Byla 2-1061/2008
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutarties, priimtos A. A. įmonės bankroto byloje (bylos Nr. 2-744-194-2008)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (pirmininkas ir pranešėjas) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutuojančios A. A. įmonės savininko A. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutarties, priimtos A. A. įmonės bankroto byloje (bylos Nr. 2-744-194-2008), ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2007 m. balandžio 25 d. nutartimi iškėlė A. A. įmonei bankroto bylą, paskyrė bankroto administratorių ir nurodė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu (b. l. 5, 6).

3Pareiškėjas bankrutuojančios A. A. įmonės savininkas A. A. 2008 m. spalio 8 d. kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį Šiaulių apygardos teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti kreditorių susirinkimo 2008-09-25 nutarimus ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 1-4).

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. spalio 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. A. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nes kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo teisė pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) numatyta tik kreditoriams ir administratoriui (ĮBĮ 25 str. 5 d.).

5Pareiškėjas A. A. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį ir skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo perduoti iš naujo nagrinėti Šiaulių apygardos teismui (b. l. 10, 11).

6Šiaulių apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino pareiškėjui atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties (b. l. 17, 18). Teismas nurodė, kad skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartis išsiųsta pareiškėjui 2008 m. spalio 13 d. registruotu laišku. Iki 2008 m. spalio 23 d. (per 10 dienų nuo teismo nutarties išsiuntimo iš teismo dienos) pareiškėjas nepateikė teismui atskirojo skundo dėl skundžiamos nutarties, todėl 2008 m. spalio 23 d. (b. l. 9) teismas išsiuntė A. A. jau įsiteisėjusią teismo 2008-10-10 nutartį su spaudu apie įsiteisėjimą kartu su visais teismo grąžinamais jo dokumentais. Todėl ant apelianto pridėto pašto voko nurodyta data – 2008-10-25 negali būti laikoma pirmine 2008-10-10 nutarties gavimo data. Teismo teigimu, apeliantas skundžia įsiteisėjusią teismo nutartį, o skundas paduotas praleidus 7 dienų terminą, nustatytą jam paduoti, todėl nesant prašymo šį terminą atnaujinti, apelianto (pareiškėjo) A. A. atskirąjį skundą atsisakytina priimti (CPK 335 str., 315 str. 2 d. 1 p.).

7Atskiruoju skundu pareiškėjas A. A. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartį, priimti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties ir perduoti nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (b. l. 21, 22). Savo skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį jis gavo tik 2008 m. spalio 25 d., ką patvirtina pridėtas įrodymas – vokas. Gavęs šią nutartį, atskirąjį skundą pareiškėjas pateikė per 7 dienas, todėl nepraleido jos apskundimo termino.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Pagal CPK 335 straipsnį atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, jei ji buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti ir neprašant jo atnaujinti, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 338, 315 str. 2 d. 1 p.). Tačiau nustatant, ar byloje dalyvaujantis asmuo nepraleido termino atskirajam skundui paduoti, būtina tinkamai nustatyti nutarties, priimtos rašytinio proceso tvarka, nuorašo įteikimo dieną, nes termino atskirajam skundui paduoti eiga prasideda sekančią po nutarties nuorašo įteikimo einančią dieną (CPK 73 str. 3 d.).

10Visi teismo procesiniai dokumentai, įskaitant ir teismo nutartis, yra įteikiami CPK nustatyta tvarka (CPK 116 str. 2 d., 292 str.). Pagal CPK 117 straipsnio 1 dalį teismas procesinius dokumentus įteikia keliais būdais, o vienas jų - registruotu laišku. Įteikiant teismo procesinius dokumentus registruotu laišku turi būti laikomasi CPK 123 ir 124 straipsniuose nustatytos tvarkos.

11Apygardos teismas nepagrįstai teigia, kad jis 2008 m. spalio 13 d. išsiuntė pareiškėjui A. A. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį registruotu paštu. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2008 m. spalio 14 d. išsiuntė pareiškėjui A. A. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį paprastu paštu, o 2008 m. spalio 24 d. registruotu paštu (b. l. 24). Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, 2008 m. spalio 14 d. išsiųsdamas pareiškėjui A. A. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį paprastu paštu, pažeidė civilinio proceso įstatymą (CPK 117 str. 1 d.). Todėl nepagrįstas teismo argumentas, jog nuo šio termino skaičiuotinas pareiškėjo atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties padavimo terminas.

12Kaip nurodo apeliantas, Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartį jis gavo tik 2008 m. spalio 25 d., ką patvirtina pašto žyma ant voko (b. l. 16). Šį teiginį paneigiančių įrodymų byloje nėra, todėl ši data ir laikytina Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties įteikimo pareiškėjui diena. Todėl paskutinė termino diena apelianto atskirajam skundui dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties paduoti – 2008 m. lapkričio 1 d., kuri yra šeštadienis - poilsio ir šventinė diena (CPK 335 str., LR Darbo kodekso 161 str. 1 d., 162 str. 1 d. 10 p.). Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162(1) straipsnį ši poilsio diena perkelta į artimiausią po jos einančią darbo dieną, t.y. į 2008 m. lapkričio 3 d. (2008 m. lapkričio 2 d. taip pat poilsio diena – sekmadienis) (LR Darbo kodekso 161 str. 1 d.). Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (CPK 74 str. 5 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantas, pateikęs teismui atskirąjį skundą 2008 m. lapkričio 4 d., nepraleido jo padavimo termino.

13Dėl nurodytų argumentų pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti atskirąjį skundą. Todėl skundžiama teismo nutartis panaikintina, o byla su pareiškėjo A. A. atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties perduotina Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antrojoje dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti (CPK 337 str. 2 p., 307 str. 2 d., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 307 straipsnio antrąja dalimi, 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartį.

16Bylą su pareiškėjo A. A. atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 10 d. nutarties perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antrojoje dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai