vientisumą, ir (arba) šiluminę izoliaciją, ir (arba) kitas reikiamas funkcines savybes, apibrėžtas standartinio atsparumo ugniai bandymo sąlygomis (LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai (ISO 13943: 2000)“). Europos darniajame produkto standarte LST EN 438-7:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinami laminatais). 7 dalis. Kompaktiniai laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai“, pateikiama informacija apie atitikties ir įvertinimo ir bandymų atlikimo procedūras, privalomame B priede yra pateikiami reikalavimai bandinio rėmui (B1) ir standartinei termoizoliacijai (B2) bei apibrėžta bandymo montavimo instrukcija (B3). Šio standarto B punkte nurodyta, kad medinės lentjuostės atstoja visus kitus konstrukcinis elementus (pvz.: aliumininius ar plieninius rėmus). Vadinasi, nepaisant to, kad faktiškai montuojant plokštes ant statinio buvo naudojamas metalinis rėmas, bandymas buvo atliktas laikantis standarte numatytų reikalavimų, nes siekiant nustatyti plokštės (produkto) degumo klasę, bandymai, vadovaujantis normatyviniu B1 punktu, buvo atliekami ant medinio rėmo, todėl atstoja visus konstrukcinius elementus, taigi parodo ir plokščių montuojamų ant metalinio rėmo degumo klasę;

5716.10.

58skundžiamu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos, nemotyvuotos ir neproporcingai didelės, o teismas dėl jų pasisakė abstrakčiai, neanalizuodamas ir nesigilindamas į priteistinų išlaidų kilmę ir dydį, be teisinio pagrindo priteistos nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos;

5916.11.

60skundžiamas teismo sprendimas yra siurprizinis – bylos nagrinėjimo metu nebuvo keliamas klausimas dėl Inspekcijos kompetencijos priimti skundžiamą privalomąjį nurodymą, todėl ir nebuvo būtinybės pasisakyti dėl to, be kita ko, bylos nagrinėjimo metu nebuvo keliamas klausimas dėl produkto šalinimo iš rinkos, todėl laikytina, kad skundžiamas teismo sprendimas pažeidė ir Europos žmogaus teisių konvencijos garantuojamą teisę į teisingą teismą;

612.

62Ieškovas Muitinės mokymų centras pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinio skundo netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6317.1.

64Atsakovė netinkamai atliko statybos valstybinę priežiūrą, numatytą Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme (įstatymo 8 ir 11 straipsniai). Atsakovė, priimdama privalomąjį nurodymą, vertino tik vieno statybos produkto (t. y. tik vieno elemento iš visos techniniame projekte numatytos montavimo sistemos, galinčios turėti reikšmės degumo klasifikacijai) atitikimą projektui, todėl teismas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovės priimtas privalomasis nurodymas pažeidžia teisės aktų reikalavimus, apibrėžiančius atsakovės kompetenciją statybos priežiūros srityje, nes už produktų saugos valstybinę priežiūrą rinkoje pagal Produktų saugos įstatymą (13 straipsnis) yra atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri atlieka statybos produktų saugos patikrinimus ir nustačiusi nesaugius produktus priima sprendimus taikyti rinkos ribojimo priemones. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal jai įstatymo suteiktą kompetenciją nepriėmė jokio sprendimo dėl fasado apdailos plokščių, sumontuotų ant Muitinės mokymo centro pastato, pripažinimo nesaugiu produktu ir dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo;

6517.2.

66Inspekcijos privalomasis nurodymas taip pat neatitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Inspekcijos privalomasis nurodymas turėjo būti pagrįstas faktiniais argumentais, t. y. turėjo būti nurodytos priežastys, lėmusios privalomojo nurodymo priėmimą. Privalomajame nurodyme konkrečiai nenurodant dėl kokių faktinių aplinkybių panaudotos fasado plokštės neatitinka projekto, negali būti vertinamas kaip akto pagrindimas faktinėmis aplinkybėmis. Privalomajame nurodyme nurodytas vienintelis faktinis administracinio akto pagrindas – pažeisti rekonstrukcijos projekto fasadų šiltinimo sprendiniai, t. y. apdailos plokštės neatitinka priešgaisrinių reikalavimų. Todėl privalomojo nurodymo faktinis pagrindas nėra pakankamai motyvuotas. Privalomajame nurodyme taip pat nenurodyti ir jokie motyvai dėl pasirinktų taikyti poveikio priemonių, kurios ieškovui ir kitiems asmenims sukels neproporcingai dideles finansines pasekmes;

6717.3.

68Inspekcijos teiginiai, kad plokštės neatitinka priešgaisrinių reikalavimų neatitinka tikrovės, nes Gaisrinių tyrimų centras tirdamas šių plokščių degumą, jų nesumontavo taip kaip numatyta techniniame projekte. Tuo tarpu, atlikus plokščių bandymus notifikuotoje Vokietijos laboratorijoje MPA Dresden Gmbh, kai plokštės montuojamos prie metalinės konstrukcijos, gauti rezultatai patvirtino, kad plokščių degumo klasė yra Bsl ir atitinka projektą. Vokietijos laboratorijos degumo klasifikacijos ataskaita patvirtina, kad plokščių montavimo būdas ir naudojamos medžiagos turi esminės įtakos bandymų rezultatams nustatant plokščių degumo klasifikaciją. Šių aplinkybių Inspekcija nevertino, todėl priimdama privalomąjį nurodymą rėmėsi neteisingais faktai ir netinkamai atliko savo funkcijas;

6917.4.

70Inspekcija, priimdama privalomąjį nurodymą, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nustatytą vieną iš viešojo administravimo principų, t.y. proporcingumo principą, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Atsakovas nevertino, ar fasado apdailos plokštės sumontuotos ant metalinio rėmo, panaudojus kitas ugniai atsparias medžiagas, atitinka projekto ir gaisrinės saugos reikalavimus. Atsakovas nekompetentingai ir aplaidžiai vykdė statybos valstybinę priežiūrą, remdamasis formaliai Gaisrinių tyrimų centro atliktu bandymu nukrypstant nuo techninio projekto turinio;

7118.

72Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Makveža“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7318.1.

74atsakovė neturėjo teisinio pagrindo pripažinti ginčo plokštes neatitinkančiomis priešgaisrinių reikalavimų, nes Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nebuvo užbaigusi jų saugos ekspertizės proceso ir nebuvo priėmusi galutinio sprendimo dėl ginčo plokščių saugos;

7518.2.

76atsakovė neturėjo jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti visas ant Muitinės mokymo centro pastato sumontuotas aukšto slėgio laminato plokštes „Gentas“ neatitinkančiomis priešgaisrinių reikalavimų, ginčijamas privalomasis nurodymas yra savaime nepagrįstas vien dėl to, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog ir šviesios spalvos plokščių degumo klasė neatitiko deklaruojamosios. Bandymams atrinktų plokščių tyrimo rezultatai netaikytini visoms sumontuotoms plokštėms, nes neįrodyta, kad ištirti bandiniai ir visos ant pastato sumontuotos plokštės priklausė vienai partijai;

7718.3.

78Gaisrinių tyrimo centro 2017 m. birželio 9 d. degumo klasifikavimo ataskaita negali būti laikoma patikimu įrodymu byloje dėl šiurkščių pažeidimų, padarytų atrenkant mėginius, atliekant bandymus bei įforminant jų rezultatus. Gaisrinių tyrimo centro 2017 m. birželio 9 d. degumo klasifikavimo ataskaitos patikimumu leidžia abejoti ir byloje esanti Vokietijos laboratorijos „MPA dresden“ GmbH 2017 m. rugpjūčio 8 d. Klasifikavimo ataskaita, kuri patvirtina plokščių Bs1d0 degumo klasę, taip pat Lenkijos statybos technikos instituto ekspertų 2017 m. rugpjūčio 30 d. išvada, kuri taip pat patvirtina Bs1d0 degumo klasę.

7918.4.

80pats pastatas ( - ) nėra pavojingas priešgaisriniu požiūriu, todėl nėra pagrindo teigti, jog tokio pastato naudojimas pažeistų viešąjį interesą;

8118.5.

82UAB „Makveža“ išlaidos advokato pagalbai yra pagrįstos ir įrodytos. UAB „Makveža“ išlaidas advokato pagalbai pagrindžia advokato išrašytos sąskaitos faktūros 2017 m. spalio mėn. 31 d. AAF Nr. 383, 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. AAF Nr. 459, 2018 m. spalio mėn. 31 d. AAF Nr. 463. Visose sąskaitose nurodytas bylos, kuriose suteiktos teisinės paslaugos, numeris, paslaugų teikimų sugaištas valandų skaičius ir mokėtina suma. UAB „Makveža“ atstovas byloje dalyvauja nuo bylos pradžios, byloje matyti, kokius procesinius dokumentus advokatas rengė, advokatas dalyvavo visuose be išimties teismo posėdžiuose, taigi visos advokato teisinės paslaugos, už kurias išrašytos sąskaitos, susijusios būtent su atstovavimu administracinėje byloje Nr. I-4933-790/2017 ir šioje civilinėje byloje.

8319.

84Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Orex Group“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą atmesti, priimtą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

8519.1.

86sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei neturint kompetencijos priiminėti sprendimus dėl produkto pripažinimo nesaugiu, pastaroji neturėjo kompetencijos nuspręsti, kad šio produkto degumo savybės realybėje neatitinka gamintojo deklaracijoje nurodytų degumo savybių;

8719.2.

88nepakankamas yra privalomojo nurodymo motyvas, kuriuo atsakovė (viršydama savo kompetenciją) nusprendė laikyti statybos produktą nesaugiu bei dėl to neatitinkančiu projekto fasado šiltinimo sprendinių (nepaisant to, kad produkto gamintojo deklaracijoje jo degumo klasifikacija atitiko ir iki šiol atitinka statinio projekto sprendinius);

8919.3.

90Gaisrinių tyrimų centro atlikti tyrimai, kuriais rėmėsi atsakovė, yra nepatikimi, kadangi Gaisrinių tyrimų centro naudoti bandinių stendai, yra surinkti vadovaujantis standarto LST EN 438-7:2005 priedo B reikalavimais, tačiau bandymų ataskaitoje Nr. 20-10.2017.3 B priede esančios bandinių fotonuotraukos patvirtina, kad visuose trejuose Gaisrinių tyrimų centro parengtuose bandiniuose trūksta tvirtinimo taškų (kniedžių), t. y. bandiniai sumontuoti nesilaikant standarto LST EN 438-7:2005 B priedo B.3 pav. „Skydų dydžiai ir tvirtinimo taškų išdėstymas“ reikalavimų. Gaisrinių tyrimų centro naudoti bandinių stendai yra surinkti vadovaujantis Standarto LST EN 438-7:2005 priedo B, kuris yra sudarytas su akivaizdžiomis klaidomis, reikalavimais. Iš Gaisrinių tyrimų centro byloje pateiktos pozicijos ir dokumentų matyti, kad atliekant degumo bandymus Gaisrinių tyrimų centras vadovavosi ne galiojančio standarto LST EN 438-7:2005 reikalavimais, tačiau minėto standarto nepatvirtintu projektu. Gaisrinių tyrimų centro bandymų ataskaitos Nr. 20-10.2017.3 rezultatai nėra patikimi, kadangi tų pačių tyrimų rezultatai skiriasi keliais kartais. Šią aplinkybę patvirtina byloje esanti specialisto L. Č. išvada, kurioje nurodyta, jog tos pačios plokštės tapačių bandymų rezultatai, kurių atskirų parametrų reikšmės skiriasi keliais kartais, nesant pakankamos tyrimo imties, nėra patikimi matematinės statistikos požiūriu, o nepaaiškinamai dideli bandymų rezultatų skirtumai rodo galimai į techninio pobūdžio įrangos problemas ir (ar) nekorektiškai vykdytas bandymų procedūras;

9119.4.

92tirta plokštė atitinka deklaruojamas savybes, tame tarpe Bs1d0 degumo klasę, ir tai patvirtina visa eilė byloje pateiktų įrodymų: 2014 m. spalio 22 d. ERA degumo klasifikavimo ataskaita Nr. ERA-14-095 su nustatyta degumo klase Bs1d0 ir 2014 m. gruodžio 1 d. KIWA eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 0620-CPR-45875/05 dėl degumo klasės Bs1d0, Notifikuotos ekspertinės įstaigos „MPA Dresden” GmbH, Vokietijoje 2017 m. rugpjūčio 8 d. Klasifikavimo ataskaita Nr. 20170838/01 su bandymų ataskaitomis, kuriose nustatyta, kad plokščių degumo klasė – Bs1d0., Lenkijos ekspertinės įstaigos Instytut Techniki Budowlanej 2018 m. birželio 8 d. atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita su bandymų ataskaitomis kurioje taip pat nustatyta, kad plokštės degumo klasė Bs1d0. Plokštės, su kuriomis Vokietijos ir Lenkijos ekspertinės įstaigos atliko degumo bandymą, buvo aiškiai identifikuotos, t. y. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais užfiksuota kokios medžiagos buvo paimtos bandymams Vokietijos bei Lenkijos laboratorijoje atlikti; 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lenkijos ekspertinė įstaiga Instytut Techniki Budowlanej pateikė atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą Nr. 01720/17/Z00NZP su bandymų ataskaitomis Nr. LZP01-01720/17/Z00NZP ir Nr. LZP02-01720/17/Z00NZP, kurioje nustatė, jog plokščių degumo klasė yra Bs1d0 (b.t. 12, b.l. 99-131). Nors šis bandymas buvo atliekamas dėl kitame objekte, nesusijusiame su nagrinėjama byla, paimtų Plokščių, dėl kurių GTC buvo nustačiusi degumo klasę Cs1d0 (b.t. 12, b.l. 82-98), tačiau ta aplinkybė, kad ne pirmą kartą GTC atliktų degumo bandymų rezultatai yra paneigiami užsienio ekspertinių įstaigų bandymais, sustiprina abejones dėl GTC atliktų bandymų rezultatų patikimumo.

9319.5.

94skundžiamas individualus administracinis aktas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir atsakovė teisminio nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, leidžiančių privalomąjį nurodymą vertinti kaip pagrįstą;

9519.6.

96apeliantas, nepagrįstai kvestionuoja trečiajam asmeniui UAB „Orex Group“ priteistas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės pozicija, kad ji neturi pareigos atsakyti dėl UAB „Orex Group“ patirtų išlaidų yra visiškai nepagrįsta ir atmestina. Tai, kad skundas buvo perduotas pagal teismingumą kitam teismui, nereiškia, kad reikalavimai yra nesusiję. Trečiasis asmuo nurodo, kad faktas, jog suteiktų teisinių paslaugų detalizacija pateikiama atskirose eilutėse, nereiškia, kad šios išlaidos yra nepagrįstos. Nepagrįstas taip pat ir apeliantės teiginys, kad skundžiamu sprendimu teismas be pagrindo UAB „Orex Group" priteisė 5 380,43 Eur kitų bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl apmokėjimo už antstolio paslaugas, tyrimus užsienio laboratorijose, statybos medžiagų, skirtų bandiniams įsigijimą ir transportavimą. Šių išlaidų atsiradimą lėmė privalomojo nurodymo priėmimas bei būtinybė pagrįsti jo neteisėtumą. Plokščių ištyrimas Vokietijoje yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamos bylos dalyku, kadangi, nagrinėjamoje byloje buvo įrodinėjamas produkto nesaugumas, o ne neteisėtos statybos. Į bylą pateiktoje ekspertinės įstaigos išvadoje yra specialių žinių reikalaujančių duomenų, šis dokumentas tapo svarbiu ginčui išspręsti duomenų šaltiniu, todėl teismas turėjo teisinį pagrindą aukščiau nurodytas trečiojo asmens išlaidas pripažinti būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu.

9720.

98Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo tenkinti atsakovės apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9920.1.

100Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštą dėl tarnybinės pagalbos Nr. 9.4-955TM (9.3.E) atliko pristatytų iš objekto ( - ) didelio slėgio apdailos laminato (DSL) plokščių „Gentas“ gaisrinius bandymus. Plokštės buvo pažymėtos CE ženklu su nuoroda į Europos darnųjį produkto standartą LST EN 438-7:2005 „Didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu (paprastai vadinanti laminatais). 7 dalis. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai“ (toliau - LST EN 438-7:2005), bandymai buvo atlikti pagal šio standarto reikalavimus. Buvo nustatyta D-s2, dO degumo klasė, nors pagal plokščių atitikties dokumentus buvo deklaruota aukštesnė degumo klasė – B-sl, dO;

10120.2.

102ieškovas ir tretieji asmenys ieškovo pusėje, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ginčijo Gaisrinių tyrimų centras atliktus plokščių bandymus, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime Gaisrinių tyrimų centro atliktų bandymų nevertino ir dėl jų nepasisakė;

10320.3.

104Gaisrinių tyrimų centras pritaria Inspekcijos apeliaciniame skunde nurodytiems argumentams, kad privalomuoju nurodymu yra siekiama ir viešojo intereso apsaugos – apsaugoti vartotojus nuo nesaugių statybos produktų ir užkristi kelią galinčioms kilti tragedijoms ar nelaimingiems atsitikimams. Akivaizdu, kad sumontuotos žemesnės degumo klasės plokštės, padidina pastato gaisrinį pavojingumą. Pirmosios instancijos teismas neįvertino plokščių degumo klasės svarbos. Teismas skundžiamame sprendime pasisakydamas, kad inspekcijos privalomuoju nurodymu pritaikyta poveikio priemonė yra akivaizdžiai neproporcinga ir nepagrįsta ieškovo atžvilgiu, rėmėsi išimtinai ieškovo finansine našta, kurią jis patirtų, jeigu ieškovas privalėtų vykdyti Inspekcijos privalomąjį nurodymą, tačiau visiškai negynė viešojo intereso.

10521.

106Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo tenkinti atsakovės apeliacinį skundą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

10721.1.

108Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti departamento direktoriaus 2010 m gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai) yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas. Juose yra išdėstyti pagrindiniai statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Gaisrinių saugos pagrindinių reikalavimų 84.2 papunktyje nustatyta, kad I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, dO degumo klasės statybos produktai;

10921.2.

110nagrinėjamu atveju turėjo būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, dO degumo klasės statybos produktai, tačiau departamento Gaisrinių tyrimų centrui atlikus gaisrinius bandymus buvo nustatyta, kad didelio slėgio laminato plokščių (HPL) degumo klasė yra D-s2, dO, todėl departamento nuomone, Inspekcijos privalomuoju nurodymu pagrįstai siekiama, kad fasado apdailos plokštės būtų pašalintos, kaip neatitinkančios statinio projekte fasado plokštėms numatytų gaisrinės saugos rodiklių, atlikus bandymus ir paaiškėjus, kad jos yra žemesnės degumo klasės nei leidžiamos montuoti ant statinio. Departamentas pritaria Inspekcijos apeliaciniame skunde nurodytiems argumentams, kad privalomuoju nurodymu yra siekiama ir viešojo intereso apsaugos – apsaugoti vartotojus nuo nesaugių statybos produktų ir užkristi kelią galinčioms kilti tragedijoms ar nelaimingiems atsitikimams;

11121.3.

112pirmosios instancijos teismas ne tik, kad neįvertino didelio slėgio laminato plokščių (HPL) degumo klasės svarbos, bet leido statybos proceso dalyviams nepaisyti galiojančių teisės aktų keliamų reikalavimų ir vykdyti statybą ne pagal projektą. Departamento įsitikinimu, Inspekcijos privalomasis nurodymas siekia apsaugoti vartotojus nuo nesaugių statybos produktų, todėl Inspekcijai konstatavus, kad statinys statomas nukrypstant nuo suderinto statinio projekto sprendinių, Inspekcija ieškovui pagrįstai surašė privalomąjį nurodymą, kuriuo siekiama užtikrinti fasadinių apdailos plokščių atitiktį suderintam statinio projektui.

11322.

114Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo tenkinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

11522.1.

116Tarnyba sutinka su Inspekcijos apeliaciniame skunde nurodomais argumentais, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, jog Inspekcijos privalomasis nurodymas yra neteisėtas, priimtas neva viršijant kompetenciją, nes netinkamai aiškino ginčijamo privalomojo nurodymo turinį ir paskirtį, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą sprendimą;

11722.2.

118nagrinėjamu atveju būtina atskirti Tarnybos ir Inspekcijos atliekamas funkcijas bei tinkamai nustatyti atlikto Objekto patikrinimo pagrindą, t. y. nustatyti, konkrečiai kurios institucijos bei kokios funkcijos buvo atliekamos, kokia minimo patikrinimo paskirtis ir tikslas;

11922.3.

120Tarnybos funkcijos ir teisės įtvirtinamos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme 12 straipsnyje. Šis straipsnis numato, kad viena iš Tarnybos funkcijų – prižiūrėti, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, t. y. atlikti ne maisto produktų rinkos priežiūrą bei taikyti rinkos ribojimo priemones. Tuo tarpu, Inspekcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, pavesta atlikti statybos valstybinę priežiūrą;

12122.4.

122nagrinėjamu atveju, 2017 m. gegužės 5 d. buvo gautas Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) 2017 m. gegužės 4 d. raštas Nr. (23.17)-2D-6093 dėl tarnybinės pagalbos (reg. Nr. 5-2942), kuriame nurodoma, kad Departamentas yra numatęs atlikti naujai statomų ir/ar modernizuojamų pastatų neplaninius patikrinimus, tarp jų ir objekte ( - ) bei prašoma Tarnybos tarnybinės pagalbos, siekiant įvertinti statybai naudojamų medžiagų atitiktį priešgaisriniams reikalavimams. Taigi, nagrinėjamu atveju, buvo atliekamas objekto patikrinimas, siekiant būtent nustatyti ar objekte statybos darbai vykdomi laikantis suderinto projekto sprendinių ir, ar statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, t. y. buvo atliekama būtent statybos valstybinė priežiūra, o ne maisto produktų rinkos priežiūra ir būtent Inspekcija, o ne Tarnyba teisės aktų įgaliota nagrinėjamu atveju priimti sprendimą;

12322.5.

124teismas netinkamai aiškino bei taikė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatas. Produktų saugos įstatymas taikomas tuo atveju, kai įprastomis sąlygomis ir naudojamas pagal paskirtį ne maisto produktas, nagrinėjamu atveju statybos produktas, gali kelti pavojų gyvybei, sveikatai ar turtui. Produktų saugos įstatymas numato besąlygišką tokio produkto pašalinimą iš rinkos. Produktų saugos įstatymo nuostatų taikymas tais atvejais, kai vykdant statybas naudojamas statybos produktas neatitinka statybų projekte įtvirtintų reikalavimų tokiam produktui, yra ydingas, kadangi būtų sudaroma galimybė reikalauti pašalinti iš rinkos bei uždrausti tiekti į rinką iš esmės saugius gaminius. Tokiais atvejais turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir su juo susijusiuose dokumentuose įtvirtinti reikalavimai bei poveikio priemonės, už kurių taikymą atsakinga būtent Inspekcija;

12522.6.

126privalomasis nurodymas yra priimtas ne dėl gaminio, t. y. fasadinių apdailos medžiagų kokybės, o būtent dėl konkrečiai objekte naudotų fasadinių apdailos medžiagų atitikties objekte vykdytos statybos projektui. Nustačius, kad objekte naudotos fasadinės apdailos medžiagos neatitinka statybos projektui, t. y. pagal projektą turėjo būti naudojamos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė – B-s2,d0, o buvo panaudotos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė žemesnė, t. y. D-s2,d0, Inspekcija teisėtai ir pagrįstai, neviršydama savo kompetencijos statybos priežiūros srityje, priėmė privalomąjį nurodymą.

12723.

128Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Dividio“, UAB „Medstatyba“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

129Teisėjų kolegija

konstatuoja:

130IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl naujų įrodymų priėmimo

13116.

132Atsakovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus įrodymus susijusius su atlikto tarpinstitucinio bendradarbiavimo nuoseklumu, ir patvirtinimu, kad atlikus patikrinimus ir nustačius pažeidimų gaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančių sistemų panaudojimo atvejus, atsakovė, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies pagrindu surašys privalomuosius nurodymus, reikalaudama šalinti šiuos pažeidimus. Paaiškino, kad šių įrodymų pateikimo būtinumas iškilo tik šioje proceso stadijoje, nes bylos nagrinėjimo metu nei teismas, nei proceso dalyviai nekėlė klausimo dėl atsakovės kompetencijos.

13317.

134Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl bylos rezultato ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015). Šiuo ribojimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2013).

13518.

136Kita vertus, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Pagal kasacinio teismo praktiką apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis, ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus, tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatomas fakto klausimas, gali būti priimami nauji sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015, 2016 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016 14 punktą).

13719.

138Atsižvelgdamas į kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme, įvertindamas tai, kad įrodymai pateikti kartu su apeliaciniu skundu ir šalys galėjo dėl jų pasisakyti atsiliepimuose į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas priima su apeliacinius skundu teikiamus įrodymus (žr. CPK 314 straipsnį). Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos diskrecijos teisės reikalauti pašalinti nustatytus gaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančių sistemų pažeidimus

13920.

140Byloje kilo ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliojimų surašyti privalomuosius nurodymus, reikalaujant pašalinti nustatytus gaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančių sistemų pažeidimus, bei 2017 m. liepos 19 d. Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 teisėtumo.

14121.

142Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, spendė, jog byloje kilo ginčas dėl saugių produktų tiekimo į rinką, todėl taikomas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (toliau – Produktų saugos įstatymas), todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) (Įstatymo 6 straipsnis) turi diskrecijos teisę reikalauti pašalinti pažeidimus (sprendimo 24 punktas).

14322.

144Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Produktų saugos įstatymo 1 straipsnis numato, kad „šis įstatymas nustato produktų saugos reguliavimo ir informacijos apie pavojingus gaminius teikimo tvarką, ekonominės veiklos vykdytojų pareigas ir atsakomybę už pavojingų produktų pateikimą ir tiekimą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinka), produktų saugos rinkoje priežiūros ir produktų pateikimo ir tiekimo rinkai ribojimo, valstybinės produkto saugos ekspertizės pagrindus. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti, kad rinkai būtų pateikiami ir tiekiami tik saugūs produktai. Taigi Įstatymo taikymas nukreiptas į reguliavimą dėl saugių produktų tiekimo rinkai.

14523.

146Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne dėl saugių produktų tiekimo į rinką, bet statinio eksploatavimo, kuris pastatytas, kaip atsakovė įrodinėja, iš nesaugių produktų. Taigi ginčas kilo ne dėl produktų teikimo, o produktų panaudojimo ir saugumo toliau eksploatuojant statinį.

14724.

148Tokią ginčo esmę patvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017 m. kovo mėn. 28 d. raštas Nr. 9.4-645 (9.6.E), kuriuo jis kreipėsi į Inspekciją dėl institucinio bendradarbiavimo, turint tikslą „efektyviau kovoti su galimais piktnaudžiavimo atvejais, kai statybų procesų metu instaliuojamos gaisrinių savybių neatitinkančios medžiagos. [...] sutarta, kad bus vykdomi atsitiktine tvarka parenkamų objektų patikrinimai. Jų metu tikrinami panaudoti statybos produktai, atliekant jų gaisrinius bandymus ir vertinant ar instaliuotos statybinės medžiagos ir sistemos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus“ (b.l. 27, t. VIII). Taigi, jei ginčas būtų kilęs dėl nesaugaus produkto tiekimo, tai jis būtų nagrinėjamas pagal Produktų saugos įstatymo nuostatas, tačiau šiuo atveju ginčas yra dėl jau panaudoto produkto tolimesnio naudojimo.

14925.

150Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Inspekcija neturėjo kompetencijos priimti skundžiamą privalomąjį nurodymą. Apeliantė nesutiko su tokia teismo išvada ir pateikė įrodymą, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 24 d. raštą Nr. (14-6)-D8-5089 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) privalo imtis teisės aktuose statybos produktų rinkos priežiūros veiksmų, užtikrinant, kad tokie statybos produktai nepatektų į rinką, o juos teikiantys rinkai ekonominės veiklos vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn. Tuo tarpu Inspekcija pagal kompetenciją privalo dalyvauti procesuose, kuriuose yra sprendžiamas jau pastatyto statinio naudojimo pagal paskirtį atitikimas esminiams statinio reikalavimams.

15126.

152Teisėjų kolegija nurodo, kad šio rašto pateikimas apeliacinėje instancijoje nėra nauja aplinkybė, kadangi Inspekcijos teisinis statusas ir pagal tai numatytos funkcijos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme (toliau – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas).

15327.

154Vadovaujantis Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatytus esminius statinių reikalavimus. Pagal Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija.

15528.

156Statybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalo statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Techninis prižiūrėtojas, remiantis minėto straipsnio 3 dalies 1 punktu turi teisę pareikalauti, kad rangovas pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų pateikimo Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus. Statybos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta techninio prižiūrėtojo pareiga, jei rangovas nevykdo minėto bei kitų, įstatyme įtvirtintų reikalavimų, pranešti apie tai Inspekcijai ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.

15729.

158Šios teisės akto nuostatos aiškiai pagrindžia, kad ne Tarnyba, o Inspekcija vykdo statybos darbų kontrolę, įskaitant gaisrinės saugos reikalavimą, todėl statomuose pastatuose nustačius gaisrinės saugos reikalavimų neatitinkančių sistemų panaudojimo atvejus, Inspekcija turi diskreciją Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio nustatyta tvarka teiktų privalomuosius nurodymus pašalinti nustatytas neatitiktis ir užtikrintų jų įgyvendinimo stebėseną.

15930.

160Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 1 dalį dalimi Inspekcija statybos patikrinimus atlieka: 1) pagal Inspekcijos metinius veiklos planus; 2) savo iniciatyva tikrindama statybą; 3) viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu; 4) vykdydama teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų pavedimus; 5) kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalis numato, kad užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus

16131.

162Taigi nagrinėjamoje byloje Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies pagrindu Inspekcija galėjo surašyti privalomuosius nurodymus, reikalaudama šalinti šiuos pažeidimus. Atsižvelgiant į tai konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo 32 punkte padaryta išvada, kad „ieškiniu ginčijamu privalomuoju nurodymu atsakovė pažeidė teisėtumo principą, nes nutarė laikyti statybos produktą nesaugiu, kas nėra priskiriama jos kompetencijai; nepagrįstai konstatavo statybos darbų neteisėtumą dėl panaudoto nesaugaus produkto, nors iki šiol nėra priimtas Tarnybos sprendimas tokį statybos produktą pripažinti nesaugiu; nepagrįstai įpareigojo būtent ieškovą kaip statinio valdytoją imtis priemonių dėl pavojingo statybos produkto pašalinimo nuo statinio“, yra neatitinkanti teisinio reguliavimo. Atsižvelgiant į tai, kad buvo atliekama statybos valstybinė priežiūra, o ne ne maisto produktų rinkos priežiūra, todėl Inspekcija, o ne Tarnyba, nagrinėjamu atveju buvo teisės aktų įgaliota priimti sprendimą.

163Dėl statinio valdytojo atsakomybės

16432.

165Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad ieškovas kaip statinio valdytojas nėra padaręs jokio teisės pažeidimo, tai yra jis panaudojo statybose statybos produktą – Gentas HPL plokštes – kurio degumo klasifikacija gamintojo deklaracijoje atitiko statinio techninį projektą. Statinio valdytojas negali būti laikomas atsakingu už tai, kad statybos produkto gamintojas/platintojas/pardavėjas galimai pateikė deklaracijoje nurodytų savybių neatitinkantį produktą bei atitinkamai statinio valdytojui.

16633.

167Teisėjų kolegija pakartoja, kad esant ginčui dėl panaudotų statybos procese produktų degumo atitikties teisės aktų reikalavimas ir statybose faktiškai panaudotų produktų atitikimo reglamentuojamiems gaisrinės saugos rodikliams, taikomos Statybos įstatymo nuostatos bei CK 4.103 straipsnis.

16834.

169Pagal CK 4.103 straipsnio 1 dalį, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Vadinasi, statinio statytojui kyla atsakomybė kitu teisniu pagrindu, nei produkto pardavėjui pagal Produktų saugos įstatymą. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl statytojo Muitinės mokymo centro teisinės atsakomybės, netinkamai kvalifikavo teisinius santykius, be pagrindo taikė Produktų saugos įstatymo nuostatas.

17035.

171Pažymėtina ir tai, kad pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės, kai tai numatyta įstatymų. Atsakomybė, kylanti tais atvejais, kai nėra žalą padariusio asmens kaltės, deliktų teisėje vadinama griežtąja. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Atskiro įrenginio statybinių konstrukcijų trūkumas, atsiradęs dėl statybos normų pažeidimų ar netinkamos konstrukcijų priežiūros ar dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo savininko (valdytojo) valios, yra traktuojamas kaip trūkumas, sudarantis pagrindą taikyti CK 6.266 straipsnio 1 dalį.

17236.

173Nagrinėjamoje byloje užbaigus statybos patikrinimą, 2017 m. birželio 23 d. surašytas pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-805, kuriame užfiksuota, kad statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, statybos darbai vykdomi nesilaikant suderinto projekto sprendinių (akto 8.2 punktas), todėl visiškai pagrįstai 2017 m. liepos 19 d. statytojui Muitinės mokymo centrui buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 ir nurodyta, ne vėliau kaip iki 2018-01-18 pašalinti (demontuoti) fasado apdailos plokštes ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui.

17437.

175Taigi nustačius, jog statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, todėl statinys turi trūkumų, pirmosios instancijos teismas privalėjo pasisakyti ne dėl ieškovo kaltės, o dėl to, ar pagrįstai nustatyti statinio trūkumai. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nebuvo teisėto pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį tuo pagrindu, jog statinio valdytojas pagal teisės aktus nėra atsakingas už galimai nesaugaus produkto teikimą į rinką bei atitinkamai neturi pareigos imtis veiksmų dėl tokio produkto pašalinimo iš rinkos, jo tinkamo ženklinimo ir pan. (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis).

176Dėl viešojo intereso ir privačių interesų gynimo

17738.

178Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamu privalomuoju nurodymu buvo sukurta teisėtų lūkesčių neatitinkanti situacija, kuomet realiai nesudarius įstatyme numatytos galimybės produkto gamintojui/ tiekėjui/ pardavėjui apsiginti nuo produkto pripažinimo nesaugiu ar nuo jų atžvilgiu taikomu rinkos ribojimo priemonių, iš karto buvo nuspręsta, kad toks produktas jau yra laikomas nesaugiu ir pritaikytos statinio valdytojui su neteisėtomis statybomis susijusios pasekmės (sprendimo 55 punktas).

17939.

180Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįsta tokią išvadą, nes apie fasado apdailos plokščių degumo bandymus ieškovas taip pat buvo informuotas dar iki privalomojo nurodymo surašymo (pvz.: 2017-06-16 raštas „Dėl statybų patikrinimo ( - )“). Taip pat apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad jei nagrinėjamoje byloje buvo svarstoma dėl viešojo ir privataus interesų santykių, tai išvados yra padarytos ne pagal kasacinio teismo praktiką.

18140.

182Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad viešasis interesas civiliniame procese ginamas įtvirtinant aktyvų teismo vaidmenį civiliniame procese, kuris pasireiškia teismo pareiga rūpintis sąžiningu, greitu, tinkamu civilinės bylos išnagrinėjimu, kai kurių bylų nagrinėjimo ypatumais, kai ribojamas rungimosi principas, suteikiant teismui teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, peržengti ginčo ar skundų ribas ir kt. Tokios išimtys yra pateisinamos ir būtinos, siekiant suderinti privataus ir viešojo intereso gynybą, užtikrinti šių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014).

18341.

184Vadinasi, teismas padaręs išvadą dėl nesudarytos įstatyme numatytos galimybės produkto gamintojui/ tiekėjui/ pardavėjui apsiginti nuo produkto pripažinimo nesaugiu, teismas lygiai taip pat neištyrė visų aplinkybių, kuriais atsakovė rėmėsi, nuspręsdama priimti ginčijamą sprendimą dėl neatitikimo degumo reikalavimams, nurodydamas, kad tai neaktualus faktas (sprendimo 40 punktas).

18542.

186Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB „Orex Group“ įrodinėjo, kad tirta plokštė atitinka deklaruojamas savybes, tame tarpe Bs1d0 degumo klasę, ir tai patvirtina: 2014 m. spalio 22 d. ERA degumo klasifikavimo ataskaita Nr. ERA-14-095 su nustatyta degumo klase Bs1d0 (b. t. 14, b. l. 56-69) ir 2014 m. gruodžio 1 d. KIWA eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 0620-CPR-45875/05 dėl degumo klasės Bs1d0 (b.t. 3, b.l. 56-72-75), Notifikuotos ekspertinės įstaigos „MPA Dresden” GmbH, Vokietijoje 2017 m. rugpjūčio 8 d. Klasifikavimo ataskaita Nr. 20170838/01 su bandymų ataskaitomis, kuriose nustatyta, kad plokščių degumo klasė – Bs1d0. (b. t. 1, b. l. 87-129), Lenkijos ekspertinės įstaigos Instytut Techniki Budowlanej 2018 m. birželio 8 d. atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita su bandymų ataskaitomis kurioje taip pat nustatyta, kad plokštės degumo klasė Bs1d0 (b.t. 21, b. l. 59-65). Plokštės, su kuriomis Vokietijos ir Lenkijos ekspertinės įstaigos atliko degumo bandymą, buvo aiškiai identifikuotos, t. y. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais užfiksuota kokios medžiagos buvo paimtos bandymams Vokietijos bei Lenkijos laboratorijoje atlikti; 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lenkijos ekspertinė įstaiga Instytut Techniki Budowlanej pateikė atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą Nr. 01720/17/Z00NZP su bandymų ataskaitomis Nr. LZP01-01720/17/Z00NZP ir Nr. LZP02-01720/17/Z00NZP, kurioje nustatė, jog plokščių degumo klasė yra Bs1d0 (b.t. 12, b.l. 99-131).

18743.

188Taigi byloje kyla ginčas, kad GTC 2017 m. birželio 6 d. Bandymų ataskaita Nr. 20-10.2017.3, 2017 m. birželio 6 d. Bandymų ataskaita Nr. 20-11.2017.5, 2017 m. birželio 6 d. Degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010, yra netikslios, nes buvo tiriama pati statybinė medžiaga (ant medinio rėmo), o ne statybinė sistema (konstrukcija), kurioje statybinė medžiaga buvo panaudota (statybų objekte) ant aliuminio rėmo, būtų buvę gauti kiti degumo klasės rezultatai. Kita vertus, trečiasis asmuo UAB „Orex Group“ pripažįsta, kad medžiagos bandymas buvo atliekamas dėl kitame objekte, nesusijusiame su nagrinėjama byla, paimtų plokščių, dėl kurių GTC buvo nustačiusi degumo klasę Cs1d0 (b.t. 12, b.l. 82-98). Esant šioms aplinkybės, teismas turėjo siūlyti skirti teismo ekspertizę, siekiant išspręsti techninio pobūdžio ginčą dėl Muitinės mokymo centro ir bendrabučio statybai (fasado rekonstrukcijai) panaudotų medžiagų atitikties priešgaisriniams reikalavimams pagal suderinto projekto sprendinius ir faktinį jų įgyvendinimą.

189Dėl privalomojo nurodymo pakankamo motyvavimo (pagrįstumo)

19044.

191Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakingos institucijos (Tarnybos) sprendimas dėl plokščių pripažinimo nesaugiomis nebuvo priimtas (sprendimo 49 punktas). Teismo vertinimu, kol Tarnyba nėra priėmusi jokio sprendimo ir pastarasis produktas iki šiol nėra pripažintas nesaugiu jokiu individualiu administraciniu aktu, nebuvo pagrindo priimti ginčo sprendimo (sprendimo 31 punktas).

19245.

193Apeliantė įrodinėja, kad privalomasis nurodymas atitinka ir individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus – yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, atitinka jos kompetenciją.

19446.

195Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliantės argumentą, kad privalomasis nurodymas, surašytas pagal kompetenciją ir ne dėl nesaugaus produkto buvimo rinkoje, o Inspekcijos kaip statybos valstybinės priežiūros institucijos, siekiant užtikrinti statybos atitiktį. Vadinasi, atskiras Tarnybos sprendimas dėl statybinės medžiagos pripažinimo nesaugiu produktu nebuvo reikalingas.

19647.

197Kaip teisingai nurodė Tarnyba, privalomasis sprendimas priimtas ne dėl gaminio, t. y. fasadinių apdailos medžiagų kokybės, o dėl konkrečiai statybos objekte naudotų fasadinių apdailos medžiagų atitikties objekte vykdytos statybos projektui. Nustačius, kad objekte naudotos fasadinės apdailos medžiagos neatitinka statybos projektui, t. y. pagal projektą turėjo būti naudojamos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė – B-s2,d0, o buvo panaudotos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė žemesnė, t. y. D-s2,d0, Inspekcija teisėtai ir pagrįstai, neviršydama savo kompetencijos statybos priežiūros srityje, priėmė Privalomąjį nurodymą, nurodydama ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 18 d. pašalinti (demontuoti) fasado apdailos plokštes ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui.

19848.

199Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Produktų saugos įstatymas taikomas tuo atveju, kai įprastomis sąlygomis ir naudojamas pagal paskirtį ne maisto produktas gali kelti pavojų gyvybei, sveikatai ar turtui. Tokiu atveju Produktų saugos įstatymas numato besąlygišką tokio produkto pašalinimą iš rinkos ir sprendimą šiuo klausimu priima Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

20049.

201Byloje nustatyta, kad Tarnyboje 2017 m. gegužės 5 d. buvo gautas Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) 2017 m. gegužės 4 d. raštas Nr. (23.17)-2D-6093 dėl tarnybinės pagalbos (reg. Nr. 5-2942), kuriame nurodoma, kad Departamentas yra numatęs atlikti naujai statomų ir/ar modernizuojamų pastatų neplaninius patikrinimus, tarp jų ir objekte ( - ) (toliau – Objektas) bei prašoma Tarnybos tarnybinės pagalbos, siekiant įvertinti statybai naudojamų medžiagų atitiktį priešgaisriniams reikalavimams. Vadinasi, buvo atliekamas Objekto patikrinimas, ar statybos darbai vykdomi laikantis suderinto projekto sprendinių ir, ar statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų. Vykdant bendradarbiavimą, 2017 m. gegužės 9 d. Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausiajam specialistui buvo išrašytas pavedimas Nr. 3V-570, kuriuo vyriausiasis specialistas buvo įgaliotas paimti bandinius. Iš paimtų bandinių nustatyta, kad rekonstruojant statinius naudotos fasadinės apdailos medžiagos neatitinka statybos projektui, t. y. pagal projektą turėjo būti naudojamos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė – B-s2,d0, o buvo panaudotos fasadinės apdailos medžiagos, kurių degumo klasė žemesnė, t. y. D-s2,d0.

20250.

203Inspekcija gavusi atliktų degumo klasės nustatymo bandymo rezultatus iš kompetentingos institucijos Gaisrinių tyrimų centro, kuriuose nurodyta, kad plokščių degumo klasė yra D-s2,d0, tačiau statybos produkto atitikties dokumentuose nurodoma aukštesnė degumo klasė – B-s2,d0, 2017 m. birželio 23 d. surašė pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktą (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-805, kuriame užfiksuota, kad statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, statybos darbai vykdomi nesilaikant suderinto projekto sprendinių (akto 8.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, statytojui Muitinės mokymo centrui 2017 m. liepos 19 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 ir nurodyta, ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 18 d. pašalinti (demontuoti) fasado apdailos plokštes ir užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui.

20451.

205Byloje nustatyta, kad Muitinės mokymo centro pastato, esančio adresu ( - ), išorės sienų, stogo ir pamatų rekonstravimo techniniame projekte (b.l. 22-25, t. I) nurodyta, kad <..> Plokščių charakteristikos: [...] d) minimali fasadinės plokštės degumo klasė B-s1,d0.“ (techninio projekto dalis pavadinimu „Techninė specifikacija. Statybinė-konstrukcinė dalis. 1. Vėdinamų fasadų šiltinimas. 1.1. Bendroji dalis“). Kita vertus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, kurie parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999, 78 punktu statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Šių taisyklių 84 punktas įpareigoja, kad I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės turi būti parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę: aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktai (84.1 papunktis); kitiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai (84.2. papunktis).

20652.

207Taigi nagrinėjamu atveju, atliekant ginčo objekto statybos darbus pagal statybos leidimą, bei suderintą projektą turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą patvirtino, kad nagrinėjamoje byloje svarbiausias yra saugumo kriterijus, nes sumontuotos žemesnės degumo klasės nei privaloma plokštės padidina pastato gaisrinį pavojingumą. Teisėjų kolegija šį argumentą laiko esminiu, nes saugus statinio eksploatavimas yra esminė vertybė, todėl reglamentuota viešosios teisės aktų normomis.

20853.

209Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad byloje liko neišaiškinta aplinkybė ir jos teismas teisiškai nevertino, jog priklausomai nuo to kaip fasadinės plokštės yra panaudotos statybos objekte (ant kokio rėmo pritvirtintos, kokiais tarpais sudėtos ir pan.), atitinkamai gali pakisti jų kaip degių medžiagų savybių pavojingumo laipsnis galutiniam rezultatui (statiniui, ant kurio jos pritvirtintos (sprendimo 47 punktas).

21054.

211Į bylą pateiktas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Magirnis“ užsakymu užsienio juridinio asmens (registruoto Lenkijoje) Statybos technikos instituto 2018 m. birželio 8 d. parengtas Reakcijos į ugnį klasifikavimas remiantis PN-EN 13501-1+A1:2010 (b.l. 41-59, b.l. 90-107, t. XII). Iš šio klasifikavimo turinio matyti, kad laminatui Gentas HPL3116 buvo suteikta Bs1d0 degumo klasė, bandymus atliekant ant medinio rėmo. Tuo tarpu Gaisrinių tyrimų centras taip pat tyręs statybinės medžiagos ant medinio rėmo reakciją į ugnį gavo kitus rezultatus.

21255.

213Taigi byloje esant priešingoms tyrimų išvadoms, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime GTC atliktų bandymų nevertino ir dėl jų nepasisakė, nurodydamas, kad teismui konstatavus, jog atsakovės privalomasis nurodymas naikintinas kaip neteisėtas, nes buvo priimtas pažeidžiant teisės aktus <...>, atitinkamai tampa neaktualūs faktai, kuriais atsakovė rėmėsi, nuspręsdama priimti savo kompetencijai nepriskirtą sprendimą, tai yra Gaisrinių tyrimų centro bandymų duomenys bei jais paremtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimo aktas dėl produkto nesaugumo. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje liko neatskleista jos esmė.

21456.

215Bet kuriuo atveju, šalims įrodinėjant, kad GTC atliekant degumo bandymus GTC vadovavosi ne galiojančio standarto LST EN 438-7:2005 reikalavimais, tačiau minėto standarto nepatvirtintu projektu, teismas privalėjo įvertinti ir pasisakyti dėl šio argumento. Pažymėtina, kad GTC išduoti dokumentai turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl esant ginčui, jog GTC bandymų ataskaitos Nr. 20-10.2017.3 rezultatai (b.t. 1, b.l. 49-58) nėra patikimi, kadangi tų pačių tyrimų rezultatai skiriasi keliais kartais, šis klausimas privalėjo būti išnagrinėtas.

21657.

217Lygiai taip pat trečiasis asmuo UAB „Makveža“ rėmėsi argumentu, kad ginčo plokštės buvo dviejų rūšių, kurios turėjo skirtingus kodus, todėl reikėjo atskirai spręsti dėl jų atitikimo priešgaisriniams reikalavimams. Ši aplinkybė teismo buvo nevertinta, sprendžiant, jog tai turi būti tiriama administraciniame teisme tuo atveju, jei Tarnybai priėmus sprendimą dėl produkto pripažinimo nesaugiu, produkto gamintojas/tiekėjas/pardavėjas ginčytų tokio sprendimo teisėtumą (PSĮ 28 straipsnio 1 dalis). Dėl bylos procesinės baigties

21858.

219Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo reikalavimus, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai išaiškino esmines faktines bylos aplinkybes, spręsdamas dėl statytojo Muitinės mokymo centro teisinės atsakomybės netinkamai kvalifikavo teisinius santykius, be pagrindo taikė Produktų saugos įstatymo nuostatas, todėl priėmė neteisėtą sprendimą, kuris panaikinamas.

22059.

221Apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pripažinęs Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. liepos 19 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 neteisėtu, šios savo išvados tinkamai nepagrindė.

22260.

223Pažymėtina, kad pats teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog Muitinės mokymo centro pastato, esančio adresu ( - ), išorės sienų, stogo ir pamatų rekonstravimo techninio projekto (b.l. 22-25, t. I) lauko nurodyta, kad <..> Plokščių charakteristikos: [...] d) minimali fasadinės plokštės degumo klasė B-s1,d0.“ (techninio projekto dalis pavadinimu „Techninė specifikacija. Statybinė-konstrukcinė dalis. 1. Vėdinamų fasadų šiltinimas. 1.1. Bendroji dalis“), tačiau nepagrįstai nevertino, kad faktinė padėtis neatitinka projekto sprendinių. Ši aplinkybė privalėjo būti ištirta.

22461.

225Pirmosios instancijos teismui neištyrus ir neįvertinus visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų faktinių aplinkybių, liko neatskleista bylos esmė ir dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl privalomuoju nurodymu pritaikytų poveikio priemonių pagrįstumo. Kadangi dėl papildomai tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla turi būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi naujais aspektais, panaikinus skundžiamą sprendimą, klausimas dėl Privalomojo nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN1152 pripažinimo neteisėtu perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

22662.

227Apeliacinės instancijos teismui nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, šalių bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliaciniame teisme, paskirstymo klausimas paliktinas spręsti teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).

228Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

229Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

230Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas Muitinės mokymų centras kreipėsi į teismą, prašydamas... 7. 2.... 8. Ieškovas pažymėjo, kad Vokietijos laboratorijos „MPA Dresden“ išvada ir... 9. 3.... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 15. 6.... 16. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 17. 7.... 18. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 19. 8.... 20. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 21. 9.... 22. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 23. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 10.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu ieškinį... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad bendradarbiaujant institucijoms buvo atliktas Lietuvos... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017 m.... 30. 13.... 31. Teismas padarė išvadą, kad atsakovės priimtas privalomasis nurodymas... 32. 14.... 33. Teismas, įvertinęs privalomuoju nurodymu sukeliamų pasekmių sunkumą ir... 34. 15.... 35. Teismo vertinimu, ginčijamu privalomuoju nurodymu buvo sukurta teisėtų... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 37. 16.... 38. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 39. 16.1.... 40. Inspekcija, įgyvendindama statybos valstybinės priežiūros funkciją, atliko... 41. 16.2.... 42. Inspekcija neviršijo įstatymu jai suteiktos kompetencijos ir pati nesprendė,... 43. 16.3.... 44. teismas nevertino kad faktinė padėtis neatitinka projekto sprendinių, todėl... 45. 16.4.... 46. privalomuoju nurodymu buvo siekiama užtikrinti fasadinių apdailos plokščių... 47. 16.5.... 48. privalomasis nurodymas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8... 49. 16.6.... 50. atliekant ginčo objekto statybos darbus pagal statybos leidimą, bei... 51. 16.7.... 52. nagrinėjamu atveju siekiama užtikrinti statybos atitiktį projektui, kuriame... 53. 16.8.... 54. plokščių tiekėjo bandymas keisti produkto atitikties deklaraciją tik... 55. 16.9.... 56. sprendime nepagrįstai teigiama, kad Inspekcija surašydama privalomąjį... 57. 16.10.... 58. skundžiamu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos,... 59. 16.11.... 60. skundžiamas teismo sprendimas yra siurprizinis – bylos nagrinėjimo metu... 61. 2.... 62. Ieškovas Muitinės mokymų centras pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 63. 17.1.... 64. Atsakovė netinkamai atliko statybos valstybinę priežiūrą, numatytą... 65. 17.2.... 66. Inspekcijos privalomasis nurodymas taip pat neatitinka ir Viešojo... 67. 17.3.... 68. Inspekcijos teiginiai, kad plokštės neatitinka priešgaisrinių reikalavimų... 69. 17.4.... 70. Inspekcija, priimdama privalomąjį nurodymą, pažeidė Viešojo... 71. 18.... 72. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 73. 18.1.... 74. atsakovė neturėjo teisinio pagrindo pripažinti ginčo plokštes... 75. 18.2.... 76. atsakovė neturėjo jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti visas ant... 77. 18.3.... 78. Gaisrinių tyrimo centro 2017 m. birželio 9 d. degumo klasifikavimo ataskaita... 79. 18.4.... 80. pats pastatas ( - ) nėra pavojingas priešgaisriniu požiūriu, todėl nėra... 81. 18.5.... 82. UAB „Makveža“ išlaidos advokato pagalbai yra pagrįstos ir įrodytos. UAB... 83. 19.... 84. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Orex... 85. 19.1.... 86. sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei neturint... 87. 19.2.... 88. nepakankamas yra privalomojo nurodymo motyvas, kuriuo atsakovė (viršydama... 89. 19.3.... 90. Gaisrinių tyrimų centro atlikti tyrimai, kuriais rėmėsi atsakovė, yra... 91. 19.4.... 92. tirta plokštė atitinka deklaruojamas savybes, tame tarpe Bs1d0 degumo klasę,... 93. 19.5.... 94. skundžiamas individualus administracinis aktas neatitinka Viešojo... 95. 19.6.... 96. apeliantas, nepagrįstai kvestionuoja trečiajam asmeniui UAB „Orex Group“... 97. 20.... 98. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 99. 20.1.... 100. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų... 101. 20.2.... 102. ieškovas ir tretieji asmenys ieškovo pusėje, nagrinėjant bylą pirmosios... 103. 20.3.... 104. Gaisrinių tyrimų centras pritaria Inspekcijos apeliaciniame skunde... 105. 21.... 106. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 107. 21.1.... 108. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti departamento... 109. 21.2.... 110. nagrinėjamu atveju turėjo būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, dO degumo... 111. 21.3.... 112. pirmosios instancijos teismas ne tik, kad neįvertino didelio slėgio laminato... 113. 22.... 114. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 115. 22.1.... 116. Tarnyba sutinka su Inspekcijos apeliaciniame skunde nurodomais argumentais, kad... 117. 22.2.... 118. nagrinėjamu atveju būtina atskirti Tarnybos ir Inspekcijos atliekamas... 119. 22.3.... 120. Tarnybos funkcijos ir teisės įtvirtinamos Lietuvos Respublikos vartotojų... 121. 22.4.... 122. nagrinėjamu atveju, 2017 m. gegužės 5 d. buvo gautas Inspekcijos Vilniaus... 123. 22.5.... 124. teismas netinkamai aiškino bei taikė Lietuvos Respublikos produktų saugos... 125. 22.6.... 126. privalomasis nurodymas yra priimtas ne dėl gaminio, t. y. fasadinių apdailos... 127. 23.... 128. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB... 129. Teisėjų kolegija... 130. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 131. 16.... 132. Atsakovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus įrodymus susijusius... 133. 17.... 134. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) 314 straipsnyje... 135. 18.... 136. Kita vertus, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas... 137. 19.... 138. Atsižvelgdamas į kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl įrodymų... 139. 20.... 140. Byloje kilo ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 141. 21.... 142. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, spendė, jog... 143. 22.... 144. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Produktų saugos įstatymo 1... 145. 23.... 146. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne dėl saugių produktų tiekimo į rinką,... 147. 24.... 148. Tokią ginčo esmę patvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo... 149. 25.... 150. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Inspekcija neturėjo kompetencijos... 151. 26.... 152. Teisėjų kolegija nurodo, kad šio rašto pateikimas apeliacinėje... 153. 27.... 154. Vadovaujantis Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, statinys (jo dalis)... 155. 28.... 156. Statybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad kontroliuoti... 157. 29.... 158. Šios teisės akto nuostatos aiškiai pagrindžia, kad ne Tarnyba, o Inspekcija... 159. 30.... 160. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11... 161. 31.... 162. Taigi nagrinėjamoje byloje Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 163. Dėl statinio valdytojo atsakomybės ... 164. 32.... 165. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad ieškovas kaip statinio... 166. 33.... 167. Teisėjų kolegija pakartoja, kad esant ginčui dėl panaudotų statybos... 168. 34.... 169. Pagal CK 4.103 straipsnio 1 dalį, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar... 170. 35.... 171. Pažymėtina ir tai, kad pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį civilinė... 172. 36.... 173. Nagrinėjamoje byloje užbaigus statybos patikrinimą, 2017 m. birželio 23 d.... 174. 37.... 175. Taigi nustačius, jog statyba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, todėl... 176. Dėl viešojo intereso ir privačių interesų gynimo... 177. 38.... 178. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamu privalomuoju nurodymu... 179. 39.... 180. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįsta tokią išvadą, nes apie fasado... 181. 40.... 182. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad viešasis interesas... 183. 41.... 184. Vadinasi, teismas padaręs išvadą dėl nesudarytos įstatyme numatytos... 185. 42.... 186. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB „Orex Group“ įrodinėjo, kad... 187. 43.... 188. Taigi byloje kyla ginčas, kad GTC 2017 m. birželio 6 d. Bandymų ataskaita... 189. Dėl privalomojo nurodymo pakankamo motyvavimo (pagrįstumo)... 190. 44.... 191. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakingos institucijos (Tarnybos)... 192. 45.... 193. Apeliantė įrodinėja, kad privalomasis nurodymas atitinka ir individualiam... 194. 46.... 195. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu apeliantės argumentą, kad... 196. 47.... 197. Kaip teisingai nurodė Tarnyba, privalomasis sprendimas priimtas ne dėl... 198. 48.... 199. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Produktų saugos įstatymas taikomas... 200. 49.... 201. Byloje nustatyta, kad Tarnyboje 2017 m. gegužės 5 d. buvo gautas Inspekcijos... 202. 50.... 203. Inspekcija gavusi atliktų degumo klasės nustatymo bandymo rezultatus iš... 204. 51.... 205. Byloje nustatyta, kad Muitinės mokymo centro pastato, esančio adresu ( - ),... 206. 52.... 207. Taigi nagrinėjamu atveju, atliekant ginčo objekto statybos darbus pagal... 208. 53.... 209. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad byloje... 210. 54.... 211. Į bylą pateiktas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės... 212. 55.... 213. Taigi byloje esant priešingoms tyrimų išvadoms, pirmosios instancijos... 214. 56.... 215. Bet kuriuo atveju, šalims įrodinėjant, kad GTC atliekant degumo bandymus GTC... 216. 57.... 217. Lygiai taip pat trečiasis asmuo UAB „Makveža“ rėmėsi argumentu, kad... 218. 58.... 219. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 220. 59.... 221. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 222. 60.... 223. Pažymėtina, kad pats teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog Muitinės... 224. 61.... 225. Pirmosios instancijos teismui neištyrus ir neįvertinus visų teisingam... 226. 62.... 227. Apeliacinės instancijos teismui nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo... 228. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 229. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą... 230. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....