Byla 2-1377/2012
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus A. J. prašymas patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto byloje Nr. B2-310-370/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus A. J. ir atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas kreditoriaus A. J. prašymas patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto byloje Nr. B2-310-370/2012.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Bankroto administratorių biuras“. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 23 d. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo tikslinti vėlesnėmis nutartimis. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartimi UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52011 m. gegužės 30 d. kreditorius A. J. pateikė prašymą patvirtinti jo 5244,71 Lt finansinį reikalavimą, nurodydamas, kad jis kaip atsakovo laiduotojas atsiskaitė su atsakovo kreditoriumi R. Č. komercine firma ,,Algrima” pagal 2009 m. liepos 10 d. pasirašytą vekselį. 2011 m. gegužės 31 d. kreditorius teismui pateikė prašymą, prašydamas įpareigoti bankroto administratorių įtraukti jį į įmonės kreditorių sąrašą su finansiniais reikalavimais, kilusiais iš darbo santykių, bei dėl paskolintos įmonei sumos pagal įmonės apskaitos dokumentus. Šį prašymą kreditorius papildė 2011 m. birželio 1 d. raštu, prašydamas patvirtinti jo kaip pirmosios eilės kreditoriaus 47 829,60 Lt finansinį reikalavimą, kilusį iš darbo santykių, bei 116 200,86 Lt finansinį reikalavimą, kilusį iš paskolos sutarties santykių. 2011 m. birželio 6 d. kreditorius pateikė papildomą prašymą patvirtinti jo 450,15 Lt finansinį reikalavimą, nurodydamas, kad antstolė L. P. nuo jo, kaip laiduotojo sąskaitos, pagal 2009 m. birželio mėnesį išduotą vekselį 2011 m. vasario 7 d. nurašė J. S. 450,15 Lt sumą. 2011 m. lapkričio 29 d. patikslintu prašymu kreditorius prašė atnaujinti terminą, praleistą dėl svarbių priežasčių, pateikti finansinius reikalavimus BUAB “Navalio jūrų agentūra” ir patvirtinti jo 176 013,80 Lt finansinį reikalavimą. Šiuo prašymu papildomai pateikė reikalavimą dėl 700 Lt patvirtinimo, nurodydamas, kad asmeninėmis lėšomis 2011 m. liepos 8 d. sumokėjo buvusiam įmonės tiekėjui UAB ,,Klaipėdos Netas” pagal papildomai pridedamą dokumentą, bei reikalavimą dėl 5588,48 Lt, nurodydamas, kad asmeninėmis lėšomis 2009 m. kovo 2 d. sumokėjo už įmonei suteiktas teisines paslaugas advokatų kontorai Baranauskas, Sesickas, Stukas ir partneriai. 2012 m. kovo 2 d. prašymu kreditorius prašė papildomai patvirtinti 1000 Lt finansinį reikalavimą, nurodydamas, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimu jam yra priteistos iš įmonės išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Kreditorius nurodė, kad terminas pateikti finansinius reikalavimus UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ yra praleistas dėl svarbių priežasčių, nes bankroto administratorius jo tinkamai neinformavo apie finansinių reikalavimų pateikimo terminus, jų pratęsimus ir tvarką, be to, jis buvo dalykinėse komandiruotėse, galėjo ir negauti susirašinėjimo su administratoriumi dokumentų dėl savo intensyvaus užimtumo, mano, kad jį, kaip kreditorių, administratorius nepagrįstai išskyrė iš kitų kreditorių, nes kitų kreditorių reikalavimus priėmė ir suėjus terminui reikalavimams pareikšti. Teismo posėdžio metu kreditorius prašymą dėl 1000 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo prašė palikti nenagrinėtą, nurodydamas, kad teismo sprendimas neįsiteisėjęs, apskųstas apeliacine tvarka, taip pat nurodė, kad patikslintą darbo užmokesčio sumą sudaro 48 524,60 Lt.

6Atsakovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratorius nurodė, kad kreditorius praleido terminą finansiniams reikalavimams pareikšti, taip pat nurodė, jog dalis pateikiamų kreditorinių reikalavimų yra nepagrįsti, todėl prašė kreditoriaus prašymą atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi kreditoriaus A. J. prašymus dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkino iš dalies: 1) kreditoriaus prašymą dėl 1000 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo paliko nenagrinėtą; 2) kreditoriaus 5244,71 Lt reikalavimą patvirtino ir įtraukė A. J. su šia suma į bankrutavusios UAB ,,Navalio jūrų agentūra” kreditorių sąrašą, 3) kreditoriaus kitos prašymo dalies atnaujinti terminą pateikti finansinį reikalavimą bei patvirtinti 171 464,09 Lt finansinius reikalavimus UAB “Navalio jūrų agentūra” bankroto byloje netenkino.

9Teismas pripažino, kad kreditorius A. J. praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties 7 punkte nustatytus terminus reikalavimams, išskyrus reikalavimą dėl 5 244,71 Lt, bankrutavusiai įmonei pateikti ir nenurodė aplinkybių bei nepateikė patikimų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą atnaujinti terminą. Teismas sutiko su administratoriaus pozicija, kad kreditoriui akivaizdžiai buvo žinomos bankroto bylos kėlimo aplinkybės bei priimtų procesinių sprendimų turinys, kartu ir aplinkybė dėl terminų pateikti kreditorių reikalavimus administratoriui, todėl pripažino, kad nėra jokio pagrindo termino praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis ir pateisinančiomis bei atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimams, susidariusiems iki bankroto bylos iškėlimo patvirtinti. Teismas taip pat pripažino pagrįstais bankroto administratoriaus argumentus, jog kreditorius net ir pateikdamas reikalavimus laiku, nepateikė juos pagrindžiančių patikimų įrodymų.

10Teismas nustatė, kad kreditorius teismui pateikdamas prašymą dėl reikalavimo, kilusio iš darbo santykių, patvirtinimo, veikė nesąžiningai, žinodamas, kad nėra administratoriui perdavęs savo asmens bylos. Be to, pats kreditorius asmens bylos originalą pateikė teismui tiesiogiai tik 2011 m. gruodžio 5 d., nurodydamas, kad kopiją išsiuntė 2011 m. gruodžio 5 d. administratoriui, nors iš minėtos asmens bylos medžiagos matyti, kad ji sudaryta 2011 m. gegužės 10 d. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog nėra pagrindo šio reikalavimo tvirtinti vien dėl termino praleidimo ir jokių termino praleidimą pateisinančių priežasčių nebuvimo. Teismo nuomone, reikalavimo patvirtinti 450,15 Lt sumą, nurašytą antstolės L. P., taip pat nėra pagrindo pripažinti, nes kreditoriaus pateikti dokumentai nepatvirtina, kad kreditorius mokėjo už įmonę. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo tvirtinti kreditoriaus reikalavimo dėl 700 Lt, nes šis reikalavimas nėra pagrįstas bylos duomenimis, jog UAB ,,Klaipėdos Netas” bankroto teisės aktų nustatyta tvarka buvo pareiškęs reikalavimą bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei, todėl už nesamą įmonės kreditorių kreditorius A. J. jam sumokėjo 2011 m. liepos 8 d. (bankroto proceso metu) savo rizika, neįgydamas bei neįrodydamas atgręžtinio reikalavimo teisės ar kitokio teisinio pagrindo. Teismo nuomone, taip pat nėra pagrindo tenkinti kreditoriaus reikalavimo dėl 5588,48 Lt sumos patvirtinimo, nes praleistas terminas tokiam reikalavimui pateikti - mokėjimo dokumentas yra 2009 m. kovo 2 d., nepagrįstas papildomais dokumentais, jog buvo mokama už įmonę, nes bankroto bylos kėlimo metu pats kreditorius, atstovaudamas įmonei, 2010 m. birželio 1 d. pateikė 2009 m. rugpjūčio 1 d. sudarytą kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, kad minėtai advokatų kontorai skolinga įmonė analogišką sumą, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo tvirtinti, kad kreditorius ginčo sumą sumokėjo už įmonę. Teismo nuomone, taip pat nėra pagrindo patvirtinti 116 200,86 Lt finansinio reikalavimo, kildinamo iš paskolos sutarties santykių, nes tokie dokumentai administratoriui nebuvo perduoti, reikalavimas pareikštas praleidus terminą ir nėra jokių objektyvių aplinkybių ar kitų svarbių priežasčių tokiam terminui atnaujinti.

11Teismas, vertindamas aplinkybes dėl 5244,71 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo, pripažino, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog jis pateiktas praleidus terminus. Teismas nustatė, kad kreditorius iš tikrųjų priverstinio skolos išieškojimo procese kaip solidarus bendraskolis įvykdė prievolę pagal 2009 m. liepos 10 d. vekselį, kuriuo laidavo už įmonę. Apie tai administratoriui pranešė kreditorius UAB ,,Algrima” ir konstatavo antstolis 2011 m. gegužės 2 d. patvarkymu baigdamas vykdomąją bylą. Teismas nurodė, jog šiais duomenimis netikėti nėra pagrindo, nes dar 2010 m. rugpjūčio 18 d. anstolis J. P. buvo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui perdavęs skolos išieškojimo pagal 2009 m. liepos 10 d. vekselį dokumentus, iš kurių matyti, kad laiduotojas yra A. J., ir dėl to 2009 m. rugsėjo 29 d. išduotas notarine tvarka vykdomasis įrašas dėl solidaraus skolos išieškojimo ir iš laiduotojo, t.y. kreditoriaus A. J., todėl pripažintina, kad kreditorius, iš esmės įvykdęs laiduotojo pareigą, pakankamai greitai kreipėsi su atgręžtinio reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, reikalavimą tiesiogiai pateikdamas teismui tvirtinti.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius A. J. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį toje dalyje, kurioje atsisakyta atnaujinti terminą ir tenkinti kreditoriaus finansinius reikalavimus ir priimti naują nutartį toje dalyje – kreditoriaus prašymą atnaujinti terminą tenkinti ir patvirtinti 165 175,61 Lt kreditoriaus finansinius reikalavimus BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas nenurodė nė vieno konkretaus įrodymo, esančio byloje, kuriuo būtų neginčijamai nustatytas faktas, jog kreditorius buvo informuotas apie terminą pateikti finansinius reikalavimus. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl bylos nagrinėjimo metu kreditoriaus išsakyto argumento, kad nei informacijos apie teismo nustatytą terminą pareikšti savo reikalavimus, nei bankroto administratoriaus pranešimo teikti prašymus nebuvo gavęs. Pranešimų kreditoriui siuntimas registruotu paštu, nesant patvirtinto įteikimo fakto, negali būti pagrindu pripažinti, jog kreditorius nustatytu laiku buvo informuotas apie galimybę pareikšti finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Be to, kreditorius neturi juridinio išsilavinimo, todėl negalėjo bei neprivalėjo žinoti visų bankroto procese atliekamų veiksmų reikšmės bei prasmės.

152. Teismui buvo žinoma, kad vien tik asmens bylos neužtenka, norint nustatyti, ar teisingai įmonės darbuotojas formuoja savo reikalavimus dėl jam priklausančio darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio informacija yra fiksuojama ir teikiama darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiuose. Visus dokumentus, išskyrus asmens bylą, bankroto administratorius turėjo, todėl visiškai nesuprantamas teismo argumentas, kad kreditorius neva veikė nesąžiningai. Asmens byla negalėjo bankroto administratoriui suteikti jokios informacijos apie kreditoriui priskaičiuotą darbo užmokestį, nes paprasčiausiai tokia informacija į asmens bylas nėra segama. Be to, kreditorius į bylą pateikė VSDFV pažymą apie jam priskaičiuotą darbo užmokestį, kurią galėjo išsireikalauti ir bankroto administratorius, jei jam netiko byloje esanti teismo reikalavimu pateikta bankrutuojančios įmonės darbuotojų darbo užmokesčio suvestinė. Tačiau teismas dėl pateikto papildomo įrodymo nepasisakė, o akcentavo tik asmens bylą, iš kurios neįmanoma nustatyti jokių duomenų apie priskaičiuotą darbo užmokestį. Teismo nutartyje nėra motyvų ir dėl darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, kaip vieno iš pagrindinių buhalterinę apskaitą formuojančių dokumentų.

163. Dėl bankroto administratoriaus elgesio kreditorius negalėjo laiku įgyvendinti teisės teikti finansinius reikalavimus. Teismas net nepasisakė dėl šių aplinkybių, vadinasi, nesistengė nustatyti byloje tiesą ir taip buvo neįgyvendinti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai.

174. Teismas ir bankroto administratorius kreditorių prilygino asmeniui, kuris besąlygiškai turi vykdyti fizine ir technine prasme sunkiai įgyvendinimus uždavinius ar padaromus/atliekamus darbus. Teismas neįvertino, kad kreditorius minėtu laikotarpiu buvo dviejų įmonių, kurios vykdo veiklą, vadovas ir tai, kad didelį laiko tarpą buvo dalykinėse komandiruotėse, todėl tiesiog neturėjo fizinių galimybių viską atlikti laiku. Kreditorius nuo pat pradžių teikė informaciją teismui apie jam priskaičiuotą darbo užmokestį ir apie jo paskolintas lėšas įmonei, taip išreikšdamas savo valią dėl kreditorinių reikalavimų. Tai, kad prašymo kreditorius nepateikė tiesiogiai administratoriui, esmės nekeičia, nes preziumuojama, jog administratorius yra susipažinęs su visa įmonės bankroto bylos medžiaga. Įstatymas nedraudžia to, kad kreditorius pats pateiktų finansinį reikalavimą teismui.

185. Kreditorius teismui pateikė įrodymą, kad paskolos sutartis bankroto administratoriui buvo perduota, todėl yra visiškai nesuprantamas teismo argumentas, kad dokumentai administratoriui nebuvo perduoti. Taip pat teismo iniciatyva buvo pateikti banko sąskaitos išrašai, pagal kuriuos matosi, jog kreditorius pervedė/paskolino 116 200 Lt sumą įmonei. Bankroto administratorius, disponuojantis įmonės sąskaita taip pat turėjo visą šią informaciją, tačiau teismas nepasisakė dėl šių nenuginčijamų įrodymų ir tokiu būdu netinkamai vertino esamus įrodymus.

196. Nepagrįstas teismo atsisakymas patvirtinti 450,15 Lt kreditorinį reikalavimą. Jei įmonės darbuotojas J. S. laiku nepateikė prašymo jį įtraukti į kreditorių sąrašą, tai kreditorius negalėjo jo priversti teikti kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui. Tačiau teismas šios aplinkybės nevertino. Kreditorius greitai kreipėsi su atgręžtinio reikalavimo teise įmonei, už kurią sumokėjo savo lėšomis (nurašant jas nuo sąskaitos) kaip ir kitu byloje esančiu analogišku kreditorinių reikalavimu 5 244,71 Lt sumai, kurią teismas tenkino.

20Atskiruoju skundu atsakovas BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties dalį dėl 5244,71 Lt dydžio kreditoriaus A. J. reikalavimo patvirtinimo, prašydamas kreditoriaus A. J. prašymus atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pateikti bei patvirtinti 5244,71 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovo BUAB „Navalio jūrų agentūra" bankroto byloje atmesti, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

21Atsakovas nurodo, kad teismas, pripažindamas, jog kreditorius 5244,71 Lt dydžio finansinį reikalavimą pateikė nepraleidęs ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto procesinio termino netinkamai nustatė tokio finansinio reikalavimo atsiradimo momentą. Iš 5244,71 Lt dydžio kreditoriaus finansinį reikalavimą pagrindžiančių duomenų matyti, kad šis kreditoriaus finansinis reikalavimas susidarė skirtingais momentais: 2010 m. gruodžio 27 d., 2010 m. gruodžio 30 d., 2011 m. sausio 14 d. bei 2011 m. vasario 7 d. antstoliui J. P. iš asmeninės kreditoriaus, kaip laiduotojo už atsakovo prievoles, sąskaitos banke išieškojus atitinkamas pinigų sumas išieškotojo (atsakovo kreditoriaus) R. Č. firmos „Algrima" naudai. Taigi kreditoriaus atgręžtinio reikalavimo teisės į atsakovą dėl antstolio J. P. išieškotų piniginių lėšų atsirado atitinkamai 2010 m. gruodžio 27 d., 2010 m. gruodžio 30 d., 2011 m. sausio 14 d. bei 2011 m. vasario 7 d. Tuo tarpu teismas, spręsdamas dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo, jo atsiradimo momentą nepagrįstai susiejo su 2011 m. gegužės 2 d. antstolio J. P. patvarkymu užbaigti vykdomąją bylą. Atsakovo įsitikinimu, kreditorius reikalavimus atsakovui įgijo tuomet, kai nuo jo sąskaitos banke buvo nurašytos piniginės lėšos, bet ne tada, kada antstolis J. P. patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą. Atitinkamai ir terminas, per kurį kreditorius pateikė šiuos savo reikalavimus atsakovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, turi būti skaičiuojamas ne nuo 2011 m. gegužės 2 d. (antstolio J. P. patvarkymo užbaigti vykdomąją bylą priėmimo dienos), tačiau atitinkamai nuo 2010 m. gruodžio 27 d. (dėl 79,86 Lt dydžio reikalavimo), 2010 m. gruodžio 30 d. (dėl 1 541,80 Lt dydžio reikalavimo), 2011 m. sausio 14 d. (dėl 723,80 Lt dydžio reikalavimo) bei 2011 m. vasario 7 d. (dėl 2 899,25 Lt dydžio reikalavimo). Visi šie reikalavimai atsakovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikti tik 2011 m. gegužės 30 d., taigi ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta procesinį terminą praleidus.

22Atsiliepimu į kreditoriaus A. J. atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ nurodo, kad su atskirajame skunde išdėstytomis aplinkybėmis nesutinka. Nurodo, kad kreditorius savo finansinius reikalavimus atsakovui pareiškė 2011 m. gegužės 30 d., 2011 m. gegužės 31 d., 2011 m. birželio 1 d. bei 2011 m. birželio 6 d., t. y. praėjus beveik pusei metų po teismo ir ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino pabaigos. Tik 2011 m. lapkričio 29 d. (praėjus beveik metams po tam skirto termino pabaigos) kreditorius patikslino pateiktus finansinius reikalavimus, galiausiai suformuodamas prašymą priežastis, dėl kurių praleistas terminas, pripažinti svarbiomis. Kreditoriaus atskirajame skunde nurodytas aplinkybes apie tai, kad atsakovo administratorius neteikė informacijos kreditoriui apie bankroto bylą paneigia byloje esantys įrodymai - išsiųstų registruotų laiškų sąrašai. Atsakovo administratoriaus pranešimai buvo siųsti kreditoriaus nurodomu adresu ( - ), todėl, byloje nesant įrodymų apie tai, kad tokių pranešimų kreditorius negalėjo gauti ne dėl jo kaltės, preziumuojama, kad visus atsakovo administratoriaus pranešimus kreditorius yra gavęs (CK 6.166 str.). Kreditorius buvo atsakovo direktorius ir buvo itin gerai informuotas apie atsakovo bankroto bylą bei turėjo visas galimybes veikti aktyviai. Tam, jog būtų galima pripažinti priežastis, dėl kurių kreditorius praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytą terminą, svarbiomis, privalo būti konstatuota, jog šios priežastys egzistavo termino eigos metu, jos nepriklausė nuo terminą praleidusio asmens valios ir objektyviai sutrukdė kreditoriui laiku pačiam ar per atstovą pareikšti finansinius reikalavimus atsakovo bankroto byloje. Šiuo atveju vienintelė kreditoriaus nurodyta aplinkybė, dėl kurios buvo praleistas IBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytas terminas (tariamas kreditoriaus neinformuotumas) netgi neatitina tikrovės.

23IV. Apeliacinio teismo argumentai

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

25Nustatyta, kad BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto byla iškelta 2010 m. liepos 20 d. nutartimi, nutartis įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 23 d., terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti suėjo 2010 m. gruodžio 23 d.

26Dėl atsakovo BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ skundo

27Atsakovas apeliacinį skundą grindžia aplinkybe, kad teismas netinkamai skaičiavo kreditoriaus A. J. 5244,71 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo atsiradimo momentą, todėl nepagrįstai patvirtino jo kreditorinį reikalavimą. Byloje pateiktas 2009 m. liepos 10 d. vekselis patvirtina, kad kreditorius laidavo už vekselio davėją UAB ,,Navalio jūrų agentūra“. Byloje pateikti tarpbankiniai memorialiniai orderiai patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 27 d., 2010 m. gruodžio 30 d., 2011 m. sausio 14 d. ir 2011 m. vasario 11 d. nuo kreditoriaus, kaip laiduotojo, sąskaitos buvo nuskaičiuota bendra 5244,71 Lt dydžio suma pagal 2009 m. liepos 10 d. vekselį (t3, b.l.92-96). Pagal CK 6.83 straipsnio 1 dalį, kreditorius kaip laiduotojas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą. Kreditorinio reikalavimo materialinio pagrįstumo neginčijo ir atsakovas. Dėl šio reikalavimo patvirtinimo kreditorius į teismą kreipėsi 2011 m. gegužės 30 d. Teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad teisė teikti kreditorinį reikalavimą atsirado nuo antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo priėmimo dienos (2011 m. gegužės 2 d.). Sutiktina su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netiksliai nustatė kreditoriaus reikalavimo atsiradimo momentą. Prievolę įvykdžiusiam laiduotojui atgręžtinio reikalavimo teisė atsiranda nuo prievolės įvykdymo momento, šiuo atveju nuo antstolio nurodymu nurašytų lėšų dienos. Tačiau šis faktas nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad kreditorius savo teisę reikšti kreditorinį reikalavimą įgyvendino per protingą terminą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad kreditorių reikalavimai gali būti tikslinami per visą bankroto bylos nagrinėjimo eigą iki įmonės pabaigos, net jeigu jie ir nepareikšti per teismo nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Todėl pagrįsti kreditorių reikalavimai neturėtų būti netenkinami remiantis vien termino praleidimo aplinkybe, jei jie apskritai pareikšti per protingą terminą. Todėl ir 5244,71 Lt reikalavimas, administratoriui jo neginčijant iš esmės, teismo patvirtintas pagrįstai ir atskirajame skunde nurodytais argumentais šios nutarties dalies naikinti ar keisti nėra pagrindo.

28Dėl kreditoriaus A. J. skundo

29Teismas atsisakė tvirtinti A. J. kreditorinį reikalavimą, susijusį su darbo užmokesčio įsiskolinimu, atsižvelgdamas į tai, kad praleistas ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytas terminas šiam reikalavimui pateikti ir į tai, kad kreditorius bankroto administratoriui nepateikė savo asmens bylos. ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, susidariusius iki bankroto bylos iškėlimo, kurie pateikti pažeidus nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Teismas netenkino kreditoriaus prašymo atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorius piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nepateikdamas bankroto administratoriui asmens bylos, dėl ko negalėjo būti laiku patvirtintas kreditorinis reikalavimas. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad asmens bylos bankroto administratoriui neperdavimas, sudaro pagrindą konstatuoti, kad kreditorius veikė nesąžiningai. Sutiktina su kreditoriaus argumentu, kad asmens byloje nėra fiksuojama informacija apie darbuotojo darbo užmokestį, todėl jokios informacijos apie apeliantui priklausantį darbo užmokestį ji nebūtų suteikusi. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys duomenys nesudaro pagrindo išvadai, kad kreditorius elgėsi nesąžiningai ir dėl šios priežasties laiku nepareiškė kreditorinio reikalavimo. Juo labiau, jog bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. sausio 18 d. pranešimu kreditorius kreipėsi į teismą, kartu pateikdamas suvestinę su darbuotojų darbo užmokesčiais (t2, b.l. 133-134). Byloje neginčijama, kad kreditorius buvo atsakovo darbuotojas, todėl nenustačius jo nesąžiningų veiksmų, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas nepakankamai įvertino aplinkybes, lėmusias termino pareikšti kreditorinį reikalavimą praleidimo priežastis, nenustatė ir nevertino, ar šias priežastis laiko svarbiomis ar ne, ir nepakankamai argumentavo, kad atnaujinti termino nėra pagrindo.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tvirtinti kreditorinį reikalavimą, susijusį su darbo užmokesčio įsiskolinimu, neatliko pareigos nustatyti nagrinėjamam klausimui svarbių aplinkybių. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, turėtų nustatyti, ar įmonės bankroto administratoriui buvo pateikti darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kita dokumentacija, kurioje atsispindi darbuotojų darbo užmokesčio informacija. Pagal įmonės duomenis esant aiškiems ir neginčytiniems reikalavimams, bankroto administratorius pats turėtų būti aktyvus ir savo iniciatyva teikti teismui tvirtinti neginčytinus kreditorinius reikalavimus. Ypač tai taikytina darbuotojų kaip silpnesniosios civilinių teisinių santykių šalies, atžvilgiu. Priešingu atveju nebūtų pasiekta vieno iš bankroto instituto tikslų – kuo greičiau atsiskaityti su bankrutuojančios įmonės kreditoriais. Byloje būtina ištirti ir nustatyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, todėl skundžiamos nutarties dalis, kuria atsisakyta tvirtinti kreditorinį reikalavimą iš darbo santykių naikintina ir klausimas dėl apelianto finansinio reikalavimo patvirtinimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

31Kreditorius atskiruoju skundu taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tvirtinti jo 116 200 Lt ir 450,15 Lt kreditorinius reikalavimus. Su šiais kreditoriaus argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Įvertinusi byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių šių reikalavimų pagrįstumą. Apeliantas atsakovo 116 200 Lt dydžio įsiskolinimą kildina iš paskolos sutarties, tačiau byloje tokia sutartis nėra pateikta. Vien pateikta sąskaitos ataskaita (t3, b.l.154) nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad kreditorius turi 116 200 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą į atsakovą. Taip pat, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apelianto pateikti dokumentai apie antstolės L. P. 450,15 Lt nurašytą sumą (t3, b.l.177-184) nepatvirtina, kad minėta suma nurašyta vykdant atsakovo BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ prievoles. Todėl šioje dalyje skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

32Kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalys, kuriomis atsisakyta tvirtinti kreditoriaus pareikštus reikalavimus, kreditoriaus pateiktame atskirajame skunde neginčijamos, todėl teisėjų kolegija išsamiau dėl jų nepasisako.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta patvirtinti kreditoriaus A. J. 48 524,60 Lt kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš darbo santykių, panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

35Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. 2011 m. gegužės 30 d. kreditorius A. J. pateikė prašymą patvirtinti jo... 6. Atsakovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratorius nurodė,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi kreditoriaus A.... 9. Teismas pripažino, kad kreditorius A. J. praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies... 10. Teismas nustatė, kad kreditorius teismui pateikdamas prašymą dėl... 11. Teismas, vertindamas aplinkybes dėl 5244,71 Lt finansinio reikalavimo... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius A. J. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 14. 1. Teismas nenurodė nė vieno konkretaus įrodymo, esančio byloje, kuriuo... 15. 2. Teismui buvo žinoma, kad vien tik asmens bylos neužtenka, norint... 16. 3. Dėl bankroto administratoriaus elgesio kreditorius negalėjo laiku... 17. 4. Teismas ir bankroto administratorius kreditorių prilygino asmeniui, kuris... 18. 5. Kreditorius teismui pateikė įrodymą, kad paskolos sutartis bankroto... 19. 6. Nepagrįstas teismo atsisakymas patvirtinti 450,15 Lt kreditorinį... 20. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ prašo pakeisti... 21. Atsakovas nurodo, kad teismas, pripažindamas, jog kreditorius 5244,71 Lt... 22. Atsiliepimu į kreditoriaus A. J. atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Navalio... 23. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Nustatyta, kad BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto byla iškelta 2010... 26. Dėl atsakovo BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ skundo... 27. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia aplinkybe, kad teismas netinkamai... 28. Dėl kreditoriaus A. J. skundo... 29. Teismas atsisakė tvirtinti A. J. kreditorinį reikalavimą, susijusį su darbo... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas... 31. Kreditorius atskiruoju skundu taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos... 32. Kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalys, kuriomis atsisakyta... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties dalį, kuria... 35. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties dalį...