Byla 2-517-672/2012
Dėl praleisto termino įregistruoti nekilnojamąjį turtą atnaujinimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, sekretoriaujant Irmai Vaitiekienei, dalyvaujant pareiškėjai A. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. Č. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui dėl praleisto termino įregistruoti nekilnojamąjį turtą atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo teismo atnaujinti terminą įregistruoti VĮ „Registrų centre“ nuosavybę pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 1975 m. gruodžio 3 d. Mažeikių valstybinėje notarinėje kontoroje, registro Nr. ( - ), įsigytų gyvenamojo namo, ūkinio pastato, mūrinės vasarinės virtuvės ir medinės pirties, esančių ( - ).

3Pareiškėja teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji 1975-12-03 su pardavėju K. G. sudarė gyvenamo namo ir kitų pastatų, esančių ( - ), pirkimo sutartį, ją įregistravo pas notarę ( - ). Pirkimo sutartį taip pat įregistravo seniūnijoje. Nuo to laiko, daugiau kaip 35 metus name gyveno ir gyvena. Manė, kad nupirkus nekilnojamąjį turtą, jis tampa nuosavybe be jokių išlygų, kadangi įregistravo ( - ) seniūnijoje ir statiniai yra registruoti jos vardu ( - ) seniūnijos ūkinėje knygoje. Tik dabar, nutarus statinius parduoti paaiškėjo, kad to padaryti ji negalės. Žodžiu ji kreipėsi į Registrų centrą, tačiau ten buvo paaiškinta, kad praleido terminą pastatus įregistruoti. Taip ji, dėl amžiaus ir menko išsilavinimo nežinodama apie visus įstatymų reikalavimus, o seniūnijoje jai niekam nepaaiškinus, laiku neįregistravo nupirkto turto viešame registre. Prašo teismo nurodytas aplinkybes vertinti svarbiomis ir atnaujinti praleistą terminą pirkimo - pardavimo sutarčiai įregistruoti.

4Suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta. Gautas atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad pareiškimui neprieštarauja, teismo posėdyje nedalyvaus.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Byloje esantys dokumentai patvirtina pareiškėjos nurodytas aplinkybes: 1975 m. gruodžio 3 d. ( - ) valstybinėje notarinėje kontoroje, registro Nr. ( - ), K. G. jam nuosavybės teise priklausantį mūrinį gyvenamąjį namą, kuriame yra trys kambariai ir virtuvė, ūkinį pastatą, susidedantį iš mūrinio tvarto ir medinės daržinės, mūrinę vasarinę virtuvę, medinę pirtį, esančius ( - ) g., ( - ) kolūkio ribose, pardavė A. Č. (b. l. 6); Akmenės rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos 2012-02-14 pažymoje apie pastatų priklausomybę nurodoma, kad seniūnijos ūkinėje knygoje Nr. ( - ), asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), A. Č. vardu užregistruotas medinis-apmūrytas gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), pastatytas 1944 m., ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ) miestelyje, ( - ) rajone. Nurodomas pastatų įsigijimo būdas – pirktas (b. l. 8); pažymoje apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nurodoma, kad A. Č. nuo 1987-01-30 gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ) (b. l. 7).

7A. Č. pagal tuo metu galiojusį Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinio kodekso 255 str. 1 d. per tris mėnesius minėto gyvenamo namo ir kitų pastatų pirkimo pardavimo sutarties neįregistravo tuometiniame vietinės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajame komitete. Nesilaikymas nustatytų taisyklių, sandorį daro negaliojantį. Dėl svarbių priežasčių praleistas terminas gali būti atstatytas.

8Vadovaujantis 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 str. numatyta, kad Civilinio kodekso 1.5 str. įtvirtinti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principai taikomi nepaisant to, kada yra atsiradę civiliniai santykiai. Vertinant pareiškėjos pateiktus duomenis, daroma išvada, kad pareiškėja nesikreipė per įstatymo numatytą terminą dėl 1975 m. gruodžio 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo dėl nežinojimo apie įstatymo reikalavimą atlikti teisinę registraciją. Suinteresuotiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdį pranešta. Jokių prieštaravimų negauta. Ištyrus pateiktus įrodymus, išklausius pareiškėjos paaiškinimus, nėra duomenų, kad termino atnaujinimas pažeistų kitų galimai suinteresuotų asmenų interesus. Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl praleisto termino vertintinos jos interesais, vertintinos svarbiomis, todėl prašymas tenkintinas ir terminas teisinei registracijai atnaujintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576-578 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 str. 3 d.,

Nutarė

10Pareiškėjos prašymą tenkinti.

11A. Č., asmens kodas ( - ), atnaujinti terminą Valstybės įmonės registrų centro Telšių filiale įregistruoti sutartį, sudarytą 1975 m. gruodžio 3 d. ( - ) valstybinėje notarinėje kontoroje, registro Nr. ( - ), kurios pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas, unikalus kodas ( - ), su ūkiniais pastatais, esantys ( - ), trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai