Byla 2A-68-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Birutės Valiulienės, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei dalyvaujant ieškovo UAB „Jaukurai“ atstovui advokatui Tomui Drukteiniui, atsakovo UAB „Forsitia“ atstovui advokatui Andriui Marapolskui

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Forsitia“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-916-755/2009 pagal ieškovo UAB „Jaukurai“ ieškinį atsakovui UAB „Forsitia“, trečiajam asmeniui UAB „Gilda“ dėl finansinių prievolių nevykdymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 72 501,17 Lt skolos, 5 890,14 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei visas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 2-4).

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-12-08 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkino visiškai, t. y. priteisė iš atsakovės ieškovei 72 501,17 Lt skolos, 5 890,14 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio metines palūkanas (t. 1, b. l. 40-41).

6Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Prašė ieškinį atmesti (t. 1, b. l. 47-54).

7Ieškovė 2009-01-28 pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuo palaikė savo reikalavimus ir prašė 2008-12-08 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą (t. 1, b. l. 80-85). Nurodė, kad 2008-09-18 sutarties Nr. 0992 pagrindu ieškovė pateikė atsakovei prekių pagal PVM sąskaitas – faktūras bendrai 30 643,46 Lt sumai. Atsakovė už prekes sumokėjo dalinai, liko skolingas 23 781,34 Lt. Pagal sutarties 4.2.3. p., už įsigytas prekes atsakovė privalėjo atsiskaityti per 21 kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, bet jos neapmokėjo.

82008-10-06 UAB „Forsitia“ sudarė rangos sutartį su UAB „Gilda“ dėl katilinės montavimo bei jos paleidimo darbų. Darbus atliko. Užsakovas pagal sutartį turėjo atsiskaityti iki 2008-10-10. 2008-11-01 tarp UAB „Jaukurai“ ir UAB „Gilda“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „Gilda“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio susidariusią skolą į UAB „Forsitia“. Pagal sutartį su „Forsitia“, UAB „Jaukurai“ jai pardavė prekes, pretenzijų nebuvo. Jų sulaukė tik tada, kai pradėjo reikalauti atsiskaitymo. „Jaukurai“ du kartus siuntė priminimus, buvo išsiųsta griežta pretenzija. Nurodė, jog sutartyje su UAB „Gilda“ buvo nustatytas sutarties objektas – katilinės montavimo ir paleidimo darbai. Sąmata suderinta, pasirašyta abiejų šalių. Įrengti du universalūs kieto kuro katilai, siurblys, kaminas ir pan. UAB „Gilda“ šildymo sistemos nemontavo, šildymas jau buvo įrengtas, ji tik pastatė ir pajungė katilus. UAB “Gilda“ buvo atsakinga už katilų įrengimą ir paleidimą. Katilą, taip kaip jis buvo sumontuotas, galima kūrenti malkomis, o norint kūrenti anglimis, reikia ventiliatoriaus. Atsakovės pretenzijos trečiame punkte parašyta, kad paleidus ir pradėjus naudoti šildymo sistemą, UAB „Forsitia“ pastebėjo, kad ten kažkas negerai. Tai reiškia, jog darbai pagal rangos sutartį jau buvo atlikti. Pretenzija yra lapkričio 30 d., bet ji buvo gauta gruodžio viduryje, po to, kai UAB „Jaukurai“ jau išsiuntė priminimą. Kadangi lapkričio 27 dieną paduotas ieškinys, todėl tada, ieškovo manymu, sugalvotas pretekstas nemokėti pinigų. Ieškovės teigimu, remiantis sutarčių 4.6. p. pagrindu, jis turi teisę išieškoti iš atsakovo 0,2 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, kas sudaro 5 890,14 Lt.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu pakeitė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-12-08 preliminarų sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės UAB „Forsitia“ ieškovei UAB „Jaukurai“ 72 501,17 Lt skolos, 841,74 Lt delspinigių iki ieškinio pateikimo teismui dienos ir 6 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2008-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad civilinė byla 2009-05-06 ir 2009-05-20 teismo posėdžiuose nagrinėta atsakovės atstovams nedalyvaujant. Apie teismo posėdžių laiką ir vietą atstovai buvo informuoti tinkamai ir laiku.

10Teismas, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad 2008-10-06 atsakovas UAB „Forsitia“ sudarė rangos sutartį su UAB „Gilda“ dėl katilinės montavimo ir paleidimo darbų atlikimo. Tarp ieškovės UAB „Jaukurai“ ir trečiojo asmens UAB „Gilda“ 2008-11-01 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „Gilda“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio susidariusią skolą UAB „Forsitia“. Nustatė, jog katilai buvo užkurti ir pradėta patalpas šildyti, tačiau prieš pradedant naudoti katilus pagal paskirtį „Gilda“ nepateikė sumontuotų katilų garantinio talono, naudojimosi instrukcijos, be to, darbai buvo perduoti nepajungus prie katilų ventiliatorių, esančių sudėtine katilo dalimi, neįrengta savaiminio cirkuliavimo sistema, katilai pajungti ne pagal gamintojo UAB „Stropuva“ rekomendacijas, todėl nepasiekiamas maksimaliai galimas efektyvumas.

11Teismas atsakovės atsisakymą apmokėti už atliktus darbus CK 6.58, 6.205-209 str. pagrindais laikė nepagrįstu. Pažymėjo, jog CK 6.58 norma numato, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. CK 6.207-209 str. irgi numato sutarties vykdymo sustabdymą, jeigu nustačius nevykdančiai sutarties šaliai papildomą terminą sutartis neįvykdyta. Teismo nuomone, šios normos šiuo atveju netaikomos, kadangi rangos sutartis buvo įvykdyta (baigta) – katilinės ir šildymo sistemos darbai atlikti, rangos objektas perduotas pagal aktą. Turėdamas pastabų dėl darbų kokybės, atsakovas galėtų remtis teisiniu reglamentavimu dėl atliktų darbų kokybės (šis reglamentavimas numato kainos mažinimo galimybę, bet nenumato galimybės užsakovui vienašališkai atsisakyti apskritai sumokėti už rangos dalyką), garantinių reikalavimų.

12Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog yra sumokėjusi 5 000 Lt „Gildai“ už šios atliekamus darbus. Nurodė, kad nors tokią aplinkybę atsakovė įrodinėja A. Marapolsko telefoninio pokalbio su A. P. įrašu, tačiau iš šio įrašo negalima nustatyti nei mokėjimo fakto, nei to pagrindo, nei sumos.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė ir tretysis asmuo nepateikė įrodymų apie tai, jog informavo atsakovę, kaip skolininką, apie reikalavimo teisės pagal 2008-10-06 sutartį perleidimo. Sprendė, kad apie jį atsakovei iki civilinės bylos iškėlimo teisme nebuvo pranešta.

14Teismas ieškinį dalyje dėl delspinigių išieškojimo tenkino iš dalies, motyvuodamas tuo, kad netesybos atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003). Kadangi šio ginčo atveju netesybos sudaro apie 72 procentus metinių netesybų, todėl, teismo nuomone, tokio dydžio netesybos, įvertinant paskolų palūkanas, yra aiškiai per didelės. Nurodė, kad pareiga mokėti skolininkui (atsakovui) atsirado 2008 metų antrąjį pusmetį, kurį taikoma VILIBOR norma, buvusi pirmojo pusmečio paskutinę dieną (2008-06-30), buvo 4,45 procento, todėl turėtų būti mokamos 11,45 procentų palūkanos. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, šio ginčo atveju mokėtinos netesybos neturi būti mažesnės nei 11,45 procentų per metus. Tokiu būdu, skaičiuojant pagal atsakovės sutartį su „Jaukurais“ 1 dienos delspinigiai sudarys 7,46 Lt (23 781,34 Lt x 11,45 proc.) : 365 kalendorinių dienų). Už 35 iki kreipimosi į teismą dienas tai sudarys 261,10 Lt. Pagal atsakovo sutartį su „Gilda“ 1 dienos delspinigiai sudarys 15,28 Lt (48 719,83 Lt x 11,45 proc.) : 365 kalendorinių dienų). Už 38 iki kreipimosi į teismą dienas tai sudarys 580,64 Lt. Viso 841,74 Lt delspinigių.

15Apeliaciniu skundu atsakovė prašo apylinkės teismo sprendimą pakeisti ir ieškovo ieškinį dalyje dėl 49 561,57 skolos priteisimo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

161. a) teismas nesigilino į darbų pobūdį, darbų trūkumų akivaizdumą – paslėptumą, t. y. kad atsakovas, priimdamas darbus, negalėjo pastebėti darbų trūkumų, jie paaiškėjo tik ėmus naudotis katiline: katilai veikė netinkamai, neefektyviai;

17b) sumontuotų katilų pastebėti trūkumai negali būti vertinami kaip neesminiai, t. y. nepaisant to, jog šalys nebuvo sutartyje aptarusios katilų kokybės ar efektyvumo reikalavimų, tačiau rangovo pareiga rangos santykiuose yra atlikti darbus taip, kad jie atitiktų elementarius kokybės reikalavimus (CK 6.663 str. 1 d.). Kad UAB „Gilda“ sumontuoti katilai neatitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų, įrodo po darbų priėmimo įvykę du įvykiai, kurie sukėlė didelę grėsmę žmonių sveikatai;

18c) kadangi šalių sudarytoje sutartyje garantija nebuvo aptarta, todėl rangovas ir užsakovas privalo vadovautis CK 6.697 str., kuriame nurodyta, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Šiuo atveju atsakovas per protingą terminą (2008-11-30) apie pastebėtus trūkumus informavo rangovą. Atsižvelgiant į tai, kad rangovas nebandė trūkumų ištaisyti, atsakovas turi teisę kelti ieškovui CK 6.664 str. 3 d., 6.665 str. 1 d. numatytus reikalavimus, t. y. atlyginti ieškovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas ar atitinkamai sumažinti darbų kainą;

19d) nepagrįstai teismas neišskaičiavo iš ieškovo 5 000 Lt, kurie rangovui buvo perduoti iki ginčo sprendimo teisme pradžios, tuo labiau, kad atsakovas šiam faktui įrodyti pateikė garso įrašą.

202. Teismas netinkamai paskaičiavo atsakovei priteistinas netesybas. O būtent – atsakovė apie naująjį kreditorių – ieškovą sužinojo tik gavusi teismo procesinius dokumentus, t. y. tik tada, kai naujasis kreditorius kreipėsi į teismą ir jo ieškinys buvo priimtas. Tokiu būdu, teismas neturi pagrindo atsakovui priteisti 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos.

213. a) teismas pažeidė atsakovo teisę lygiateisiškai rungtis bei tirti įrodymus. O būtent – 2009-05-06 atsakovė pateikė teismui prašymą atidėti teismo posėdžio nagrinėjimą, nes teismo posėdyje atsakovės atstovas dalyvauti negalėjo, t. y. tuo metu atstovas dalyvavo kitame teismo posėdyje. Nors teismui prašymas buvo pateiktas iš anksto, pateikti duomenys apie konkrečią bylą, kurioje atstovas tuo metu dalyvauja, tačiau byla vis tiek buvo nagrinėjama be atsakovės. Be to, 2009-05-19 atsakovė pateikė prašymą atidėti 2009-05-20 teismo posėdį, kurio teismas taip pat netenkino. Prašymas motyvuotas tuo, kad atsakovė Vilniaus apygardos teisme yra pateikusi ieškinį dėl iš tos pačios sutarties, dėl trečiojo asmens padarytų nekokybiškų darbų ir nuostolių atlyginimo. Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas dėl to, kad prašymą pateikė ne atsakovės atstovas, o pati atsakovė. Priešingai, įstatyme nėra nustatyta, kieno pasirašytas prašymas laikomas tinkamu;

22b) nepagrįstai teismas netenkino 2009-03-06 pateikto prašymo susipažinti su teismo posėdžio protokolu bei jį atsiųsti faksu arba registruotu laišku. Tiek atsakovė, tiek jos atstovas gyvena ir veikia Vilniuje, todėl per tris dienas (CPK 171 str.) susipažinti su protokolu teisme nebuvo galimybės. Be to, procesiniame įstatyme nenurodyti konkretūs būdai, kuriais bylos šalys gali pasinaudoti teise susipažinti su bylos medžiaga, šiuo atveju – su teismo posėdžio protokolu.

23Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti apylinkės teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad, priešingai, nei teigia apeliantas, tretysis asmuo UAB „Gilda“ tinkamai, nenukrypdamas nuo sutarties sąlygų ir laiku atliko savo sutartinius įsipareigojimus bei perdavė darbų rezultatą atsakovui. Katilo gamintojo atstovas patvirtino, kad katilas, nors ir nebuvo pajungtas pagal gamintojo rekomendacijas, kurios nėra privalomos, veikė tinkamai, o šildymo sistema funkcionavo gerai. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl po darbų priėmimo įvykusių 2 įvykių neturi ryšio su byla. Taip pat teiginiai, kad būtent dėl netinkamo katilų pajungimo atsakovas patyrė papildomų išlaidų, susijusių su ventiliatorių įsigijimu, o ventiliatorių neįrengimas vertintinas kaip atliktų darbų defektas, yra nepagrįsti, nes ventiliatoriai yra papildoma ir nebūtina katilo dalis. Aplinkybę, kad apeliantas neva perdavė ieškovui 5 000 Lt, turėjo įrodyti pats apeliantas. Tačiau teismui pateiktas garso įrašas niekaip neįrodo pinigų perdavimo fakto ieškovui, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

24Ieškovės teigimu, teismas pagrįstai priteisė iš apelianto ieškovo naudai 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos. CK normos, reglamentuojančios reikalavimo teisės perleidimą (CK 6.101 - 6.110 str.) numato, jog nepranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą pasekmė yra ta, kad laikoma, jog skolininko prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas (CK 6.106 str.). Todėl nepranešimas skolininkui apie reikalavimo perleidimą paliekamas naujojo kreditoriaus rizikai, kadangi tokiu atveju, skolininkui įvykdžius prievolę pradiniam kreditoriui, naujasis kreditorius negalėtų nukreipti reikalavimo į skolininką. Tuo atveju, jeigu skolininkas nėra įvykdęs prievolės pradiniam kreditoriui, o naujasis kreditorius, įgijęs reikalavimą į skolininką, pastarajam apie tai nepranešė, naujasis kreditorius reikalavimo teisės į skolininką nepraranda.

25Nurodo, kad CPK 246 str. 2 d. numato, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Šiuo atveju apelianto nurodomais motyvais teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad atsakovės neatvykimo į teismo posėdžius priežastys negali būti pripažintos svarbiomis. Be to, priešingai, nei teigia apeliantas, Vilniaus apygardos teisme bylos išnagrinėjimas neturi jokio ryšio su Panevėžio miesto apylinkės teismo išnagrinėta byla. Apeliantas, prašydamas atidėti teismo posėdį 2009-05-20, tik mėgimo suklaidinti teismą.

26Apeliacinis skundas atmestinas. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.(CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas ( CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

28Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

29Atsakovė UAB „Forsitia“ skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą dalyje dėl 49 561,57 Lt sumos priteisimo. Skundžiamu teismo sprendimu 48 719,83 Lt suma ieškovės UAB „Jaukurai“ naudai priteista 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, kuria tretysis asmuo UAB „Gilda“ perleido ieškovei UAB „Jaukurai“ reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio UAB „Forsitia“ skolą. Apelianto nuomone, be pagrindo priteista 841,74 Lt delspinigių už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos. Skola pagal minėtą reikalavimo perleidimo sutartį ir delspinigiai ( 48 719,83 + 841,74) sudaro atsakovės ginčijamą pirmos instancijos teismo sprendimu priteistą 49 861,57 Lt sumą. Atsakovė UAB „Forsitia“ neginčija teismo sprendimo dalies dėl 23 781,34 Lt sumos priteisimo pagal šalių 2008-09-18 sudarytą tiekimo sutartį Nr.0992 ( (b.l.7-8, t-1). Byloje nustatyta, kad atsakovei pagal tiekimo sutarties Nr.0992 4.6 p. sąlygą už uždelstas atsiskaityti 35 dienas buvo paskaičiuota 1213,04 Lt delspinigių (b.l.36). Teismas pagal šią sutartį paskaičiuotus delspinigius sumažino iki 261,10Lt ( CPK 3 str.6 d.). Pagal atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Gilda“ 2008-10-06 sutarties 4.6 p. sąlygą už uždelstas atsiskaityti 38 dienas atsakovei paskaičiuota 3702,70 Lt delspinigių ( 48719,83 x 0,2 proc.) kurie, 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Gilda“ perleidus teisę į atsakovės 48 719,83 skolą, ieškovei nuo 3702,70 Lt sumažinti iki 580,64 Lt ( CPK 3 str.6 d.). Pirmos instancijos teismas pagal minėtas sutartis ieškovei iš viso priteisė 841,74 Lt ( 261,10+580,64) delspinigių.

30Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Forsitia“ 2006-10-06 su trečiuoju asmeniu šioje byloje UAB „Gilda“ sudarė rangos sutartį dėl katilinės montavimo ir paleidimo darbų atlikimo, kurios pagrindu UAB „Gilda“ turėjo sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2008-10-10, o UAB „Forsitia“ įsipareigojo per 14 dienų nuo atliktų darbų akto ir sąskaitų faktūrų pasirašymo su rangovu atsiskaityti ( sutarties 2.2.1 p., b.l. 102). Sutarties šalių darbų atlikimo aktas pasirašytas 2008-10-06, sąskaita faktūra 48 719,83 Lt sumai pagal darbų atlikimo aktą išrašyta tą pačią dieną ( 2008-10-06) ir perduota atsakovei (b.l.34, 202). UAB „Forsitia“ su UAB „Gilda“ per sutartyje nustatytą terminą neatsiskaitė. UAB „Gilda“ 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Jaukurai“ reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio UAB „Forsitia“ skolą. Vilniaus apygardos teismui UAB „Forsitia“ pateikė ieškinį atsakovams UAB „Gilda“, A. P. dėl nekokybiškai atliktų darbų ir nuostolių atlyginimo. Ieškinys grindžiamas 2006-10-06 rangos sutartimi tarp UAB „Forsitia“ ir UAB „Gilda“ Nr.08.10.06 dėl katilinės montavimo ir paleidimo darbų. Duomenų byloje apie šio ieškinio priėmimą byloje nėra. Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria 2008-11-01 UAB „Gilda“ perleido ieškovei UAB „Jaukurai“ reikalavimo teisę į UAB „Fortisia“ 48 719,83 Lt skolą nenuginčyta ir nėra ginčijama. Todėl atsakovės UAB „Forsitia“ prašymas stabdyti apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą CPK 163 str. 1 d.3 p. pagrindu iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta UAB „Forsitia“ iškelta civilinė bylą atsakovams UAB „Gilda“, A. P. dėl nekokybiškai atliktų darbų ir nuostolių atlyginimo atmestinas. Esant nenuginčytai 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutarčiai, apeliacinio skundo argumentai dėl UAB „Gilda“ sumontuotų katilų neatitikimo įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų, atliktų darbų trūkumo, darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo ar darbų kainos sumažinimo atmestini kaip nepagrįsti. Be to, atsakovės UAB „Forsitia“ reikalavimas už nekokybiškai atliktus katilinės montavimo ir paleidimo darbus sprendžiamas kitoje apelianto keliamoje byloje Vilniaus apygardos teisme. Apelianto argumentai dėl neišskaičiuotų iš ieškovo 5 000 Lt, kurie rangovui UAB „Gilda“ buvo perduoti iki ginčo sprendimo teisme pradžios yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad garso įrašas nepripažintinas pakankamu įrodymu atsiskaitymams tarp juridinių asmenų. Tuo labiau, kad šiuo konkrečiu atveju garso įrašas neįrodo nei mokėjimo fakto, nei jo pagrindo, nei sumos ir esant nenuginčytai 2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutarčiai mažinti ieškovo reikalaujamą priteisti sumą 5000 Lt suma nėra įstatyminio pagrindo. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl delspinigių sumoje 841,74 Lt priteisimo ir jų nekartoja bei pažymi, kad vadovaujantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui UAB ‚Jaukurai“ pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatyta teisė reikalauti delspinigių, jeigu pažeidžiamas prievolės įvykdymo terminas. Pranešimas UAB „Forsitia“ apie reikalavimo į ją perleidimą nepanaikina jos prievolės ir neatleidžia nuo prievolės mokėti delspinigius nuo prievolės įvykdymo termino pažeidimo dienos iki kreipimosi į teismą dienos. Iki kreipimosi į teismą dienos atsakovė UAB „Forsitia“ pagal 2008-09-18 tiekimo sutartį uždelsė atsiskaityti 35 dienas, pagal 2006-10-06 rangos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Gilda“ uždelsė atsiskaityti 38 dienas. Už uždelstą atsiskaityti laiką iki kreipimosi į teismą dienos (2008-11-28) pagrįstai paskaičiuota iš viso 841,74 Lt delspinigių ( už uždelstas atsiskaityti 35 dienas pagal 2008-09-18 tiekimo sutartį – 261,10 Lt, už uždelstas atsiskaityti 38 dienas pagal 2006-10-06 sutartį – 580,64 Lt delspinigių). Todėl apelianto argumentai, kad teismas vien už 38 dienas iki kreipimosi į teismą dienos priteisė 841,74 Lt delspinigių yra nepagrįsti, neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

31Nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas, netekindamas atsakovo prašymų atidėti bylos nagrinėjimą pažeidė atsakovės teisę lygiateisiškai rungtis bei tirti įrodymus. Teismo posėdžiuose 2009-05-06 ir 2009-05-20 byla buvo nagrinėjama atsakovės UAB „Forsitia“ atstovams nedalyvaujant. Atsakovui apie bylos nagrinėjimą buvo žinoma. Įstatymas suteikia teismui teisę atidėti bylos nagrinėjimą, jei teismas atsakovo, jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis pripažįsta svarbiomis. Šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbia priežastimi ( CPK 246 str.2 d.). Pirmos instancijos teismas pagrįstai atsakovo atstovo nedalyvavimo 2009-05-06 ir 2009-05-20 teismo posėdžiuose priežasčių nepripažino svarbiomis. Atsakovas - juridinis asmuo, todėl negalint dalyvauti vienam atstovui, buvo galima užtikrinti kito atstovo dalyvavimą teismo posėdyje. Pažymėtina tai, kad įstatymas suteikia teismui ne pareigą, o teisę atidėti teismo posėdį, jei šalies, jos atstovo į teismo posėdį neatvykimo priežastis teismas pripažįsta svarbiomis. Nagrinėdamas bylas teismas privalo imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai ( CPK 7 str.). Teismo posėdyje, įvykusiame 2009-03-05, dalyvavo atsakovės UAB „Forsitia“ atstovė R. R. (b.l.139-149, t-1). Atsakovo atstovė su teismo posėdžio protokolu galėjo susipažinti ir 2009-03-05, nes, protokolas teismo posėdžio sekretorės buvo surašytas ir teisėjo pasirašytas tuoj po teismo posėdžio, t.y. 2009-03-05 15.30 val. (b.l.149, t-1). Todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad buvo pažeistos jo procesinės teisės susipažinti su teismo posėdžio protokolu. Su teismo posėdžio protokolu dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti per tris dienas nuo jo pasirašymo ( CPK 171 str.). Atsakovo prašymą atsiųsti teismo posėdžio protokolą paštu ar faksu pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė ( b.l.153, t-2), nes procesinis įstatymas nenustato teismui pareigos siųsti teismo posėdžio protokolą dalyvaujantiems byloje asmenims.

32Atsakovė UAB „Forsitia“ Panevėžio apygardos teismo 2009-11-19 nutartimi nuo 387 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą atleista, o likusios dalies, t.y. 1 100 Lt , žyminio mokesčio mokėjimas buvo atidėtas iki Panevėžio apygardos teisme bus išnagrinėtas UAB „Forsitia“ apeliacinis skundas dėl 2009-06-03 sprendimo. Atmetus UAB „Forsitia“ apeliacinį skundą iš apelianto priteisiamas 1 100 Lt žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 96 str., 88 str.1 d. 3 p.) ir ieškovės naudai jos turėtos advokato pagalbos išlaidos – 2613,60 Lt ( CPK 98 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

34Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš UAB „Forsitia“, kodas ( - ), 2613,60 Lt (du tūkstančius šešis šimtus trylika litų 60 centų) advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, UAB „Jaukurai“, kodas ( - ), naudai, 1100 Lt ( vieną tūkstantį šimtą litų) žyminį mokestį, 4 Lt ( keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 72 501,17 Lt skolos, 5 890,14 Lt... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-12-08 priėmė preliminarų... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Prašė... 7. Ieškovė 2009-01-28 pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus,... 8. 2008-10-06 UAB „Forsitia“ sudarė rangos sutartį su UAB „Gilda“ dėl... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu pakeitė... 10. Teismas, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad 2008-10-06... 11. Teismas atsakovės atsisakymą apmokėti už atliktus darbus CK 6.58, 6.205-209... 12. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog yra sumokėjusi 5 000 Lt... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė ir tretysis asmuo... 14. Teismas ieškinį dalyje dėl delspinigių išieškojimo tenkino iš dalies,... 15. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo apylinkės teismo sprendimą pakeisti ir... 16. 1. a) teismas nesigilino į darbų pobūdį, darbų trūkumų akivaizdumą –... 17. b) sumontuotų katilų pastebėti trūkumai negali būti vertinami kaip... 18. c) kadangi šalių sudarytoje sutartyje garantija nebuvo aptarta, todėl... 19. d) nepagrįstai teismas neišskaičiavo iš ieškovo 5 000 Lt, kurie rangovui... 20. 2. Teismas netinkamai paskaičiavo atsakovei priteistinas netesybas. O būtent... 21. 3. a) teismas pažeidė atsakovo teisę lygiateisiškai rungtis bei tirti... 22. b) nepagrįstai teismas netenkino 2009-03-06 pateikto prašymo susipažinti su... 23. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį... 24. Ieškovės teigimu, teismas pagrįstai priteisė iš apelianto ieškovo naudai... 25. Nurodo, kad CPK 246 str. 2 d. numato, jog bylos nagrinėjimas gali būti... 26. Apeliacinis skundas atmestinas. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 29. Atsakovė UAB „Forsitia“ skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo... 30. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Forsitia“... 31. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas, netekindamas atsakovo prašymų... 32. Atsakovė UAB „Forsitia“ Panevėžio apygardos teismo 2009-11-19 nutartimi... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš UAB „Forsitia“, kodas ( - ), 2613,60 Lt (du...