Byla I-579-583/2008
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas, susipažinęs su pareiškėjo J. B. skundu atsakovams K. B., A. S., Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas J. B. kreipėsi skundu į teismą, prašydamas:

3-įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui 1994-11-24 Klaipėdos rajono valdybos 0.50 ha žemės įsigijimo sutartį 99 metams;

4-įpareigoti Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui žemės ūkio padargų sandėlio nuosavybę pagal 1995-05-23 statybos leidimą Nr. 27 ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos pažymą Nr. 160, panaikinant klaidingą 2002-02-25 registro įrašą Nr. 50/127868, unikalus numeris ( - ), kadastro duomenų bylos Nr. ( - ), K. B. vardu, nurodant, kad J. B. yra žemės ūkio padargų sandėlio ( - ), Klaipėdos rajone savininkas;

5-pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos 2001-12-27 arkinio sandėlio valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti aktą suklastotu ir neteisėtu;

6- įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ištaisyti duomenis 2001-12-27 statybos inspekcijos patvirtintame sandėlių valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti akte, 2002-01-30 suklastotus duomenis ištaisant į pirminę padėtį, nurodant, kad J.B. yra žemės ūkio padargų sandėlio ( - ), Klaipėdos rajone, savininkas;

7- pripažinti Klaipėdos rajone, ( - ) esančio arkinio sandėlio pertvaros rekonstrukcijos projektą, rengtą Plungės rajono vyr. architekto A.S., veikusio A.E. vardu, 2002-01-30 pateiktą statybos komisijai planavimo organizatoriaus K. B., suklastotu ir neteisėtu;

8- iš K. B. priteisti 210 098 Lt negautų pajamų arkinių sandėlių savininkui J. B., kurių nuompinigių negavo dėl atsakovo K.B. iniciatyva suklastoto valstybinio 2001-12-27 akto;

9- iš VĮ Registų centras Klaipėdos filialas priteisti 210 098 Lt negautų pajamų J. B. arkinių sandėlių savininkui, kurių nuompinigių negavo dėl neteisėto arkinių sandėlių apmatavimo K.B. vardu;

10- išreikalauti iš atsakovo K. B. neteisėto valdymo žemės ūkio padargų sandėlius, elektros instaliaciją, transformatorinę, kiemo įrenginius sugrąžinant natūra už 165 857 Lt į buvusią pirminę padėtį.

11Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir areštuoti K. B. turtą ir pinigines lėšas 210 098 Lt sumai, areštuoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas turtą arba pinigines lėšas 210 098 Lt sumai.

12Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad teismas atsisako priimti skundą kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo).

13Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-584-370/2007 nagrinėjo pareiškėjo ieškinį dėl reikalavimų, kurie yra reiškiami ir šiuo skundu. Dėl pareiškėjo reiškiamų skundo reikalavimų : įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui 0.50 ha žemės įsigijimo sutartį; įpareigoti Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui žemės ūkio padargų sandėlio nuosavybę; pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos 2001-12-27 arkinio sandėlio valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti aktą neteisėtu; įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ištaisyti duomenis 2001-12-27 statybos inspekcijos patvirtintame sandėlių valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti akte; arkinio sandėlio pertvaros rekonstrukcijos projekto, rengto Plungės rajono vyr. architekto A.S., pripažinimo suklastotu ir neteisėtu; turto išreikalavimo iš K. B. neteisėto valdymo, Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą ir nusprendė pareiškėjo ieškinį atmesti. Byla išnagrinėta apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-191/2008) ir baigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Taigi pareiškėjo aukščiau paminėtieji reikalavimai yra tapatūs ieškinio, pareikšto Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtoje ir teismo 2007-10-15 sprendimu užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-584-370/2007, reikalavimams. Šias aplinkybes taip pat patvirtina 2008-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-425-479/2008, 2008-03-06 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-161/2008, 2008-05-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-697-538/2008, 2008-07-17 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-521/2008, 2008-04-29 Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-669-524/2008, 2008-07-02 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2-458/2008 (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys).

14Kadangi pareiškėjo skunde reiškiami aukščiau paminėtieji reikalavimai yra tapatūs ieškinio, pareikšto Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtoje ir teismo 2007-10-15 sprendimu užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-584-370/2007, teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl pareiškėjo skundą dalyje dėl pareikštų reikalavimų : įpareigojimo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui 0.50 ha žemės įsigijimo sutartį; dėl įpareigojimo Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui žemės ūkio padargų sandėlio nuosavybę; dėl pripažinimo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos 2001-12-27 arkinio sandėlio valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti aktą neteisėtu; dėl įpareigojimo Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ištaisyti duomenis 2001-12-27 statybos inspekcijos patvirtintame sandėlių valstybinės komisijos pripažinimo tinkamu naudoti akte; dėl arkinio sandėlio pertvaros rekonstrukcijos projekto, rengto Plungės rajono vyr. architekto A.S., pripažinimo suklastotu ir neteisėtu; dėl išreikalavimo turto iš K. B. neteisėto valdymo, atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

15Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. I-499-243/2008, kurioje pareiškėjas 2008-07-17 kreipėsi į teismą skundu, kuriuo prašė teismą :

16- įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įteisinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2001-07-20 pažymą Nr. 160, jog jis yra žemės ūkio padargų sandėlio, esančio ( - ) Klaipėdos rajone, statytojas ir savininkas;

17- panaikinti Nekilnojamojo turto registro 1997-06-23 inventorinę bylą Nr. ( - ) ir įregistruoti jį 0.50 ha žemės sklypo savininku.

182008-08-18 nutartimi teismas atsisakė priimti jo skundą ir ši teismo nutartis 2008-08-28 apskųsta atviruoju skundu, skundas priimtas ir byla išsiųsta į LVAT. Kaip jau paminėta šioje nutartyje, pareiškėjas kreipdamasis nauju skundu vėl reiškia tapatų reikalavimą dėl žemės sklypo nuosavybės įregistravimo ir sandėlio nuosavybės įregistravimo. Todėl susiklostė tokia situacija, jog pareiškėjas apskundęs atskiruoju skundu nutartį dėl atsisakymo priimti skundą dėl šių reikalavimų, vėl reiškia tapačius reikalavimus įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui 0.50 ha žemės nuosavybę; įpareigoti Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui žemės ūkio padargų sandėlio nuosavybę. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad skundą atsisakoma priimti, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi konstatavus, kad teismo žinioje yra byla dėl įpareigojimo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui 0.50 ha žemės nuosavybę; įpareigoti Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui žemės ūkio padargų sandėlio nuosavybę, skundą šioje dalyje atsisakytina priimti ir ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu.

19Pareiškėjas taip pat reiškia reikalavimą iš K. B. priteisti 210 098 Lt negautų pajamų arkinių sandėlių savininkui J. B., kurių nuompinigių negavo dėl atsakovo K.B. iniciatyva suklastoto valstybinio 2001-12-27 akto; iš VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas priteisti 210 098 Lt negautų pajamų J. B.i arkinių sandėlių savininkui, kurių nuompinigių negavo dėl neteisėto arkinių sandėlių apmatavimo K.B. vardu. Minimi skundo reikalavimai pirmiausia yra išvestiniai iš aukščiau minėtųjų reikalavimų, dėl kurių pagrįstumo teismai aukščiau cituojamais teismų procesiniais dokumentais jau yra pasisakę. Antra, pareiškėjas reiškia reikalavimą susijusį su negautomis pajamomis dėl arkinių sandėlių nuomos ir šio ginčo išsprendimas yra ne administracinio teismo kompetencija, todėl pareiškėjas reikšdamas tokį reikalavimų turėtų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Trečia, ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo subjektas - institucija, įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą (ABTĮ 2 str. 4 d.). Viešojo administravimo subjektai skirstomi į valstybinio administravimo, savivaldybių administravimo, taip pat kitus viešojo administravimo subjektus (ABTĮ 2 str. 5 d.). Vienas iš atsakovų iš kurio prašoma priteisti negautas pajamas yra fizinis asmuo K.B. ir nė vienai iš išvardintų subjektų kategorijai nepriskiriamas. Taigi visuma faktinių ir teisinių aplinkybių leidžia daryti išvadą, kad šioje dalyje ginčas nėra kilęs iš viešojo administravimo teisinių santykių ir nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl skundą, dalyje dėl reikalavimų priteisti negautas pajamas atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

20Pagal ABTĮ 71 straipsnio nuostatas, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra galimas tik priėmus nagrinėti pareiškėjo skundą. Kadangi teismas atsisako priimti pareiškėjo skundą, nesprendžiamas ir prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrįstumas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2, 4,5 punktais, 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

22pareiškėjo J. B. skundą atsakovams K. B., A. S., Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo atsisakyti priimti.

23Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas,... 2. pareiškėjas J. B. kreipėsi skundu į teismą, prašydamas:... 3. -įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti... 4. -įpareigoti Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti pareiškėjui... 5. -pripažinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos valstybinės... 6. - įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ištaisyti... 7. - pripažinti Klaipėdos rajone, ( - ) esančio arkinio sandėlio pertvaros... 8. - iš K. B. priteisti 210 098 Lt negautų pajamų arkinių sandėlių... 9. - iš VĮ Registų centras Klaipėdos filialas priteisti 210 098 Lt negautų... 10. - išreikalauti iš atsakovo K. B. neteisėto valdymo žemės ūkio padargų... 11. Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir areštuoti K. B. turtą ir... 12. Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2... 13. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad... 14. Kadangi pareiškėjo skunde reiškiami aukščiau paminėtieji reikalavimai yra... 15. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis taip pat... 16. - įpareigoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įteisinti Klaipėdos... 17. - panaikinti Nekilnojamojo turto registro 1997-06-23 inventorinę bylą Nr. ( -... 18. 2008-08-18 nutartimi teismas atsisakė priimti jo skundą ir ši teismo... 19. Pareiškėjas taip pat reiškia reikalavimą iš K. B. priteisti 210 098 Lt... 20. Pagal ABTĮ 71 straipsnio nuostatas, reikalavimo užtikrinimo priemonių... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. pareiškėjo J. B. skundą atsakovams K. B., A. S., Klaipėdos apskrities... 23. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...